Бібліотека

 

Електронна база даних і бібліотека

наукової, науково-популярної і довідкової літератури

з історії Острозької Академії, Острога і Острозького князівства

XIV-XVIII ст.

 

 

 

 

 

1813

[Орнатский] Амвросий. Острожский Преображенский Волынской епархии первокласный мужеский монастырь // [Орнатский] Амвросий. История российской иерархии. – Москва, 1813. – Т. 5. – С. 384-393.

 

1814

Bogusławski J.K. Jerzy xiąże Lubomirski, marszałek wielki i hetman polny koronny // Bogusławski J.K. Zycia sławnych Polakow krotko zebrane. – Wilno, 1814. – T. 2. – S. 221-224.

Bogusławski J.K. Konstanty xiąże Ostrogski, wojewoda trocki i hetman wielki litewski // Bogusławski J.K. Zycia sławnych Polakow krotko zebrane. – Wilno, 1814. – T. 2. – S. 157-160.

Bogusławski J.K. Stanisław xiąże Lubomirski, wojewoda krakowski // Bogusławski J.K. Zycia sławnych Polakow krotko zebrane. – Wilno, 1814. – T. 2. – S. 199-202.

Bogusławski J.K. Stanisław Jabłonowski, kasztelan krakowski i hetman wielki koronny // Bogusławski J.K. Zycia sławnych Polakow krotko zebrane. – Wilno, 1814. – T. 2. – S. 225-234.

 

1815

 

1816

Niemcewicz J.U. Konstanty Xżę Ostrogski // Niemcewicz J.U. Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. – Warszawa, 1816. – S. 184-192.

Święcki T. Bazalia // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 58.

Święcki T. Białogrodek // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 163.

Święcki T. Cudnów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 166-167.

Święcki T. Dubno // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 62.

Święcki T. Hory, Horki, Czereia, Bobr, Lukanka, Kopyś // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 238.

Święcki T. Jarosław // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 27-28.

Święcki T. Krasiłów, Konstantinów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 58.

Święcki T. Krasne // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 181.

Święcki T. Leśnice, Rokitno // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 165.

Święcki T. Międzyrzec // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 59-60.

Święcki T. Miropol, Ostrożek, Zwiachel // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 58.

Święcki T. Olszanica // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 164.

Święcki T. Opatów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 1. – S. 198-199.

Święcki T. Ostróg // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 52-58.

Święcki T. Piatyhory i Łobaczew // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 164.

Święcki T. Przeworsk // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 28.

Święcki T. Susza // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 235.

Święcki T. Tarnów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 1. – S. 175-176.

Święcki T. Tetyiów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 164.

Święcki T. Turów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 230.

Święcki T. Zasław // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 59.

Święcki T. Zdzięciół, Naliboki // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1816. – T. 2. – S. 227.

 

1817

 

1818

 

1819

 

1820

 

1821

[NN]. Биографии древних русских писателей: князь К.К. Острожский // Сын отечества. – Санкт-Петербург, 1821. – № 15. – С. 15-21.

 

1822

 

1823

 

1824

 

1825

 

1826

 

Siarczyński F. Wiadomość historyczna o mieście Jarosławiu. – Lwów, 1826. – 148 s.

 

1827

 

1828

Święcki T. Bazalia // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 80.

Święcki T. Białogrodek // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 183.

Święcki T. Cudnów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 187.

Święcki T. Dubno // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 84.

Święcki T. Hory, Horki, Czereia, Bobr, Lukanka, Kopyś // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 286.

Święcki T. Jarosław // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 33-34.

Święcki T. Krasiłów, Konstantinów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 80.

Święcki T. Krasne // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 200.

Święcki T. Leśnice, Rokitno // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 185.

Święcki T. Międzyrzec // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 81-82.

Święcki T. Miropol, Ostrożek, Zwiachel // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 80.

Święcki T. Olszanica // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 184.

Święcki T. Opatów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 1. – S. 190-191.

Święcki T. Ostróg // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 74-80, lit.

Święcki T. Piatyhory i Łobaczew // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 184.

Święcki T. Przeworsk // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 35.

Święcki T. Susza // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 281.

Święcki T. Tarnów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 1. – S. 171-172.

Święcki T. Tetyiów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 184.

Święcki T. Turów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 276.

Święcki T. Zasław // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 81.

Święcki T. Zdzięciół, Naliboki // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Warszawa, 1828. – T. 2. – S. 250.

 

1829

List na pogrzeb pisany xięcia pana hetmana i xięcia Ostrogskiego xiężny Ostrogskiej do Malinowskiego // Pamiętnik Sandomierski. – Warszawa, 1829. – T. 1. – S. 28-29.

 

1830

 

1831

Balicki W. Miasto Tarnow pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym i naukowym. – Tarnów, 1831. – 159 s.

 

1832

 

1833

 

1834

 

1835

E. Zamek Ostrogski // Przyjaciel Ludu. – Leszno, 1835. – Nr 37. – S. 291-292; Nr 38. – S. 301-302.

 

1836

v[on] Stramberg [J.C.]. Ostrog // Ersch und Gruber’s Allgemeine Encyclopädie. – Leipzig, 1836. – Section 3, bd. 7. – S. 239-245.

 

1837

 

1838

NN. Историко-статистическое описание г. Острога // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1838. – № 17. – С. 89-92; № 18. – С. 93-96.

 

1839

 

1840

Домбровский В. Острожская старина // Киевлянин. – Киев, 1840. – Кн. 1. – С. 81-118.

 

1841

List Kasztelana Krakowskiego, Hetmana W. Koronnego Stanisława Jabłonowskiego do Podstolego Koronnego NN / Pomniki historyczne z wieku XVII, przez P. Samuela Nowoszyckiego z Krzemieńca nadesłane // Athenaeum. Pismo, poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t.d. – Wilno, 1841. – T. 3. – S. 16-18.

Niesiecki K. Ostrogscy książęta // Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1841. – T. 7. – S. 175-194.

Niesiecki K. Ostrożecki herb // Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1841. – T. 7. – S. 206.

Przezdziecki A. Kołodne // Przezdziecki A. Podole, Wołyń, Ukraina. Obrazy miejsc i czasów. – Wilno, 1841. – T. 1. – S. 68-74.

Przezdziecki A. Krzewin // Przezdziecki A. Podole, Wołyń, Ukraina. Obrazy miejsc i czasów. – Wilno, 1841. – T. 1. – S. 26-29.

Przezdziecki A. Niewirkow // Przezdziecki A. Podole, Wołyń, Ukraina. Obrazy miejsc i czasów. – Wilno, 1841. – T. 1. – S. 25-26.


 

1842

 

Kazanie na pogrzebie Jana Karola Chodkiewicza, hrabi ze Szkłowa i Myszy, na Bychowie, wojewody wileńskiego, Korony Polskiej przeciw Osmanowi Sułtanowi, W. Ks. L. Hetmana najwyższego, zmarłego w zamku chocimskim, miane w Ostrogu w kościele farskim r. p. 1621 dnia 24 września przez ks. Fabiana Birkowskiego, kaznodzieję Władysława Ivgo Króla Polskiego // Pamiątki z dziejów dawnej Polski / Zebrał i wydał Ja[n] Ka[nty] Ra[decki]. – Poznań, 1842. – T. 1. – S. 33-57.

Listy Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła, M. W. X. L., małżeństwa Xiężniczki Halszki Ostrogskiej tyczące się / Materiały historyczne, spisane z autentyków Biblioteki cesarskiej w Petersburgu przez S.A. Lachowicza // Athenaeum. – Wilno, 1842. – T. 5. – S. 38-50.

Wypadek w zamku tarnowskim w roku 1570 // Biblioteka Warszawska. – Warszawa, 1842. – T. 2. – S. 52-59.

 

1843

 

Alexander xiążę z Ostroga Zasławski do króla, donosząc o niebespieczeństwach ze strony wołoskiej, 1612 // Źródła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego. – Wilno, 1843. – T. 1. – S. 89-91.

Hetman Żółkiewski do króla, zdając sprawę ze ścigania zbuntowanych Kozaków, 1596 // Źródła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego. – Wilno, 1843. – T. 1. – S. 70-73.

Hołowiński I. Cerkiew ostroska // Hołowiński I. Legendy. – Wilno, 1843. – S. 47-52, 131-132.

Hołowiński I. Konstanty Ostrowski // Hołowiński I. Legendy. – Wilno, 1843. – S. 112-118, 137.

[NN]. Ostróg // Przyjaciel ludu. – Leszno, 1843. – № 8. – S. 57, 60-61; № 9. – S. 68-69.

Oleszczyński A. Ostrogski Konstanty // Oleszczyński A. Wspomnienia o polakach co słynęli w obcych i odległych krajach. Opisy i wizerunki. – Paryż, 1843. – S. 182, 196

Witold wielki xiążę litewski nadaje xiężnej Hance Wasilowej Ostrogskiej sioła: Nowostawce, Ilin, Boskowoj, Koblin, Osliowkę i Stupno, 1430 // Źródła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego. – Wilno, 1843. – T. 1. – S. 162.

Władysław Jagiełło nadaje Ostrog z przyległościami xięciu Fiedorowi Daniłowiczowi, pod warunkiem aby służył koronie polskiej, jak niegdyś Lubratowi xięciu Włodzimierskiemu, 1386 // Źródła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego. – Wilno, 1843. – T. 1. – S. 145-146.

 

1844

[NN]. Гальшка, княжна Острожская // Маяк современного просвещения и образованности. – Санкт-Петербург, 1844. – Т. 15. – С. 23-25.

Baliński M., Lipiński T. Annopol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 850.

Baliński M., Lipiński T. Bazalia // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 919.

Baliński M., Lipiński T. Chmielów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 316-318.

Baliński M., Lipiński T. Cudnów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 534-535.

Baliński M., Lipiński T. Czercze // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 969.

Baliński M., Lipiński T. Derman // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 843-844.

Baliński M., Lipiński T. Drohobuż // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 852-853.

Baliński M., Lipiński T. Dubno // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 839-843.

Baliński M., Lipiński T. Dymirskie [starostwo] // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 527-528.

Baliński M., Lipiński T. Hajsyn // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 1353-1357.

Baliński M., Lipiński T. Jakubowice // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 1135.

Baliński M., Lipiński T. Jampol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 931-933.

Baliński M., Lipiński T. Januszpol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 538.

Baliński M., Lipiński T. Jarosław // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 651-658.

Baliński M., Lipiński T. Kolbuszowa // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 472.

Baliński M., Lipiński T. Konstantynów Stary // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 920-921.

Baliński M., Lipiński T. Korzec // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 854-855.

Baliński M., Lipiński T. Krasiłów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 919-920.

Baliński M., Lipiński T. Krasne // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 1373-1374.

Baliński M., Lipiński T. Lipowiec // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 1379-1380.

Baliński M., Lipiński T. Lubar // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 921-922.

Baliński M., Lipiński T. Łabuń // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 924-925.

Baliński M., Lipiński T. Międzyrecz Ostrogski // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 844-845.

Baliński M., Lipiński T. Miropol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 538.

Baliński M., Lipiński T. Murachwa albo Morachwa // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 1374-1375.

Baliński M., Lipiński T. Norzyńsk // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 546.

Baliński M., Lipiński T. Opatów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 299-304.

Baliński M., Lipiński T. Ostropol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 921.

Baliński M., Lipiński T. Ostrowiec // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 459.

Baliński M., Lipiński T. Ostróg // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 845-850.

Baliński M., Lipiński T. Piatyhory // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 1384.

Baliński M., Lipiński T. Pików // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 1059, 1380.

Baliński M., Lipiński T. Połonne // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 923-924.

Baliński M., Lipiński T. Przeworsk // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 659-662.

Baliński M., Lipiński T. Raszków // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 1349.

Baliński M., Lipiński T. Równe // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 864-865.

Baliński M., Lipiński T. Sławuta // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 925-926.

Baliński M., Lipiński T. Stepań // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 856-857, 1412-1413.

Baliński M., Lipiński T. Tarnopol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 733-735.

Baliński M., Lipiński T. Tarnów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 480-484.

Baliński M., Lipiński T. Tetyów (Tetyjów) / Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 528, 1384.

Baliński M., Lipiński T. Wiewiórka // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 476.

Baliński M., Lipiński T. Zasław // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 926-928.

Baliński M., Lipiński T. Zwiahel // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1844. – T. 2. – S. 855-856, 1410-1411.

Ostrogskiego Konstantyna umowa około małżeństwa jego s księżniczką Aleksandrą Słucką, 1522 // Źródła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego. – Wilno, 1844. – T. 2. – S. 425-429.

Ostrogskiego Konstantyna zapis wiana Tatiannie Simienownie, 1514 // Źródła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego. – Wilno, 1844. – T. 2. – S. 424-425.

Sanguszki Janusza, list potwierdzający nadanie monasterowi dermańskiemu, 1512 // Źródła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego. – Wilno, 1844. – T. 2. – S. 423-424.

Zygmunta I wyrok w sprawie Jerzego Radziwiłła z Eliaszem Ostrogskim o ziszczenie zapisu około małżeństwa Anny Radziwiłłówny, 1537 // Źródła do dziejów polskich, wydawane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego. – Wilno, 1844. – T. 2. – S. 392-402.

 

1845

Niesiecki K. Zasławscy książęta // Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1845. – T. 10. – S. 91-98.

 

1846

Baliński M., Lipiński T. Kopyś // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1846. – T. 3. – S. 714.

Baliński M., Lipiński T. Olszany czyli Holszany // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1846. – T. 3. – S. 222-224.

Baliński M., Lipiński T. Susza // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1846. – T. 3. – S. 607.

Baliński M., Lipiński T. Turów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1846. – T. 3. – S. 796-798.

Baliński M., Lipiński T. Zdzięcioł // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1846. – T. 3. – S. 648.

 

1847

Перлштейн И. Описание города Острога // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. – Москва, 1847. – Кн. 4. – С. 137-142.

[Иерофей, еп.]. Дерманский монастырь // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1847. – № 20. – С. 66-68; № 22. – С. 76-77; № 23. – С. 79-82; № 24. – С. 83-85; № 25. – С. 86-87; № 26. – С. 91-93; № 27. – С. 96-97.

 

1848

 

[Listy Stanisława Jabłonowskiego, hetmana wielkiego koronnego] / Listy różnych osób w rzeczach publicznych i prywatnych do Jana Sobieskiego, marszałka i hetmana w. koronnego, potem Króla Polskiego [przez E. Kotłubaja] // Athenaeum. – Wilno, 1848. – T. 6. – S. 22-23, 31-32, 39-42, 45-47, 81-82.

 

1849

 

Łukaszewicz J. Szkoła ostrogska / Szkoły wyznawców obrządku wschodniego // Łukaszewicz J. Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. – Poznań, 1849. – T. 1. – S. 350-351.

 

1850

Максимович М.А. О городе Степане // Киевлянин. – Москва, 1850. – Кн. 3. – С. 45-50.

Brodowski S. Konstanty Ostrogski // Żywoty hetmanów Królewstwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z materiałów po Samuelu Brodowskim w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli– Lwów, 1850. – S. 173-175.

NN. Г[ород] Дубно // Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. – Санкт-Петербург, 1850. – Т. 10, ч. 3. – С. 138-142.

NN. Г[ород] Заслав // Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. – Санкт-Петербург, 1850. – Т. 10, ч. 3. – С. 152-153.

NN. Г[ород] Новоград-Волынский // Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. – Санкт-Петербург, 1850. – Т. 10, ч. 3. – С. 154-155.

NN. Г[ород] Острог // Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. – Санкт-Петербург, 1850. – Т. 10, ч. 3. – С. 144-146.

NN. Г[ород] Ровно // Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. – Санкт-Петербург, 1850. – Т. 10, ч. 3. – С. 152.

NN. Г[ород] Староконстантинов // Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. – Санкт-Петербург, 1850. – Т. 10, ч. 3. – С. 153-154.

NN. М[естечко] Полонное // Военно-статистическое обозрение Российской империи: издаваемое по высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба. – Санкт-Петербург, 1850. – Т. 10, ч. 3. – С. 156-157.

 

1851

 

Łukaszewicz J. Kolonia akademicka w Jarosławiu // Łukaszewicz J. Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. – Poznań, 1851. – T. 3. – S. 429.

Łukaszewicz J. Kolonia akademicka w Opatowie // Łukaszewicz J. Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. – Poznań, 1851. – T. 3. – S. 481.

Łukaszewicz J. Kolonia akademicka w Tarnowie // Łukaszewicz J. Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. – Poznań, 1851. – T. 3. – S. 513.

Łukaszewicz J. Monaster bazyliański w Lubarze / Szkoły wyznawców obrządku wschodniego // Łukaszewicz J. Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. – Poznań, 1851. – T. 4. – S. 265-266.

Łukaszewicz J. Monaster bazyliański w Ostrogu / Szkoły wyznawców obrządku wschodniego // Łukaszewicz J. Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794. – Poznań, 1851. – T. 4. – S. 266.

 

1852

Перлштейн А. Нескольсько слов о княжестве Острогском // Временник Императорского общества истории и древностей российских. – Москва, 1852. – Кн. 14. – С. 33-48.

Sobieszczański F.Max. Ćmielów / Wycieczka archeologiczna w niektóre strony gubernii radomskiej, odbyta w miesiącu wrześniu r.z. // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1852. – T. 1. – S. 78-81.

Sobieszczański F.Max. Opatów / Wycieczka archeologiczna w niektóre strony gubernii radomskiej, odbyta w miesiącu wrześniu r.z. // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1852. – T. 1. – S. 55-77.

Wojcicki K.Wł. Joachim Jerlicz i latopisiec albo kroniczka jego od r. 1620 do 1673 // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1852. – T. 2. – S. 189-204.

Zap K.V. Eliška, knežnička z Ostrohu. Mravoličný obraz ze 16 sroletí // Časopis Českého Museum. – Praga, 1852. – R. 26. – S. 3-36.

 

1853

Gołębiowski S. Pamiętnik o Tomaszu Zamojskim kanclerzu w. kor. // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1853. – T. 4. – S. 197-432.

Gołębiowski S. Wesele Jana Karola Chodkiewicza z Anną księżniczką Ostrogską // Dziennik warszawski. – Warszawa, 1853. – Nr 118. – S. 3.

W.A.P. Wiadomość o rękopismie biblioteki Romanowskiej // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1853. – T. 4. – S. 564-571.

Wie...i W. Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza; z rękopismu wydał K.Wł. Wojcicki. Warszawa. 1853 (T. I. napisów tyt. wstępu i życiorysu Jerlicza stronnic XLIV, textu str. 187. Tom II textu stronnic 213), w 12. W drukarni Wienhoebera w Petersburgu // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1853. – T. 3. – S. 549-557.

[NN]. Sprawa i dzieje zajazdu na zamek tarnowski, dopełnionego w r. 1570 przez Stanisława Tarnowskiego kasztelana czchowskiego, Albrychta Łaskiego wojewodę sieradzkiego i Jędrzeja Zborowskiego miecznika krakowskiego // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1853. – T. 2. – S. 341-344.

 

1854

 

1855

 

Комашко В. Местечко Краснополье // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1855. – № 30. Часть неоффициальная. – С. 90-91.

Новоселецкий П. Местечко Степань // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1855. – № 37. Часть неоффициальная. – С. 111-113.

Перлштейн А. Очерк истории типографий на Волыни // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1855. – № 4. Часть неоффициальная. – С. 10-11; № 5. Часть неофициальная. – С. 12-13.

[NN]. Девичий монастырь и Успенская церковь в м. Полонном // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1855. – № 9. Часть неоффициальная. – С. 20-21; № 10. Часть неоффициальная. – С. 22.

Hołowiński I. Cerkiew ostrogska // Hołowiński I. Legendy. – Petersburg, 1855. – S. 49-55, 141.

Hołowiński I. Konstanty Ostrogski // Hołowiński I. Legendy. – Petersburg, 1855. – S. 118-123, 146.

 

1856

 

1857

 

1858

[NN]. Князь Константин (Василий) Острожский // Православный собеседник. – Казань, 1858. – Ч. 1. – С. 365-392, 536-566.

Paprocki B. O książętach ruskich // Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego / Wyd. K.J. Turowski. – Kraków, 1858. – S. 447-454.

 

1859

Вешняков В.И. Острожская ординация и ординацкие крестьяне // Журнал Министерства государственных имуществ. – Санкт-Петербург, 1859. – Т. 75, отд. 2. – С. 1-14.

 

1860

 

1861

Święcki T. Bazalia // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 40.

Święcki T. Białogrodek // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 104.

Święcki T. Cudnów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 107.

Święcki T. Dubno // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 43.

Święcki T. Hory, Horki, Czereia, Bobr, Lukanka, Kopyś // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 151.

Święcki T. Jarosław // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 21-22.

Święcki T. Krasiłów, Konstantinów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 40.

Święcki T. Krasne // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 116.

Święcki T. Leśnice, Rokitno // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 106.

Święcki T. Międzyrzec // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 41.

Święcki T. Miropol, Ostrożek, Zwiachel // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 40.

Święcki T. Olszanica // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 105.

Święcki T. Opatów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 1. – S. 129-130.

Święcki T. Ostróg // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 36-40.

Święcki T. Piatyhory i Łobaczew // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 105.

Święcki T. Przeworsk // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 22.

Święcki T. Susza // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 150.

Święcki T. Tarnów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 1. – S. 115.

Święcki T. Tetyiów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 105.

Święcki T. Turów // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 146.

Święcki T. Zasław // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 41.

Święcki T. Zdzięciół, Naliboki // Święcki T. Opis starożytnej Polski. – Kraków, 1861. – T. 2. – S. 144.

 

1862

 Zap K.V. Elżbieta księżniczka Ostrogska / Oprac. Ad. N. Nakęskiego, przyp. A. Przezdzieckiego // Biblioteka Warszawska. – Warszawa, 1862. – № 4. – S. 189-212.

 

1863

 

Д.Ф. Княжна Елизавета Острожская // Би­блиотека для чтения. – Санкт-Петербург, 1863. – № 11. – С. 1-10.

Kamińska B. [Węgierska Z.]. Kniaź Ostrogski // Kamińska B. Legendy historyczne. Wydanie drugie przejrzane. – Poznań, 1863. – S. 247-259.

W. Konstanty książe Ostrogski // Przyjaciel dzieci. – Warszawa, 1863. – № 107. – S. 121-122.

[NN]. Zamek w Ostrogu // Józefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy na rok przestępny 1864. – Warszawa, 1863. – S. 34-36.

 

 

1864

Максимович М.А. О литовском гетмане князе Острожском // Украинец. – Москва, 1864. – С. 17-22.

NN. Zamek w Ostrogu // Przyjaciel Domowy. – Lwów, 1864. – Nr 24. – S. 93.

Rogalski L. Wspomnienie o Adamie Konstantym książęciu Ostrogskim // Przyjaciel dzieci. – Warszawa, 1864. – № 183. – S. 316-318.

Stecki T.J. Białogródka // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1864. – T. 1. – S. 381-382.

Stecki T.J. Łabuń // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1864. – T. 1. – S. 373-379.

Stecki T.J. Ławrynowce, Stare i Nowe Bejzymy // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1864. – T. 1. – S. 384-385.

Stecki T.J. Sławuta // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1864. – T. 1. – S. 347-360.

Stecki T.J. Szepetówka // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1864. – T. 1. – S. 361-362.

Stecki T.J. Zasław // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1864. – T. 1. – S. 304-346.

 

1865

 

1866

Максимович М. Письма о князьях Острожских к графине А.Д. Блудовой. – Киев, 1866. – 54 с.

 

1867

Актикация жалованной грамоты Константина Ивановича князя Острожского Виленскому Пречистенскому собору и клирошанам на две копы грошей и 15 бочек ржи с имения Здетелы 1499 г. // Вестник Западной России. – Вильна, 1867. – Кн. 9, Т. 3. – С. 75-77.

Жалованная грамота Сигизмунда 1-го князю Константину Ивановичу Острожскому на строение мельницы на р. Вилии для Виленской церкви Пречистенской. 1515 г. // Вестник Западной России. – Вильна, 1867. – Кн. 9, т. 3. – С. 79-80.

Рафальский [Л.]. Восточная полоса по р. Горыни в Острогском уезде // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1867. – № 61. Часть неоффициальная. – С. 232; № 62. Часть неоффициальная. – С. 237-238.

Рафальский [Л.]. Северозападный угол Острогского уезда // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1867. – № 5. Часть неоффициальная. – С. 19-20; № 6. Часть неоффициальная. – С. 23-24; № 7. Часть неоффициальная. – С. 26-27.

Рафальский [Л.]. Село Дермань // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1867. – № 1. Часть неоффициальная. – С. 3-4; № 2. Часть неоффициальная. – С. 7-8; № 3. Часть неоффициальная. – С. 11-12.

Рафальский [Л.]. Село Дорогобуж Острожского уезда // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1867. – № 13. Часть неоффициальная. – С. 48-49; № 14. Часть неоффициальная. – С. 52-53; № 15. Часть неоффициальная. – С. 57-58; № 26. Часть неоффициальная. – С. 93-94; № 27. Часть неоффициальная. – С. 97.

Яворский [А.]. Гробницы в бывшем иезуитском острогском коллегиуме // Волынские губернские ведомости. – Житомир, 1867. – № 45. Часть неоффициальная. – С. 169.

 

 

1868

Пероговский В. Анна Алоизия, княжна Острожская. – Житомир, 1868. – 110 с.

Пероговский В. Город Старо-Константинов, история его и настоящее его состояние. – Житомир, 1868. – 155 с.

Пероговский В. Местечки Заславского уезда. – Житомир, 1868. – 31 с.

Przezdziecki A. Przygody Halszki księżnej Ostrogskiej, towarzyszki Jagiellonek Polskich // Przezdziecki A. Jagiellonki polskie w XVI w. Obrazy rodziny i dworu. – Kraków, 1868. – T. 2. – S. 36-212, 247, 262-293.

 

1869

Пероговский В. Город Заславль, история его и теперешнее состояние. – Житомир, 1869. – 28 с.

Поездчий лист королевского дворянина Андрея Терлецкого по делу о недопущении княгинею Анною Острожскою униятского епископа Григория в имения, принадлежащие православной Туровской епархии. 1627 г. // Вестник Западной России. – Вильна, 1869. – Кн. 7, т. 3. – Отд. І. – С. 1-7.

[NN]. Константин ІІ князь Острожский // Вестник Западной России. – Вильна, 1869. – Кн. 7. – Отд. ІІ. – С. 1-28; кн. 8. – Отд. ІІ. – С. 39-59; кн. 9. – Отд. ІІ. – С. 79-97.

 

1870

[NN]. Князь Федор Острожский // Виленский вестник. – Вильно, 1870. – С. 35-38.

 

1871

Блудова А.Д. Сказание о преподобном Феодоре, князе Острожском. – Санкт-Петербург, 1871. – 39 с.

[Блудова А.Д.]. Сказание о преподобном Федоре, князе Острожском. Сост. по изысканиям Гильфердинга, Зубрицкого, Хойнацкого, Палацкого, Максимовича. – Почаев, 1871. – 39 с.

Genealogіa domu Ostrogskіch. – Wіlno, 1871.

Stecki T.J. Jampol // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1871. – T. 2. – S. 20-30.

Stecki T.J. Kołodne // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1871. – T. 2. – S. 399-407.

Stecki T.J. Przywilej króla Alexandra dany Oleksie Skoworodce na dobra Kobylnia, Łanowce i róg lasu kuźmińskiego, z roku 1506 // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1871. – T. 2. – S. 468-469.

Stecki T.J. Suraż // Stecki T.J. Wołyń pod wzdlędem statystycznym, historycznym i archeologicznym. – Lwów, 1871. – T. 2. – S. 74-82.

 

1872

Рафальский Л. Путешествие по Острожскому уезду Волынской губернии в 1864-1865 году. – Почаев, 1872. – 134 с.

Четыркин Ф. Деятельность князя Константина Константиновича Острожского в пользу православия в юго-западной Руси // Волынские епархиальные ведомости. – Почаев, 1872. – № 8. – С. 272-285; № 9. – С. 317-328; № 10. – С. 364-376.

Bożawola Romanowski L. Do historyi domu X. Ostrogskich i Lubartowiczów // Przegląd Polski. – Kraków, 1872. – R. 6, kw. 3. – S. 135-138.

Schneider A. Staresioło pod Lwowem // Dodatek Miesięczny do Gazety Lwowskiej: poswięcony historyi, statystyce i ekonomii krajowej. – Rok 1. – T. 2, zesz. 5. – Maj 1872. – Lwów, 1872. – S. 3-15; zesz. 6. – Czerwiec 1872. – S. 68-80.

Staresioło pod Lwowem / Opisał ASartoriusz. – Lwow, 1872. – 30 s., ill

 

1873

Иерофей, еп. Историческая записка о Дерманском монастыре // Волынские епархиальные ведомости. – Почаев, 1873. – № 8. – С. 282-302; № 9. – С. 320-334.

Скабаланович Н. Об «Апокрисисе…» Христофора Филалета. – Санкт-Петербург, 1873. – 225 с.

Konopacki S. Ordynacya ostrogska // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1873. – T. 2. – S. 95-116.

 

1874

Константинъ княжа Острозъкое… (Документ про розгляд спору за землю шпиталю у 1600 році) // Петрушевич А.С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700 годъ // Литературный сборникъ издаваемый Галицко-русскою Матицею. 1872 и 1873. – Львовъ, 1874. – С. 395-396.

 

1875

 

1876

Максимович М.А. Письма о князьях Острожских // Максимович М.А. Собрание сочинений. – Киев, 1876. – Т. 1. – С. 164-195.

Максимович М.А. О литовском гетмане князе Острожском // Максимович М.А. Собрание сочинений. – Киев, 1876. – Т. 1. – С. 196-199.

Хойнацкий А.Ф. Преподобный Федор князь Острожский // Древняя и Новая Россия. – Санкт-Петербург, 1876. – Т. 9. – С. 5-18.

 

1877

Голубев С.Т. По поводу двух сообщений о князе Костянтине Ивановиче Острожском // Труды Киевской духовной академии. – Киев, 1877. – № 4. – С. 182-191.

Максимович М.А. О городе Степане // Максимович М.А. Собрание сочинений. – Киев, 1877. – Т. 2. – С. 385-390.

 

1878

Романовский Л.М. О Константине Ивановиче князе Острожском // Труды Третьего Археологического съезда в России. – Киев, 1878. – Т. 2. – С. 205-209.

Хойнацкий А. Преподобный Феодор, князь Острожский, в монашестве Феодосий // Хойнацкий А. Очерки из истории православной церкви и древнего благочестия на Волыни, изложенные в жизнеописаниях святых угодников Волынских и других православных святых, принимавших ближайшее участие в исторических судьбах земли Волынской. – Житомир, 1878. – С. 113-137.

Przezdziecki A. Beata z Kościeleckich księżna Ostrogska // Przezdziecki A. Jagiellonki polskie w XVI w. Obrazy rodziny i dworu. – Kraków, 1878. – T. 5. – S. CXXXIII-CLVII.

 

1879

Петров Н.И. Две надгробные надписи конца XVІІ века Константину Ивановичу и Константину Константиновичу князьям Острожским // Чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. – Киев, 1879. – Кн. 1. – С. 79-81.

 

1880

Пероговский В.И. Бывшие православные монастыри в г. Дубне Волынской губернии, основанные князьями Острожскими // Волынские епархиальные ведомости. – Почаев, 1880. – № 28-29 (часть неофициальная). − С. 1265-1286; № 31 (часть неофициальная). – С. 1374-1390; № 32 (часть неофициальная). – С. 1438-1453; № 34 (часть неофициальная). – С. 1537-1554.

Трипольский Н.Н. Историческое исследование о городах, местечках и сёлах Волынской губернии Острожского уезда. – Житомир, 1880.

Шараневич І. Гальшка княгиня Острожска. Оповідання історичне. – Львів, 1880. – 194 с.

Dr. Antoni J. [Rolle]. Wielka prywata // Trzy opowiadania historyczne. – Lwów, 1880. – S. 51-130.

Chomętowski W. Rodzina hetmana Jabłonowskiego (ustęp z dziejów panowania Augusta II-go) // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1880. – T. 2. – S. 26-48, 256-290.

Rulikowski W., Luba Radzimiński Z. Kniaziowie i szlachta między Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypetią, Dnieprem, Siniuchą, Dniestrem i północnemi stokami Karpat osiedleni. – Kraków, 1880. – T. 1, cz. 2. – 40 s.

