Генеалогічні схеми

 

Походження князів Острозьких остаточно не з’ясоване. Більшість істориків поділяють одну з двох версій їхньої ґенези. За першою рід виводив своє коріння від руських князів Рюриковичів, за іншою його протопластою був котрийсь із нащадків литовського князя Ґедиміна. Потребують уточнення деталі генеалогії як самих князів на Острозі, так і представників їхніх молодших гілок (роки і місця народження та смертей, дати поховання, імена шлюбних партнерів та ін.)

 

 

             

     Автор: Адам Бонецький

     Назва: Родовід князів Головнів-Острожецьких

     Джерело: Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Ksistwie Litewskiém w XV i XVI wieku. – Warszawa, 1887. S. 84.

 

 

             

     Автор: Адам Бонецький

     Назва: Родовід князів Острозьких і Заславських

     Джерело: Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem Ksistwie Litewskiém w XV i XVI wieku. – Warszawa, 1887                     (вставка між с. 239 і 240).

 

 

             

     Автор: Юзеф Вольф

     Назва: Генеалогічна схема роду князів Острозьких

     Джерело: Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. – Warszawa, 1895. S. 359.

 

 

             

     Автор: Юзеф Вольф

     Назва: Генеалогічна схема роду князів Заславських

     Джерело: Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. – Warszawa, 1895. S. 605.

 

 

             

     Автор: Юзеф Вольф

     Назва: Генеалогічна схема роду князів Острожецьких (Головнів-Острожецьких)

     Джерело: Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. – Warszawa, 1895. S. 134.

 

 

             

     Автор: Петро Вікторовський

     Назва: Генеалогічна таблиця князів Острозьких і Заславських

     Джерело: Викторовский П.Г. Западнорусские дворянские фамилии, отпавшие от православия                               в конце XVI и в XVII вв. – Киев, 1912 (вставка між с. 4 і 5).

 

 

             

     Автор: Ірина Ворончук

     Назва: Генеалогічна схема роду князів Острозьких

     Джерело: Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) /                                                     Переклад, упорядкування і передмова І. Ворончук. – Київ-Старокостянтинів, 2001  (вклейка)

 

 

             

     Автор: Ігор Тесленко

     Назва: Родовід князів Головнів-Острожецьких

     Джерело: Тесленко І. Походження князів Головнів-Острожецьких у світлі нововиявлених джерел //                            Студії і матеріали з історії Волині / Редактор випуску В. Собчук. – Кременець, 2012 – С. 146.