Острозька давнина 2

Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 2. – 316 с.; іл.

 

Титул та зміст

 

Передмова до другого випуску

 

Князі на Острозі: постаті та ситуації

Леонтій Войтович. Князі Роман Данилович і Василько Романович – протопласта князів Острозьких

Олег Однороженко. Західноєвропейські джерела ХІІІ-ХІV ст. про походження гербів князів Острозьких

Василій Ульяновський. Два імені кн. Василя-Костянтина: символіка, значення, патронажний архетип

Ірина Ворончук. Приватне життя князів Острозьких: стан, проблеми і перспективи

 

Спадкоємці та слуги Острозького Дому

Łukasz Kossacki-Lytwyn. Aptekarze tarnowscy i ich związki rodzinne z Franciszkiem de Radicibus aptekarzem Jego Królewskiej Mości w świetle tarnowskich akt miejskich

 

Академія

Леонід Тимошенко. Полемічний твір Клірика Острозького «Исторіа о листрикійскомъ синодѣ»: історіографічні традиції і «флорентійсько-берестейські» контексти відповіді православних на виклики часу

Віктор Мойсієнко. Острозький культурний осередок у процесі вироблення українського літературно-писемного стандарту

Наталія Бондар. Філіграні примірників «Книги о постничестві» Василія Великого 1594 р. як джерело для дослідження діяльності Острозького видавничого осередку

Ірина Ціборовська-Римарович. Книгозбірня Острозького єзуїтського колеґіуму: джерела про комплектацію бібліотечного фонду та їх інформаційна наповненість

 

Ducatus Ostrogiensis

Володимир Александрович. Дубнівська храмова ікона пророка Іллі

Наталя Сінкевич. Кармелітський монастир в Острозі у світлі візитації 1799 року

 

Документи та матеріали

Ігор Тесленко. Фундуші острозької Микільської церкви ХІV–ХVІІ ст.

Богдан Лазорак. “Оуставы братскїя съ послушаніемъ должнымъ хранити имамъ”: друкований статут братства Воскресіння Христового в Острозі (1760)

Андрій Фелонюк. Статут цеху Мізоча 1763 року

 

Василівські (Святовасилівські) читання (2009-2012)

Відомості про авторів

Список ілюстрацій

Іменний покажчик

Географічний покажчик

Покажчик стародруків, рукописних творів, документів і пам’яток, дотичних Острозького князівства

 

Повна версія збірника