Stecki T.J. Miasto Równe. Kartka z kroniki Wołynia. – Warszawa, 1880. – 47, IX s.

 

1881

Лукьянович П. К вопросу об Острожской школе (XVI века) // Волынские епархиальные ведомости. – Житомир, 1881. – Вып. 23-24, часть неоффициальная. – С. 767-781; вып. 25, часть неоффициальная. – С. 813-825; вып. 26, часть неоффициальная. – С. 849-869; вып. 27, часть неоффициальная. – С. 885-907.

Шляпкин И. Трехсотлетие первопечатной славяно-русской библии, первенца Острожской типографии // Древняя и Новая Россия. – Санкт-Петербург, 1881. – Т. 1. – С. 180-184.

Bartoszewicz J. Anna z Sapiehów Jabłonowska // Bartoszewicz J. Studja historyczne i literackie. – Kraków, 1881. – T. 3. – S. 273-356.

Stadnicki K. Jabłonowscy herbu Prus IIItio // Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. – Poznań, 1881. – R. 3. – S. 95-100.  

 

1882

Сендульский А.Д. Город Острог // Волынские епархиальные ведомости. – Почаев, 1882. – № 1-2 (часть неоффициальная). – С. 1-13; № 3 (часть неоффициальная). – С. 39-57; № 4 (часть неоффициальная). – С. 73-86; № 5 (часть неоффициальная). – С. 100-119.

Kraushar A. Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki. Wizerunek historyczny na tle dziejów Polski XVI wieku. – Warszawa, 1882. – T. 1. – 272 s.

Kraushar A. Olbracht Łaski, wojewoda sieradzki. Wizerunek historyczny na tle dziejów Polski XVI wieku. – Warszawa, 1882. – T. 2. – 300 s.

Żychliński T. Jabłonowscy herbu Prus IIItio // Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. – Poznań, 1882. – R. 4. – S. 122-125.

 

1883

Белоус Ф. Род князей Острожских, защитителей Юго-Западной Руси. – Львов, 1883. – Ч. 1. – 111 с.

Завитневич В. Палинодия Захарии Копыстенского и ее место в истории западно-русской полемики XVI и XVII вв. – Варшава, 1883. – LXXV, 400 с.

Левицкий О. Анна-Алоиза, княжна Острожская // Киевская старина. – Киев, 1883. – Т. 7, ноябрь. – С. 329-373.

Петрушевич А.С. Иван Федоров русский первопечатник: историческо-библиографическое рассуждение. – Львов, 1883. – 38 с. 

Письмо князя Константина Острожского, воеводы киевского, к сыну Янушу, каштеляну краковскому. 7 мая 1607 года // Киевская старина. – Киев, 1883. – Т. 7, ноябрь. – С. 477-480.

Рафальский Л.М. Троицкий храм, бывший в г. Остроге на Волыни // Волынские епархиальные ведомости. – Почаев, 1883. – № 23 (часть неоффициальная). – С. 669-681; № 24 (часть неоффициальная). – С. 696-707.

[NN]. K портрету кн. Константина Острожского // Киевская старина. – Киев, 1883. – Т. 7, ноябрь. – С. 523-528.

[NN]. K портрету княгини Софии Острожской // Киевская старина. – Киев, 1883. – Т. 7, ноябрь. – С. 714-716.

Caro J. Beata und Halszka: Eine Polnisch-Russische Geschichte aus dem 16. Jahrhundert. – Breslau, 1883. – 168 s.

 

1884

Белоус Ф. Род князей Острожских, защитителей Юго-Западной Руси. – Коломыя, 1884. – Ч. 2. – 84 с.

Зуц Н. Описание города Старокостантинова от начала и до наших дней (1561-1884). – Староконстантинов, 1884. – 90 с.

[NN]. [Rec.] Iwan Fedorow, ruskij perwopeczatnyk, istoriczesko-bibliohraficzeskoje razsużdenije, napysał A.S. Petruszewicz. Lwiw, 1883, w 8ce, str. 1 nl. i 38 // Przewodnik bibliograficzny. – Kraków, 1884. – Nr 7.2. – S. 35. 

 

1885

Левицкий О.И. Кирилл Терлецкий, епископ Луцкий и Острожский. – [Санкт-Петербург], 1885. – 34 с.

Селецкий А.К. Острожская типография и ее издания. – [Кременец], [1885]. – 227 с.

Baliński M., Lipiński T. Chmielów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 335-336.

Baliński M., Lipiński T. Cudnów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 631-632.

Baliński M., Lipiński T. Dymirskie [starostwo] // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 611-612.

Baliński M., Lipiński T. Jarosław // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 797-802.

Baliński M., Lipiński T. Kolbuszowa // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 484.

Baliński M., Lipiński T. Norzyńsk // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 646.

Baliński M., Lipiński T. Opatów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 318-324.

Baliński M., Lipiński T. Przeworsk // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 804-806.

Baliński M., Lipiński T. Tarnopol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 894-895.

Baliński M., Lipiński T. Tarnów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 491-495.

Baliński M., Lipiński T. Tetyów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 613.

Baliński M., Lipiński T. Wiewiórka // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 487-488.

Żychliński T. Jabłonowscy herbu Prus IIItio // Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. – Poznań, 1885. – R. 7. – S. 35-37.

 

1886

Baliński M., Lipiński T. Annopol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 30-31.

Baliński M., Lipiński T. Bazalia // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 98.

Baliński M., Lipiński T. Czercze // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 153.

Baliński M., Lipiński T. Derman // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 25.

Baliński M., Lipiński T. Drohobuż // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 33.

Baliński M., Lipiński T. Dubno // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 21-25.

Baliński M., Lipiński T. Hajsyn // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 479-482.

Baliński M., Lipiński T. Jakubowice // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 300.

Baliński M., Lipiński T. Jampol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 108-109.

Baliński M., Lipiński T. Januszpol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 638.

Baliński M., Lipiński T. Konstantynów Stary // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 98-99.

Baliński M., Lipiński T. Kopyś // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 4. – S. 576.

Baliński M., Lipiński T. Korzec // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 41-43.

Baliński M., Lipiński T. Krasiłów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 98.

Baliński M., Lipiński T. Krasne // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 495-497.

Baliński M., Lipiński T. Lipowiec // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 502.

Baliński M., Lipiński T. Lubar // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 100-101.

Baliński M., Lipiński T. Łabuń // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 102-103.

Baliński M., Lipiński T. Międzyrecz Ostrogski // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 25-26.

Baliński M., Lipiński T. Miropol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 637.

Baliński M., Lipiński T. Murachwa albo Morachwa // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 497-498.

Baliński M., Lipiński T. Olszany czyli Holszany // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 4. – S. 181-183.

Baliński M., Lipiński T. Ostropol // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 99-100.

Baliński M., Lipiński T. Ostróg // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 26-30.

Baliński M., Lipiński T. Piatyhory // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 506.

Baliński M., Lipiński T. Pików // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 233, 502-503.

Baliński M., Lipiński T. Połonne // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 101-102.

Baliński M., Lipiński T. Raszków // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 476.

Baliński M., Lipiński T. Równe // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 52.

Baliński M., Lipiński T. Sławuta // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 103-104.

Baliński M., Lipiński T. Stepań // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 44, 519-520.

Baliński M., Lipiński T. Susza // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 4. – S. 492.

Baliński M., Lipiński T. Tetyjów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 506.

Baliński M., Lipiński T. Turów // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 4. – S. 652-654.

Baliński M., Lipiński T. Zasław // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 104-105.

Baliński M., Lipiński T. Zdzięcioł // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 4. – S. 523-524.

Baliński M., Lipiński T. Zwiahel // Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. – Warszawa, 1886. – T. 3. – S. 43-44, 518-519.

Łuszczkiewicz W. Ruina Bohojawleńskiej cerkwi w zamku ostrogskim na Wołyniu // Sprawozdania Komisji do badania Historii sztuki w Polsce. – Kraków, 1886. – T. 3, z. 3. – S. 67-92.

 

1887

Dr. Antoni J. [Rolle] Ks. Bazyli Ostrogski i jego zatarg z Kosińskim // Dr. Antoni J. [Rolle] Opowiadania historyczne. – Lwów, 1887. – Serya 6. – S. 43-108.

Dr. Antoni J. [Rolle] Semen Nalewajko // Dr. Antoni J. [Rolle] Opowiadania historyczne. – Lwów, 1887. – Serya 6. – S. 109-165.

Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1887. – T. 1 / Wyd. nakładem właściciela pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka. – XXIX, 204 s.

Żychliński T. Zasławscy i Ostrogscy herbu własnego // Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. – Poznań, 1887. – R. 9. – S. 277-293.

 

1888

Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1888. – T. 2 / Przez Z. L. Radzimińskiego i B. Gorczaka. – XXXVI, 380 s.

Stecki T.J. Barmaki // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 60-64.

Stecki T.J. Bassówkąt // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 65-72.

Stecki T.J. Berestowiec, Hołowin // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 266-271.

Stecki T.J. Chociń, Glinki // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 86-91.

Stecki T.J. Gródek, Beheń // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 73-80.

Stecki T.J. Hlińsk, Bohdaszów // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 92-98.

Stecki T.J. Koźlin, Chotenka, Horodyszcze // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 108-118.

Stecki T.J. Kustyn // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 99-107.

Stecki T.J. Mokwin, Bereźne // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 313-324.

Stecki T.J. Niewirków // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 125-131.

Stecki T.J. Równe // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 1-59.

Stecki T.J. Stepań // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 246-265.

Stecki T.J. Zarzyck // Stecki T.J. Z boru i stepu. Obrazy i pamiątki. – Kraków, 1888. – S. 189-191.

 

1889

Przyborowski J. Zagadka bibliograficzna // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1889. – T. 4. – S. 277-280.

 

1890

Каро Я. Беата и Гальшка. Исторический расказ из польско-русской жизни XVI в. // Киевская Старина. – Киев, 1890. – № XXVIII, январь. – С. 95-116; февраль. – С. 305-319; март. – С. 485-525.

Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1890. – T. 3 / Wyd. przez B. Gorczaka. – XXXV, 556 s.

Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1890. – T. 4 / Wyd. przez B. Gorczaka. – XXXII, 647 s.

 

1891

Теодорович Н.И. Город Заславль Волынской губернии. Исторический очерк. – Почаев, 1891. – 50 с.

Papée F. Skole i Tucholszczyzna. – Lwow, 1891. – 124 s.

Sedláček A. Roudnice zámek // Sedláček A. Hrady, zámky a tvrze království Českého. – Praha, 1891. – D. 8. – S. 164-196.

 

1892

Франко І. Іван Вишенський. Руський писатель XVI віку // Хлібороб. – Коломия, 1892. – № 8. – С. 59-60; № 9. – С. 73-75; № 10. – С. 82-83; № 11. – С. 89-90.

Франко І. Іван Вишенський. Руський писатель XVI віку. – Коломия, 1892. – 26 с.

Ks. Knapiński W. Sprawa o kościół w Ostrogu. – Lwów, 1892. – 36 s.

Dr. Antoni J. [Rolle A.J.]. Dzieje osadnictwa tatarskiego na wołoskiem pograniczu // Biblioteka warszawska. – Warszawa, 1892. – T. 2. – S. 202-222, 381-406; Т. 3. – S. 83-118.

 

1893

Rychlik I. Kościół Kollegiaty Wszystkich Świętych w Jarosławiu. – Jarosław, 1893. – 80 s.

 

1894

Білинський П. Тернополь и єго околиця // II Rocznik kółka naukowego tarnopolskiego za r. 1893. – Tarnopol, 1894. – С. 67-121.

Теодорович Н.И. Город Староконстантинов, Волынской губернии, основанный в 1561 году князем Константином Константиновичем Острожским: Исторический очерк. – Почаев, 1894. – 70 с.


 

1895

Грушевський М. Наданнє Оришевському Копистерина та Гайсина / Miscellanea // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1895. – Т. 8. – С. 5-8.

кн. Лобанов-Ростовский А.Б. Заславские // кн. Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. Изд. 2. – Санкт-Петербург, 1895. – Т. 2. – С. 53-57.

кн. Лобанов-Ростовский А.Б. Острожские // кн. Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга. Изд. 2. – Санкт-Петербург, 1895. – Т. 1. – С. 206-207.

Студиньский К. [Рец.] Іван Вишенський і єго твори, написав др. Іван Франко (Лїтературно-наукової біблїотеки книжки 21-30), Льв., 1895, ст. 536, 16о / Біблїоґрафія // Записки Науково товариства імени Шевченка. – Львів, 1895. – Т. 5. – С. 29-48.

Франко І. Біблїоґрафічна рідкість / Miscellanea // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1895. – Т. 6. – С. 1-4.

Франко І. Іван Вишенський і єго твори. – Львів, 1895. – 536 с.

Ks. Fudalewski W. Miasto Opatów podług miejscowych źródeł i podań. – Warszawa, 1895. – 119 s.

Wolff J. Hołownia-Ostrożecki // Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. – Warszawa, 1895. – S. 131-134, 691.

Wolff J. Ostrogski // Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. – Warszawa, 1895. – S. 342-359.

Wolff J. Zasławski // Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku. – Warszawa, 1895. – S. 594-605, 698.

 

1896

Трипольський Н. Дерманский архимандрит Мелетий Смотрицкий, его сочинения и надпись на его могиле в Дермани // Волынский историко-археологический сборник. – Почаев-Житомир, 1896. – С. 1-7.

Ярушевич А.В. Ревнитель православия, князь Константин Иванович Острожский (1461-1530) и православная Литовская Русь в его время. – Смоленск, 1896. – 249, XVII с.

 

1897

М.Г. рушевський М.]. Документ 1586 р. про козацький промисел / Miscellanea // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 19. – С. 8-10.

М.К. [Біляшівський М.]. [Рец.] П. Белинский – Тернополь и єго околиця, ч. І і ІІ, Тернопіль, 1895-6 (відбитка з Rocznik-a kółka naukowego Tarnopolskiego 1893 i 1895) / Біблїоґрафія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 20. – С. 31-32.

П.Р. [Рец.] Rocznik kółka naukowego tarnopolskiego za rok 1892, Тернопіль, 1892, ст. 146; теж за рік 1893, Терн., 1894, ст. 179; теж за рік 1895, Терн., 1896, ст. 232. / Біблїоґрафія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1897. – Т. 20. – С. 43-46.

Харлампович К.В. Острожская православная школа: историко-критический очерк // Киевская старина, 1897. – Т. 57, май. – С. 177-207; т. 57, июнь. – С. 363-388.

Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1897. – T. 5 / Wyd. przez B. Gorczaka. – CXVI, 456 s.

Leniek J. Materiały źródłowe do dziejów miasta Tarnowa. – Tarnów, 1897.

 

1898

І. Фр. [Франко І.]. [Рец.] К. Харлампович. Острожская православная школа, историко-критический очерк (Киевская Старина, 1897, V i VI, стор. 177-207, 363-388) / Біблїоґрафія // Записки Науково товариства імени Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 22. – С. 30-31.

Любавский М.К. Новый труд по внутренней истории Литовской Руси (А. Ярушевич. Ревнитель православия князь Константин Иванович Острожский (1461-1530) и православная Литовская Русь в его время. Смоленск. 1897) // Журнал Министерства народного просвещения. – Санкт-Петербург, 1898. – Ч. 318. – С. 174-215.

П. [Рец.] А. Ярушевич – Ревнитель православия князь Константин Иванович Острожский (1461-1530) и православная Литовская Русь в его время, Спб., 1897, ст. 249 + XVII + II / Біблїоґрафія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 25. – С. 17-18.

Франко І. Забутий український віршописець XVII віку // Записки Науково товариства імени Шевченка. – Львів, 1898. – Т. 22. – С. 1-16.

Regestra skarbca książąt Ostrogskich w Dubnie, spisane w roku 1616 / Wydał i przedmową poprzedził książę J. Tadeusz Lubomirski // Sprawozdania komisyi historyi sztuki w Polsce. – Kraków, 1898. – T. 6, zesz. 2-3. – S. 206-211.

 

1899

Грушевський М. Материяли до істориї козацьких рухів 1590-х рр. // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 1-30.

Жукович П. К вопросу о виновности экзарха Никифора, председателя Брестского православного собора, в турецком шпионстве // Христианское чтение. – Санкт-Петербург, 1899. – Ч. 3. – С. 573-583.

Любавский М.К. Еще о книге г. Ярушевича “Князь Константин Иванович Острожский (По поводу брошюры А. Ярушевича “Несколько слов по поводу одной рецензии”. Смоленск. 1899) // Журнал Министерства народного просвещения. – Санкт-Петербург, 1899. – Ч. 326. – С. 158-172.

Ярушевич А.В. Несколько слов по поводу одной рецензии. – Смоленск, 1899. – 39 с.

 

1900

Студинський К. Хто був автором ΑΝΤΙ'Ρ′Ρ'ΗΣΙΣ-а з 1599 р.? // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1900. – Т. 35-36. – С. 1-20.

Франко І. Новий причинок до студий над Іваном Вишенським // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1900. – Т. 35-36. – С. 1-4.

Щуровський О. Замітка про гетьмана Сагайдачного / Miscellanea // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1900. – Т. 33. – С. 1-2.

Łuszczkiewicz W. Kościół kolegiacki Śgo Marcina w Opatowie. Studyum zabytku romańszczyzny XII wieku w Polsce // Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. – Kraków, 1900. – T. 6, z. 1. – S. 17-41.

 

1901

Доманицький В.Причинок до істориї повстання Наливайка // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1901. – Т. 40. – С. 1-6.

Жукович П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.). – Санкт-Петербург, 1901. – ХХІ, 610 с.

Каманин И. Очерк гетманства Петра Сагайдачного. – Киев, 1901. – IV, 30, 51 с.

[NN]. Князья Острожские  защитники православной веры и русского народа. – Вильна, 1901. – 17 с.

 

1902

Грушевський М. [Рец.] Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.), проф. П. Жукович, СПб., 1901, ст. 21+610 / Біблїоґрафія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1902. – Т. 49. – С. 24-25.

Лихач Е. Острожский князь Константин Иванович // Русский биографический словарь / Изд. под наблюдением председателя Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Санкт-Петербург, 1902. – Т. 12. – С. 457-461.

Лихач Е. Острожский князь Константин (Василий) Константинович // Русский биографический словарь / Изд. под наблюдением председателя Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Санкт-Петербург, 1902. – Т. 12. – С. 457-468.

О.Ч. [Рец.] Очерк гетманства Петра Сагайдачного, с приложениями, И. Каманина, К., 1901, ст. І-IV+30+51 / Біблїоґрафія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1902. – Т. 49. – С. 26-28.

Фотинский О.А. Дорогобуж Волынский // Труды общества исследований Волыни. – Житомир, 1902. – Т. 1. – С. 3-91.

Katalog rękopisów archiwum XX Sanguszków w Sławucie / Ułożył i historyą tegoż archiwum skreślił Bronisław Gorczak, konserwator zbiorów sławuckich w Sławucie. – Sławuta, 1902. – XLV, 448 s.

Leniek J. Napisy grobowe w kościele katedralnym w Tarnowie. – Tarnow 1902.

 

1903

Житецький П. Острозька трагедія // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1903. – Т. 51. – С. 1-24.

Пташицкий С.Л. Иван Федоров. Издания острожской библии в связи с новыми данными о последних годах его жизни. – Санкт-Петербург, 1903. – 20 с.

Сушко О. [Рец.] Katalog rękopisów archiwum XX Sanguszków w Sławucie ułożył i historyą tegoż archiwum skreślił Bronisław Gorczak, konserwator zbiorów sławuckich w Sławucie, nakładem właściciela, 1902, ст. XLV+488 (І-XLV – Przedmowa; 1-375 – Katalog; 377-488 – Spis osób, miejscowości i urzędów) / Біблїоґрафія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1903. – Т. 55. – С. 19-23.

Sas Zubrzycki J. Miasto Jarosław i jego zabytki. – Kraków, 1903. – 40 s.

 

1904

Доманицький В. Козаччина на переломі XVI-XVII в. (1591-1603) // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1904. – Т. 60 – С. 1-32; т. 61. – С. 33-64; т. 62. – С. 65-113; 1905. – Т. 63. – С. 115-136; т. 64. – С. 137-171.

Уманец Ф. Князь Константин-Василий Острожский // Русский архив. – Москва, 1904. – № 4. – С. 625-634.

 

1905

Грушевська М. [Рец.] Miasto Jarosław i jego zabytki, zbadał, opisał i własnoręcznym rysunkiem opatrzył Jan Sas Zubrzycki, architekt (Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce, t. VIII, вип. ІІІ, ст. 358-395) / Біблїоґрафія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1905. – Т. 63. – С. 16-17.

Франко І. [Рец.] Ор. Фотинский – Волынский религиозный вольнодумец XVII в. (Чтения в историческом обществе Нестора летописца, кн. XVIII, стор. 71-102) / Біблїоґрафія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1905. – Т. 68. – С. 25-27.

Schiper I. Żydzi w Tarnowie do końca XVIII w. // Kwartalnik Historyczny. – Lwów, 1905. – R. 19. – S. 228-239.

 

1906

Власьев Г.А. Происхождение князей Острожских // Записки императорского генеалогического общества. – Санкт-Петербург, 1906. – Т. 2. – С. 347-354.

Грушевська М. [Рец.] Ф.М. Уманец. Князь Константин-Василий Острожский (Русский Архив 1904, IV, с. 625-634) // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1906. – Т. 71. – С. 203-204.

Грушевський М.С. Коли сфабрикована грамота Любарта Луцькій кафедрі ? (З поводу статті Д. Щербаковського: Фундушевая запись князя Любарта луцкой церкви Иоанна Богослова 1322 г.) // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1906. – Т. 70. – С. 71-72.

Sas Zubrzycki J. Miasto Jarosław i jego zabytki // Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce. – Kraków, 1906. – T. 7. – S. 357-396.

 

1907

Грушевський М. [Рец.] С.Л. Пташицкий. Иван Федоров. Издания острожской библии в связи с новыми данными о последних годах его жизни. Спб., 1903, ст. 20, in 4o // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1907. – Т. 80. – С. 220.

Защитник православной веры и русской народности князь Константин Острожский. К 300-летию его кончины 1608 – 13/11 1908. – Вильна, 1907. – 12 с.

Франко І. Причинок до студій над Острожською біблїєю // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1907. – Т. 80. – С. 5-18.

Ю.С. [Рец.] Проф. П. Жукович – Архиепископ Мелетий Смотрицкий в Вильне в первые месяцы после своей хиротонии (Христианское чтение 1906, цьвітень, май і червень) // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1907. – Т. 80. – С. 221.

Ю.С. [Рец.] Проф. П. Жукович – Запорожские гетманы Бородавка и Сагайдачный в своих последних церковных и политических делах (ibid. [Христианское чтение 1906], серпень і вересень) // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1907. – Т. 80. – С. 221-222.

Wiśniewski J. Dekanat opatowski. – Radom, 1907. – 572 s.

 

1908

Бриллиантов Л.И. Библия князя Константина Константиновича Острожского, происхождение и просветительное значение ее в истории русской. – Могилев-на-Днепре, 1908. – 18 с.

Жукович П. Князь Константин Константинович Острожский в борьбе с церковной унией // Церковные ведомости. – Санкт-Петербург, 1908. – № 8. Прибавления. – С. 353-362.

Круковский А. Светлая личность западно-русского прошлого (К 300-летней годовщине смерти князя Константина Острожского) // Русская старина. – Санкт-Петербург, 1908. – Т. 134, кн. 4-6. – С. 11-15.

Миловидов А.И. Исторические основания для создания в городе Вильне храма-памятника князю К.К. Острожскому. – Вильна, 1908. – 16 с.

Титов Ф.И. Благоверный князь Константин Константинович Острожский, ревнитель православия и защитник русской народности в Западной Руси (1527-1608-1908 гг.). – Киев, 1908. – 37 с.

[NN]. Князь Константин Константинович Острожский // Троицкие листки. – Сергиев Посад, 1908. – С. 1-4.

 

1909

Терлецький О. Василь Константин князь Острожский. Істория фондациї князя Острожского в Тернополи. – Тернопіль, 1909. – 47 c.

Титов Ф. Белгородка в ее истории и в современных археологических раскопках на месте ее // Киевские епархиальные ведомости. – Киев, 1909. – Ч. 45. – С. 1079-1090; ч. 51-52. – С. 1240-1247.

 

1910

Грушевський М. [Рец.] (П. Н.) Жукович – Протестация митрополита Иова Борецкого и других западно-русских иерархов, СПб., 1909, ст. 19, вел. 8о (в ІІІ т. “Сборника по славяноведению”) // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1910. – Т. 94. – С. 203-204.

Фотинский О. Очерки из истории быта монастырских крестьян на Волыни в XVII-XVIII вв. Приложения // Труды общества изследователей Волыни. – Житомир, 1910. – Т. 3. – С. 1-46, 3-111, I-VII.

Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1910. – T. 6 / [Wyd. przez Z. L. Radzimińskiego]. – XXІI, 305 s.

Archiwum książąt Sanguszków w Sławucie. – Lwów, 1910. – T. 7 / [Wyd. przez Z. L. Radzimińskiego]. – XXVI, 433 s.

Giżycki J.M. Spis ważniejszych miejscowości w powiecie Starokonstantynowskim na Wołyniu z 32 rycinami. – Stary-Konstantynów, 1910. – 767 s.

Gozdawa M. Tereszki na Wołyniu // Ziemia. Tygodnik krajoznawczy illustrowany. – Warszawa, 1910. – R. 1, nr 34. – S. 529, 533.

Gozdawa M. Pałac w Zazulińcach // Ziemia. Tygodnik krajoznawczy illustrowany. – Warszawa, 1910. – T. 1. – S. 700.

Nitowski I. Ruiny zamku w Ostrogu // Ziemia. Tygodnik krajoznawczy illustrowany. – Warszawa, 1910. – R. 1, nr 41. – S. 641, 646-647.

 

1911

Власьев Г.А. Князья Острожские и Друцкие // Известия императорского генеалогического общества. – Санкт-Петербург, 1911. – Вып. 4. – С. 1-30.

Грузинский А.С. Пересопницкое Евангелие как памятник искусства эпохи Возрождения в Южной России в ХVІ в. – Киев, 1911. – 48 с.

Дитерихс М.К. Острог и Острожское Княжество (Очерки областной старины) // Военно-Исторический Вестник. – Киев, 1911. – № 7-8. – С. 43-57; № 9-10. – С. 25-47; 1912. – № 1. – С. 61-75; 1913. – № 3. – С. 45-57; № 4. – С. 51-67.

Назаревский А.А. Язык Евангелия 1581 года в переводе В. Негалевского. – Киев, 1911. – 138 с.

Тучемский М. Преподобный Федор князь Острожский. – Почаев, 1911. – 16 с.: іл.

Франко І. Іван Вишенський. – Львів, 1911. – 80 с.

F[iszer] W. Zamek w Starem Siole // Ziemia. Tygodnik krajoznawczy illustrowany. – Warszawa, 1911. – R. 2, nr 3. – S. 40-41.

F.R.G. [Rawita Gawroński F.]. Z dziejów wsi wołyńskiej. Przyczynek do osadnictwa // Ruś. – Lwów, 1911. – Z. 2. – S. 177-187.

Leniek J., Herzig F., Leśniak F. Dzieje miasta Tarnowa. – Tarnów, 1911. – 303 s.

Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Neświzkiego // Miesięcznik Heraldyczny. – Lwów, 1911. – № 1-2. – S. 6-15; № 3-4. – S. 43-47; № 5-6. – S. 74-82.

Raczyński J. Zamek w Starym Konstantynowie // Ziemia. Tygodnik krajoznawczy illustrowany. – Warszawa, 1911. – R. 2, nr 15. – S. 233-234.

 

1912

Викторовский П.Т. Князья Заславские // Викторовский П.Т. Западнорусские дворянские фамилии, отпавшие от православия в конце XVI и в XVII вв. – Киев, 1912. – С. 45-62.

Викторовский П.Т. Князья Острожские // Викторовский П.Т. Западнорусские дворянские фамилии, отпавшие от православия в конце XVI и в XVII вв. – Киев, 1912. – С. 5-44.

Галант И. Жертвы ритуального обвинения в Заславе в 1747 г. (по актам Киевского центрального архива) // Еврейская старина. – Киев, 1912. – Вып. 2. – С. 202-218.

Галант И. Жертвы ритуального обвинения в Заславе в 1747 г. (По актам Киевского центрального архива). 2-е изд. – Киев, 1912. – 16 с.

Костомаров Н.И. Князь Константин Константинович Острожский // Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – Санкт-Петербург, 1912. – Кн. 1. – С. 431-453.

Никон [Бессонов Н.]. Сторожевой замок князей Острожских в городе Остроге Волынской губернии. – Почаев, [1912]. – 8 с.

Осинский А.С. Мелетий Смотрицкий, архиепископ полоцкий. – Киев, 1912. – 154 с.

Тучемский М. Сторожевой замок князей Острожских в г. Остроге. – Почаев, 1912. – 26 с.

Katalog pergaminów znajdujących się w Archiwum XX. Sanguszków w Sławucie / Ułożył B. Gorczak. – Sławuta, 1912. – 184 s.

Puzyna J. W sprawie Fedka Nieświzkiego. Odpowiedź p. Z. L. Radzimińskiemu // Miesięcznik Heraldyczny. – Lwów, 1912. – № 1-2. – S. 18-26; № 3-4. – S. 58-65.

 

1913

Бучинський Б. Сліди великоруських літературних творів про фльорентійську унію та урядового акту московського правительства в «Історії фльорентійського собору» 1598 рок // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1913. – Т. 115. – С. 23-28.

Витте Е.И. Древнейшие города Волыни в историческом описании. – Почаев, 1913. – Очерк 5 [Город Острог]. – 17 с.

Возняк М. [Рец.] А.С. Осинский, Мелетий Смотрицкий, Архиепископ Полоцкий, Київ 1912, 8o, стор. (4)+154+(1) // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1913. – Т. 113. – С. 197-200.

Возняк М. Український протипапський памфлєт XVI в. “Історія о єдномъ папі римскомъ” // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1913. – Т. 117-118. – С. 251-268.

Миловидов А.И. Виленский храм-памятник в ознаменование 300-летия царствования дома Романовых и в память князя К.К. Острожского. – Вильна, 1913. – 36 с.; ил.

Предтечевский Н.А. Значение князя Константина Константиновича Острожского в истории западно-русской церкви и народности. – Вильна, 1913. – 27 с.

Тучемский М. Город Острог в современном князю К.К.Острожскому состоянии. – Почаев, 1913. – 40 с.; іл.

Черевко В. [Рец.] Stanisław Kardaszewicz: Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materyały do historyi Wołynia z przedmową Alexandra Jabłonowskiego oraz życiorysem autora przez Henryka Mościckiego, Краків 1913, ст. VIII+291 // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1913. – Т. 116. – С. 228-230.

[Giżycki J.M.]. Księża misyonarze w Zasławiu i Białymstoku. – Kraków, 1913. – 23 s.

Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materiały do historyi Wołynia / Z przedmową A. Jabłonowskiego oraz życiorysem autora przez H. Mościckiego. – Kraków, 1913. – 291 s.

Z kronik zakonnych kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Zasławiu na Wołyniu / Zebr. i wyd. M. Tokarzewski. – Warszawa, 1913. – 96 s.

 

1914

Клименко Ф. Из истории финансового строя города Дубно (конец XVII – начало XVIII вв.) // Юбилейный сборник историко-этнографического кружка при университете св. Владимира. – Киев, 1914. – C. 275-299.

Михайлова-Штерн С. Князья Острожские (Защитники Литовско-Польской Руси). – Москва, 1914. – 16 с.

 

1915

Братства и князь Острожский. – Петроград, 1915. – 24 с.; ил.

Быков Н.П. Князья Острожские и Волынь. – Петроград, 1915. – 60 с.

 

1916

Андрияшев А.О. Костантин Костантинович князь Острожский, воевода Киевский (1526-1608 гг.) и церковная уния в Южной России и Галичине (1596 г.) // Очерк истории Юго-Западной России. – Петроград, 1916. – С. 60-76.

Каманин И. Несколько черт для характеристики князя Константина Константиновича Острожского // Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России. – Киев, 1916. – Вып. 2. – С. 10-23.

Струменский М. Из Острожской старины. – Сергиев Посад, 1916. – 19 с.

Rostafiński J. Księżna wojewodzina bracławska jako przyrodniczka // Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. – Lwów, 1916. – T. 2. – S. 280-303.

Rostafiński J. Księżna wojewodzina bracławska jako przyrodniczka. – Kraków, 1916. – 24 s.

Uruski S. Ostrogski h. własnego. Książęta // Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1916. – T. 13. – S. 75-78.

Uruski S. Ostrożecki h. Ostrożecki. Książęta // Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Warszawa, 1916. – T. 13. – S. 113.

 

1917

Rawita-Gawroński F. Klasztor oo. Franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim: Szkic historyczny // Przewodnik naurowy i literacki: Dodatek miesięczny do “Gazety Lwowskiej”. – Lwów, 1917. – S. 943-960.

 

1918

Ивашкевич А.И. Г. Острог в его историческом прошлом и ныне / Под ред. председателя Братства кн. Острожских И.П. Ивашкевича. – Здолбуново, 1918. – 19 с.

Костомарів М. Князь Константин Костантинович Острожський // Костомарів М. Істория України в житєписях визначнїших єї дїячів / Переложив О. Барвінський. – Львів, 1918. – С. 160-192.

Konarski K. Anna Jabłonowska reformatorka życia społecznego w Polsce w XVIII wieku. – Warszawa, 1918. – 16 s.

 

 

1919

 

1920

 

1921

 

1922

Галактионов И.Д. Первопечатник Иван Федоров. – Москва-Петроград, 1922. – 88 с.

Urbański A. Ostróg i Zasław. Z dziejów zamków obronnych i warowni kresowych // Świat. – Warszawa, 1922. – № 46. – S. 6-7.

 

1923

 

1924

Копержинський К. Острозька друкарня в Острозі та Дермані після Берестейської унії (1596 p.), її видання та діячі // Бібліологічні вісті. – Київ, 1924. – Ч. 1-3. – С. 75-82.

 

1925

Огієнко І. Дерманська друкарня. Історико-літературний нарис з культурного життя Давньої Волині. – Варшава, 1925. – 16 с.

Студинський К. “ANTIГРАФИ”, полємічний твір Максима (Мелетія) Смотрицького з 1608 р. // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1925. – Т. 141-143. – С. 1-40.

Końeczny F. Jezy Semenowіcz Ostrogskі w Nowogrodzіe 1458-1459 // Ateneum Wіleńskіe. – Wilno, 1925. – T. 3. – S. 207-234.

 

1926

Клименко П. Графіка шрифту в Острозькій біблії // Українська книга ХVI-XVII-ХVIII ст. – Київ, 1926. – С. 56-76.

Копержинський К. Український письменник XVI ст. Василь Суразький // Науковий збірник Всеукраїнської академії наук. Історична секція. Науковий збірник за рік 1926. – Київ,  1926. – С. 38-72.

Лукомський В.К. Медалі К.К. Острозького // Записки українського наукового товариства в Києві. – Київ, 1926. – Т. 20. – С. 41-50.

Романовський В. Друкар Іван Федорович, життя його та діяльність // Українська книга ХVI-XVII-ХVIII ст. – Київ, 1926. – С. 1-55.

 

1927

 

1928

Баранович О.І. Панське місто за часів Польської держави (Старий Костянтинів) // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – Київ, 1928. – С. 1-63.

Urbański A. Antoniny // Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. – Warszawa, 1928. – S. 90-94.

Urbański A. Hryców // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 73-75.

Urbański A. Koścków // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 73-73.

Urbański A. Krasnopol // Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. – Warszawa, 1928. – S. 100-103.

Urbański A. Łaszki // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 52-55.

Urbański A. Miropol // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 75-76.

Urbański A. Mołoczki // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 65-66.

Urbański A. Motowidłówka // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 107-108.

Urbański A. Nowosielice // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 64-65.

Urbański A. Połonne i Hamernia // Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. – Warszawa, 1928. – S. 87-90.

Urbański A. Popowce // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 57-59.

Urbański A. Romanów // Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. – Warszawa, 1928. – S. 97-100.

Urbański A. Rześniowka // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 62-64.

Urbański A. Samczyńce // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 61-62.

Urbański A. Sławuta // Urbański A. Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. – Warszawa, 1928. – S. 94-97.

Urbański A. Tereszki // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 55-57.

Urbański A. Tetijów // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 97-99.

Urbański A. Zasław // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 70-71.

Urbański A. Zozulińce // Urbański A. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi. – Warszawa, 1928. – S. 57-61.

 

1929

Витязевский С. Константин Константинович князь Острожский. – Львов, 1929. – 15 с.

Кравченко В. Легенди й перекази волинського села // Краєзнавство. – Харків, 1929. – № 3-10. – С. 48.

Кравченко В. Легенди й перекази волинського села: Бабина гора // Краєзнавство. – Харків, 1929. – № 3-10. – С. 51.

Кравченко В. Легенди й перекази волинського села: Бернардини // Краєзнавство. – Харків, 1929. – № 3-10. – С. 50-51.

Кравченко В. Легенди й перекази волинського села: З глибокої старовини // Краєзнавство. – Харків, 1929. – № 3-10. – С. 52.

Кравченко В. Легенди й перекази волинського села: Побоїще // Краєзнавство. – Харків, 1929. – № 3-10. – С. 51-52.

Кравченко В. Легенди й перекази волинського села: Про м. Із’яслав // Краєзнавство. – Харків, 1929. – № 3-10. – С. 49-50.

Кравченко В. Легенди й перекази волинського села: Славна Гута // Краєзнавство. – Харків, 1929. – № 3-10. – С. 52-53.

Кравченко В. Легенди й перекази волинського села: Святе озеро // Краєзнавство. – Харків, 1929. – № 3-10. – С. 50-51.

Новицкий И.В. Острожский Богоявленский собор // Воскресное чтение. – Варшава, 1929. – № 30. – С. 482-483.

Січинський В. Пам’ятник Острозьких на Маковиці // Нові шляхи: літературно-науковий, мистецький і громадський журнал. – Львів, 1929.  –  Т. 3, ч. 2.  –  С. 293-300.

Urbański A. Czarna // Urbański A. Memento kresowe. – Warszawa, 1929. – S. 49-52.

Urbański A. Frydryków // Urbański A. Pro memoria. – Warszawa, 1929. – S. 75-78.

Urbański A. Lubar // Urbański A. Pro memoria. – Warszawa, 1929. – S. 79-80.

Urbański A. Ładyhy // Urbański A. Memento kresowe. – Warszawa, 1929. – S. 39-43.

Urbański A. Mołoczki // Urbański A. Memento kresowe. – Warszawa, 1929. – S. 45-47.

Urbański A. Pedynki // Urbański A. Memento kresowe. – Warszawa, 1929. – S. 48-49.

Urbański A. Semerynki // Urbański A. Memento kresowe. – Warszawa, 1929. – S. 43-44.

Urbański A. Siekierzyńce // Urbański A. Memento kresowe. – Warszawa, 1929. – S. 54-56.

 

1930

Барвінський Б. Конашевичі в Перемиській землі в XV і XVI ст. Генеалогічно-історична монографія // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1930. – Т. 100. – С. 19-176.

Возняк М. Три статейки з полемічного письменства // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Львів, 1930. – Т. 99. – С. 1-50.

Simche S. Tarnów i jego okolice. – Tarnów, 1930. – 303 s.

 

1931

Гомолицкий Л.Н. История одного родства Гальшка, княжна Острожская и Дмитрий Сангушко. – Львов, 1931. – 16 с.; ил.

Новицький О. Звідомлення за досліди замка-фортеці кол. кн. Острозьких у Старокостянтинові р. 1930 // Хроніка археології та мистецтва. – Київ, 1931. – Ч. 3. – С. 67-68.

Puzyna J. Daniło ks. Turowski, Ostrogski i Chełmski, i jego potomstwo // Miesięcznik Heraldyczny. – Lwów, 1931. – № 11. – S. 251-258; № 12. – S. 269-275.

 

1932

[NN]. Ostrogski // Der Grosse Brockhaus. – Leipzig, 1932. – Bd. 13. – S. 842.

 

1933

Кочубей В. Державний історико-культурний заповідник у м. Старокостянтинові. Провідник. – Київ, 1933. – 45 с.

Gottfried K. Jezuici w Jarosławiu. – Jarosław, 1933. – 35 s.

Hadžega J. Die Bedeutung der Ostroger Bibel für die alttestamentlichen deuterokanonischen Bücher // Biblische Zeitschrift. – Freiburg, 1933. – Bd. 21. – S. 153-160.

Lewicki K. Ks. Konstanty Ostrogski a unia brzeska 1596 r. – Lwów, 1933. – 222 s.

Znosko P.K. Knjaz Konstantіn Ostrozskіj. – Warszawa, 1933.

 

1934

Бендасюк С. Общерусский первопечатник Иван Федоров и основанная им братская ставропигийская печатня во Львове. – Львов, 1934.

Akta kościoła farnego ostrogskiego od 1622 r. co ważniejsze wydał Jakób Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe, 1934. – T. 3. – S. 192-214.

Charkiewicz W. "Scypion Ruski" – Konstanty Iwanowicz książę Ostrogski, wielki hetman litewski, wojewoda trocki, kasztelan wileński, marszałek ziemi wołyńskiej, starosta łucki, brasławski, winnicki etc. etc. – Wilno, 1934. – 40 s.

Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy. – Ostróg, 1934. – 47 s.

 

1935

Księga wizyt kościoła parafialnego w Ptyczy powiatu dubieńskiego. Wydał Jakób Hoffman // Rocznik Wołyński. – Równe, 1935 – Т. 4. – S. 157-176.

Molendziński K. Klasztor pofranciszkański w Międzyrzeczu Ostrogskim // Rocznik Wołyński. – Równe, 1935 – Т. 4. – S. 103-136, il.

 

1936

Bergerówna J. Księżna Pani na Kocku i Siemiatyczach. Działalność gospodarcza i społeczna Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. – Lwów, 1936.

Machalski E. Stanisław Małachowski – marszałek sejmu czteroletniego. – Poznań, 1936. – 179 s.

Ks. Makara J. Dzieje parafji jarosławskiej. – Jarosław, 1936. 630 s.

 

1937

Маслов Л. Церква Св. Трійці в Межирічі Острожському // Наша Батьківщина. – Львів, 1937. – Ч. 6. – С. 131-137.

Baumgarten N. Halіch et Ostrog // Orіentalіa Chrіstіana. – Roma, 1937. – T. 3. – P. 161-177.

Gottfried K. Ilustrowany przewodnik po Jarosławiu z planem miasta. – Jarosław, 1937. – 57 s.

 

1938

Lewicki K. Ks. Ostrogscy w służbie Rzeczypospolitej // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938. – T. 7. – S. 1-70.

Osiadłość miasta Ostroga anno 1708 / Wydał Józef Nowicki // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938 – Т. 7. – S. 179-228.

Ks. Sobolewski F. Dzieje kościoła parafialne w Bereźnicy na Wołyniu // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938 – Т. 7. – S. 88-138.

 

1939

Rewski Z. Dawna biblioteka ks. Zasławskich w Ostrogu // Ziemia Wołyńska: Miesięcznik poswięcony sprawom krajoznawczym i kulturalnym. – Łuck, 1939. – № 1. – S. 13.

 

1940

Бас И. Иван Федоров. – Москва, 1940. – 207 с.

 

1941

 

1942

 

1943

 

1944

 

1945

 

1946

Ks. Bastrzykowski A. Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła. – Sandomierz, 1946. – Cz. 1.

 

1947

Баранович А.И. Упадок города Речи Посполитой: Староконстантинов в XVIII в. // Вопросы истории. – Москва, 1947. – Вып. 8. – С. 30-49.

 

1948

Ks. Bastrzykowski A. Kolegiata św. Marcina w Opatowie i jej kapituła. – Ostrowiec, 1948. – Cz. 2.

Kuczyński S.M. Fedko Fryderyk, syn Fedora ks. Ostrogskiego // Polski słownik biograficzny. – Kraków, 1947. – Т. 6. – S. 382.

Kuczyński S. Fedor Daniłowicz ks. ostrogski // Polski słownik biograficzny. – Kraków, 1948. – Т. 6. – S. 382-383.

 

1949

Herbst S., Walicki M. Obraz bitwy pod Orszą. Dokument historii sztuki i wojskowości XVI w. // Rozprawy komisji historii kultury i sztuki. – Warszawa, 1949. – T. 1. – S. 33-68.

 

1950

 

1951

Баранович А.И. Новый город западной Украины XVI в.: Основание Староконстантинова // Ученые записки Института славяноведения АН СССР. – Москва, 1951. – Т.3. – С. 236-263.

 

1952

Березов П. В острожской типографии // Березов П. Первопечатник Иван Федоров. – Москва, 1952. – С. 170-184.

Бліфельд Д.І. Дослідження древнього Бєлгорода // Археологічні пам’ятки УРСР. – Київ, 1952. – Т. 3. – С. 29-36.

 

1953

 

1954

Возняк М. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. – Львів, 1954. – 66 с.

 

1955

[NN]. Ostrogski // Der Grosse Brockhaus. – Weisbaden, 1955. – Bd. 8. – S. 650.

Borowiejska Birkenmajerowa M. Jarosław. – Warszawa, 1955. – 47 s.

 

1956

Dayczak M. Kamienica mieszczańska w Jarosławiu // Biuletyn Historii Sztuki. – Warszawa, 1956. – R. 18, № 1. – S. 24-55.

Dutkiewicz J.E. Materiały źrodłowe do budowy murow obronnych miasta Tarnowa z lat 1513-1545 // Rocznik Historii Sztuki. – Warszawa, 1956. – R. 18, № 1. – S. 237-301.

 

1957

Dutkiewicz J.E. Tarnów. – Warszawa, 1957.

Halecki O. Jeszcze o nowych źródłach do dziejów Unii brzeskiej. Ostatni apel Zygmunta III do Konstantego Ostrogskiego // Sacrum Poloniae Millenium. – Romae, 1957. – T. 4. – S. 117-139.

Krakowski P. Pomnik nagrobowy ks. Ostrogskich // Studia Renesansowe. – Wrocław, 1957. – T. 2. – S. 263-301.

 

1958

Власовський І. Князь К.К. Острозький – знаменитий патрон і оборонець Православія в історії українського народу († 1608-1958). – Ню Йорк, 1958. – 64 с.

Іларіон, митр. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця. Історична монографія. – Вінніпег, 1958. – 216 с.

Cavaliero R. The Affair of Ostrog. An Episode in Malto-Polish Relations in the Eighteen Century // Journal of the Royal University of Malta. – Valletta, 1958. – P. 128-141.

 

1959

Логвин Г.Н. Замок в Острозі (пам’ятки архітектури XV-XVI ст.). – Київ, 1959. – 20 с.

Bohdziewicz P. Kościół i klasztor pobernardyński w Dubnie // Biuletyn Historii Sztuki. – Warszawa, 1959. – R. 21, nr 3/4. – S. 398-400.

Wójcik W. Oficjalat okręgowy w Tarnowie w latach 1535-1575 // Prawo Kanoniczne. – Warszawa, 1959. – R. 2, z. 1-2. – S. 385-390.

 

1960

Бевзо О.О. Львівський літопис і Острозький літописець як джерело для вивчення історії України в другій половині XYI – першій половині XYII століть // З історії соціально-економічного розвитку та класової боротьби на Україні. – Київ, 1960. – С. 39-62.

Равчук Г.Р. Острог і його околиці. – Львів, 1960. – 115 с.

Яременко П.К. Герасим Смотрицький // Радянське літе­ратурознавство. – Київ, 1960. – Вип. 5. – С. 57-68.

Яременко П.К. Спроба розкриття псевдоніма Клі­рика Острозького // Наукові записки Львівського державного педагогічного інституту. Серія філологічна. – Львів, 1960. – Т. 16. – С. 3-20.

 

1961

Бевзо А.А. “Львовская летопись” и “Острожский летописец”. Автореферат дисcертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Академия наук УССР, Отделение общественных наук. – Киев, 1961. – 23 с.

Рознер И. Северин Наливайкоруководитель крестьянско-козацкого восстания 1594-1596 гг. на Украине. – Москва, 1961. – 80 с.

Szczesniak B. The Ostrog Estates and the End of the Knights of Malta in the Commonwealth of Poland (1609-1795) // Études Slaves et Est-Européennes / Slavic and East-European Studies. – Montreal, 1961. – Vol. 6 (1-2). – Р. 46-55.

 

1962

Мишко Д.І. Северин Наливайко. – Київ, 1962. – 115 с.

Яременко П.К. Памфлети Клірика Острозького – українського письменника-полеміста кінця XVI ві­ку // Питання літератури: Наукові записки Дрогобицького педагогічного інституту. Серія літера­турознавча. – Дрогобич, 1962. – Вип. 7. – С. 117-179.

Berger-Mayerowa J. Jabłonowska z Sapiehów Anna Paulina // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962-1964. – T. 10. – S. 210-212.

Nowak T. Jabłonowski Stanisław Jan // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962-1964. – T. 10. – S. 232-239.

Pirożyński J. Dzieje jednego zajazdu. Wojna o dobra tarnowskie między księciem Konstantym Ostrogskim a Stanisławem Tarnowskim w 1570 r. // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – Warszawa, 1962. – R. 7. – S. 99-130.

Ruta Z. problemow oświaty i szkolnictwa w Tarnowie do końca XVII wieku // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. – Kraków, 1962. – Z. 14. – S. 57-69.

Wereszycka H. Jabłonowski Antoni Barnaba // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962-1964. – T. 10. – S. 216-218.

Wereszycka H. Jabłonowski Jan Kajetan // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1962-1964. – T. 10. – S. 223-224.

Wróbel S. Stanowisko mistrzow w tarnowskim rzemiośle cechowym w XVI-XVIII wieku // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. – Kraków, 1962. – Z. 14. – S. 45-55.

 

1963

Яременко П.К. «Пересторога» – український антиунійний памфлет початку XVII ст. – Київ, 1963.

 

1964

Шумовський П. Остріг: Історичний нарис. – Маргет-Вінніпег. – 1964. – 128 с.

Яременко П.К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його “Апокрисис”. – Львів, 1964. – 110 с.

 

1965

Кацпржак Е.И. Иван Федоров в городе Остроге // Кацпржак Е.И. История письменности и книги. – Москва, 1965. – С. 163-166.

Ковальський М.П. До історії Острозької друкарні (кінця XVI – поч. XVIII ст. ) // Тези другої наукової конференції [Криворізького загальнонаукового факультету Дніпропетровського державного університету]. – Кривий Ріг, 1965. – С. 31-33.

Herbst S. Tarnowska basteja // O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. Prace ofiarowane Władysławowi Czaplińskiemu w 60 rocznicę urodzin / Komitet red. J. Gierowski, A. Kersten, J. Maciszewski, Z. Wójcik. – Warszawa, 1965. – S. 69-72.

 

1966

Коваленко Л.А. Ізяслав: історичний нарис. – Львів, 1966. – 27 с.

Логвин Г. Межиріч. – Київ, 1966. – 10 с.

Логвин Г. Острог. – Київ, 1966. – 10 с.

Прокошина Е.С. Мелетий Смотрицкий. — Минск, 1966. – 158 с.

Равчук Г.Р. По історичних пам’ятках міста Острога і його околиць. Путівник. – Львів, 1966. – 116 с.

Яременко П.К. Исследование украинской полемично-публицистической литературы конца XVI – начала XVII ст. ("Слово... о папах блудных..." Г. Смотрицкий, Ст. Зизаний, Хр. Филалет. Клирик Острожский "Пересторга") Доклад о содержании опубликованных работ, представленных по совокупности на соискание ученой степени д-ра филол. наук. – Киев, 1966. – 31 с.

Kumor B. Prepozytura tarnowska. Opracowanie materiałow źrodłowych do Atlasu historycznego Kościoła w Polsce. –  Lublin, 1966.

 

1967

Modrzejewska B. Włoski obraz renesansowy w kolegiacie opatowskiej // Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego. – Kraków, 1967. – T. 4. – S. 147-176.

 

1968

Жила В. Образ Івана Вишенського в творах Івана Франка // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Ню Йорк-Париж-Торонто, 1968. – Т. 184. – С. 53-76.

Исаевич Я.Д. Острожская азбука Ивана Федорова // Книга: исследования и материалы. – Москва, 1968. – С. 237-238.

Ruta Z. Szkoły tarnowskie w XVI-XVIII wieku. – Wrocław-Warszawa-Krakow, 1968.

 

1969

Годованюк О.М. Вежа мурована в Острозькому замку // Українське мистецтвознавство. – Київ, 1969. – Вип. 3. – С. 164-172.

Годованюк Е.М. Надвратные башни городских укреплений Острога и Дубно // Строительство и архитектура. – Киев, 1969. – Вып. 5. – С. 33-36.

Ісаєвич Я. Невідомий острозький буквар Івана Федорова (1578) // Радянське літературознавство. – Київ, 1969. – Вип. 1. – С. 83-84.

Юхо І.А. Астрожскія // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. – Мінск, 1969. – T. 1. – С. 541.

Długosz J. Podział latyfundium Ostrogskich w roku 1621 // Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wrocław, 1969. – Т. 16 [Historia]. – S. 3-15.

Szcześniak B. The Ostróg Estates and the Fall of the Knights of Malta in the Commonwealth of Poland // Szcześniak B. The Knights Hospitallers in Poland and Lithuania. – The Hague-Paris, 1969. – P. 52-62.

 

1970

Гарнага І.В. Ізяслав // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1970. – Т. 2. – С. 243.

Ісаєвич Я.Д. Заславський Владислав Домінік // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1970. – Т. 2. – С. 196.

[NN]. Заславські // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1970. – Т. 3. – С. 197.

Homecki A. Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku. – Wrocław, 1970. – 134 s.

Horn M. Żydzi przeworscy w latach 1583-1650 // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. –Warszawa, 1970. – Nr 76. – S. 3-32.

 

1971

Баравы Р.В. Да гісторыі замка ў Смалянах // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – Мінск, 1971. – № 3. – С. 16-21.

Годованюк Е.М. Замок в Остроге (историко-архитектурное исследование): Дис. канд. арх. – Киев, 1971.

Дзира Я.І. Острозький літописець // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 302-303.

Молчанов О.П. Острог // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 300-301.

Фрідріх О.П. Острозький краєзнавчий музей // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 302.

[NN]. Острозька Біблія // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 302.

[NN]. Острозька друкарня // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 302.

[NN]. Острозька школа // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 302.

[NN]. Острозький клірик // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 302.

[NN]. Острозький Костянтин (Василь) Костянтинович // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 302.

[NN]. Острозькі // Радянська енциклопедія історії України. – Київ, 1971. – Т. 3. – С. 303.

Dworzaczek W. Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, wiek XIV-XV. – Warszawa, 1971. – 349 s.

 

1972

 

Ауліх В.В. Дослідження Галича і Дорогобужа // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. – Київ, 1972. – Ч. 4. – С. 294-298.

Годованюк О.М. Найдавніші оборонні споруди на Замковій Горі в м. Острозі // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. – Київ, 1972. – Ч. 4. – С. 318-322.

Ковальський М.П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні: Діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70-х- на поч. 80-х рр. XVI ст.: Посібник для студентів. – Дніпропетровськ, 1972. – 83 с.

Ковальский Н.П. Источники о деятельности на Украине книгопечатника Ивана Федорова в 70-80-е гг. XVI века (история публикаций) // Некоторые проблемы социально-экономического и политического развития Украинской ССР: Сборник научных статей. – Днепропетровск, 1972. – Вып. 3. – С. 149-165.

Мезенцева Г.Г. Розкопки Бєлгорода в 1969 році // Археологічні дослідження на Україні в 1969 р. – Київ, 1972. – Ч. 4. – С. 291-292.

Freidhoff G. Vergleichende sprachliche Stu­dies zur Gennadius Bibel (1499) und Ostroger Bibel (1580-1581): die Bücher Paralipomenon, Esra, Tobias, Ju­dith, Sapientia und Makkabäer. – Frankfurt am Main, 1972. – 182 s.

Homecki A. Rozwój terytorialny latyfundium Lubomirskich (starszej gałęzi rodu) w latach 1581-1754 // Studia Historyczne. – Kraków, 1972. – T. 15, nr. 3. – S. 417-442.

 

 

1973

Przyboś A. Lubomirski Aleksander Michał h. Szreniawa (1693-1720) // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973. – T. 17. – S. 638-640.

Przyboś A. Lubomirski Józef Karol h. Szreniawa (1638-1702) // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973. – T. 18. – S. 26-27.

Żelewski R. Łaska l.v. Ostrogska z Kościeleckich Beata // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1973. – Т. 18. – S. 222-224.

Żelewski R. Łaski Olbracht // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1973. – Т. 18. – S. 246-250.

 

1974

Годованок О.М. З досліджень Дерманського архітектурного комплексу // Українське мистецтвознавство. – Київ, 1974. – Вип. 6. – С. 190-200.

Запаско Я.П. Мистецька спадщина Івана Федорова. – Львів, 1974.

Немировский Е. Острожская типография Ивана Федорова // Немировский Е. Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров. – Москва, 1974. – С. 83-150.

Пасинецький С.З. Іван Федоров – друкар календарних творів // Український історичний журнал. – Київ, 1974. – Вип. 6. – С. 112-116.

 

1975

Ковальский Н.П. Акт 1603 года раздела владений князей Острожских как исторический источник // Вопросы отечественной историографии и источниковедения. Сборник научных работ. – Днепропетровск, 1975. Вып. 2. – С. 113-137.

Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI – перша половина XVII ст.). Збірник документів / Упор. Я.Д. Ісаєвич, О.А. Купчинський, О.Я. Мацюк, Е.Й. Ружицький. – Київ, 1975.

Тимчишин Я. «В Сколівські Бескиди». Краєзнавчо-туристський нарис. – Львів, 1975. – 62 с.

Bidwell-Hołdys S. Kupcy w siedemnastowiecznym Tarnowie // Śląski kwartalnik historyczny Sobótka. – Wrocław, 1975. – T. 30. – S. 221-230.

Seredyka J. Magnackie spory o posiadłość kopyską w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. – Opole, 1975. – Historia, t. 13. – S. 59-70.

[NN]. Ostrogsky, Prince Constantine // Encyclopedia Lituanica. – Boston, 1975. – Vol. 4. – P. 137-138.

 

1976

Никольченко Ю.М., Пономарева Т.А., Зимина Л.М., Гордиенко Н.М. Раскопки городища Дорогобуж // Археологические открытия 1975 года. – Москва, 1976. – С. 371-373.

 

1977

Соловій М. Мелетій Смотрицький як письменник. – Рим-Торонто, 1977. – Ч. 1. – 275 с.

Spieralski Z. Jan Tarnowski: 1488-1561. – Warszawa, 1977. – 436 s.

 

1978

Bartosz A. Najstarsze dokumenty do historii cmentarza żydowskiego w Tarnowie // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. – Warszawa, 1978. – № 2/106. – S. 111-114.

Chorobińska-Misztal A. Z dziejów Siemiatycz drugiej połowy XVIII wieku: działalność reformatorska Anny Jabłonowskiej. – Białystok, 1978. – 181 s.
 

1979

Мыцко И.З. Новые документы о пребывании Ивана Федорова на Волыни // Федоровские чтения 1977. – Москва, 1979. – С. 192-195.

Chynczewska-Hennel T. Ostrogski Konstanty Wasyl // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1979. – T. 24. – S. 489-495.

Chynczewska-Hennel T. Ostrogski Janusz // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1979. – T. 24. – S. 481-486.

Kowalska H. Ostrogski Aleksander // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1979. – T. 24. – S. 480.

Wojtkowiak Z. Ostrogski Konstanty Iwanowicz // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1979. – T. 24. – S. 486-489.

Żelewski R. Ostrogski Ilia // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1979. – T. 24. – S. 480-481.

 

1980

Бойко М. Острозька, Дерманська друкарня. – Блумінгтон, 1980. – 152 с.

Вишенський І. Твори / Упор., авт. вступної статті А.І. Скоць. – Львів, 1980. – 141 с.

Вишневский А.Ф., Литвин А.М. Туров (историко-экономический очерк). – Минск, 1980. – 77 с.

Мицько І.З. З історії братства в м. Буську (кінець ХVІ – початок ХVІІ ст.) // Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: тези доповідей. – Київ, 1980. – С. 158-159.

Нечитайло В.В. Про час заснування Ізяславля // Український історичний журнал. – Київ, 1980. – Вип. 11. – С. 117-120.

Трегубова Т. Полонне – місто-фортеця ХVIІ ст. // Мистецтво і сучасність: збірник наукових праць. – Київ, 1980. – С. 204-210.

Франко І. Іван Вишенський, його час і письменська діяльність // Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – Київ, 1980. – Т. 28. – С. 260-278.

Mathiesen R. The Ostrih Bible 1580/81-1980/81. – Cambridge MA, 1980.

 

1981

Бойко М. Острозька Біблія – королева українських книг. – Блумінгтон, 1981. – 164 с.

Исаевич Я.Д. Острожская типография и ее роль в межславянских культурных связях (послефедоровский период) // Федоровские чтения, 1978. – Москва, 1981. – С. 34-47.

Колосова В.П. Автограф Ивана Вишенского // Федоровские чтения, 1978. – Москва, 1981. – С. 128-132.

Мыцко И.З.  Дерманский культурно-просветитель­ный центр и его участие в идеологической борьбе на Украине (70-е годы XVI в. – 30-е годы ХVII в.) // Федоровские чтения, 1978. – Москва, 1981. – С. 47-56.

Мыцко И.З.  Документальные данные о надгробии и захоронении первопечатника Ивана Федорова // Федоровские чтения 1978. – Москва, 1981. – С. 63-75.

Kiryk F. Miasta regionu tarnowskiego. Tarnów, Tuchów, Ciężkowice do końca XVI w. // Tarnów. Dzieje miasta i regionu / Red. F. Kiryk i Z Ruta. – Tarnow, 1981. – S. 211-328.

Mathiesen R. The Making of the Ostrih Bible // Harvard Library Bulletin. – Cambridge MA, 1981. – Vol. 29. – P. 71-110.

Przyboś A. Wieś tarnowska w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej XVII-XVIII w. // Tarnów. Dzieje miasta i regionu / Red. F. Kiryk i Z. Ruta. – Tarnów, 1981. – T. 1. – S. 433-473.

Ruta Z. Szkolnictwo i stosunki kulturlne w Tarnowie i regionnie tarnowskim w okresie przedrozbiorowym // Tarnów. Dzieje miasta i regionu / Red. F. Kiryk i Z. Ruta. – Tarnów, 1981. – T. 1. – S. 503-574.

Tarnów. Dzieje miasta i regionu /  Red. F. Kiryk, Z. Ruta. – Tarnów, 1981. – T. 1 [Czasy przedrozbiorowe].

Wróbel S. Tarnów w XVII i XVIII wieku // Tarnów. Dzieje miasta i regionu / Red. F. Kiryk i Z Ruta. – Tarnow, 1981. – S. 329-432.

 

1982

Мыцко И.З. Украинский писатель-полемист Василий Суражский – сподвижник Ивана Федорова // Федоровские чтения 1979. – Москва, 1982. – С. 18-23.

Zieliński R., Żelewski R. Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu. – Warszawa, “Czytelnik”, 1982. – 234 s.

 

1983

Ісаєвич Я.Д. Друкарська діяльність Івана Федорова в Острозі // Ісаєвич Я.Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Львів, 1983. – С. 66-106.

Ісаєвич Я.Д. Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. – Львів, 1983. – 155 с.

Ковальський М.П. Документи родинного фонду Сангушків Краківського Державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії України XVI-XVIII ст. // Архіви України. – Київ, 1983. – № 3. – С. 60-63.

Мицько І.З. Нові сторінки з життя першодрукаря: До 400-річчя від дня смерті Івана Федорова // Жовтень. – Львів, 1983. – Вип. 11. – С. 99-106.

Мыцко И.З. Острожский культурно-просветительный центр и его борьба против идеологической экспансии католицизма и унии на Украине (1576-1636 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидати исторических наук (07.00.02) / Львовский государственный университет им. И. Франко. – Львов, 1983. – 24 с.

Франко І. Шість записів князя Іллі Костянтиновича Острозького з р. 1535-1540 // Франко І. Зібрання творів у 50 томах. – Київ, 1983. – Т. 39: Літературно-критичні праці (1911-1914) / Редактор тому В.І. Крекотень. – С. 144-160.

 

Чубатий М. Історія Тернополя та Тернопільщини // Шляхами Золотого Поділля. Реґіональний історично мемуарний збірник Тернопільщини. – Філядельфія, 1983. – Т. 1. – С. 17-58.

 

 

1984

Кирильчук С. Музей в Остроге // Альманах библиофила. – Москва, 1984. – Вып. 16. – С. 179-183.

Pałamarz P. Dzieje kolegiaty opatowskiej w ciągu XVIII wieku // Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach. – Kielce, 1984. – T. 13. – S. 253-272.

 

1985

Ковальский Н.П. Острог как политико-административный, экономический и культурный центр XVI в. // Федоровские чтения, 1981. – Москва, 1985. – С. 49-56.

Колосова В.П. Идеологические предпосылки деятельности острожского кружка: (Герасим Смотрицкий как редактор-полемист) // Федоровские чтения 1981. – Москва, 1985. – С. 84-90.

Мацюк О.Я. К истории Острожской бумажной мельницы // Федоровские чтения 1981. – Москва, 1985. – С. 144-148.

Мыльников А.С. Острожская Библия и некоторые аспекты этнокультурного развития славянских народов в ХVІ в. // Федоровские чтения. 1981. – Москва, 1985. – С. 23-34.

Мыцко И.З. Острожский культурно-просветительный центр // Федоровские чтения 1981. – Москва, 1985. – С. 57-66.

Выдашенко М.Б., Мыцко И.З.  Коллекция старопечатных изданий кирилловского шрифта в Музее Ивана Федорова во Львове // Федоровские чтения 1981. – Москва, 1985. – С. 208-215.

Немировский Е.Л. Иван Фёдоров (около 1510-1583) / Отв. ред. А. А. Чеканов. – Москва, 1985. – 320 с.

Немировский Е.Л. Иллюминированный экземпляр Острожской Библии 1581 г. с рукописными дополнениями // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. – Ленинград, 1985. – Т. 38. – С. 439-450.

Немировский Е.Л. Острожские издания Ивана Федорова – выдающиеся памятники восточнославянской культуры // Федоровские чтения, 1981. – Москва, 1985. – С. 5-12.

Паславский И.В. К вопросу о философских взглядах деятелей Острожской академии: (Идеи неоплатонизма в произведениях Василия Суражского и Клирика Острожского) // Федоровские чтения, 1981. – Москва, 1985. С. 76-84.

Фонкич Б.Л. Греческие тексты Острожской Библии // Федоровские чтения 1981. – Москва, 1985. – С. 110-116.

Хведась А. Острозький державний історико-культурний заповідник: путівник. – Львів, 1985. – 56 с., іл.

Шамрай М.А. Острожская Библия в фондах ЦНБ АН УССР // Федоровские чтения. 1981. – Москва, 1985. – С. 205-208.

Čarek J. Roudnice nad Labem // Čarek J. Městské znaky v českých zemích. – Praha, 1985. – S. 335-336.

Mycinski J. Ostrogski (Constantin-Basile) // Catholicisme. Hier, aujourd'hui, demain. Encyclopédie publiée sous la direction du Centre interdisciplinaire des Facultés catholiques de Lille. – Paris, 1985. – T. 10. – P. 326-327.

Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta / Pod red. F. Kiryka. – Sandomierz, 1985. – 244 s.

Świechowski Z. Architektura kolegiaty w Opatowie i jej geneza // Opatów. Materiały z sesji 700-lecia miasta / Pod red. F. Kiryka. – Sandomierz, 1985. – S. 11-20.

Wróbel S. Z dziejow rzemiosła cechowego w Tarnowie w XIV-XVIII wieku. – Kraków, 1985.

 

1986

Мицько І.З. Нове про першодрукаря Івана Федорова // Зоря комунізму. – Остріг, 1986. – Ч. 43. – 10 квітня.

Флиер А.Я. Древнерусские традиции в зодчестве Великого княжества Литовского в XV в. (на примере храмостроительной деятельности князей Острожских) // Архитектурное наследство. – Москва, 1986. – Вып. 34. – С. 152-157.

Яременко П.К. Мелетій Смотрицький: життя і творчість. – Київ, 1986. – 160 с.

 

1987

Забаштанський В. Музей книги і книгодрукування в Острозі. – Київ, 1987. – 16 с.

Мыцко И.З. Культурно-исторические предпосылки возникновения книгопечатания на Украине // Федоровские чтения 1983. – Москва, 1987. – С. 161-164.

Мицько І.З. Чар архівних свідчень: матеріали до біографій славетних публіцистів // Жовтень. – Львів, 1987. – Ч. 3. – С. 85-97.

Позиховская С. Государственный историко-культурный заповедник города Острога. Отдел истории книги и книгопечатания (часть экспозици) // Музеи книжного дела: указатель музеев книги мира. – Москва, 1987. – С. 43-44.

Равчук Г.Р., Ткач І.О. Острог. Острог. Ostrog. Краєзнавчий нарис. – Львів, 1987. – 47 с.

Taube M., Olmsted H. “Povest’ o Esfiri”: the Ostrog Bible and Maksim Grek’s translation of the Bo­ok of Esther // Harvard Ukrainian Studies. – Cambridge MA, 1987. – Vol. 11, № 1-2. – P. 100-117.

 

1988

Мицько І.З. Авторство “Перестороги” в світлі українсько-білоруських взаємин // Прогресивна суспільно-полі­тична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Тези республіканської науково-теоретичної конференції 20-22.04.1988 г. – Львів, 1988. – С. 133-135.

Никитенко М.М., Авагян А.Б. Древнерусское городище в городе Изяславле Хмельницкой области // Археологические открытия 1986 года. – Москва, 1988. – С. 316.

Острожская Библия 1581 г. Ивана Федорова. Научная факсимильпая публикация. – Москва-Ленинград, 1988. – 1396 с.

Позиховская С.В. Острожский музей книги // Русская речь. – Москва, 1988. – С. 120-122.

Яковенко Н.М. Нові джерела до історії Острозької школи – першого учбового закладу вищого типу у східних слов'ян // Прогресивна суспільно-полі­тична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні. Тези республіканської науково-теоретичної конференції 20-22.04.1988 г. – Львів, 1988. – С. 40-42.

Яковенко С.Г. Брестская церковная уния: политические и идеологические аспекты. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Академия наук СССР, Институт истории СССР. – Москва, 1988. – 22 с.

 

1989

Басиров В.М., Сапожник О.Я. Славута, Нетишин: краеведческий очерк. − Славута, 1989. – 94 с.

Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова. – Львів, 1989.

Позиховская С.В., Позиховский А.Л. Некоторые проблемы создания и оформления Музея книги (В связи с открытием Музея книги и книгопечатания в городе Остроге) // Визуальная пропаганда книжных памятников: сборник научных трудов. – Москва, 1989. – С. 132-134.

Ричков П. Дорогами южной Ровенщины (от Корца до Пляшевой). – Москва, 1989. – 174 с.

Ульяновський В., Віденко Т. Слава і болі Острога // Людина і світ. – Київ, 1989. – № 4. – С. 40-49.

 

1990

Ковальский Н.П. Острожский инвентарь 1654 г. // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв.: Межвузовский сборник научных трудов. – Днепропетровск, 1990. – С. 32-40.

Костомаров Н.И. Князь Константин Константинович Острожский // Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – Москва, 1990. – Кн. 1. – С. 535-561.

Котляр Н.Ф., Смолий В.А. Козацкий предводитель (Северин Наливайко) // Котляр Н.Ф., Смолий В.А. История в жизнеописаниях. – Киев, 1990. – С. 141-155.

Котляр Н.Ф., Смолий В.А. Петр Сагайдачный: политик, воин, человек // Котляр Н.Ф., Смолий В.А. История в жизнеописаниях. – Киев, 1990. – С. 156-168.

Мицько І.З. Матеріали до історії Острозької академії (1576-1636). – Київ, 1990. – 216 с.

Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636). – Київ, 1990. – 190 с.

Острожская Библия. Сборник статей / Отв. ред. А.А. Алексеев. – Москва, 1990. – 87 с.

Пелешенко Ю.В. Клірик Острозький // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 490-491.

Позіховська С. Книги і друкарства музей // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 493-494.

Darowski R. Jana Kowalskiego SJ rękopiśmienne wykłady z filozofii przyrody (Ostróg, 1747-48) // Rocznik Filozoficzny Ignatianum. – Kraków, 1990. – № 3. – S. 129-133.

Horwat J. Działalność polityczna i wojskowa księcia Jerzego Dymitra Wiśniowieckiego w latach 1669-1672 // Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości. – Przemyśl, 1990. – T. 27. – S. 157-182.

Wróbel S. Cudzoziemcy w starym Tarnowie // Rocznik Tarnowski. – Tarnów, 1990. – R. 1. – S. 11-22.

 

1991

Андрухов П. Волинська земля (Ровенщина) з глибини століть до сьогодення. – Ровно, 1991. – 48 с.

Бондарчук Я.В. До питання про волинські портрети XVI – початку XVII ст. // Велика Волинь: минуле і сучасне: Тези регіональної наукової конференції 14-16 листопада 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 106-107.

Ковальський М.П. Документальна джерельна база з історії міста Острога XV-XIX ст. (Проблеми евристики та типології) // V Всеукраїнська конференція “Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного та культурного відродження України” (жовтень 1991 р.): Тези доповідей та повідомлень. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 147-148.

Костомарів М. Князь Константин Костантинович Острожський // Костомарів М. Істория України в житєписях визначнїших єї дїячів / Переложив О. Барвінський. – Київ, 1991 (репринтне відтворення видання 1918 року). – С. 160-192.

Крошенко Л., Осадчий Є. За життя Костянтина Острозького // Образотворче мистецтво. – Київ, 1991. – Вип. 4. – С. 37-38.

Мицько І.З., Стратій Я.М. Острозький культурно-освітній осередок // Вісник АН України. – Київ, 1991. – Вип. 10. – С. 93-99.

Міньков І.І. Ізяслав – місто старовинне. – Хмельницький, 1991. – 42 с.

Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.Н. Іван Вишенський і спорідненість його вчення з ідеями Реформації // Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.Н. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.) – Київ, 1991. – С. 202-234.

Прищепа Б.А. Дослідження літописного Дорогобужа // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 1991. – С. 101-103.

Турилов А.А. К истории ранних проектов ликвидации Брестской унии (неизвестное послание князя К.К. Острожского патриарху Иову) // Славяне и их соседи. – Москва, 1991. – Вып. 3 [Католицизм и православие в Средние века]. – С. 128-140.

Чайка P.М. Розкопки давньоруського городища біля с. Листвин // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 1991. – С. 131-132.

Moniewski J. Kartki z przeszłości Ostrowca i jego okolic. – Ostrowiec Św., 1991. – 53 s.

 

1992

Абросимова С.В. Остріг в документах Литовської метрики першої половини XVI ст. // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 9-10.

Виноградов Г.М. Символічна роль Князя Костянтина Острозького в українській полемічній літературі другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 44-46.

Гжимайло Ю.Д. Похождення назв містечок і сіл Красилівщини. – Красилів, 1992. – 22 с.

Годованюк О.М. Архітектурна спадщина міста Остріга (уціліле та зруйноване) // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 52-54.

Грицюк І.В. Соціально-економічний розвиток Острога в другій половині XVI ст. // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 54-56.

Дмитренко Т.Б. До історії палацу Любомпрських // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 58-61.

Дмитренко Т.Б. Дубенському замку 500 років // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 62-65.

Іларіон, митр. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця. Історична монографія. – Київ, 1992. – 216 с.

Ковальський М.П. Джерела про діяльність князів Острозьких // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 98-103.

Ковальський М.П. Документальні письмові джерела з історії Острога // Матеріали І-ІІІ Острізької науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992 рр.). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 92-98.

Ковальський М.П. Листи про князів Острозьких М.О. Максимовича // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 103-109.

Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – 131 с.

Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – 118 с.

Мицик Ю.А. Польський історик про Остріг // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 128-129.

Мицько І.З. Про видавничу серію “Острозька давнина” // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 1. – С. 129-131.

Пуцко В.Г. Дерманський портрет Мелетія Смотрицького // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 14-16.

Ричков П.А. Католицькі храми та монастирі Острога // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 16-21.

Сагановіч Г. Айчыну сваю баронячы. Канстанцін Астрожскі. – Мінск, 1992. – 64 с.

Ульяновський В.І. Відоме і невідоме з біографії та діяльності князя К.І. Острозького // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 61-69.

Ульяновський В.І. Пам’ятник Костянтину Острозькому в Києво-Печерській Лаврі // Український історичний журнал. – Київ, 1992. – Вип. 2. – С. 112-121.

Філософська думка Острозького літературно-освітнього центру в контексті європейського філософського процесу: тези Всеукраїнської наукової конференції (11-12 травня 1992 року, м. Рівне, Український інститут водного господарства. Кафедра філософії). – Рівне, 1992. – 54 с.

Фрис В. “Книга о постничестве” Василя Великого (Остріг, 1594 р.) у збірках міста Львова // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 70-73.

Фрік Д.А. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1992. – Т. 224 [Праці філологічної секції]. – С. 210-229.

Халецька О.О. Дмитро Самозванець в Острозі і на Волині // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 75-78.

Халецька О.О. Ісаія Каменчанин – перший український просвітитель на Московщині // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 78-81.

Халецький О.В. Остріг і реформація // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 81-84.

Халецький О.В. Епоха "чорного мармуру" у вітчизняній духовності. Риси філософського життя Острізької Академії другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 84-86.

Халецький О.В. Остріг як центр культурного універсалізму XVI ст. в Україні // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 86-89.

Ясиновський А. Грецькі джерела до історії Острога. Листи Олександрійського патріарха Мілетія Пігаса та протосинклера Кирила Лукаріса // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 114-116.

Ясіновський Ю. Музика в давньому Острозі // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990-1992). – [Сокаль], 1992. – Ч. 2. – С. 116-118.

Aleksandrowska E. O Barbarze Sanguszkowej, jej literackim salonie i nieznanej twórczości poetyckiej // Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce / Red. T. Kostkiewiczowa. – Wrocław, 1992. – S. 113-145.

Aleksandrowska E. Sanguszkowa Barbara // Polski słownik biograficzny. – Wrocław, 1992-1993. – T. 34. – S. 517-521.

Hundert G.D. The Jews in a Polish private town. The case of Opatów in the Eightinth Century. – Baltimore-London, 1992. – 242 p.

Kakridis I. Byzantinische Unionspolemik in den Ostroger Druken des ausgehenden 16 Jahrhunderts // Zeitschrift fur Slavische Filologie. – Heidelberg, 1992. – Bd. 52, h. 1. – S. 128-149.

Pertkiewicz J. Apteki tarnowskiej starówki // Tarnów. Wielki Przewodnik. Stare miasto / Red. S. Potępa. – Tarnów, 1992. – T. 1. – S. 261-271.

Wróbel S. Zbrodnie straszliwe w dawnym Tarnowie czyli Pitaval z XVII i XVIII wieku. – Tarnów, 1992.

 

1993

Ващенко В. Діяльність князя Костянтина Острозького в науковій спадщині І.І. Огієнка // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 19-25.

Волинський іконопис XVII-XVIII ст. в зібранні Острозького музею. – Острог, 1993 р. – 14 с.

Гонтарук Л. Творчість Дем’яна Наливайка та його роль у формуванні нової української літературної мови XVI – ночатку XVII ст. // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 28-34.

Звіздецький Б.А. Дослідження давньоруського Возвягля у 1992-1993 pp. // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 1993. – С. 60-62.

Ісаєвич Я. Острізька Академія як “слов’яно-греко-латинський" заклад // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 56-57.

о. Ковалів В.-Ю. Острізький фарний костел ХV-ХХ cт. // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 57-61.

Ковальський М. Варшавський часопис “Воскресное чтение” (1924-1939 рр.) про минуле і тогочасне м. Острога і Волині // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг,  1993. – С. 74-86.

Ковальський М.П. Документальні джерела з історії м. Острога і Острожчини, виявлені в Головному архіві давніх актів (АГАД) у Варшаві // Матеріали ІV Острізької науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 65-74.

Костомаров М.І. Князь Костянтин Костянтинович Острозький // Костомаров М.І. Галерея портретів: Біографічні нариси / Упорядкування і передмова В. Замлинського, переклад М. Ілляша, примітки І. Бутича. – Київ, 1993. – С. 71-87, 294-300.

Крикун М.Г. До історії повстання Северина Наливайка // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 1993. – Вип. 2. – С. 153-160.

Лобас П. Історичні драми Омеляна Огоновського // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 94-96.

Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – 202 с.

Михайлюк О.Г. Історія Острога на сторінках часопису «Волынськие епархиальные ведомости» // Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». – Остріг, 1993. – С 104-106.

Мицик Ю. Рівненщина кінця XVIII ст. у малюнках французького художника Ж.А. Мюнца // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 106-109.

Мицько І.З. Про необхідність перебудови експозиції в Острозькому музеї // Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 109-112.

Мицько І.З. Як могли виглядати приміщення Острозької академії // Матеріали IV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 112-114.

Мицько І.З., Стратій Я.М. Роль Острозького культурно-освітнього осередку в розвитку української духовної культури // Українське бароко: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації україністів. – Київ, 1993. – С. 154-166.

Пащук І. Деякі питання опису видань і публікацій про м. Остріг і Острізьке князівство // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 124-126.

Поліщук В. Свідчення про князя К. К. Острозького в Луцькій гродській книзі 1563 р. // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 130-134.

Прищепа Б.А. Дослідження літописного Дорогобужа // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 1993. – С. 113-115.

Рисак О. Остріг як духовне гніздо України на переломі ХУІ-ХУІІ ст. // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 136-137.

Ричков П. Картографічні джерела до історії планувального розвитку та забудови Острога // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 138-140.

Ричков П. Початковий етап проектування та будівництва єзуїтського монастиря в Острозі // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 140-142.

Рожко В. Монографія Митрополита Іларіона “Князь Костянтин Острозький і його культурна праця” – важливе джерело до історії краю // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 143-144.

Савчук А. Внесок князів Острозьких у згуртування українського народу // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 148-149.

Собчук В.Д. Походження волинської шляхетської родини Сенют // Третя наукова геральдична конференція (Львів, 4-5 листопада 1993 року): збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1993. – С. 78-80.

Содомора П. Львівські греки і Остріг // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 159-161.

Содомора П. Острозька Академія у листах папського нунція Альберто Болоньєтті // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 161-163.

Філінюк А., Журко О. До питання про вивчення Історичного минулого м. Ізяслава // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 175-176.

Філософська думка Острозького літературно-освітнього центру в контексті європейського філософського процесу: тези Всеукраїнської наукової конференції (3-4 травня 1993 року, м. Рівне, Український інститут водного господарства. Кафедра філософії). – Рівне, 1993. – 27 с.

Фрис В. Волинська Кирилична півуставна книга та особливості Острізького письма (XVI – початок XVII ст.) // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 176-179.

Хведась А. Архів братства князів Острозьких, як важливе джерело у вивченні історії організації Острозького краєзнавчого музею // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 179-181.

Цибульський В. До проблеми походження князів Острозьких (на матеріалах зарубіжних досліджень) // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 181-183.

Шамрай М.А. Провенієнції у виданнях Острозької та Дерманської друкарень (За матеріалами фонду Відділу стародруків ЦНБ АН України) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 1993. – Вип. 2. – С. 48-53.

Шульжук К. “Граматика” Мелетія Смотрицького // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 195-197.

Яковенко Н.М. Костянтин Острозький. Костянтин-Василь Острозький // Історія України в особах: ІХ–ХVІІІ ст. / Ред. О.В. Русина. – Київ, 1993. – С. 156-163.

Яковенко Н.М. Мелетій Смотрицький // Історія України в особах: ІХ–ХVІІІ ст. / Ред. О.В. Русина. – Київ, 1993. – С. 175-180.

Яременко В. Острозька Академія та Європейські університети? Порівняльний аналіз // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 197-199.

Ясіновський А. “Синтагматіон” – пам’ятка української перекладної полемічної літератури (Дермань, 160З) // Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1993. – С. 199-202.

Brociek W.R. Ostrowiec, dobra ostrowieckie i ich właściciele. Katalog wystawy / Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św. – Ostrowiec Świętokrzyski, 1993. – [23] s.

Freeland C. Ostrih Academy // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 3. – P. 731-732.

Goldberg J. Żydowski handel detaliczny w Polsce w XVIII wieku. W świetle polsko-hebrajskiego «Porządku kramarzów miasta Zasławia 1771 anno» // Przegląd humanistyczny. – Warszawa, 1993. – R. 37, nr 4. – S. 45-56.

Marcinek R. Sanguszko Paweł Karol (1680-1750) // Polski słownik biograficzny. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1993. – T. 34. – S. 497-500.

Wynar L. Ostrozky (family) // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 3. – P. 735-736.

Wynar L. Ostrozky Kostiantyn // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 3. – P. 736.

[NN]. Ostrih // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 3. – P. 731.

[NN]. Ostrih Bible // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 3. – P. 732.

[NN]. Ostrih Chronicle // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 3. – P. 732.

[NN]. Ostrih Press // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 3. – P. 732.

[NN]. Ostrozkyi Kliryk // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 3. – P. 736.

[NN]. Zasławski (family) // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 5. – P. 825.

[NN]. Zasławski Władysław Dominik // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto-Buffalo-London, 1993. – Vol. 5. – P. 825.

 

1994

Атаманенко В.Б. Статистичні джерела з історії Острога XVI-XVII  ст. // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 4-7.

Годованюк О. Типологія православних мурованих храмів Волині // Архітектурна спадщина України. Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування. – Київ, 1994. – Вип. 1. – С. 75-92.

Гонтарук Л. Роль творчості Д. Наливайка в процесі витворення нової української літературної мови XVI – перш. пол. XVII ст. // Україна в минулому. – Київ-Львів, 1994. – Вип. 5. – С. 76-84.

Журко О.І. князь К.-В. Острозький і його час // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 35-36.

Жив’юк А. “Історія села Дермані” Пилипа Павлюка та її автор // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 36-40.

Капраль М. Актові матеріали до біографії Івана Красовського за 1574-1619 рр. // Україна в минулому. – Київ-Львів, 1993. – Вип. 4. – С. 90-131.

о. Ковалів В.-Й. Некрополь костела Успіння Пресвятої Діви Марії в Острозі // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 62-64.

Ковальський М.П. Яким Перлштейн – дослідник Острога і Волині // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 64-67.

Конфітовський В.С. Полемічні праці Герасима і Мелетія Смотрицьких в формуванні гуманістичних та реформаційних ідей в Україні // Велика Волинь: минуле й сучасне : (Матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р.). – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 492-495

Кулаковський П. Уродженець Острога Стефан Казимир Ганкевич // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 67-69.

Кушнір М. Северин Наливайко в працях українських істориків // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 70-72.

Лепявко С. Северин (Семерій) Наливайко // Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – Київ, 1994. – С. 53-85.

Марискевич Г.Ф., Марискевич Т.Г. Остріг – провідний осередок освіти на Україні в ІІ половині XVI століття // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 87-95.

Масний О.С. Гетьман Сагайдачний – вихованець Острозької академії // Велика Волинь: минуле і сучасне. (Матеріали Міжнародної наукової краєзнавчої конференції, жовтень 1994 р.). – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 224-226.

Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – 184 с.

Мицько І. Причинки до історії церковно-культурних зв’язків Закарпаття з Галичиною та Волинню (І третина ХVІІ ст.) // Культура Українських Карпат: традиції і сучасність. – Ужгород, 1994. – С. 413-421.

Мицько І. [рец.] Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) // Гарвардська бібліотека давного українського письменства. Корпус текстів. – Гарвард, 1990. – Т. 8 // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992-жовтень 1993). – Львів, 1994. – С. 109-144.

Пожарський А.С. Герби міста Дубна // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 103-104.

Рожко В.Є. Роль князів Острозьких в духовному житті Рівненського Полісся в 16-17 ст. // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 117-119.

Романюк В.Г., Ткачук А.В. Окремі питання боротьби К. Острозького проти унії в працях М. Костомарова // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 135-142.

Сас П. Петро Конашевич-Сагайдачний // Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – Київ, 1994. – С. 87-139.

Собчук В. Янушпольська волость у XVI – на початку XVII ст. // Велика Волинь: минуле і сучасне. (Матеріали Міжнародної наукової краєзнавчої конференції, жовтень 1994 р.). – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 111-114.

Ткачук П.Д. Староруське місто Ізяслав (Х-ХІХ ст.) // Велика Волинь: минуле й сучасне (матеріали міжнародної наукової краєзнавчої конференції, жовтень 1994 р.). – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – C. 242-244.

Ульяновский В. Острожская и Дерманская библиотеки в судьбе Лжедмитрия І // Книга: Исследования и материалы. – Москва, 1994. – Т. 69. – С. 163-170.

Ульяновський В. До біографії князя К.І. Острозького / / Середньовічна Україна. – Київ, 1994. – Вип. 1. – С. 46-61.

Халецька О.О. Полемічна література як засіб європеїзації вітчизняної духовності до початку XVI – першої половини XVII ст. // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 147-152.

Чайка P.M. Розкопки на дитинці городища Листвин на Волині в 1994 році // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 1994-1996. – С. 173-174.

Чернишова Н.Ф. Острожские издания” в России // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 175-176.

Шпізель Р.С. Роль еврейской общины древнего Острога в развитии культуры и экономики края // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С. 178-180.

Шульжук К. Мелетій Смотрицький і Волинь // Велика Волинь: минуле і сучасне. (Матеріали Міжнародної наукової краєзнавчої конференції, жовтень 1994 р.). – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 222-224.

Яременко В.І. До проблеми становлення Острога як середньовічного міста за джерельними матеріалами // Матеріали V науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1994. – С.180-183.

400 lat Ostrowca Świętokrzyskiego 1597-1997. Materiały z konferencji naukowej 18 listopada 1994 r. – Ostrowiec Świętokrzyski, 1994.

Byliński J. Marcin Broniewski – trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III. – Wrocław, 1994. – 194 s.

Kałamajska-Saeed M. Krakowski złotnik w Miedzyrzeczu Ostrogskim // Sztuka kresów wschodnich (Materiały sesji naukowej, Kraków, marzec 1994). – Kraków, 1994. – T. 1. – S. 133-137.

Marszalska J. Katalog rękopisów i variów z dawnej rodowej biblioteki xx Sanguszków: fragment archiwum xx Sanguszków. – Tarnów, 1994. – 42 s.

Mycko I. Przyczynki do historii religijnej w Przemyskim w XVI w: Benedykt Herbest, Andrij Kolodyński, Iwan Wyszeński // Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa. – Przemyśl, 1994. – T. 2. – S. 61-68.

Opas T. Przyjęcia do prawa miejskiego w Tarnowie w latach 1700-1845 // Rocznik Tarnowski. – Tarnów, 1994. – R. 5. – S. 35-42.

 

1995

 

Александрович В. Мистецьке середовище Острога епохи академії (1570-і – 1630-і) // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 59-68.

Атаманенко В.Б. Остріг в адміністративному устрої Волині ІІ пол. XVI ст. // Матеріали VІ Острізької науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1995. – С. 8-11.

Боянівська М. Інвентар частини замку в Острозі 1620 р. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 122-124.

Боянівська Б. Підтвердження від короля Стефана Баторія фундації київського воєводи, маршалка Волинської землі князя Костянтина Острозького шпиталеві в Острозі (14 лютого 1585 р. у Варшаві) 1585 р., лютий 25. Варшава // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 114-119.

Боянівська М. Ревізія частини замку та міста Острога (фраґмент) 1687 р. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 141-142.

Боянівська М. Ревізія частини замку та міста Острога (фраґмент) 1690 р. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 143-145.

Ворончук І. Інвентарі дворів та замочків Острожчини 1621 р. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 125-138.

Годованюк О. Пам’ятки будівельної діяльності князів Острозьких в Острозі // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 40-58.

Годованюк О. Троїцький монастир-фортеця у Межирічі-Острозькому і його місце в розвитку монументального зодчества України XVI-XVII ст. // Архітектурна спадщина України. – Київ, 1995. – Вип. 2. – С. 62-78.

Демченко Л. Заповіт княжни Гальшки Острозької 1579 р., березня 16 // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 110-111.

Заяць А. Економічний розвиток Острога в XVI  першій половині XVII ст. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 32-36.

Заяць А. Привілей польського короля Стефана Баторія київському воєводі, маршалкові Волинської землі князю Костянтинові Острозькому про надання його місту Острогу маґдебурзького права 1585 р., червня 7. Краків // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 112-113.

Ісаєвич Я. “Lycaeum Trilingue”: концепція тримовної школи у Європі в XVI ст. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 8-12.

Ковальський М. Ревізія частини острозького замку 1654 р. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 139-140.

Костомаров Н.И. Князь Константин Константинович Острожский // Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – Москва, 1995. – Кн. 1. – С. 430-451.

Кравченко В. Невідомий документ про вдову острозького друкаря // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 146-147.

Кулаковський П. Остріг і Острозька волость XVI-XVII ст. в документах Литовської і Руської (Волинської) метрик // Матеріали VІ Острізької науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1995. – С. 117-120.

Купчинський О. Забута грамота Костянтина-Василя Острозького для карпатського села Мала Тухля // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 148-150.

Матеріали VІ науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”. – Остріг, 1995. – 245 с.

Мацюк О. Острозька папірня кінця XVI – початку XVII ст. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 37-39.

Мицик Ю. Острозький літописець // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 69-72.

Мицик Ю. “Postanowienie na akademię ostrozską” (Підготовка тексту Віталія Щербака) // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 120-121.

Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 10-23.

Сергійчук Г. Найдавніші міські печатки Острога // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 107.

Стратій Я. Значення Острозького культурно-освітнього осередку для розвитку української духовної культури і філософської думки на зламі XVI-XVII ст. // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 89-96.

Терлецький Ю. Герби міста Острога // Знак. – Львів, 1995. – Ч. 10. – С. 3.

Ульяновський В. Відоме і невідоме з біографії та діяльності князя К.І. Острозького // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 24-31.

Фуголь І. Замок в м. Дубні Рівненскої обл. // Вісник Укрзахідпроектреставрації. – Львів, 1995. – Вип. 3. – С. 57-58.

Цалай-Якименко О., Ясиновський Ю. Музичне мистецтво давнього Острога // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 73-88.

Ясіновський А. Дерманський переклад “Синтаґматіона” Гавриїла Севера: побутування пам’ятки в Україні // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 104-106.

Ясіновський А. Роль Острога в культурних взаєминах України із слов’янами і греками // Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. редактор Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 97-103.

Betlej A. Kościół OO. Bernardynów w Zasławiu: źródła archiwalne do dziejów wystroju późnobarokowego // Biuletyn Historii Sztuki. – Warszawa, 1995. – R. 57, nr 3-4. – S. 353-363.

Lulewicz H. Konstanty Ostrogski // Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – Warszawa, 1995. – S. 379-394.

Nagielski M. Jerzy Sebastian Lubomirski // Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – Warszawa, 1995. – S. 201-214.

Pelczar R. Szkolnictwo jezuickie w Jaroslawie 1575-1773 r. // Nasza Przeszłość. – Kraków, 1995. – T. 84. – S. 13-47.

Proksa M. Przywilej Anny ze Stemberku, księżnej Ostrogskiej, wojewodzinej wołyńskiej, dla Jarosławia z 1 sierpnia 1630 roku.Przemyśl, 1995. – 76 s.

Wagner M. Stanisław Jan Jabłonowski // Hetmani Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – Warszawa, 1995. – S. 247-258.

Wojtyska H. Akademia ostrogska // Encyklopedia Katolicka. – Lublin, 1995. – T. 1. – S. 217-218.

 

1996

Войтович Л. Родина князів Острозьких // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1996. – Т. 232. – С. 355-367.

Костюк Г. Житійна ікона пророка Іллі кінця XVI ст. з м. Дубно // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали III Всеукраїнської наукової конференції, м. Луцьк, 12-13 грудня 1996 року. – Луцьк, 1996. – С. 61-63.

Кралюк П. Вишенський і Волинь. – Луцьк, 1996. – 21 с.

Насевіч В.Л. Астрожскія // Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск, 1996. – T. 2. – С. 56.

Прищепа Б.А., Нікольченко Ю.М. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До історії населення Західної Волині в X-XIII ст. – Рівне, 1996. – 248 с.

Сидор-Гібелинда О. Корона князя К. І. Острозького (з лаврського надгробку 1579 р.). Живописні та скульптурні паралелі // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації: тези та матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. – Луцьк, 1996. – С. 22-23.

Шнайдер А. Старе Село пiд Львовом / Переклад з польської мови та передмова В. Лаби. – Львiв, 1996. – 22 с.

[NN]. Астрожская школа // Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск, 1996. – T. 2. – С. 56.

[NN]. Астрожскі Канстанцін Васіль // Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск, 1996. – T. 2. – С. 56.

[NN]. Астрожскі Канстанцін Іванавіч // Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск, 1996. – T. 2. – С. 56.

30 lat Muzeum historyczno-archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim 1966-1996 / Skład komputerowy tekstu W.R. Brociek. – Ostrowiec Św., 1996. – 32 s.

Bieńkowska Z. Archiwalia w zbiorach Muzeum w Jarosławiu // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1996. – Z. 1. – S. 18-24.

Brociek W.R., Penkalla A., Renz R. Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów. – Ostrowiec Świętokrzyski, 1996. – 151 s.

[Grzebień L.] Ostróg // Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. – Kraków, 1996. – S. 482-483.

Heller W. Ostrožkij Konstantin Konstantinovič // Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. – Herzberg, 1993. – Bd. 6. – S. 1322-1323.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski, mecenas i opiekun Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. – Warszawa, 1996. – Z. 2. – S. 20-28.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski wobec katolicyzmu i wyznań protestanckich // Odrodzenie i reformacja w Polsce. – Warszawa, 1996. – R. 40. – S. 17-36.

Kempa T. Nowe wydanie "Apokrisis" // Studia rosjoznawcze. T.3, Acta Universitatis Nicolao Copernici. – Toruń, 1996. – S. 87-93.

Kempa T. Proces Nicefora na sejmie w Warszawie w 1597 roku // Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin. – Toruń, 1996. – S.145-168.

Kieferling K. Jarosławianie w Akademii Krakowskiej w latach 1500-1642 // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1996. – Z. 1. – S. 36-44.

Kleszcz F. Wieś Wiewiórka i klucz Wiewiórski. – Kraków, 1996. – 243 s.

Kozioł P. Tytuł: Zbiory malarstwa w Muzeum w Jarosławiu // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1996. – Z. 1. – S. 7-17.

Kus J. Jarosław ośrodkiem wielkiego handlu w XVI-XVII wieku // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1996. – Z. 1. – S. 51-70.

Maciuk O. “Jaroslawiana” w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1996. – Z. 1. – S. 33-35.

Melnyk M. Książę Konstanty Ostrogski jako prawosławny prekursor dialogu ekumenicznego w XVI w. // Prawosławie. – Kraków, 1996. – S. 41-57.

Melnyk M. Książe Konstantyn Ostrogski jako prekursor współczesnego dialogu ekumenicznego // Studia Religiologica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków, 1996. – № 1. – S. 41-59.

Melnyk M. Zagadnienia soteriologiczne w świetle projekt unii katolicko-prawosławnej Konstantyna Wasyla  Ostrogskiego z 1593 r. // 400-lecie Unii Brzeskiej / Red. A.J. Zakrzewski, J. Fałkowski. – Częstochowa, 1996. – S. 17-36.

Motylewicz J. Rzemiosło jarosławskie w XV-XVIII wieku i jego związki z handlem jarmarcznym // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1996. – Z. 1. – S. 45-50.

Pelczar R. Działalność zakonu jezuitów w Jarosławiu w latach 1573-1773 // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1996. – Z. 1. – S. 71-79.

 

1997

Александрович В. Бібліотека братів Рогатинців // Наукові записки імені Т. Шевченка. – Львів, 1997. – Т. 233: Праці історично-філософської секції. – С. 251-256.

Атаманенко В.Б. Описи (інвентарі) Острога XVI-XVII ст. // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – С. 113-114.

Атаманенко В.Б. Острозька академія (Посібник для вступників). – Острог, 1997. – 24 с.

Бабич С. Епістемологічна візія Мелетія Смотрицького // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі: Збірник наукових праць. – Острог, 1997. – С. 30-34.

Бондарчук Я. Іконопис Острожчини XYI-XYIII століття // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації: Доповіді та матеріали IV наукової конференції, м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 57-59.

Ворончук І. Роль князів Острозьких у розбудові волинських міст (на матеріалах інвентаря 1620 р.) // Старокостянтинів і край в просторі часу. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Велика Волинь», присвяченої 470-річчю від дня народження князя К. В. Острозького. 29-30 травня 1997. – Хмельницький-Старокостянтинів-Самчики, 1997. – С. 46-58.

Костюк Г. Волинська школа іконопису поповнюється ще однією пам’яткою – іконою XVI ст. “Пророк Ілля з житієм” // Сакральне мистецтво Бойківщини. Наукові читання пам’яті Михайла Драґана. Доповіді та повідомлення 25-26 червня 1996 року, м. Дрогобич. – Дрогобич, 1997. – С. 56-57.

Кралюк П.М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. – Київ, 1997. – 192 с.

Лаба В. Iсторiя села Городиславичi вiд найдавнiших часiв до 1939 року. – Львiв, 1997. – 20 с.

Лаба В. Історія села Гринів від найдавніших часів до 1939 року. – Львів, 1997. – 16 с.

Лаба В. Історія села Під’ярків від найдавніших часів до 1939 року. – Львів, 1997. – 20 с.

Лаба В. Історія села Підгородище від найдавніших часів до 1939 року. – Львів, 1997. – 20 с.

Лаба В. Історія села Романів від найдавніших часів до 1939 року. – Львів, 1997. – 19 с.

Лаба В. Iсторiя села Шоломия. – Львiв, 1997. – 72 с.

Манкевич М.П. Старокостянтинівщина: історичний формуляр. – Хмельницький, 1997. – 165 с.

Назарук М. Іван Вишенський // Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – Київ, 1997. – С. 135-142.

Острозька академія XVI-XVII століття. Енциклопедичне видання / Ред. колегія: Ігор Пасічник (голова редколегії), Микола Ковальський (відповідальний редактор, заступник голови редколегії), Алла Атаманенко (відповідальний секретар) та ін. – Острог, 1997. – 201 с.; іл.

Позіховська С. Музей книги та друкарства в Острозі // Острозька Академія. Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – С. 98-100.

Прищепа Б.А., Ткач В.В. Археологічне обстеження околиць Дубна // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 1997-1998. – С. 134-135.

Щербак В. Іов Борецький // Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – Київ, 1997. – С. 163-168.

Яковенко Н. Василь (Костянтин) Острозький // Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – Київ, 1997. – С. 119-129.

Яковенко Н. Мелетій Смотрицький // Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – Київ, 1997. – С. 168-173.

Яковенко Н. Костянтин Острозький // Історія України в особах. Литовсько-польська доба. – Київ, 1997. – С. 68-76.

Gałązka W. Kapituła kolegiacka w Opatowie w latach 1562-1983. – Sandomierz, 1997. – 390 s.

Jubileusz 400-lecia Ostrowca Świętokrzyskiego. – Ostrowiec Świętokrzyski, 1997.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525-1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi Wołyńskiej. – Toruń, 1997. – 288 s.

Kempa T. Prawosławni a synod protestancki w Toruniu w 1595 roku // Zapiski historyczne. – Warszawa, 1997. – Z. 1, r. 58. – S. 39-52.

Kempa T. [Rec.] Byliński J. Marcin Broniewski – trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III, Wrocław 1994 // Białoruskie zeszyty historyczne. – Białystok, 1997. – Z. 7. – S. 181-185.

Kempa T. [Rec.] Micko I. Ostroz'ka slovjano-greko-latinska Akademija (1576-1636), Kiev 1990 // Przegląd Wschodni. – Warszawa, 1997. – T. IV, z. 3 (15). – S. 664-668.

Kieferling K. Władze miasta Jarosławia w latach 1550-1650 // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1997-1998. – Z. 2. – S. 22-29.

Melnyk M. Projekt unii katolicko-prawosławnej Konstantyna Ostrogskiego // Unia Brzeska / Red. S. A. Jackiewicz. – Brześć, 1997. – S. 5-6.

Motylewicz J. Handel zewnętrzny Jarosławia w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku w świetle rejestrów celnych // Zeszyty Muzealne [Muzeum w Jarosławiu]. – Jarosław, 1997-1998. – Z. 1. – S. 30-35.

Ostrowiec Świętokrzyski. Monografia historyczna miasta / Red. W. Kotasiak. – Ostrowiec Świętokrzyski, 1997. – 286 s.

 

1998

Атаманенко В.Б. Волинські інвентарі другої половини XVI ст. як історичне джерело // Наукові записки університету “Острозька академія”. – Острог, 1998. – Т. 1, ч. 1. – С. 16-27.

Атаманенко В.Б. Острозька Академія. Методичний посібник. – Острог, 1998.

Атаманенко В.Б. Острозька та Києво-Могилянська Академії. Посібник для вступників. – Острог, 1998. – 25 с.

Балабушевич Т.А., Тесленко І.А. Проблеми походження кн. Острозьких. Генеалогічні труднощі // Україна: людина, суспільство, природа. IV щорічна наукова конференція НаУКМА 22-23 січня 1998 р. – Київ, 1998. – С. 20-23.

Благоверный князь Острожский. Сборник статей участников Шестых Минских епархиальных научно-богословских чтений, посвященных 390-летию памяти князя К.К. Острожского / Под ред. А.А. Петрашкевича. – Минск, 1998. – 127 с.; ил.

Бондар Н.П. Острозькі видання у колекції кириличних видань НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 4. – С. 21-29.

Бондарчук Я. Волинський іконопис XVII-XVIII ст. в зібраннях Острозького музею. – Острог, 1998.

Бондарчук Я. Дерев'яна народна скульптура та декоративне різьблення Волині в зібраннях Острозького музею. – Острог, 1998.

Казаков O. Битва на річці Ведроші 14 липня 1500 р. // Український історичний журнал. – Київ, 1998. – Вип. 5. – С. 52-62.

Князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца праваслаўя: Да 390-годдзя памяці / Аўт.-склад. Л.Кулажанка і інш.. – Мінск, 1998. – 27 с.

Ковальський М. Акт поділу володінь кн. В.-К.К. Острозького між його синами Янушем і Олександром 1603 р. // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 112-127.

Ковальський М. Гальшка княжна Острозька // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 29-81.

Ковальський М. Документальне свідчення 1635 р. про острозьких ремісників // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 128-130.

Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – 288 с.

Ковальський М. На узвишші кам’янім…: Нездійснені проекти перебудови споруд Замкової гори в Острозі (ХІХ ст.) // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 150-160.

Ковальський М. Остроґіана Івана Франка (Острог та його письмові історичні пам’ятки XV-XVII ст. у творчій спадщині Великого Каменяра) // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 161-168.

Ковальський М. Остроґіана і волиніана острозького вченого Йосифа Новицького (публікації в часописі «Воскресное чтение» 1928-1933 рр.) // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 184-197.

Ковальський М.П. Острозькі стародруки 1598 р. // Український альманах, 1998. – Варшава, 1998. – С. 100-106.

Ковальський М. Острозькі стародруки XVI ст. // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 82-111.

Ковальський М. Свідки сивої давнини. Документальні джерела з історії Острога XVI-XVIII ст. // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 9-21.

Ковальський М. Свідчення письмових джерел про Острозьку Академію // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 22-24.

Ковальський М. Станіслав Кардашевич і Йосиф Новицький – славетні острозькі краєзнавці // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 179-183.

Ковальський М. Традиції міського самоуправління. Магдебурзька грамота Острогу 1585 р. на міське самоврядування // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 25-28.

Ковальський М. Яким Перлштейн – дослідник історії Острога XVI - початку XVII ст. // Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси. – Острог, 1998. – С. 131-142.

Кудрявцев С.А. Острожская Библия из собрания УрГУ и ее читатели (читательские пометы первого почерка) // Уральские археографические чтения: тезисы докладов научной конференции. – Екатеринбург, 1998. – С. 85-88.

Мицько І. Історія Святоуспенської лаври в Уневі // Лавра. – Львів, 1998. – Ч. 1. – С. 5-34.

Мицько І. Святоуспенська лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. – кінець ХХ ст.). – Львів, 1998. – 319 с.

Пришляк В. Торговельне місто Дубно у XVIII ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1998. – Вип. 5: ПРОΣФΩNHMA. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / Упоряд. Б. Якимович, М. Боянівська, О. Середа, А. Ясіновський. – С. 511-515.

Русаў П.А. Сведкі паходжання назвы Зецела (Дзятлова) // На зямлі Дзятлаўскай. Прысвячаецца 500-годдзю Дзятлава / Ред.кал. А.У. Богуш, А.М. Іванашка, М.Б. Касцюк і ін. – Гродна, 1998. – С. 146-148.

Сидор-Габелінда О. Надгробок князя Костянтина Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 236. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 1998. – С. 279-293.

Brociek W. Ostrowiec Świętokrzyski i okolice. – Kielce, 1998. – Cz. 1. – 107 s.

Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej 1596-1996. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 roku / Red. S. Alexandrowiczm i T. Kempa. – Toruń 1998.– 166 s.

Długosz J. "Transakcja kolbuszowska 1753 r." i jej wewnętrzne skutki polityczne. – Opole, 1998. – 70 s.

Gromek-Gadkowska A. Dawne dzieje Opatowa: fakty, ludzie, zdarzenia. – Opatów, [ca 1998]. – 244.

Kempa T. Proces Nicefora na sejmie w Warszawie w 1597 roku // Wiadomości prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. – Warszawa, 1998. – Nr 1. – S. 11-14; nr 3. – S. 11-14 (передрук статті зі збірника “Europa Orientalis” без згоди автора).

Kempa T. Unijne koncepcje Konstantego Wasyla Ostrogskiego // Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 r. – Toruń, 1998. – S. 33-48.

Kempa T. [Rec.] Pociej H. Antirresis abo apologija przeciwko Krzysztofowi Philalethowi... / Opr. i wyd. Janusz Byliński i Józef Długosz, Wrocław 1997 // Odrodzenie i reformacja w Polsce. – Warszawa, 1998. – R. 42. – S. 180-182.

Kus J. “Wielkie, ale krótko trwałe oyczyzny nadzieie...” Adam Konstanty i Janusz Paweł książęta Ostrogscy, wojewodzice wołyńscy // Muzeum w Jarosławiu. Zeszyty muzealne. – Jarosław, 1998. – S. 7-21, 116-119.

Melnyk M. Zagadnienia soteriologiczne widziane w świetle projektu unii Konstantego Ostrogskiego // Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa / Pod red. S. Stępnia. – Przemyśl, 1998. – T. 4. – S. 97-142.

Moskal K. Zamek tarnowski w śwetle inwentarzy z XVII wieku. – Tarnów, 1998. – 82 s.

Senyk S. Ostroz’kij (Ostrogski, Ostrožkij) Konstantin (eigtl. Vasilij) // Lexikon für theologie und kirche. – Freiburg-Basel-Rom-Wien, 1998. – B. 7. – S. 1210.

Paszenda J. Architektura kolegium jezuitów w Ostrogu // Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1997. – Warszawa, 1998. – S. 285-304.

Wójcicki M. Starodruki i czasopisma ze zbiorów Biblioteki Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (selektywna prezentacja bibliograficzna) // Rocznik muzealny. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Ostrowiec Świętokrzyski, 1998. – R. 1. – S. 201-207.

 

1999

Атаманенко В.Б.  Острозька волость у кінці XVI – першій половині XVII ст. // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С. 137-144.

Бондарчук Я.В. Книга Василя Суразького (Малюшицького) «О единой истинной православной вере...» – видатна пам’ятка філософської та полемічної думки в Україні XVI ст. // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С. 162-166.

Ворончук І. Демографічні наслідки татарського нападу 1617 р. на Краснокорецьку волость Волині // Осягнення історії. Збірник праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. − Острог-Нью-Йорк, 1999. − С. 229-239.

Ворончук І.О. Фільварок на Хмельниччині в першій половині XVII ст. (За матеріалами інвентаря волинських маєтків князів Острозьких 1620 р.) // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. – Хмельницький, 1999. – С. 87-98.

Ворончук І.О. Цей невловимий для істориків князь Острозький // Український гуманітарний огляд. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 37-45.

Кібіта Н. Острозький наспів у церковно-музичній культурі України // Осягнення історії. Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С. 293-300.

Ковальський М. Етюди з історії Острога. – Острог, 1999.

Мицько І. Синодики монастирів як унікальне джерело української генеалогії: князі Острозькі // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 2. – С. 49-56.

Мицько І. Єлисей Ільковський // Лавра. – Львів, 1999. – Ч. 4. – С. 53-54.

Новосілецький А. Острог на Волині: науково-популярний нарис з найдавніших часів до ХХ століття. – Острог, 1999. – 160 с.

Тесленко І. М.К. Дітеріхс (1874-1937) – автор нарису з історії Острозького князівства // Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С. 519-524.

Тесленко І. Острожчина у фонді Волинського церковно-археологічного товариства // Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск. – Київ, 1999. – Частина І. – С. 135-143.

Тесленко І. Острожчина у фонді Волинського церковно-археологічного товариства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. Архів і Особа. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С. 292-301.

Тимошенко Л. Другий (таємничий) візит Кирила Лукаріса в Україну // Історія релігій в Україні. Матеріали IХ Міжнародної конференції 11-13 травня 1999 р. / Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 1999. – Кн. 2. – С. 169-172.

Шпизель Р. Острожскому еврейскому кладбищу исполнилось 550 лет // «Штетл» як феномен єврейської історії. Збірник наукових праць. Матеріали конференції 30 серпня-3 вересня 1998 р. – Київ, 1999. – С. 109-114.

Яковенко Н. Про енциклопедичну гарячку на прикладі однієї з енциклопедій // Український гуманітарний огляд. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С. 190-199.

Brociek W.R. Herb miasta Ostrowca Świętokrzyskiego // Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918) / Pod redakcją S.K. Kuczyńskiego. – Włocławek, 1999. – S. 189-198.

Brociek W.R. Udział klucza ostrowieckiego w utrzymaniu floty rzecznej Lubomirskich i Sanguszków w IV ćwierci XVII i I połowie XVIII wieku // Rocznik muzealny. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Ostrowiec Świętokrzyski, 1999. – R. 2. – S. 137-151.

Kempa T. Działalność hetmana Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego na polu prawosławia // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – Białystok, 1999. – Т. 12. – S. 5-21.

Mierzwiński H. Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800) // Szkice Podlaskie. – Siedlce, 1999. – Nr 7. – 207-219.

Oswalt J. [Rez.] Tomasz Kempa. Konstanty Wasył Ostrogski (ok. 1524/1525-1608), Wojewoda Kijowski iMarszałek Ziemi Wołyńskiej [Konstanty Wasył Ostrogski (ca. 1524/1525-1608), Wojewodevon Kiev und Marschall des Wolhynischen Landes]. Wydaw. Universitetu Mikołaja Kopernika. Toruń, 1997. 288 S. // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. – Stuttgart, 1999. – Bd. 47, h. 2. – S. 297-298.

 

2000

Атаманенко В.Б. Кирило Лукаріс // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 56-60.

Атаманенко В.Б. Південноволинські маєтності Я. Острозького у першій чверті XVII ст. // Наукові записки університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 13-25.

Бабич С. Міфологізація структури: «Тренос» Мелетія Смотрицького у контексті барокового модулювання світу (Спроба реконструкції) // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2000. – Вип. 8. – С. 49-67.

Близняк М. Григорій Равчук // Острозькі просвітники XVI-ХХ ст. – Острог, 2000. – С. 209-221.

Близняк М.  Дерманська друкарня початку XVII ст. у висвітленні Івана Огієнка // Студентські наукові записки. – Острог, 2000. – Т. 1. – С. 19-20.

Близняк М. Життя і наукова діяльність Григорія Романовича Равчука (1895-1986) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2000. – Вип. 1. – С. 142-150.

Боянівська М. Княжна Гальшка – трагедія багатої нареченої // Галицька брама. Острог / Гол. ред. О. Шишка. – Львів, 2000. – № 9 (69). – С. 12-15.

Виногродська Л.І. Розвідувальні археологічні роботи у м. Старокостянтинів в 2001 році // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 2000-2001. – С. 105-108.

Вихованець Т.В. Войцех Бєжановський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 142-147.

Вихованець Т.В. Войцех Вітковський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 148-154.

Галасливий С. [Мицько І.]. Князі Острозькі – нащадки короля Данила Галицького // Галицька брама. – Острог-Львів, 2000. – № 9 (69). – С. 4-9.

Зенькевич І. [Мицько І.]. Волинські Атени // Галицька брама. – Острог-Львів, 2000. – № 9 (69). – С. 16-18.

Квасюк Л.В. “Клірик” Острозький // Острозькі просвітники ХVІ-ХХ ст. – Острог, 2000. – С. 123-130.

Леонтієвич О. [Позіховський О.]. Цікавий давній пом’яник // Галицька брама. – Львів, 2000. – № 9 (69). – С. 24.

Леп’явко С. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка (Патріотична бібліотека). – Харків, 2000. – 64 с.

Манько М. Дев’ятсотлітній Острог: історик-краєзнавчий нарис. – Острог, 2000. – 35 с., іл.

Мицик Ю. Битва під Оршею 1514 року // Україна крізь віки. – Київ, 2000. – С. 133-137.

Мицько В. Як шукли скарби в Острозі 1662 року // Галицька брама. – Львів, 2000. – № 9 (69). – С. 11.

Мицько І. Про Великоскитську обитель // Іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. – Львів, 2000. – С. 5-12.

Мицько І. Єрм. Єлисей (Ільковський) // Мицько І. Статті, написані після вигнання з Інституту українознавства НАН України. – Львів, 2000. – С. 18-19.

Мицько І. Синодики монастирів як унікальне джерело української генеалогії: князі Острозькі // Мицько І. Статті, написані після вигнання з Інституту українознавства НАН України. – Львів, 2000. – С. 9-17.

Міньков І. Ізяслав – місто старовинне. Історико-краєзнавчий документальний нарис. Вид. 2, доповнене. – Шепетівка, 2000. – 91 с.

Назаренко Є. Герб Острозьких і початок геральдичної поезії в Україні // Знак. – Львів, 2000. – Ч. 22. – С. 3.

Острозькі просвітники XVI-XX ст.: збірник статей / Відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог, 2000. – 476 с.

Пасічник І.Д. Іван (Іов) Борецький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 131-141.

Пастушок С. Даміан (Дем'ян) Наливайко // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 114-122.

Позіховський О. Археологічні знахідки останніх років // Галицька брама. – Львів, 2000. – № 9 (69). – С. 3.

Помазан І. Інтерпретація герба князя Костянтина Костянтиновича Острозького в деяких зразках української поезії кінця XVI – початку XVII ст. // Знак. – Львів, 2000. – Ч. 22. – С. 4-5.

Ричков П. До історії спорудження єзуїтського колегіуму в Острозі // Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Науковий збірник. – Луцьк, 2000. – Вип. 7. – С. 75-81.

Ричков П. Острозька спадщина архітектора Джакомо Бріано // Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Науковий збірник. – Луцьк, 2000. – Вип. 7. – С. 81-84.

Тесленко І. До питання про взаємини між родами князів Острозьких і Заславських // Острозька Академія. Студентські наукові записки. – Острог, 2000. – Т. І. – С. 67-70.

Тесленко І.  Місто Костянтинів за поборовим реєстром 1576 року // Болохівщина: земля і люди. Матеріали всеукраїнської наукової конференції “Велика Волинь” т. 20 (23-24 червня). – Хмельницький-Стара Синява-Любар, 2000. – С. 102-111.

Тесленко І. До історії роду Клочків гербу Огончик // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2000. – С. 110-113.

Тесленко І. Помянник Любарського монастиря чину Святого Василія Великого // Житомирщина на зламі тисячоліть. Науковий збірник “Велика Волинь” т. 21. – Житомир, 2000. – С. 59-63.

Шпізель Р.Ф. Самуель Едельс (Маршуе) // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 155-159.

Шпізель Р.Ф. Ян Лятош (Лятос) // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 61-66.

Brociek W.R. Synagoga ostrowiecka // Rocznik muzealny. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Ostrowiec Świętokrzyski, 2000. – R. 3. – S. 79-109.

Ks. Knapiński W. Sprawa o kościół w Ostrogu. – Biały Dunajec-Ostróg, 2000.

Kempa T. Nieznane listy do genezy unii brzeskiej (1595/1596) // Odrodzenie i reformacja w Polsce. – Warszawa, 2000. – R. 44. – S. 107-128.

Leń К. Jezuickie kolegium św. Jana w Jarosławiu. 1573-1773. – Kraków, 2000. – 154 s.

Marszalska J. Biblioteka i archiwum Sanguszków. Zarys dziejów. – Tarnów, 2000. – 204 s.

Syta K. Dzieje archiwów książąt Sanguszków // Miscellanea historico-archivistica. – Warszawa, 2000. – T. 11. – S. 97-110.

Wagner M. Stanisław Jabłonowski – kasztelan krakowski, hetman wielki koronny. – Warszawa, 2000. - 245 s.

Wiśniewski J. Dekanat opatowski. – Święty Krzyż, 2000. – 572 s.

 

2001

 

Атаманенко А., Атаманенко В. Духовна спадщина Острозької академії // Етнічна історія народів Європи. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 100-104.

Берковський В.Г. Острог – важливий торгівельний центр Волині ( XVI – І пол. XVII ст.) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 15. – С. 101-104.

Біла С. Перехід до унії Перемишльської, Львівської та Луцької єпархій у російській історіографії другої половини ХІХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2001. – Вип. 5. – С. 128-140.

Біла С. Перехід Львівської, Перемиської та Луцької єпархій до унії в українській історіографії православного спрямування другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2001. – Вип. 7. – С. 156-165.

Виногродська Л.І. Археологічні дослідження у м. Старокостянтинів в 2002 році // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 2001-2002. – С. 68-71.

Вихованець Т. Костянтин і Януш Олександровичі Острозькі / Studia Historica Res Gestas Ostrogiae Illustrantia. – Vol. 2. – Острог, 2001.

Вихованець Т. Остання чоловіча ґенерація Острозьких – князі Олександровичі // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2001. – С. 33-48.

Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) / Упор. І. Ворончук. – Київ-Старокостянтинів, 2001. – 415 с.

Ворончук І.О. Господарська активність князів Острозьких на теренах Східної Волині (за інвентарем 1620 р.) // Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) / Переклад, упорядкування і передмова Ірини Ворончук. – Київ-Старокостянтинів, 2001. – С. 73-91.

Гаврилюк С. Архітектурні пам’ятки міста Острога як об’єкти вивчення та збереження // Острогіана в Україні і Європі. – Старокостянтинів, 2001. – С. 339-348.

Гень О.Ф. Міста – фортеці Волині, засновані князями Острозькими // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2001. – Вип. 2. – С. 91-99.

Гнатюк М. Іов Борецький // 100 найвідоміших українців. – Москва-Київ, 2001. – С. 94-95.

Горін С. Острозький монастир Пресвятої Тройці (до середини XVII століття) // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Серія “Історичні науки”. – Київ, 2001. – Вип. 117. – С. 16-20.

Кіку В.А. Анна-Алоїза княжна Острозька: Протилежні образи однієї постаті // Острогіана в Україні і Європі. – Старокостянтинів, 2001. – С. 66-71.

Ковальчук Г., Бондар Н., Кисельов Р. Острозькій Біблії – 420 // Бібліотечний вісник. – Київ, 2001. – № 6. – С. 48-51.

Ковальчук С., Фрідман А. Шолом, славутчани. − Славута, 2001. − 120 с.

Костриця М.Ю. Острозький інвентар 1620 року як унікальне економіко-географічне джерело // Історія української географії. – Тернопіль, 2001. – Вип. 4. – С. 73-75.

Кудрявцев С.А. Некоторые наблюдения над типологией инициалов Острожской Библии // Проблемы истории России. – Екатеринбург, 2001. – Вып. 4. – С. 256-283.

Любащенко В. Кирилл Лукарис и протестантизм: опыт межцерковного диалога. – Одесса, 2001. – 92 с.

о. Мицик Ю. Острог в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. / Studia Historica Res Gestas Ostrogiae Illustrantia. – Vol. 1. – Острог, 2001.

Мицько І. Осередки культури при магнатських та шляхетських дворах. Острозька академія // Історія української культури у п’яти томах. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 531-549.

Назаренко Є. Зображення герба Острозьких на книгах і архітектурних пам’ятках // Знак. – Львів, 2001. – Ч. 24. – С. 5.

Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / Вид. підготувала І.П. Чепіга за участю Л.А. Гнатенко. Науковий редактор В.В. Німчук. – Київ, 2001. – 703 с.

Прищепа Б.А. Матеріальна культура волинського замку XIV-XV ст. (за результатами досліджень Дорогобужа) // Острогіана в Україні і Європі. Матеріали міжнародного наукового симпозіуму. – Старокостянтинів, 2001. – С. 223-232.

Прищепа Б.А., Терлецький Ю.П., Чекурков B.C. Нові дослідження в Дорогобужі // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 2001-2002. – С. 234-235.

Русина О. Кілька джерельних зауваг до історії князів Острозьких // Острогіана в Україні і Європі. Матеріали міжнародного наукового симпозіуму 29-30 червня 2001 р. – Старокостянтинів, 2001. – С. 30-32.

Соболев Л.В. Борьба за наследство кн. К. И. Острожского в 40-е гг. XVI века // Острогіана в Україні і Європі. Матеріали міжнародного наукового симпозіуму 29-30 червня 2001 р. – Старокостянтинів, 2001. – С. 33-48.

Соболев Л.В. Генеалогическая легенда рода князей Острожских // Славяноведение. – Москва, 2001. – № 2. – С. 31-44.

Тесленко І. Помянник Любарського монастиря // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2001. – С. 241-260.

Тесленко І. З джерел до історії торгових зв’язків міста Острога // Острозька Академія. Студентські наукові записки. – Острог, 2001. – Т. ІІ. – С. 176-184.

Тесленко І. Акт поділу володінь між кнг. Беатою з Костельця і кж. Гальшкою Острозькою 1542 року як джерело з соціально-економічної історії Острозької волості // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. Архів і Особа. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 102-123.

Тетеря Д., Товкало М. Пізньосередньовічний Переяслав часів Острозьких (за археологічними матеріалами) // Острогіана в Україні і Європі. – Старокостянтинів, 2001. – С. 139-149.

Юрченко С. Про час будівництва Луцької брами в Дубні // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 2001. – Т. 241: Праці Комісії архітектури та містобудування. – С. 511-516.

Hońdo L. Cmentarz żydowski w Tarnowie. – Kraków, 2001.

Kempa T. Kniaziowie Ostrogscy wobec idei unii polsko-litewskiej w XVI wieku // Острогіана в Україні і Європі. – Старокостянтинів, 2001. – С. 12-23.

Kempa T. Magnateria ruska wobec unii lubelskiej (1569) // Białoruskie zeszyty historyczne. – Białystok, 2001. – Z. 16. – S. 5-25.

Kolbuszowa. 300 lat miasta. Materiały z sesji naukowej 6-7.X.2000 r. / [Pod red. Jacek Bardan]. – Kolbuszowa, 2001. – 223 s.

Ks. Kowalów W.J. Szkice z dziejów kośielnych Ostroga i okolicy. – Biały Dunajec-Ostróg, 2001.

Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800): w 200 rocznicę zgonu / pod red. Adama Wołka i Zbigniewa J. Wójcika. – Siemiatycze, 2001. – 328 s.

Moskal K. In Castro nostro Tarnoviensi: Zamek Tarnowski jako rezydencja, warownia i centrum administracyjno-gospodarcze dóbr tarnowskich. – Tarnów, 2001. – 113 s.

Parafie Ostrowca Świętokrzyskiego / Red. T. Lutkowski. – Sandomierz, 2001. – 118 s.

 

2002

Александрович В. Свідчення острозьких золотарів про підроблення печатки 1545 р. // Знак. – Львів, 2002. – Ч. 26. – С. 8-9.

Атаманенко В.Б.  Південноволинські маєтності Я. Острозького у першій чверті ХVІІ ст. // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ-Хмельницький, 2002. – Т. 8, ч. 1. – С. 21-34.

Бабич С.В. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.01). – Київ, 2002. – 18 с.

Близняк М. Метрична книга острозького новоміського Святовоскресенського храму як джерело з історії Острога // Записки наукового товариства ім. О. Оглоблина. – Острог, 2002. – Т. 1. – С. 5-8.

Виногродська Л.І. Розвідувальні археологічні роботи у м. Старокостянтинів в 2001 р. // Археологічні відкриття в Україні 2000-2001 рр. – Київ, 2002. – С. 105-108.

Вихованець Т. Хроніка Острозького фарного костьолу як джерело до вивчення генеалогій острозьких міщан // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2002. – С. 125-135.

Ворончук І. “Dobra żona godna mężowi Korona”: До історії подружніх стосунків Катерини Острозької і Томаша Замойського // Київська старовина. – Київ, 2002. – Вип. 5. – С. 120-134.

Лаба В. Історія села Великі Глібовичі від найдавніших часів до 1939 року. – Львів, 2002. – 36 c.

Мицик Ю.А. З нових джерел до історії повстання 1591-1596 рр. // Український історичний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 69-76.

Позіховська С.В. Волинські Афіни та їх околиці у працях істориків, письменників, поетів // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2002. – № 1. – С. 230-242.

Ричков П.А., Луц В.Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. – Київ, 2002. – 168 с.

Саух П. Князь Василь-Костянтин Острозький. – Рівне, 2002. – 244 с.

Соболев Л.В. Князь К.-В.Острожский как лидер "русского народа" Речи Посполитой. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук (специальность 07.00.03) / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, исторический факультет. – Москва, 2002. – 20 с.

Стратій Я. Клірик Острозький // Філософська думка в Україні: біобібліографічний словник. – Київ, 2002. – С. 96-97.

Тесленко І. До питання про родовід князя Федора Даниловича Острозького // Літературознавчі та історичні студії. Матеріали конференції. – Львів, 2002. – С. 195-200.

Тимошенко Л. З історії культурних взаємин України у XVII столітті (місія Кирила Лукаріса в Україну в 1600-1601 рр.) // Збірник на пошану професора Марка Гольберга. – Дрогобич, 2002. – С. 294-298.

Яковенко Н. Релігійні конверсії: спроба погляду зсередини // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. – Київ, 2002. – С. 13-79.

Яковенко Н. Топос «з’єднаних народів» у панегіриках князям Острозьким і Заславським (біля витоків української ідентичності) // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. – Київ, 2002. – С. 231-269.

Яковенко Н. Що за війну описує Шимон Пекалід у поемі “De bello Ostrogiano” (1660) // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. – Київ, 2002. – С. 157-188.

[NN]. Fiodor (Fedor) Daniłowicz Ostrogski // Wielka Encyklopedia PWN. – Warszawa, 2002. – T. 9. – S. 144.

Bańburski K. Przewodnik po Tarnowie: informator turystyczny. – Tarnów, 2002. – 76 s.

Kempa T. Akademia Ostrogska // Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej / Pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk, P. Chomika. – Białystok, 2002. – S. 55-79.

Kempa T. Dzieje rodu Ostrogskich – Toruń, 2002. – 194 s.

Kempa T. Metropolita Michał Rahoza a unia brzeska // Klio. – Toruń, 2002. – T. 2. – S. 48-100.

Kłaczewski W. Jerzy Sebastian Lubomirski. – Wrocław, 2002. – 297 s.

 

2003

Атаманенко В.Б. Суразька волость князів Острозьких // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 212-223.

Бендюк М.  Розвиток золотарства з XVII ст. на прикладі окладу ікони “Богородиці Одигітрії” з Межиріцького монастиря // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали Х міжнародної наукової конференції (17-19 вересня 2003 року). – Луцьк, 2003. – С. 80-82.

Бірюліна О. Неопубліковані рукописні джерела з родинного архіву Єло-Малинських до історії сіл Велицького ключа // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Матеріали XII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції 24 жовтня 2003 р.: Збірник наукових праць. – Ковель, 2003. – Ч. 1. – С. 295-298.

Бойцун Л. Тернопіль у плині літ. Історико-краєзнавчі замальовки. – Тернопіль, 2003. – 392 с.

Будько М. Степань. – Рівне, 2003. – 38 с.

Вихованець Т. “Казання” Якуба Собєського при похованні Анни Костчанки Острозької // Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина. – Острог, 2003. – Вип. 2. – С. 85-94.

Ковальчук С., Ковальчук А. Славута. Минуле і сучасне. – Київ, 2003. – 268 с.

Конопля В., Онищук Я., Федотов В. Археологічні матеріали з Ізяслава на Хмельниччині // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2003. – Вип. 6. – С. 102-128.

Кудрявцев С.А. Вирши на герб князя К. К. Острожского в острожской библии 1581 г.: литература и геральдика // Уральский сборник. История. Культура. Религия. – Екатеринбург, 2003. – [Вып. 5]. – С. 99-114.

Луц В. Інвентарні описи Дерманського монастиря XVI–XVII століття в науковому доробку Володимира Вуйцика // Волинська ікона: дослідження та реставрація. – Луцьк, 2003. – Вип. 10: Матеріали Х міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 17-19 вересня 2003 року. – С. 165-166.

Матласевич О.В. Філософсько-психологічні основи гуманістичних поглядів М. Смотрицького та Г. Смотрицького // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка – Київ, 2003. – Т. 5, ч. 4. – С. 211-216.

Позіховська С.В. Пантелеймон Юр’єв – збирач Острозької старовини, легенд, переказів // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2003-2004. – № 2-3. – С. 247-253.

Русаў П. Баяры сярэднявечнага Зецела // Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа. Зборнік науковых прац. – Гродна, 2003. – С. 34-38.

Соболев Л.В., Флоря Б.Н Броневский Мартин // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. – Москва, 2003. – Т. 6. – С. 261-262.

Тесленко І. Боротьба за Острог: князь Острозький проти острозького старости // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 99-120.

Тесленко І. Сторінки історії Східної Острожчини (державці села Колом’є у XVI ст.) // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2003-2004. – № 2-3. – С. 84-88.

Тимошенко Л. Життєпис та діяльність Перемишльського єпископа Михайла Копистенського // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал. – Київ, 2003. – Вип. 1. – С. 132-156.

Шемета Ю. Суперекслібрис Анни-Алоїзи Острозької у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 10. – С. 157-171.

Ясiновський А.Ю. “Синтагматiон про сiм Святих Тайн” Гавриïла Севера в контекстi грецько-украïнських культурних та релiгiйно-полiтичних зв’язкiв кiнця XVI – початку XVII столiть. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальість 07.00.01) / Iнститут украïнознавства iм. І. Крип'якевича, Iнститут народознавства. – Львiв, 2003. – 16 с.

Gruntowska L. Dzieje rodu książąt Ostrogskich w śwetle “Herbarza” Kaspra Niesieckiego // Acta Universitatis Lodziensis. – Łódź, 2003. – Folia Historica, nr 7. – S. 5-34.

Kieferling K. Kościół i klasztor pp. benedyktynek w Jarosławiu. Rys historyczny // Przemyskie Zapiski Historyczne. – Przemyśl, 2003. – R. 12-13. – S. 193-219.

Kubicki R. Inwentarz Opatowa z 1727 roku // Z przeszłości regionu świętokrzyskiego. Od XVI do XX wieku. Materiały konferencji naukowej Kielce, 8 kwietnia 2003 / Pod red. J. Wijaczki. – Kielce, 2003. – S. 167-183.

Rosman M. Dubno in the Wake of Khmel'nyts'kyi // Jewish History. – Haifa-Dordrecht-Boston, 2003. – Vol. 17, issue 2. – P. 239-255.

Wróbel S. Opowieści o dawnym Tarnowie. –  Tarnów, 2003.

 

2004

Атаманенко В.Б. Джерела вивчення демографії Острожчини в середині ХVІІ ст. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 3-5.

Атаманенко В.Б. Замойські та Острозькі: магнатерія кінця XVI – першої половини XVII ст. // Zamojsko-wołyńskie zeszyty muzealne. – Zamość, 2004. – T. 3. – S. 105-114.

Атаманенко В.Б. Інвентарі волинських замків другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Zamojsko-wołyńskie zeszyty muzealne. – Zamość, 2004. – T. 2. – S. 17-28.

Атаманенко В.Б. Опис Острозької волості 1654 року // Український археографічний щорічник. – Київ-Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8-9. – С. 504-528.

Атаманенко В.Б. Описи Острожчини кінця XVI – початку XVII ст. як історичне джерело // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог, 2004. – Вип. 4. – С. 106-115.

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела до історії Володимира та староства // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2004. – С. 4-9.

Атаманенко В.Б. Структура Острозької волості другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 139-153.

Берковський В.Г. Інвентарні описи міст і сіл північної Хмельниччини періоду XVII-XVIII ст. в складі Архіву князів Сангушків // Матеріали XI подільської науково-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 2004. − С. 390-398.

Бендюк М. Поборник православ’я і краєзнавець, священик Давид Бичковський // Острозький краєзнавчий збірник. – Остріг, 2004. – Вип. 1. – С. 38.

Бондар Н.П. Острожская Библия с «виленскими листами» из собрания НБУВ // Книга и мировая цивилизация: Материалы 11 Междунар. книговед. научн. конференц. по проблемам книговедения, (Москва, 20-21 апреля 2004 г.). – Москва, 2004. – Т. 2. – С. 355-359.

Бондар Н. П. Примірники Острозької Біблії у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Український археографічний щорічник. Нова сер. – Київ-Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8-9. – С. 139-154.

Бондарчук Я.В. Полеміка Г.Д. Смотрицького з антитринітаріями в «Предсловії…» до Острозької Біблії в контексті релігійно-ідеологічної боротьби в Україні в ост. чв. XVI – поч. XVII ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2004. – Вип. 2. – С. 106-112.

Виногродсъка Л.І. Археологічні дослідження у м. Старокостянтинів Хмельницької обл. в 2005 р. // Археологічні відкриття в Україні. – Київ, 2004-2005. – С. 86-89.

Вирський Д. У борні з козацькою фортуною (специфіка одного літературного образу «гетьманського подвигу» С. Жолкевського у війні з С. Наливайком) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2004. – Вип. 8. – С. 153-163.

Вихованець Т. Акти (хроніка) Острозького фарного костелу // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 6-9.

Вихованець Т. Острозький єзуїтський колегіум: планувальноархітектурний аспект // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Історичні науки». – Острог, 2004. – Вип. 4. – С. 237-251.

Вихованець Т. Ревізії Острога та Острожчини 1687 та 1690 рр. як джерело до вивчення топографії міста кінця XVII ст. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 10-11.

Вуйцик В. Дерманський монастир-фортеця // Вісник Інституту «Укрзахідпроектреставрація». – Львів, 2004. – Ч. 14. – С. 292-299.

Ісаєвич Я.Д. Дерманська друкарня // Енциклопедія історії України. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 367-368.

о. Ковалів В.-Й. Знаки римо-католицької церкви на Острожчині // Острозький краєзнавчий збірник. – Вип. 1. – Острог, 2004. – С. 49-51.

Кралюк П.М. Острозький літописець як памятка української релігійної думки початку ХVІІ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: філософія. – Острог, 2004. – С. 81-94.

Лукашова С.С. Василий Суражский (Малюшицкий Василий Андреевич) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. – Москва, 2004. – Т. 7. – С. 219.

Лысенко П. Древний Туров. – Минск, 2004. – 179 с.

Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII століття / Упор. В. Атаманенко. – Київ-Острог-Нью-Йорк, 2004. – 383 с.

Позіховська С. До історії створення і комплектування книжкової колекції Музею книги та друкарства в Острозі // Волинський музей: історія і сучасність: науковий збірник. – Луцьк, 2004. – Вип. 3. – С. 365-368.

Позіховська С. Музей книги та друкарства м. Острога: буклет. – Острог-Тернопіль, 2004.

Тесленко І. Роди острозьких міщан у помяннику Межигірського монастиря // Сангушківські читання. Збірник наукових праць. – Львів, 2004. – С. 210-212.

Тесленко І. Родинний клан Єрличів // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 135-188.

Тимошенко Л. Берестейська унія 1596 р. Навчальний посібник. – Дрогобич, 2004.

Тимошенко Л. Берестейські собори у жовтні 1596 р.: історіографічний досвід // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2004. – Вип. 8. – С. 77-93.

Тураў. Тураўскае Евангелле / Рэд.-укл. М.Г. Нікіцін. – Мінск, 2004.

Турилов А.А. Виталий († между 1607 и 1612, Вильно?) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. – Москва, 2004. – Т. 8. – С. 557-558.

Чекаська Н. Джерела Центрального державного історичного архіву України в Києві до історії роду князів Санґушків // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ-Нью Йорк, 2004. – Вип. 8-9. – С. 7-21.

Шпизель Р.С. Необычайная и трагическая судьба памятника на могиле С. Эдельса (Маршуе) в Остроге // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 38-39.

[NN]. Ostrogscy // Wielka Encyklopedia PWN. – Warszawa, 2004. – T. 20. – S. 80.

[NN]. Ostrogska Anna // Wielka Encyklopedia PWN. – Warszawa, 2004. – T. 20. – S. 80.

[NN]. Ostrogski Janusz // Wielka Encyklopedia PWN. – Warszawa, 2004. – T. 20. – S. 80.

[NN]. Ostrogski Konstanty // Wielka Encyklopedia PWN. – Warszawa, 2004. – T. 20. – S. 80.

[NN]. Ostrogski Konstanty Wasyl // Wielka Encyklopedia PWN. – Warszawa, 2004. – T. 20. – S. 81.

Baradziej M. Opatów. Miasto na Bursztynowym Szlaku. Przewodnik turystyczny. – Kraków, 2004. – 63 s.

Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca XVIII wieku / Pod red. J. Wijaczki. – Warszawa-Kielce, 2004. – 403 s.

Jakowenko N. Jaką wojnę opisuje Szymon Pecalides w poemacie «De bello Ostrogiano» (1600) // Łacina jako język elit / Koncepcja i redakcja naukowa Jerzy Axer. – Warszawa, 2004. – S. 271-293.

Kempa T. Drukarnia ostrogska // Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej / Pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika. – Białystok, 2004. – S. 105-126.

Kempa T. Książęta Ostrogscy a kwestia unii polsko-litewskiej w XVI wieku // Wrocławskie studia wschodnie. – Wrocław, 2004. – T. 8. – S. 47-64.

Kempa T. Nieznany list Melecjusza Smotryckiego (do Adama Chreptowicza) // Nasza przeszłość. – Kraków, 2004. – T. 102. – S. 427-448.

Kubicki R. Konwent bernardynów w Opatowie w XV-XVIII wieku. Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze // W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku / Pod red. D. Kupisza. – Radom, 2004. – S. 19-30.

Makarski W. Onomastyczno-osadniczy obraz regionu Skolego w świetle pewnego dokumentu z końca XIV wieku // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2004. – Вип. 8. – С. 59-69.

Moskal K. In Castro nostro Tarnoviensi: Zamek Tarnowski jako rezydencja, warownia i centrum administracyjno-gospodarcze dóbr tarnowskich. Wyd. 2 popr. i poszerz. – Tarnów, 2001. – 127 s.

 

2005

Атаманенко В.Б.  Найдавніші описи Острозької волості як джерело з соціально-економічної історії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2005. – Т. 10. – С. 44-81.

Атаманенко В. Наукова та музейницька діяльність Й. В. Новицького // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування: науковий збірник. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 13-22.

Бірюліна О., Довбищенко М. Забуті імена української історії: шляхетська родина Єло-Малинських // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2005. – Вип. 9. – С. 481-502.

Бондар Н.П. До історії побутування книжкових ілюстрацій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVІ-ХVІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2005. – Вип. 10. – С. 212-231.

Бондар Н.П. Унікальний примірник Острозької Біблії 1581 р. з фондів НБУВ // Волинська книга: Історія, дослідження, колекціонування: Науковий збірник. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 39-44.

Бондарчук Я.В. Острозька слов’яно-греко-латинська академія як осередок національного та духовного формування особистості // Етнічна історія народів Європи / Ред. кол. А.Г. Слюсаренко, І.Ф. Курас, В.К. Борисенко та ін. – Київ, 2005. – Вип. 18. – С. 35-43.

Вознесенский А.В. К вопросу о рецепции Острожской Библии на московском Печатном дворе (на материале Псалтири) // Solanus. New Series. – London, 2005. – Vol. 19. – P. 55-60.

Гупало В., Лосик М. Давні кахлі з Дубна і Львова (за археологічними матеріалами // Goticke a renesansne kachlice v Karpatoch. – Trebisov, 2005. – S.109-130.

Коваленко Д.А. Историко-топографическое развитие городов Радзивиллов Копыси и Несвижа // Древности Беларуси. – Минск, 2005. – С. 64-69.

Коваленко Д.А. Планировка и застройка средневековых Несвижа и Копыси // Древности Беларуси. – Минск, 2005. – С. 57-63.

Кралюк П. Книговидання та унія: комунікативний аспект // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування: науковий збірник. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 60-67.

Немировский Е.Л. Острожская Библия: Как находили и вводили в научный оборот самое знаменитое издание Ивана Федорова // Федоровские чтения. 2005. – Москва, 2005. – С. 89-166.

Петегирич В., Позіховський О. Борисоглібський енколпіон з Рівненщини // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2005. – Вип. 9. – С. 337-339.

Позіховська С.В. Відлуння «Волинських афін»: архітектура древнього Острога очима  відомих істориків, письменників, поетів // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні: всеукраїнська науково-практична конференція, м. Святогірськ Донецької області 25-27 травня 2005 р. – Слов’янськ, 2005. – С. 101-116.

Позіховська С. До питання створення експозиції Музею книги та друкарства в Острозі // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування: науковий збірник. – Острог, 2005. – Вип. 1. – С. 3-13.

Позіховська С. Стародруки Речі Посполитої у зібранні Музею книги та друкарства м. Острога // Минуле та сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в краї. Матеріали XVI Волинської наукової історично-краєзнавчої конференції, присвяченої 65-річчю Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки, 1-2 червня 2005 року. – Луцьк, 2005 – С. 11-18.

Прищепа Б.А., Позіховський О.Л., Романчук О.М., Чекурков В.С. Розкопки на території костелу Успіня Пресвятої Богородиці Діви Марії в Острозі // Археологічні дослідження в Україні 2003-2004 рр. – Запоріжжя, 2005. – С. 262-265.

Смотрицький Г. Ключ Царства небесного. / Підгот. до вид. В. Мойсієнко, В. Німчук. – Житомир, 2005. – 124 с.

Собчук В.Д. Волинський шляхетський рід Гостських // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 143-164.

Старий Кривин: дослідження та матеріали з історії Південно-Східної Волині / Вступ, нарис історії, упорядкування додатків Т. Вихованця та І. Тесленка. – Білий Дунаєць-Остріг, 2005. – 120 с.

Стародруки Речі Посполитої XVI-XVIII ст.ст. у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею: каталог / Уклад. О. Л. Позіховський, С. В. Позіховська. – Луцьк, 2005. – 104 с.; 7 арк.іл.

Тесленко І. Джерелознавчі клопоти з Острожчиною // Український гуманітарний огляд. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 134-145.

Тесленко І. Єрлич Яким // Енциклопедія історії України. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 126-127.

Тимошенко Л. Єпископ Кирило Терлецький: родовід і початок духовної кар'єри // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2005. – Вип. 9. – С. 202-213.

Фелонюк А. До питання про дідичну приналежність Мізоча у XVIII – на початку ХХ ст. // Слов’янський вісник. Серія «Історичні науки»: Збірник наукових праць. – Рівне, 2005. – Вип. 5. – С. 37-41.

Яковенко Н. Життєпростір versus ідентичність українського шляхтича ХVIІ ст. (на прикладі Яна/Йоакима Єрлича) // Україна ХVІІ століття: суспільство, філософія, культура. Збірник наукових праць пам’яті професора Валерії Михайлівни Нічик / Ред. Л. Довга, Н. Яковенко. – Київ, 2005. – С. 475-509.

[NN]. Ostrih Academy // Kohut Z.E., Nebesio B.Y., Yurkevich M. Historical Dictionary of Ukraine. – Lanham-Toronto-Oxford, 2005. – P. 403.

[NN]. Ostrih Bible // Kohut Z.E., Nebesio B.Y., Yurkevich M. Historical Dictionary of Ukraine. – Lanham-Toronto-Oxford, 2005. – P. 403.

[NN]. Ostrozky Family // Kohut Z.E., Nebesio B.Y., Yurkevich M. Historical Dictionary of Ukraine. – Lanham-Toronto-Oxford, 2005. – P. 404-405.

Banaszek M. Dzieje miasta Ćmielowa i gminy ćmielowskiej. – Ćmielów, 2005.

Huk І. О imiennictwie książąt Ostrogskich-Zasławskich // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 2005. – T. 19-20. – S. 362-371.

Kubicki R. Inwentarz Opatowa i Ostrowca w 1618 roku // Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne. – Kielce, 2005. – T. 6. – S. 153-179.

Kubicki R. Parafia opatowska w XVI-XVIII wieku. Wybrane zagadnienia gospodarcze, społeczne i polityczne // Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej. – Kielce, 2005. – № 1. – S. 11-31.

Kubicki R. Żydzi opatowscy od XVI do początku XIX wieku // Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo // Pod red. J. Wijaczki i G. Miernika. – Kraków, 2005. – S. 65-85.

Randin A.V. Knieţa Fridrich Ostroţský. Ruský kondotier v husitských Čechách a na Slovensku // Husitský Tábor. Sbornìk Husitského Musea. – Tábor, 2005. – Vol. 15. – S. 231-255.

Stasiewicz K. Aktywność kulturowa dworu księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej // Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe / Pod redakcją T. Kostkiewiczowej i A. Roćko. – Warszawa, 2005. – S. 159-171.

 

2006

Александрович В. Інвентар Степанського Михайлівського монастиря 1627 року // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2006. – Вип. 10-11. – С. 423-449.

Атаманенко В.Б. Описи замків князів Острозьких першої половини XVII ст. // Середньовічні та ранньомодерні оборонні споруди Волині / Під ред. В. Собчука. – Кременець, 2006. – С. 118-125.

Атаманенко В.Б. Міста Заславщини на початку XVII ст. // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наукової конференції 21-22 грудня 2006 року. – Ізяслав-Острог, 2006. – С. 32-38.

Бендюк М.  Медаль кн. Василя-Костянтина Острозького // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Остріг, 2006. – Вип. 1. – С.74-77.

Бендюк М. Сучасний герб Острозького району як продовження геральдичних традицій княжого роду Острозьких // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Остріг, 2006. – Вип. 1. – С. 68-74.

Біла С. Становище Православної Церкви та унійні процеси у Луцько-Острозькій єпархії у працях волинських краєзнавців // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. 10. – С. 274-283.

Близняк М. Острозький музейник, краєзнавець, етнолог Григорій Равчук // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині. Наук. збірник. – Острог, 2006. – Вип. 1. – С. 38-50.

Бондар Н.П. Ілюстровані примірники Острозької Біблії 1581 р. із зібрання НБУВ як джерело дослідження перших естампних східнослов'янських гравюр // Рукописна і стародрукована книга: Міжнародна наукова конференція, Львів 23-25 квітня 2004. – Львів, 2006. – С. 11-18.

Бондарчук Я.В. Князь Василь-Костянтин Острозький – визначний меценат вітчизняної культури та мистецтва // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог, 2006. – Вип. 6. – С. 86-101.

Бондарчук Я.В. Меморіальні пам’ятники князів Острозьких XVI-XVII століть // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: збірник наукових праць. Наукові записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне, 2006. – Вип. 11. – С. 7-11.

Бондарчук Я.В. Острозька академія – визначний культурно-освітній осередок України ост. чв. – п. пол. XVII ст. // Світогляд: науково-популярний журнал. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 58-65.

Виногродська Л. Історико-археологічні дослідження на території домініканського монастиря в м. Старокостянтинові Хмельницької області // Могилянські читання 2005. – Київ, 2006. – С. 81-88.

Вихованець Т. Заповіт княгині Анни зі Штемберку Костчанки Острозької // Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина. – Острог, 2006. – Вип. 3. – С. 136-145.

Вихованець Т. Історія Нетішина. – Острог, 2006.

Вихованець Т. Острозький ринок XVI-XVIII ст.: топографія та соціальна структура // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Історичні науки». – Острог-Торонто-Нью-Йорк, 2006. – Вип. 7. – С. 518-541.

Вихованець Т. Параскево-П’ятницька церква в Острозі // Кобудь – Костянтинів – Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 800-літтю міста, 10-11 березня 2006 р. – Старокостянтинів, 2006. – С. 329-338.

Ворончук І. Фортифікаційні споруди Острожчини (за інвентарем маєтків князів Острозьких 1620 р.) // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині / Під ред. В. Собчука. – Кременець, 2006. – С. 126-136.

Ворончук І. Archiwum Sanguszków // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 118-119.

Гупало В. Історія монастиря оо. Бернардинів в Дубні на Волині // Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453-2003). – Kalwaria Zebrzydowska, 2006. – S. 515-543.

Гупало В. Середньовічний цвинтар при костелі св. Андрія у Дубні // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С.166-184.

Жаронкін В. Ординатська спадщина князів Заславських // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наукової конференції 21-22 грудня 2006 року. – Ізяслав-Острог, 2006. – С. 78-81.

Збруцький О. Оборонна система палацoвого комплексу князів Санґушків у місті Заславі. Північно-західний бастіон // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наукової конференції 21-22 грудня 2006 року. – Ізяслав-Острог, 2006. – С. 124-129.

Кралюк П. Острозька Біблія: текст і контекст // Визвольний шлях. – Київ, 2006. – № 10. – С. 50-65.

Кралюк П. Острозька Біблія в дослідженнях М. Грушевського, І.Франка, І.Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 3. – С. 13-19.

Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам’ятка початку XVII ст. // Наукові записки. Серія «Історичні науки». – Острог-Торонто-Нью-Йорк, 2006. – Вип. 7. – С. 189-199.

Кралюк П. Попередники Острозької Біблії // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі і на Волині. – Острог, 2006. – Вип. 1.- С. 152-160.

Кралюк П., Пасічник І., Торконяк Р. Острозька Біблія в контексті української та європейських культур. – Острог, 2006. – 124 с.

Лабынцев Ю., Щавинская Л. «Повелением князя Василиа… Острозъскаго». – Москва, 2006. – 4 с.: іл.

Лысенко П.Ф. Сказание о Турове. – Минск, 2006. – 116 с.

Острожская библия Ивана Федорова / Подготовили д.филол.н. Ю.А. Лабынцев и к.филол.н. Л.Л. Щавинская [редкол.: Ю.Г. Кононенко и др.]. – Москва, 2006. – 76 с.; ил.

Позіховська С. Книга Є. Гіжицького «Spis ważniejszych miejscowosći w powiecie Starokostantynowskym na Wołyniu” як важливе джерело у вивченні історії Волині // Кобудь. Костянтинів. Старкостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура: науковий збірник «Велика Волинь»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 800-літтю міста, 10-11 березня 2006 р. – Старокостянтинів, 2006. – Т. 34. – С. 278-282.

Прищепа Б.А., Позіховський О.Л., Романчук О.М., Чекурков В.С. Розкопки на території «Нового міста» в Острозі // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр. – Київ-Запоріжжя, 2006. – С. 311-315.

Прищепа Б.А., Ткач В.В., Чекурков В.С. Охоронні розкопки в центральній частині м. Дубна Рівненської області // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр. – Київ-Запоріжжя, 2006. – С. 315-318.

Прищепа Б.А., Чекурков В.С. Перші археологічні розкопки в Корці // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр. – Київ-Запоріжжя, 2006. – С. 318-320.

Савчук П. Дубенський Спасо-Преображенський монастир і церква. До 365-річчя церкви. – Рівне, 2006. – 136 с.

Собчук В.Д. Волинський шляхетський рід Лабунських // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: збірник наукових праць. – Львів, 2006-2007. – Вип. 15: Confraternitas: Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – С. 134-146.

Собчук В.Д. Мережа оборонних споруд у володіннях князів Острозьких і  // Кобудь – Костянтинів – Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 800-літтю міста, 10-11 березня 2006 р. – Старокостянтинів, 2006. – С. 267-277.

Тарас А.Е. Князь Острожский и битва под Оршей // Тарас А.Е. Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV-XVII вв. – Москва-Минск, 2006. – С. 188-200.

Тесленко I.А. Острозька волость у 1565-1608 роках: формування територiï, структура землеволодiнь та механiзм управлiння. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 07.00.01) / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Киïв, 2006. – 19 с.

Тесленко І. Чечелі-Новоселецькі та їхнє родове гніздо // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наукової конференції 21-22 грудня 2006 року. – Ізяслав-Острог, 2006. – С. 28-31.

Шалдунова Т.Н. Острожская Ординация, как предмет дипломатического взаимодействия мальтийских рыцарей с Польским государством и Российской империей // Рыцари Мальтийского креста. Материалы научной конференции. 15-16 мая 2006 г. Сборник статей. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 21-32.

Яковенко Н. Жарти зі смертю (пародійна мініатюра князя Олександра Заславського на тлі його конфесійної ідентичності) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: збірник наукових праць. – Львів, 2006-2007. – Вип. 15: Confraternitas: Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – С. 268-281.

Яковенко Н. Жизненное пространство versus идентичность руського шляхтича ХVІІ ст. (на примере Яна//Йоакима Ерлича) // Ab imperio. – Казань, 2006. – № 4. – С. 101-136.

[NN]. Острожская Библия // Большая Энциклопедия. – Москва, 2006. – T. 34. – S. 439.

[NN]. Острожская типография // Большая Энциклопедия. – Москва, 2006. – T. 34. – S. 440.

[NN]. Острожские // Большая Энциклопедия. – Москва, 2006. – T. 34. – S. 439.

Drążkowska A. Jedwabna odzież grobowa z XVII i XVIII wieku wydobyta w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubnie (Ukraina) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 239-246.

Hupalo V. Devotional articles from the 17-th and 18-th century noblemen's graves from a post-Bernardine church in Dubno (Ukraine) // The 12-th Annual Meeting of European Association of Archaeologists. Abstracts. – Kraków, 2006. – S. 258-259.

Kempa T. Akademia i drukarnia Ostrogska. – Biały Dunajec-Ostróg, 2006. – 78 s.

Pałubska Z. Kolegiata św. Marcina w Opatowie. – Opatów, 2006. – 128 s.

Pozichowska S. Museum Księżki i drukarstwa w Ostrógu (na 20-lecia założenia) // Ostróg. Biuletyn Koło przyjacioł Ostróga nad Horyniem. – Szczecin, 2006. – № 59.– S. 37-39.

Rzońca J. Klienci Konstantego Wasyla Ostrogskiego w walce z unią brzeską na sejmach przełomu XVI i XVII wieku // Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / Pod redakcją Ewy Dubas-Urwanowicz i Jerzego Urwanowicza. – Warszawa, 2006. – S. 301-320.

Sławiński P. Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778-1915. – Sandomierz, 2006. – 90 s.

 

2007

Бендюк М.  Тарас Земка – випускник Острозької академії // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 34-36.

Білик В. Кирило Терлецький – речник церковної унії (до 400-річчя з часу смерті) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2007. – Вип. 5. – С. 15-18.

Бондар Н.П. Первопечатные эстампные гравюры П. Мстиславца и П. Берынды в экземплярах Острожской Библии 1581 г. из Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского // Федоровские чтения, 2007. – Москва, 2007. – С. 96-108.

Гупало В. Дослідження крипти № 3 під бернардинським костелом у Дубні // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2007. – Вип. 11. – С.315-336.

Гупало В. Історія монастиря оо. Бернардинів у Дубні на Волині // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. – Дубно, 2007. – С. 102-120.

Збруцький О. Оборонна система палацового комплексу князів Сангушків // Відлуння віків. – Київ, 2007. – № 1 (7). – С. 19-22.

Илчевски С., Э.П.Ц. Дионисий (Ралли-Палеолог, Раллис) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. – Москва, 2007. – Т. 15. – С. 296-297.

Зема В. Клірик Острозький // Енциклопедія історії України. – Київ, 2007. – Т. 4. – С. 353-354.

Князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі, 1526-1608: да 400-годдзя памяці / Складальнік Л.Я. Кулажанка. – Мінск, 2007. – 13 с.

Копцік Ю. Аршанская бітва і Аршанскі фэст: гісторыя. – Орша, 2007. – 35 с.

Кралюк П. Культурно-релігійне життя Дубна в кінці XVI – на початку XVII ст. // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років. – Дубно, 2007. – С. 95-97.

Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. – Острог, 2007. – 208 с.

Кралюк П. Острозька Біблія в дослідженнях Івана Огієнка // Визвольний шлях. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-48.

Кралюк П. Переписка князів Андрія Курбського та Костянтина Острозького: міф чи реальність // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 3-8.

Кудрявцев О. Острожские // Католическая энциклопедия. – Москва, 2007. – Т. 3. – С. 1125-1126.

Лабынцев Ю., Щавинская Л. «Напечатана… Иваном Федоровым… Москвитином». – Москва, 2007. – 111 с.

Лопацька Н.М. Дерманський монастир та мiжконфесiйна боротьба на Волинi в кiнцi XVI- першiй половинi XVII столiття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (спеціальність 09.00.11) / Національний університет “Острозька академiя”. – Острог, 2007. – 20 с.

Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції / Упоряд. Т. Дмитренко, Н. Любецька; голов. ред. П. Смолін. – Дубно, 2007. – 260 с.

Немировский Е.Л. Азбука // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 48-50.

Немировский Е.Л. Азбука Бодлеянской библиотеки // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 50-51.

Немировский Е.Л. Азбука из собраний графов Ностиц // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 51-53.

Немировский Е.Л. Азбука Национальной библиотеки им. свв. Кирилла и Мефодия // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 53-55.

Немировский Е.Л. Азбука Тринити-Колледжа в Кембридже // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 55-56.

Немировский Е.Л. Азбука 1578 // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 66-75.

Немировский Е.Л. Аннич Тимофей Михайлович // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 79.

Немировский Е.Л. Балабан Григорий Арсениевич // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 158.

Немировский Е.Л. Библия 1581 // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 189-260.

Немировский Е.Л. Богоявленская церковь // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 263.

Немировский Е.Л. Гарабурда Михаил Богданович // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 308.

Немировский Е.Л. Гринь Иванович // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 329-330.

Немировский Е.Л. Дерманская типография // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 337.

Немировский Е.Л. Дерманский Свято-Троицкий монастырь // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 337-339.

Немировский Е.Л. Дермань // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 339.

Немировский Е.Л. Дионисий Палеолог-Ралли // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 341.

Немировский Е.Л. Евстахий Натаниель // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 358-359.

Немировский Е.Л. Зизаний (Куколь) Лаврентий // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 372-375.

Немировский Е.Л. Иван Иванович, Иван Друкарович // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 377.

Немировский Е.Л. Иван Федоров // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 39-46.

Немировский Е.Л. Иван Федоров – литейный мастер // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 381-382.

Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – 911 с.

Немировский Е.Л. Издательский знак // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 385-386.

Немировский Е.Л. Источники для изучения жизни и деятельности Ивана Федорова // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 405-408.

Немировский Е.Л. “Книжка собрание вещей нужнейших” 1580 // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 440-443.

Немировский Е.Л. Ковальский Николай Павлович // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 444-445.

Немировский Е.Л. Малюшицкий Василий Андреевич (Василий Суражский) // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 495-496.

Немировский Е.Л. Мосхопулос Эммануель // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 521.

Немировский Е.Л. Музей книги и книгопечатания в г. Острог // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 524.

Немировский Е.Л. Мыцко Игорь Зиновьевич // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 526.

Немировский Е.Л. Острог // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 555-556.

Немировский Е.Л. Острожская Академия // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 556-557.

Немировский Е.Л. “Острожская Библия 1580/81 – 1980/81” // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 557.

Немировский Е.Л. Острожская типография // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 557.

Немировский Е.Л. Острожские // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 557-558.

Немировский Е.Л. Острожский Константин (Василий) Константинович // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 558-559.

Немировский Е.Л. Острожский государственный историко-культурный музей заповедник // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 559.

Немировский Е.Л. Острожский летописец // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 559.

Немировский Е.Л. Петр Тимофеев Мстиславец // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 571-572.

Немировский Е.Л. Предисловия и послесловия изданий Ивана Федорова // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 7-38.

Немировский Е.Л. Псалтырь и Новый Завет 1580 // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 592-605.

Немировский Е.Л. Риндфлеш Петр // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 634.

Немировский Е.Л. Ровенский краеведческий музей // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 634.

Немировский Е.Л. Рогатинец (Рогатинские) // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 634-635.

Немировский Е.Л. Рымша Андрей // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 652-653.

Немировский Е.Л. Семья Ивана Федорова // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 658-659.

Немировский Е.Л. Смотрицкий Герасим Данилович // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 692.

Немировский Е.Л. Смотрицкий Мелетий Герасимович // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 692-693.

Немировский Е.Л. Федоровские чтения // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 765-766.

Немировский Е.Л. Федоровский семинар // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 766-767.

Немировский Е.Л. “Хронология” Андрея Рымши // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 781-783.

Немировский Е.Л. Читатель изданий Ивана Федорова // Немировский Е.Л. Иван Федоров и его эпоха: энциклопедия. – Москва, 2007. – С. 872-874.

Пашко Р. Аб царкоўна-гістарычным значэнні асобы князя К.К. Астрожскага: да 480-годдзя з дня нараджэння // Праваслаўе. – Мінск, 2007. – № 14/15. – С. 88-103.

Позіховська С. До історії створення і комплектування книжкової колекції Музею книги та друкарства в Острозі // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2007. – Вип. 2. – С. 199-205.

Поліщук В. Патрон без права подавання: привілеї князю К.І. Острозькому на Жидичинський монастир 1507 і 1511 рр. // Релігія і церква в історії Волині. Збірник наукових праць / Під ред. В. Собчука. – Кременець, 2007. – С. 23-39.

Прищепа Б.А., Ткач В.В., Чекурков В.С. Нові археологічні дослідження міста Дубна // Магдебурзькому праву у місті Дубні – 500 років. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Дубно, 2007. – С. 125-132.

Прищепа Б.А., Ткач В.В., Чекурков В.С. Нові археологічні джерела для вивчення історичної топографії міста Дубна // Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр.: Збірка наукових праць / за ред. Н.О. Гаврилюк. – Київ-Запоріжжя, 2007. – Вип. 9. – С. 314-317.

Савченко С. Іван Вишенський: у пошуках автентичного образу // Савченко С. Давня русь у полемічній літературі XVI-XVII століття. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 139-159.

Семенець В., Радчук О. Історія села Пикова. – Київ, 2007. – 200 с.

Тесленко І. Шата «презацного уроження» отця Ігнатія Старушича (нові матеріали про походження та волинську рідню ректора Київського колеґіуму) // Київська Академія. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 180-185.

Тесленко І. Інкорпорація підострозьких володінь Луцької єпископії до складу Острозької волості в останній чверті XVI ст. // Релігія і Церква в історії Волині. Збірник наукових праць / Під ред. Володимира Собчука. – Кременець, 2007. – С. 46-56.

Тищенко О., Кірєєв Ю. Здолбунів на Волині. Історичний вернісаж. – Рівне, 2007. – 192 с., іл.

Ткач В. Острів Дубовець та Підборецький монастир у картографічних джерелах і за даними археологічних досліджень // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2007. – Вип. 5. – С. 110-115.

Хан Чжи Хен. Четвероевангелие Острожской Библии: основные тенденции языковых исправлений // Вестник Московского университета. Серия 9 «Филология». – Москва, 2007. – № 4. – С. 156-161.

Хан Чжи Хен. Четвероевангелие Острожской Библии: тенденции языковых исправлений // Русский язык: исторические судьбы и современность. III Международный конгресс исследователей русского языка (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, 20-23 марта 2007 г.). Труды и материалы / Составители М.Л. Ремнева, А.А. Поликарпов. – Москва, 2007. – С. 93-94.

Шевченко Э.В. Дубенская (Дубицкая) Красногорская икона Божией Матери // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. – Москва, 2007. – Т. 16. – С. 297-298.

Э.П.И. Дубенская Острожская икона Божией Матери // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. – Москва, 2007. – Т. 16. – С. 298-299.

Drążkowska A. XVII-wieczny czepek ze złotej nici wydobyty w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Dubnie. Analiza kostiumologiczna. Problemy konserwatorskie // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2007. – Вип. 11. – С. 131-135.

Kaźmierczyk A. Komisja w Tarnowie w 1752 roku // Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej / Red. M. Wodziński, A. Michałowska-Mycielska. – Wrocław, 2007. – S. 49-57.

Kempa T. Wizyty protosyngla Cyryla Lukarysa w Rzeczypospolitej // The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition / Ed. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, W. Walczak. – Białystok, 2007. – S. 87-103.

Kubicki R. Stosunki polsko-żydowskie w miastach polskich w XVI-XVIII w. na przykładzie Opatowa // Kwartalnik Historii Żydów. – Warszawa, 2007. – № 3 (223). – S. 347-357.

Pałubska Z. Kolegiata św. Marcina z Tours w Opatowie: 800 lat pomnażania Bożej chwały. – Wrocław, 2007. – 31 s.

Randín A. Knieža Fridrich Ostrožský. Ruský kondotier v husitských Čechách a na Slovensku // Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách: VI. mezinárodní husitologické sympozium, Tábor 12-14 října 2004. – Tábor, 2007. – S. 635-651.

Skrabski J. Paolo Fontana nadworny architekt Sanguszków. – Tarnów, 2007. – 431 s.: il.

Wokół Sanguszków: dzieje, sztuka, kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 29-30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowi / Red. naukowa Józef Skrabski, Barbara Bułdys. – Tarnów, 2007. – 335 s.

 

2008

Антонінський край у просторі і часі / Голов. ред. М. Ю. Костриця. У 2-х тт. – Житомир, 2008. – Т. 1. – 340 с.

Атаманенко В. Волинські маєтності Острозьких: склад та структура // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 266-328.

Атаманенко В.Б. Джерела вивчення магнатського господарства Волині другої половини XVI – першої половини XVII ст. // ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків «Українська історична наука на шляху творчого поступу». – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 470-479.

Атаманенко В. Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості М.П. Ковальського // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 12. – C. 62-73.

Атаманенко В.Б. Типологія приватних міст Волині за даними поборових реєстрів XVI ст. (на основі факторного аналізу) // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край. – Луцьк, 2008. – Вип. 27. – С. 236-244.

Атаманенко В.Б., Рибачок І.О. Обороноздатність міст південно-східної Волині в к. XVI – першій половині XVII СТ. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2008. – Вип. 30: Сторінки воєнної історії Волині. – С. 141-152.

Бабакова О. Ostrogiae Ducum Primus Catholicus – фундаторська діяльність та релігійність князя Януша Острозького після конверсії на римо-католицтво // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7. – С. 105-130.

Бардецький А., Пшеничний Ю., Ткач В. Дослідження споруди 2 на острові Дубовець в місті Дубні // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Державного історико-культурного заповідника м. Дубна. – Луцьк, 2008. – С. 109-118.

Бендза М. Князь Костянтин Острозький і Берестейська унія 1596 року // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 128-150.

Бендюк М. Де зараз знаходяться мощі князя Костянтина Костянтиновича Острозького? // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 43-47.

Бендюк М. Медаль князя Василя-Костянтина Острозького // Рівненська єпархія. 2007. – Рівне, 2008. – С. 87-88.

Бендюк М. Нововіднайдені портрети князів Острозьких // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 48-52.

Бендюк М. Острозька Богородиця з Воскресенської церкви міста Острог на Новому Місті // Рівненська єпархія. 2007. – Рівне, 2008. – С. 89-90.

Бендюк М. Рідкісне видання «Місяцеслова» // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 53-54.

Берковський В.Г. До питання про першу письмову згадку та час заснування міста Славути. Деякі аспекти урбанізації Славутчини в XVI-XVIII ст. // Студії з історії Славутчини. − Київ, 2008. − С. 42-52.

Берковський В. До питання ролі Острожчини в розвиткові локальної та регіональної торгівлі Волині (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 329-339.

Берковський В.Г. Студії з історії Славутчини. − Київ, 2008. − 238 с.

Бирук М. Населення Острожчини в першій чверті ХVІІІ ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 343-357

Білоус Н. Відносини київської міської громади з воєводою князем В.-К. Острозьким // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 258-265.

Блануца А. Документ про наїзд на Здолбицький маєток князя К. К. Острозького // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 340-342.

Бондар Н.П. Доробок Острозького культурно-видавничого осередку в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 393-412.

Бондарчук В., Бондарчук Я. Історія храму святого Федора Острозького. – Острог, 2008. – 112 с.

Борисенко К. Prosimetrum в українській літературі барокової доби. – Донецьк, 2008. – 123 с.

Вихованець Т. Острозькі храми XVI – середини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Історичні науки». – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 160-204.

Вихованець Т. Пречистенська церква в Острозі: храм-загадка? // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2008. – Вип. 3. – С. 9-16.

Войтович Л. Князі Острозькі: спроба відтворення генеалогії династії // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 44-59.

Ворончук І. Інвентар маєтків князів Острозьких 1620 року як історико-демографічне джерело // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 232-242.

Гуменюк С.М. Вплив києворуського книжництва на формування морально-релігійного образу філософії острожан // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог, 2008. – Вип. 4. – С. 24-37.

Гуменюк С.М. Морально-релігійні підвалини концепції «внутрішньої людини» у творчості острозьких традиціоналістів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції 14-15 вересня 2007 р. кафедри філософії Національного університету водного господарство та природокористування, присвяченої 60- річчю В.Г. Нестеренка. – Рівне, 2008. – Вип. 2 (42), ч. 2. – С. 39-52.

Гуменюк С.М. Православний традиціоналізм у інтерпретації острозького книжництва: духовні орієнтири та їх значення для сучасності // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Традиція і культура. Минуле теперішнє та майбутнє: когерентність в історії» (12-13 грудня 2008 р.). – Київ, 2008. – Ч. 1.– С. 4-6.

Гуменюк С.М. Релігійно-антропологічний аспект творчої спадщини острозького традиціоналізму // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Традиція і культура. Вічні цінності в сучасній культурі» – Київ, 2008. – Ч. 1. – С. 5-6.

Гуменюк С.М. Філософські пошуки острозького традиціоналізму як взірець високоморальнісного сенсотворення // Матеріали ІІІ-ї Міжнародної конференції «Стан і перспеккиви розвитку особи в умовах розгортання глобалізаційних процесів» (30 листопада – 1 грудня 2007 р.) – Рівне, 2008. – С. 153-156.

Гупало В. Дослідження крипти № 4 у колишньому бернардинському костелі в Дубні // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2008. – Вип. 12. – С. 324-341.

Довбищенко М. Рукописна «хроніка» Дерманського монастиря (1511-1673 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2008. – Вип. 11-12. – С. 438-451.

Задорожна О., Тесленко І. Причинки до генеалогії роду Пересецьких // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2008. – Т. CCLVI [Праці історично-філосовської секції]. – С. 533-549.

Збруцький О.М. Оборонна система палацового комплексу князів Сангушків у м. Ізяслав Хмельницької обл. Північно-західний бастіон // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 500-504.

Кагамлык С.Р. Елисей (Плетенецкий Александр Фомич, в схиме Евфимий) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ. – Москва, 2008. – Т. 18. – С. 412-413.

Квасюк Л. Сенс передмов-посвят князю Костянтину (Василю) Острозькому полемічних творів кінця ХVІ – початку ХVІІ століть // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 77-85.

Климаков Ю.В. Князь Константин Острожский – книгоиздатель и просветитель // Мир библиографии. – Москва, 2008. – № 5. – С. 71-73.

Кралюк П. Князі Острозькі як легітимні зверхники Русі (інтерпретації Олександра Гваньїні та Іоанна Домбровського) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 4-8.

Криса Б. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко. – Львів, 2008. – 180 с.

Кулажанка Л. Гістарычныя звесткі пра князя Канстанціна (Васілія) і род Астрожскіх // Минские епархиальные ведомости. – Минск, 2008. – № 1. – С.41-43.

Лабынцев Ю., Щавинская Л. Книжное наследие Острожской академии в культуре Москвы и России. – Москва, 2008. – 46 с.: іл.

Лопацька Н. Дерманський монастир в часи князя В.-К. Острозького // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 212-230.

Лопацька Н. Духовний розвиток Дерманського свято-троїцького монастиря в першій половині ХVІІ століття // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 10. – C. 48-58.

Лопацька Н. Настоятелі Дерманського монастиря Святої Трійці у першій половині XVII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2008. – Вип. 11-12. – С. 156-164.

Луговцова С. Освещение личности и деятельности князя Василия-Константина Острожского в контексте преподавания исторических дисциплин в учебных заведениях Республики Беларусь // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 86-93.

Луговцова С.Л. Оценка личности и деятельности князя Василия (Константина) Острожского в украинской историографии // Крыніцазнауства, археаграфія, архівазнауства у ХХ-ХХІ ст. у Беларусі. – Мінск, 2008. – С. 114-120.

Мирончук Л. Дерманський пом’яник як історичне джерело // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 358-362.

о. Мицик Ю. Св. Костянтин Острозький як покровитель Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 26-43.

Мицько І. Іван Федоров: життя в еміграції. – Острог, 2008. – 141 с.

Мицько І. Заснування єпископської кафедри в Острозі // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія “Історичні науки”. – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 151-159.

Непомящих В.Ю. Археологічні дослідження в с. Білогородка у 2007 р. // Археологічні відкриття в Україні 2006-2007 рр. – Київ, 2008. – С. 242-245.

Однороженко О. Герб князів Острозьких // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 60-76.

Пашко Р.Г. Личность князя К.К. Острожского в истории // Працы гістарычнага факультет БДУ. – Мінск, 2008. – Вып. 3. – С. 52-60.

Прищепа Б.А. Матеріали до реконструкції історичної топографії Острога доби середньовіччя // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. – Рівне, 2008. – С. 23-28.

Прищепа Б.А. Слов’яно-руське поселення в Острозі // Стародавній Іскоростень і слов’янські ґради. Збірка наукових праць. – Коростень, 2008. – Т. 2. – С. 80-84.

Прищепа Б.А., Позіховський О.Л., Ткач В.В., Чекурков В.С. Перші археологічні розкопки в центральній частині Рівного // Наукові записки РОКМ. – Рівне, 2008. – Вип. 6. – C. 104-108.

Прищепа Б.А., Ткач В.В., Чекурков В.С. Археологічні розкопки в Дубні на розі вулиць Данила Галицького та Кирила і Мефодія у 2007 році // Історико-культурна спадщина Дубна: правові, історичні, мистецькі та музейні аспекти. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 15-річчю створення Державного історико-культурного заповідника міста Дубна. – Дубно, 2008. – С. 97-101.

Прищепа Б.А., Ткач В.В., Чекурков B.C. Дослідження багатошарового поселення на південній окраїні м. Рівне // Археологічні відкриття в Україні 2006-2007 рр. – Київ, 2008. – С. 28-31.

Прищепа Б.А., Чекурков В.В., Ткач В.В. Продовження досліджень середньовічного м. Дубна // Археологічні відкриття в Україні 2006-2007 рр. – Київ, 2008. – С. 282-284.

Прищепа Б.А., Чекурков B.C., Ткач В.В., Позіховський О.Л. Археологічні розкопки в центральній частині м. Рівне // Археологічні відкриття в Україні 2006-2007 рр. – Київ, 2008. – С. 285-289.

Рибачок І. Населення міст південно-східноволинських володінь князів Острозьких у першій третині ХVІІ століття // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 243-257.

Собчук В.Д. Спори князів Острозьких і Жаславських за маєтки // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія “Історичні науки”. – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 363-377.

Соловей О. Князі Острозькі очима православного духовенства Волині (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 94-103.

Тесленко І. Парафіальний поділ та церковне землеволодіння в Острозькій волості за часів Василя-Костянтина Острозького (1574-1608) // Наукові записки Національного університету "Острозька Академія". Серія «Історичні науки». – Острог, 2008. – Вип. 13. – С. 205-211.

Тесленко І. Кривин // Енциклопедія історії України. – Київ, 2008. – Т. 5. – 323-324.

Тесленко І. Хто є хто в імперії «старого» князя. «Острозька шляхта» // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 119-133.

Тимошенко Л. Заповіти, смерть і поховання Кирила Терлецького // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2008. – Т. 11-12. – С. 467-483.

Тимошенко Л. Князь В.-К. Острозький і укладення Берестейської унії // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Історичні науки». – Острог, 2008. – Вип.  13. – С. 105-127.

Тимошенко Л. Криза церковного життя Київської православної митрополії наприкінці XVI ст.: інтерпретації істориків і свідчення джерел // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2008. – Вип. 11-12. – С. 96-116.

Ульяновський В. Смерть кн. Василя-Костянтина Острозького: фізичний та духовний виміри // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 9-25.

Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія та сучасний стан фонду // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2008. – Вип. 13. – C. 378-392.

Чекурков В. Археологічні дослідження Острога доби князів Острозьких у 2004 році Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих дослідників, аспірантів, здобувачів магістрів. – Рівне, 2008. – С. 280-283.

Яковенко Н. Учні Луцького й Острозького єзуїтських колеґіумів у першій половині XVII ст. (спроба «колективного портрета») // Записки Наукового товариства імені T. Шевченка. – Львів, 2008. – Т. 256. – С. 163-190.

[NN]. 2008 год – год памяці князя Канстанціна (Васілія) Астрожскага // Минские епархиальные ведомости. – Минск, 2008. – № 1. – С. 38-39.

Boras Z. Konstanty Iwanowicz Ostrogski herbu własnego – zwycięzca spod Orszy // Boras Z. Poczet hetmanów polskich i litewskich. – Poznań, 2008. – S. 12-27.

Boras Z. Hieronim Lubomirski herbu Śreniawa – hetman przeniewierca // Boras Z. Poczet hetmanów polskich i litewskich. – Poznań, 2008. – S. 258-289.

Kempa T. Animatorzy współpracy protestancko-prawosławnej w okresie kontrreformacji // Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek / Pod redakcją T. Ciesielskiego i A. Filipczak-Kocur. – Warszawa-Opole, 2008. – S. 321-341.

Anusik Z. Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich // Przegląd nauk historycznych. – Łódź, 2008. – R. 7, № 1. – S. 127-210.

Hodana T. Konstanty Ostrogski i jego związki z Moskwą // Hodana T. Między Królem a Carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej. – Kraków, 2008. – S. 25-38.

Kieferling K. Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej. Szkice do portretu miasta i jego właścicielki (1594-1635). – Przemyśl, 2008.

Kubicki R. Dobra opatowskie i ich właściciele w latach 1720-1817 // Szlachta i ziemianie między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia z dziejów społeczno-gospodarczych / Pod red. J. Gapysa, M. Nowaka i J. Pielasa. – Kielce, 2008. – S. 77-90.

Kubicki R. Stosunki polsko-żydowskie w miasteczkach polskich w XVI-XVIII w. na przykładzie Opatowa // Dialog dla przyszłości. Ten inny w pamięci zbiorowej / Pod red. M. Godynia. – Sandomierz, [2008]. – S. 115-122.

Szybowicz B. Analiza antropologiczna szczątków kostnych odkrytych w krypcie numer 4 znajdującej się w kościele pobernardyńskim w Dubnie na Wołyniu // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2008. – Вип. 12. – С. 342-345.

Szymańska-Rac B. Od średniowiecza po wiek XVIII // Ostrowiec Świętokrzyski i powiat ostrowiecki: od rzemiosła do przemysłu. – Ostrowiec Świętokrzyski, 2008. – S. 16-21.

Targosz K. Z korespondencji Anny Jabłonowskiej ze Stanisławem Augustem Poniatowskim // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – Warszawa, 2008. – Nr 1. – S. 69-81.

 

2009

Атаманенко В.Б. Інвентарі як джерело вивчення просторової організації Острога другої половини XVI – першій половини XVII ст. // Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: Науковий збірник. – Острог, 2009. – Вип. 2. – С. 157-168.

Атаманенко В.Б. Оборонний потенціал володінь кн. Острозьких у південно-східній Волині // Покликання: Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. – Київ, 2009. – С. 266-279.

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела другої половини – першої половини з історії Старокостянтинова // Болохівщина: Осягнення історії. – Старокостянтинів, 2009. – Ч. 1. – С. 84-95.

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела з історії Рівненської волості другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Минуле і сучасне Волині і Полісся. – Луцьк, 2009. – Вип. 31: Рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохівщина в історії України та Волині. – С. 434-439.

Атаманенко В.Б. Розвиток просторової організації Острога в останній чверті XVI – першій чверті XVII ст. (за свідченнями описів міста) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2009. – Вип. 14. – С. 32-47.

Атаманенко В.Б. Типологія магнатських господарств Волині першої половини XVII ст. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Теорія. Методика. Практика. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 44-59.

Атаманенко В.Б. Типологія приватних міст Волині другої половини XVI ст. (на основі факторного аналізу) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 13. – С. 120-132.

Атаманенко В., Рибачок І. Структура населення і типологія міст південно-східної Волині (за інвентарями 1615 та 1620 рр.) // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2009. – С. 72-85.

Бабич С.В. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко. – Львів, 2009. – 180 с.

Байцар-Артеменко О., Присяжний К. Луцька брама в Острозі. Дослідження та спроба реконструкції // Фортеця. Збірник заповідника «Тустань» на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – С. 490-497.

Бендюк М. Золотарство Острожчини. – Острог, 2009. – 89 с.

Бирук М. Інвентарі Острожчини першої чверті ХVІІІ ст. як джерело вивчення господарського стану Острозької волості // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2009. – Вип. 14. – C. 71-84.

Бондар Н.П. Примірник острозької Біблії 1581 р. з фондів бібліотеки Волинського ліцею у Кременці // Студії і матеріали з історії Волині / Під ред. В.Д. Собчука. – Кременець, 2009. – С. 160-166.

Борилюк Д. Інвентарі Шепетівського ключа ХVІІІ ст. як джерело до вивчення населення краю // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2009. – Вип. 14. – C. 60-70.

Вихованець Т. День поховання Костянтина-Василя Острозького. «Нотатки» на полях історичних джерел // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. – Острог, 2009. – Вип. 2. – С. 204-215.

Войтович В.М. Степань моя мила. Дослідження, спогади, документи. – Рівне, 2009. – 573 с.

Войтович Л. Загадковий «високородовитий шляхетний князь Червоної Русі» // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2009. – Вип. 13. – С. 24-32.

Войтович Л. Загадочный высокородный благородный князь Червонной Руси // Генеалогический вестник. – Санкт-Петербург, 2009. – Вып. 36. – С. 51-60.

Ворончук І. Інвентар маєтків князів Острозьких 1620 року як історико-демографічне джерело // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія “Історичні науки”. – Острог, 2009. – Вип. 13. – С. 232-242.

Горін С. Дерманський монастир Св. Трійці (до середини XVII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2008. – Вип. 13. – С. 86-118.

Гуменюк С.М. Моделі осмислення острозького православного традиціоналізму в українській філософській думці // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Людина. Світ. Суспільство» (до 175-річчя філософського факультету) (21-22 квітня 2009 року). – Київ, 2009. – Ч. 7. – С. 22-24.

Гупало В., Лосик М. Скляні вироби із розкопок у колишньому бернардинському костелі в Дубні // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2009. – Вип. 13. – С. 263-279.

Гуцул В.М. Битва під Орешю: художньо-історичні реалії // Київська старовина. – Київ, 2009. – Вип. 5-6. – С. 3-19.

Гуцул В.М. Князь Костянтин Острозький у битві на Ведроші, 1500 // Волинь: сторінки військової історії краю. – Луцьк, 2009. – С. 78-81.

Звягельський календар. Звягель – Новоград-Волинський. Віхи історії, 1187-2008 роки / Упор. Наумець Л.Д. – Новоград-Волинський, 2009. – 120 с.

Квасюк Л. Пропаганда спадщини Острозької академії як актуальний напрям діяльності відділу зв’язків з громадськістю Національного університету "Острозька академія" // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Культура і соціальні комунікації. – Острог, 2009. – Вип. 1. – C. 68-76.

Кемпа Т. Костянтин Василь Острозький (бл. 1524/1525-1608), воєвода київський і маршалок землі Волинської / Переклав Іван Ярмошик, науковий редактор Володимир Молчанов. – Хмельницький, 2009. – 342 c.

Кулаковський П., Лопацька Н. Дерманський Свято-Троїцький монастир: приєднання до унії в 20-х роках ХVІІ ст. // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. – Київ, 2009. – С. 76-96.

Левко О.Н. Новые исследования древней Копыси // Древняя история Восточной Европы. – Минск, 2009. – С. 87-97.

Михайлишин О. Відбудова  замку Острозьких-Любомирських в Дубно в 20-30-х рр. ХХ століття: аспекти  формування  методики  реновації // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 133-144.

о. Мицик Ю. Битва під Оршею 1514 року // Мицик Ю., о. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. – Київ, 2009. – С. 9-13.

о. Мицик Ю. З нових джерел до історії повстання 1591-1596 рр. // Мицик Ю., о. Albaruthenica. Студії з історії Білорусі. – Київ, 2009. – С. 21-30.

Мицько І. Андрій Колодинський, Іван Федоров: Причинки до життєписів знаних книжників // Нескінченна дорога. Книга пам’яті Ореста Мацюка / Укл. Г.Сварник, І.Сварник, Б.Якимович. – Львів, 2009. – С. 62-74.

Міньков І.І., Стецюк В.В. Ізяславський Край: природа – історія – людина: природничий та історико-краєзнавчий документальний нарис. – Ізяслав-Київ, 2009. – 240 c.

Опис володінь князя Януша Острозького в південно-східній Волині 1615 р. / Упор. В. Атамангенко, І. Рибачок  – Острог, 2009. – 269 с.

Паздняков В.С. Генеалагічныя заметкі князёў Вішнявецкіх і справа Астрожскай ардынацыі Мальтыйскага ордэна // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Мінск, 2009. – Вып. 10. – С. 244-248.

Пасічник І. Повернення аристократа. Василь-Костянтин Острозький: до 400-річчя від дня смерті // Екстракт 150: у 2 ч. / Ред. Л. Івшина. – Київ, 2009. – Ч. 1. – С. 871-884.

Прищепа Б. Дослідження історичної топографії Острога доби Середньовіччя // Студії і матеріали з історії Волині / Ред. випуску В. Собчук. – Кременець, 2009. – С. 183-191.

Прищепа Б. Рання історія Острога за археологічними джерелами // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2009. – Вип. 7. – С. 128-134.

Прищепа Б.А., Бондарчук О.А., Позіховський О.Л. Археологічні роботи в Острозі на пр. Незалежності, 3 // Археологічні дослідження в Україні 2008. – Київ, 2009. – С. 240-242.

Прищепа Б.А., Позіховський О.Л., Ткач В.В., Чекурков В.С. Археологічні розкопки в центральній частині м. Рівне // Археологічні дослідження в Україні. 2006-2007. – Київ, 2009. – С. 285-289.

Прищепа Б.А., Ткач В.В., Чекурков В.С. Продовження досліджень середньовічного м. Дубна // Археологічні дослідження в Україні. 2006-2007. – Київ, 2009. – С. 282-284.

Прокуда И.С., Запруцкая А.А., Будник В.В. Князь Канстанцін (Васіль) Астрожскі як хрысціянін і абаронца праваслаў’я // Просвещение, свидетельство и проповедь. Миссия Церкви: история и современность: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 1020-летию крещения Руси, 15-16 декабря 2008 г., Минск / Под общей ред. епископа Бобруйского и Быховского Серафима (А.Д. Белоножко). – Минск, 2009. – С. 255-257.

Пшеничний Ю. Дубенські підземелля: символічна традиція та реалії // Дубно – Гоголю. Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження М.В. Гоголя, Дубно, 18 травня 2009 р. – Луцьк, 2009. – С. 103-110.

Рандин А.В. Гуситская эпоха в зеркале одной судьбы («русский гусит» князь Фридрих Острожский) // «Запад-Восток». Научно-практический ежегодник. – Йошкар-Ола, 2009. – Вып. 2. – С. 10-27.

Рибачок І.О. Єврейська та татарська громади в містах Південно-Східної Волині в кінці XVI – першій половині XVII століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2009. – Вип. 16. – С. 17-20.

Рибачок І.О. Інвентар «подільських» володінь Януша Острозького 1615 року як джерело до вивчення історії міст // Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського: Подільський осередок. – Київ-Хмельницький, 2009. – Вип. 17 – С. 36-47.

Рибачок І.О. Населення Костянтинова в першій половині XVII ст. // Болохівщина: осягнення історії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 800-літтю міста. – Старокостянтинів, 2009. – С. 136-145.

Рибачок І.О. Соціально-економічний розвиток міста Полонного в першій половині XVII ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2009. – Вип. 14. – С. 48-60.

Самолюк В.О. Розкопки ґрунтового могильника доби бронзи та давньоруського часу в с. Лючин на Рівненщині // Археологічні дослідження в Україні 2008 р. – Київ, 2009. – С. 270-272.

Тесленко І. Заславська замкова книга як джерело до історії Південно-Східної Волині // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 233-257.

Тесленко І. Малюшицькі // Енциклопедія історії України. – Київ, 2009. – Т. 6. – С. 483.

Тесленко І. Шляхетська нерухома власність у «нижньому» острозькому замку («пригородку») наприкінці XVI – на початку XVII ст. // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / Редактор випуску Володимир Собчук. – Кременець, 2009. – С. 192-225.

Тимошенко Л. Виняткова роль князя В.-К. Острозького в православній церкві (формування уявлень, східна еклезіальна ідентичність та магнатська протекція в умовах річпосполитського права патронату) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2009. – Вип. 13. – С. 53-77.

Тимошенко Л. Діяльність єпископа Кирила Терлецького на уряді Луцько-Острозької кафедри // Studia z dziejów i tradуcji metropolii kijowskiej XII – XIX wieku / Red. A. Gil. – Lublin, 2009. – T. 5. – S. 193-211.

Тимошенко Л. Князь В.-К. Острозький – видатний релігійний діяч Центрально-Східної Європи // Pogranicze. Rocznik naukowy. – Lublin, 2009. – Т. 3. – S. 227-256.

Тимошенко Л. Православний схід Європи в описах італійського гуманіста Джованні Ботеро (кінець XVI ст.)  // Res Historyka / Red. Henryk Gmiterek. – Lublin, 2009. – T. 27. – S. 31-41.

Ульянов В. Боротьба Яна Алєксандра Конєцпольського за Бродівський маєток його родинної спадщини // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2009. – Вип. 7. – С. 186-189.

Ульяновський В. «Славний для всіх часів чоловік»: князь Костянтин Іванович Острозький. – Острог, 2009. – 168 с.

Цімашэнка Л. Князь Васіль-Канстанцін Астрожскі і брацкі рух у Кіеускай мітраполіі (апошняя трэць XVI – пачатак XVII ст.) // Studia historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. – Минск, 2009. – Вып. 2. – С. 186-200.

Чекурков В. Археологічні джерела литовсько-польської доби про м. Дубно за матеріалами досліджень 2005 р. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2009. – Вип. 16. – С. 234-235.

Чекурков В. Археологічні дослідження на «Новому місті» в Острозі // Волинський музей: історія і сучасність. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Волинського краєзнавчого музею та 60-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, Луцьк – Колодяжне, 19-20 травня 2009 року. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 421-424.

Щавинская Л.Л. Игнатий (Оксенович-Старушич) / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2009. – Т. 21. – С. 123.

Arabas I. Losy kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej na podstawie dokumentów z Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – Warszawa, 2009. – Nr 2. – S. 95-108.

Brociek W.R. Dwór i folwark w Częstocicach. Częstocice – ośrodek administracyjny dóbr ostrowieckich // Dwór ostoja tradycji, zwyczaju, polskości: dawne budownictwo rezydencjonalne i obronne na terenie powiatu ostrowieckiego. Materiały z sesji Europejskich Dni Dziedzictwa, 11-12 września 2009 r. – Ostrowiec Św., 2009. – S. 55-89.

Kalina D. Dawne budownictwo rezydencjonalne i obronne na terenie obecnego powiatu ostrowieckiego // Dwór ostoja tradycji, zwyczaju, polskości: dawne budownictwo rezydencjonalne i obronne na terenie powiatu ostrowieckiego. Materiały z sesji Europejskich Dni Dziedzictwa, 11-12 września 2009 r. – Ostrowiec Św., 2009. – S. 7-42.

Kazusek S. W sprawie sprzedaży szlacheckiego zboża w Gdańsku w połowie XVIII w. (na przykładzie korespondencji Zachariasza Kulikiewicza, szypra księcia Pawła Karola Sanguszki z 1741 r.) // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – Warszawa, 2009. – T. 69. – S. 233-247.

Kubicki R. Stacjonowanie, przemarsze wojsk oraz działania wojenne w dobrach opatowskich w drugiej połowie XVIII wieku // Nad społeczeństwem staropolskim. Polityka i ekonomia – społeczeństwo i wojsko – religia i kultura w XVI-XVIII wieku / Pod red. D. Weredy. – Siedlce, 2009. – S. 213-230.

Kubicki R. Zarys dziejów kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztoru OO. Bernardynów w Opatowie. – Kielce-Opatów, 2009. – 120 s.

Marszalska J.M. Fundacje i życie religijne książąt Lubartowiczów-Sanguszków linii koszyrskiej i kowelskiej na przełomie XVII i XVIII stulecia // Veritati serviens. Księga Pamiątkowa poświęcona o. prof. Januszowi Zbudniewkowi. – Warszawa, 2009. – S. 203-224.

Pielas J. Sprawy rodzinne i majątkowe Teofili z Tarłów Ostrogskiej (zm. 1635) // Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu. – Janowiec, 2009. – T. 2: Materiały sesji naukowej 14 czerwca 2008 roku / Red. H. Gmiterek, A. Szymanek. – S. 75-115.

Trusz K.M. Kroniki Tarnowskie. – Tarnów, 2009.

 

2010

Александрович В. Мистецькі клопоти князя Олександра Заславського // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2010. – Вип. 15. – С. 169-214.

Атаманенко В.Б. Двори-фільварки Степанської волості (за інвентарним описом 1614 року) // Архітектурна спадщина Волині. – Рівне, 2010. – Вип. 12. – С. 78-85.

Атаманенко В.Б. Костянтинів – перша містобудівна ініціатива князя Василя-Костянтина Острозького // Літопис Волині. – Луцьк, 2010. – Ч. 7. – С.25-34.

Атаманенко В.Б. Матеріальне забезпечення Острозької Академії // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 24-40.

Атаманенко В.Б. Міста поліських володінь князів Острозьких // Студії з україністики: Збірник наукових праць на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження. – Рівне, 2010. – С. 191-208.

Атаманенко В.Б.  Острозька академія та розвиток міста // Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. – Замостя, 2010. – С. 261-277.

Атаманенко В.Б. Система митниць та мережа ярмарків Волині XVI – першої половини XVII ст. // Історія торгівлі, податків та мита. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (2). – С. 81-90.

Атаманенко В.Б. Татарские нападения на Волынь и организация обороны в XVI – первой половине XVII вв. // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Тенненберге): Материалы международной научной конференции 22-24 октября 2010 г. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 20-25.

Бендюк М. Історія села Бродів // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 200-203.

Бендюк М. Коментарі до острозьких легенд // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 253-270.

Близняк М. Метрична книга острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XVIII ст. // Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2010. – С. 14-17.

Бондар Н.П. Водяные знаки изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца как материал историко-книговедческих исследований // Федоровские чтения 2009. – Москва, 2010. – С. 5-11.

Бондар Н.П. Кириличні стародруки ХVІ-ХVІІ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що походять з волинських збірок // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. – Луцьк: Терен, 2010. – С. 157-175.

Бондар Н.П. Кириличні стародруки ХVІ-ХVІІ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що походять зі збірок Рівного та Рівненщини // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології РДГУ. – Рівне, 2010. – Вип. 9. – С. 18-22.

Бондар Н. Філіграні видань Івана Федорова і Петра Мстиславця як джерело історико-книгознавчих досліджень // Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. Міжнародної наукової конференції, Львів, 28-30 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 155-162.

Бондар Н.П. Філігранологічний аналіз примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 288-302.

Бондар Н.П. Філігранологічний аналіз східнослов’янських кириличних стародруків другої половини ХVІ ст. як джерело книгознавчих досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2010. – Вип. 14. – С. 211-240.

Бондаренко Р.І. Острозький замок // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 693-694.

Возна Т. Постать М. Смотрицького в наукових дослідженнях за межами України // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2010. – Вип. 15. – C. 401-407.

Войтович В. Степанський край. Історія та культура. – Рівне, 2010. – 656 с.

Войтович Л.В. Острозький Федір Данилович // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 693.

Войтович Л.В. Острозькі // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 694.

Ворончук І. Острозький Василь-Костянтин // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 690-691.

Ворончук І. Острозький Костянтин Іванович // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 691-693.

Гандзілевська І.Ф., Якимчук Н.В. Історія міста Дубна від найдавніших часів до сьогодення. Навчальний посібник. – Дубно, 2010. – 172 с.

Дзюба О.М. Острозька академія // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 684-685.

Дмитренко Т.Б. Дубно. Погляд крізь віки. – Луцьк, 2010. – 180 с.

Збруцький О. Оборонна система палацового комплексу князів Сангушків у м. Ізяслав Хмельницької обл. Північно-західний бастіон // Праці Центру пам’яткознавства: Науковий збірник. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 112-118.

Ісаєвич Я.Д. Острозька Біблія // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 685-686.

Історія Острозької академії ХVІ-ХVІІ ст.: навчальний посібник / М. Близняк, А. Смирнов, І. Шишкін, В. Яремчук; за ред. В. Яремчука. – Острог, 2010. – 60 с.

Карпінчук Г. Дерманський “Октоїх” // Відлуння віків. – Київ, 2010. – № 2 (13). – С. 35-38.

Кралюк П. Викладачі і студенти Острозької академії та їх внесок в розвиток української культури (кін. XVI – поч. XVIІ ст.) // Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. – Замость, 2010. – С. 223-249.

Кралюк П. Острозька академія – в культурі польській, Академія Замойська – в культурі українській // Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. Сучасні імплікації для транскордонної співпраці. – Замость, 2010. – С. 313-323.

Кралюк П. Острозький літописець як українська писемна пам’ятка початку XVII століття // Погорина: Літературно-краєзнавчий журнал Рівненщини. – Рівне, 2010. – № 14/15. – С. 370-376.

Кралюк П. Повстанець чи державник. Міфічний та історичний Семерій Наливайко // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 13-24.

Кулаковський П.М. Острозька ординація // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 687-688.

Лабынцев Ю., Щавинская Л. Первенцы книгопечатания. – Москва, 2010. – 36 с.

Мицько І. Унікальний друк Яна Лятоса // Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника: Історія і сучасність: Доповіді та повідомлення міжнародної наукової конференції 28-30 жовтня 2010 року. – Львів, 2010. – С. 231-233.

Мицько І. Загадки родоводу князів Острозьких // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 3-12.

Неменский О.Б., Пидгайко В.Г. Иоанн (Вишенский, Вышенский) / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2010. – Т. 23. – С. 387-390.

Неменский О.Б., Э.П.Р. Иоанн (Вишенский, Вышенский) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2010. – Т. 23. – С. 390-400.

Немировский Е. Острожская Библия // Немировский Е. Большая книга о книге. – Москва, 2010. – С. 376-379.

Немировский Е. Первые азбуки // Немировский Е. Большая книга о книге. – Москва, 2010. – С. 372-376.

Новоград-Волинський. Історія міста / Упор. Є. Ващук. – Новоград-Волинський, 2010. – 640 с.

Петровський О., Гаврилюк О., Окаринський В., Крочак І. Тернопіль / Tarnopol: історія міста. – Тернопіль, 2010. – 216 с.

Пидгайко В.Г. Иов (Княгиницкий Иван, в постриге Иезекииль) / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла // Православная энциклопедия. – Москва, 2010. – Т. 25. – С. 280-287.

Платонов О.А. Дерманский Свято-Троицкий монастырь // Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия. – Москва, 2010. – С. 163-164

Платонов О.А. Дубенский Крестовоздвиженский монастырь // Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия. – Москва, 2010. – С. 171.

Платонов О.А. Троицкий Межиричский монастырь // Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия. – Москва, 2010. – С. 576.

Поліщук В. Лист князя Костянтина Івановича Острозького до Івана Богушовича Боговитиновича у відповідь на скаргу острозьких євреїв про порушення угоди на оренду турівського ставу (1525–1529) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. 360 [Праці Комісії  спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін], кн. 2. – С. 260-273.

Прищепа Б.А. Історична топографія Дубна доби середньовіччя в світлі археологічних джерел // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. – Рівне, 2010. – Вип. 2. – С. 149-153.

Прищепа Б.А., Бондарчук О.А., Позіховський О.Л. Дослідження в Острозі по вул. Академічній, 12 // Археологічні дослідження в Україні 2009. – Київ-Луцьк, 2010. – С. 335-337.

Прищепа Б.А., Чекурков В.С., Ткач В.В. Дослідження в Дубно по вул. Замковій, 10 // Археологічні дослідження в Україні 2009. – Київ-Луцьк, 2010. – С. 338-340.

Прищепа Б.А., Чекурков В.С., Ткач В.В. Продовження досліджень у м. Рівне // Археологічні дослідження в Україні 2009. – Київ-Луцьк, 2010. – С. 341-342.

Провоторов О. Новоград-Волинський – місто Звяголь у складі Великого князівства Литовського і Звягель під владою Речі Посполитої // Новоград-Волинський. Історія міста. – Новоград-Волинський, 2010. – С. 41-84.

Рибачок І.О. Базалія – місто Василя Острозького // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2010. – Ч.7. – С. 35-40.

Рибачок І.О. Місто Базалія в другій половині XVI – першій третині XVII ст. // Науковий вісник «Межибіж»: матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / Ред. О.Г. Погорільця, Л.В. Баженова, А.М. Трембіцького та ін. – Меджибіж; Хмельницький: ПП. А.А. Мельник, 2010. – Ч. 1. – С. 134-143.

Рибачок І.О. Самоврядування в містах південно-східної Волині в кінці XVI – першій половині XVII ст. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2010. – Вип. 4. – С. 76-87.

Ричков П.А. Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами // Архітектурна спадщина Волині. – Рівне, 2010. – Вип. 2. – С. 5-28.

Ситник О., Гупало В. Знахідки крем’яних артефактів на місці бернардинського костелу в Дубні // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2010. – Вип. 14. – С. 377-384.

Собчук В.Д. Боротьба Сенют за спадщину Калениковичів (З історії поземельних відносин на Волині в першій і другій третинах XVI ст.) // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 136-158.

Тесленко І. Сліди Франкенштайна на Волині // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. ССLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2010. – Кн. 2. – С. 274-296.

Тесленко І. Мотовили // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 93.

Тесленко І. Мощеницькі // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 96-97.

Тимошенко Л. До витоків українського Триденту: релігійна діяльність князя В.-К. Острозького (історіографічні нотатки) // Я вибрала долю собі сама. Збірник на пошану професора Тетяни Біленко. Статті, есеї. – Дрогобич, 2010. – С. 327-337.

Тимошенко Л. Князь Василь-Костянтин Острозький і єпископ Кирило Терлецький: до проблеми взаємовідносин світського і релігійного лідерів Волині доби Берестейської унії // Kośćioł unicki w Rzeczypospolitej / Red. naukowa W. Walczak. – Białystok, 2010. – S. 169-185.

Ушкалов Л. Мелетій Смотрицький: релігійна полеміка як чин себе пізнання // Біля джерел українського. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – С. 7-23.

Флоря Б.Н. Иов (Борецкий) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2010. – Т. 23. – С. 299-306.

Хан Чжи Хен. Орфографическая норма Острожской Библии: особенности рецепции второго южнославянского влияния // Голоса молодых ученых: Сборник научных публикаций иностранных и российских аспирантов и докторантов-филологов. – Москва, 2010. – Вып. 23. – 25 с. 

Хан Чжи Хен. Острожская библия 1581 г.: направления книжной справы новозаветных книг. Автореферат дис. кандидата филологических наук: 10.02.01 / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Филологический факультет. – Москва, 2010. – 24 с.

Чекурков В. Археологічні джерела литовсько-польської доби м. Острога за матеріалами досліджень 2004 р. // Краєзнавство та музейна справа в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 145-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею. – Житомир, 2010. – Вип. 44. – С. 251-257.

Чекурков В. Археологічні джерела литовсько-польської доби про місто Рівне (За матеріалами досліджень 2007 р.) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2010. – Вип. 8. – С. 311-314.

Чекурков В. Основні типи керамічного посуду ХV – першої половини ХVІІ ст. за результатами розкопок 2005 року в Дубні // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2010. – Вип. 20. – С. 274-277.

Чухліб Т.В. Острозька угода 1670 // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 688-690.

Яковенко Н. Учні Луцького й Острозького єзуїтських колеґіумів у першій половині XVII ст. (спроба «колективного портрета») // Homo Historicus 2009. Гадавік антрапалагічнай гісторыі / Ред. А. Ф. Смаленчук. – Вільнюс, 2010. – С. 54-87.

Якубович М.М. Татарсько-мусульманське населення Південно-Східної Волині ХVІ – ХХ століть: історична ретроспектива // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія»: історичне релігієзнавство. – Острог, 2010. – Вип. 2. – С. 186-196.

Ясіновський А.Ю. Острозька друкарня // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 686-687.

Ясіновський А.Ю. Острозький Януш Костянтинович // Енциклопедія історії України. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 693.

Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej / Redakcja: Henryk Chałupczak, Justyna Misiągiewicz, Eduard Balashov. – Zamość, 2010.

ks. Borkowski A. Patriarcha aleksandryjski Melecjusz Pigas i Rzeczypospolita // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2010. – Vol. 1. – S. 65-72.

Betlej A. Sibi, deo, posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku. – Kraków, 2010. – 444 s.

Kempa T. Akademia Ostrogska i jej fundator – wojewoda kijowski Konstanty Wasyl Ostrogski // Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. Henryk Chałupczak, Justyna Misiągiewicz, Eduard Balashov. – Zamość, 2010. – S. 185-204.

Kempa T. Nieznane listy metropolity kijowskiego Hipacego Pocieja – ważne źródło do początków unii brzeskiej // Odrodzenie i reformacja w Polsce. – Warszawa, 2010. – R. 54. – S. 179-218.

Kempa T. Konflikt między kanclerzem Janem Zamoyskim a książętami Ostrogskimi i jego wpływ na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2010. – Т. 9. – С. 67-96.

Kubicki R. Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku. – Toruń, 2010. – 496 s.

Lis A. Żydzi w Opatowie w XVI-XVIII wieku // Roczniki Humanistyczne. – Lublin, 2010. – T. 58, zesz. 2. – S. 95-111.

Modzelewska B. Ostrogski Konstanty Wasyl // Encyklopedia Katolicka. – Lublin, 2010. – T. 14. – S. 961-962.

Moskal T. Opatów // Encyklopedia Katolicka. – Lublin, 2010. – T. 14. – S. 614-615.

Moskal T. Ostrowiec Świętokrzyski // Encyklopedia Katolicka. – Lublin, 2010. – T. 14. – S. 968-969.

Rosowski W. Ostróg // Encyklopedia Katolicka. – Lublin, 2010. – T. 14. – S. 985.

Rzepecki T. Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji. Od drugiej połowy XV wieku do 2010 roku (w stulecie powstania nowoczesnego wodoaciągu). – Tarnów, 2010.

Shevchenko T. The Uncrowned Kings of Ruthenia and Jesuits: Kostiantyn Vasyl’ Ostroz’kyj against Piotr Skarga (1577–1608) // Revue d'Histoire Ecclésiastique. – Louvain, 2010. – Vol. 105, nr 1. – P. 74-120.

Tymoshenko L. Prince Konstanty Wasyl Ostrogski and the “Single-Faith” Muskovy // On the Border of the Worlds. Essays about the Orthodox and Uniat Churches in the Modern Period / Edited by Andrzej Gil and Witold Bobryk. – Siedlce-Lublin, 2010. – P. 113-145.

 

2011

Александрович В. Віленський слід малярських інтересів князя Костянтина Івановича Острозького // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 113-124.

Александрович В. Свідчення острозьких золотарів про підроблення печатки 1545 р. // Сфрагістичний щорічник. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 313-317 (передрук статті 2002 р.).

Атаманенко В.Б. Князь К.І. Острозький та оборона Волині від татарських нападів // Старий Луцьк. – Луцьк, 2011. – Вип. 7. – С. 92-103.

Атаманенко В.Б. Описи латифундій Волинського Полісся другої половини XVI – першої половини XVIІ ст. // Наукові записки. Острозька Академія. – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 29-45.

Бабакова О. Готуючись до вічності: особливості есхатологічної побожності українських шляхтичів-конвертитів у Речі Посполитій в ранньомодерну добу // Дух і Літера. – Київ, 2010. – № 22. – C. 10-28.

Бардецький А.Б. Нові дані про пам’ятки па території Острозького р-ну Рівненської обл. // Археологічні дослідження в Україні 2010 р. – Київ-Полтава, 2011. – С. 26-27.

Бендюк М. Корона князів Острозьких // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 252-253.

Бендюк М. Предмети декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, що пов’язані з особою князя К.І. Острозького // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 18. – С. 125-140.

Бендюк М., Гущук Т., Журик С. Історія Оженина, Бродова, Стадник та Краєва. – Острог, 2011. – 98 с.

Бенедюк П. Графічна реконструкція синагоги в м. Острог та концепція першочергових анти-аварійних реставраційних робіт // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 181-193.

Берковський В. Господарська діяльність князів Острозьких з кінця ХV – до початку ХVІІ ст.: основні напрямки та характерні риси // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 42-51.

Бирук М. Населення Острога в кінці XVII ст. // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 382-388.

Бирук М. Острозька волость в кінці XVII – на початку XVIII ст. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 10-13.

Бирук М. Становище єврейського населення Острога в першій третині ХVІІІ ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 17. – C. 71-79.

Близняк М. Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIII ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 84-90.

Близняк М., Берковський В. Острог // Енциклопедія історії України. – Київ, 2011. – Т. 7. – С. 681-683.

Бондар Н.П. До історії друкування «вільнюських аркушів» 1595 р.: філігранологічний аналіз примірників // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 203-213.

Бондар Н.П. Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект. Автореферат дис. канд. іст. наук за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 18 с.

Бондар Н.П. К вопросу о существовании двух вариантов или изданий Острожской Библии 1581 г: филигранологический анализ экземпляров // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе ХХІ в.: Труды ІІ Междунар. научн. конф. – Москва, 2011. – С. 174-190.

Бондар Н. Острозькі оправи кириличних стародруків // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 440-447.

Бондарчук В. Історія приміщення студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 194-200.

Борилюк Д. Володіння Костянтина Івановича Острозького у Південно-Східній Волині // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 105-112.

Борилюк Д. Місто Старокостянтинів в оборонній системі кн. Острозьких у Південно-Східній Волині // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 17. – C. 46-56.

Борилюк Д. Розвиток торгівлі в маєтках кн. Острозьких у Південно-Східній Волині // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 376-381.

Вихованець Т. Лист Костянтина Острозького до Юрія Радзивіла від 26 травня 1531 р.: зауваги на полях "посмертного" послання князя // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 84-104.

Вихованець Т. «Останній шлях» в документах останньої волі: аспект свідомості та культури людини XVI-XVII ст. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 21-25.

Вихованець Т. Ян-Кароль та Анна-Алоїза Ходкевичі: останні дні життя та обставини поховання // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Волинське Полісся та Маневиччина в європейській та українській історії. Науковий збірник. – Луцьк, 2011. – Вип. 38. – С. 220-229.

Войковський В. Українська першокнига – Двірецько-Пересопницьке Євангеліє // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 126-134.

Войтович Л. Князь Костянтин Іванович Острозький як полководець // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 52-62.

Гаврилюк І.В. З історії надвірних військ українських магнатів (1653-1655 рр.) // Київська старовина. – Київ, 2011. – Вип. 5 (401). – С. 103-117.

Гальченко О. Оправа Пересопницького Євангелія: спроба реконструкції // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 31-35.

Гнатенко Л. Пересопницьке Євангеліє як кодекс // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 20-24.

Горін С. Дубенські Вознесенський, Спасо-Преображенський і Хрестовоздвиженський монастирі (до середини XVII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2011. – Вип. 14-15. – С. 104-115.

Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца Праваслаўя. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-багаслоўскай канферєнцыі (Тураў-Брэст, 11-12 мая 2008 г.) / Рэдкалегія: М. Э. Часноўскі і інш. – Брэст, 2011. – 208 с.

Данилюк Л. Ізяславський Святотроїцький монастир в історії творення Пересопницького Євангелія // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 74-76.

Дмитренко Т. Історія міста Дубно і краю у візитаційних та храмових книгах костелу Яна Непомука XVIII-XIX ст. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 59-62.

Зінченко А. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр.: традиція, епоха, творці. – Київ, 2011. – 110 с.

Златогорський О.Є., Самолюк В.О. Археологічні розвідки та експертиза на території Рівненської обл. // Археологічні дослідження в Україні 2010 р. – Київ-Полтава, 2011. – С. 141.

Квасюк Л. “Книжиця” у шести розділах (Острог, 1588) як пам’ятка полеміки // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 141-156.

Киреева Г.В. Книги Острожской типографии в фонде Национальной библиотеки Беларуси // Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца Праваслаўя. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-багаслоўскай канферєнцыі (Тураў-Брэст, 11-12 мая 2008 г.). – Брэст, 2011. – С. 81-88.

Климчук А.-А. Некрополі Острога // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 223-229.

о. Ковалів В.-Й. "Руський Сципіон" – гетьман Костянтин Іванович Острозький у польській історіографії // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 175-182.

Кралюк П. Аннич Тимофій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – с. 17.

Кралюк П. Антиризис // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С.18.

Кралюк П. Артемій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 22.

Кралюк П. Афанасій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 23.

Кралюк П. Афанасій Китайчич // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 25.

Кралюк П. Ахілеос Еммануїл // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 26.

Кралюк П. Бережанський (Підвисоцький) Іван // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 27.

Кралюк П. Берестейська (Радзивилівська) Бібілія // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 31.

Кралюк П. Блудова Антоніна // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 51.

Кралюк П. Богословська та філософська думка в Острозькій академія // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 52.

Кралюк П. Варсонуфрій (Варсонофрій) // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 71.

Кралюк П. Вербицький Тимофій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 71.

Кралюк П. Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги «Про єдність Церкви Божої під єдиним пастирем» // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 74.

Кралюк П. Геннадієва Біблія // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 84.

Кралюк П. «Ектезис…» // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 113.

Кралюк П. Євангеліє княгині Жеславської. Українська національна святиня: історія, зміст, загадки // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / За заг. ред. Л. Івшиної. – Київ, 2011. – С. 653-665.

Кралюк П. Єрлич Йоаким (Ян) // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 114.

Кралюк П. Земка Тарасій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 117.

Кралюк П. Зінківсько-Маначинський список Старого Завіту // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 120.

Кралюк П. Іван IV Васильович (Грозний) // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 125.

Кралюк П. Карпович Леонтій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 137.

Кралюк П. Кипріан // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 142.

Кралюк П. Клірик Острозький // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 152.

Кралюк П. Книга…проти різних єретиків, іудеїв та сарацин // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С.166.

Кралюк П. Копистенський Захарія // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 184.

Кралюк П. «Кормча» // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 185.

Кралюк П. Людина, яка змінила українську історія. Переможні битви Петра Сагайдачного // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / За заг. ред. Л. Івшиної. – Київ, 2011. – С. 714-723.

Кралюк П. Михайлович Тимофій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 231.

Кралюк П. Мосхопуло Еммануїл // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 240.

Кралюк П. «На другій листь велебного отці Ипатіа…» // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 245.

Кралюк П. Наливайко Семерій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 257.

Кралюк П. Новий Завіт Валентина Негалевського // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 261.

Кралюк П. Олексій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 274.

Кралюк П. Освітня система Острозької академії // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 275.

Кралюк П. Острозька академія: освітні етапи розвитку // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 299.

Кралюк П. Острозька академія та Острозька Біблія: історико-філософський контекст // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 3-13.

Кралюк П. Острозька давнина // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 307.

Кралюк П. Острозькі, князівський рід // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 336.

Кралюк П. Парасхес-Кантакузен Никифор // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 347.

Кралюк П. Пігас Мелетій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 369.

Кралюк П. Плетенецький Олександр // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 369.

Кралюк П. Потій (Адам) Іпатій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 384.

Кралюк П. Раллі Діонісій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 391.

Кралюк П. Рутський Йосиф-Вельям // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 398.

Кралюк П. Сакович Касіян // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 405.

Кралюк П. Скорина Франциск // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 411.

Кралюк П. Смотрицький Мелетій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 416.

Кралюк П. Смотрицький Стефан // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 423.

Кралюк П. Старушич Ігнатій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 426.

Кралюк П., Скрипнюк О. Курбський Андрій // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 188.

Кралюк П.М., Якубович М.М. Василь Суразький: апологія православної традиції. – Острог, 2011. – 212 с.: іл.

Кралюк П.М., Якубович М.М. Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях. – Острог, 2011. – 144 с.: іл.

Кралюк П., Яремчук В. Копинський Ісайя // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 183.

Кулаковський П. Князь Костянтин Іванович Острозький і оборона українських земель від татарської агресії (кінець XV – перша третина XVI ст.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 18. – С. 67-83.

Кулаковський П. Острозькі храми як місця поховання князів і шляхти у першій половині XVIІ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2011. – Вип. 5. – С. 122-133.

Лаба В. Літопис парафії Звенигород від давніх часів до 1939 року. – Львів, 2011. – 52 с.

Лабынцаў Ю., Шчавінская Л. Астрожская Біблія і яе распаўсюджванне. Да 430-годдзя выхаду ў свет – 12 жніўня 1581 г. // Праваслаўе. – Мінск, 2011. – № 17. – С. 52-57.

Ліщук Д.С. Князь К.-В. Острозький: Воєвода. Державний діяч. Просвітитель. – Чернівці, 2011. – 47 с.: іл.

Лукашова С.С., Пидгайко В.Г. Исаия (Копинский, Купинский)  // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2011. – Т. 27. – С. 131-135.

Любецька Н. Prosimetrum о. Віталія – рукописна пам’ятка початку XVII ст. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 175-178.

Маханець О. Правова локація Тернополя // Acta studiosa historica. Студентський науковий збірник. – Львів, 2011. – Ч. 2. – С. 79-102.

Михайлова Р. Особливості художнього декору Пересопницького Євангелія // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 36-41.

Мицько І. Костянтин Іванович Острозький та Церква Галичини // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 63-66.

Осадчий Є. Ще раз про проблему історичних назв волинських міст, згаданих у статті 1240 р. Іпатіївського Літопису // Ruthenica. Щорічник середньовічної історії та археології Східної Європи / Наук. ред. В. Ричка, О. Толочко. – Київ, 2011. – Т. 10. – С. 78-90.

Острозька академія XVI-XVII століття. Енциклопедія / Ред. колегія: Ігор Пасічник (голова редколегії), Петро Кралюк (відповідальний редактор, заступник голови редколегії) та ін. – Острог, 2011. – 512 с.: іл.

Пазіховская, С., Пазіховский А. «Суботнік» 1693 г. з сяла Пагарельцы на Ровеншчыне як адна з крыніц да вывучення гісторыі і геналогіі роду князёў Астрожскіх // Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца Праваслаўя. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-багаслоўскай канферєнцыі (Тураў-Брэст, 11-12 мая 2008 г.). – Брэст, 2011. – С. 71-73.

Пидгайко В.Г. Исаакий (Борискович) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2011. – Т. 27. – С. 34.

Пидгайко В.Г. Исаия (Балабан)  // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2011. – Т. 27. – С. 128-130.

Позіховська C. До питання історії Музею книги та друкарства в Острозі // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2011. – Вип. 4. – С. 162-166.

Позіховська C. Музей книги та друкарства в Острозі // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 243-244.

Пономарьова Т. Пересопницьке Євангеліє: до питання збирання і вивчення джерел // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 54-63.

Прищепа Б.А. Дорогобуж на Горині у Х-ХІІІ ст. – Рівне, 2011. – 250 с.

Прищепа Б.А., Бондарчук О.А., Позіховський О.Л. Археологічні дослідження міської забудови доби князів Острозьких на вул. Луцькій в Острозі // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні – Київ, 2011. – С. 108-112.

Прищепа Б.А., Чекурков В.С., Войтюк О.П. Роботи в м. Рівне на пл. Театральна  // Археологічні дослідження в Україні 2010. – Київ-Полтава, 2011. – С. 271-272.

Провоторов О. Легенди і реальність – Анна-Алоїза Острозька (Ходкевич) та її друга і остання волинська резиденція // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 212-219.

Пшеничний Ю. Археологічні знахідки з Дубенського городища // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 234-242.

Рибачок І.О. Місто Костянтинів та волость у кінці XVI – першій третині XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 17. – С. 57-70.

Рибачок І.О. Податки населення міст Південно-Східної Волині в кінці XVI – першій половині XVII ст. // Історія торгівлі, податків та мита. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 61-68.

Ричков П.А. Non omnis moriar. Архітектура в культурній праці князів Острозьких. – Рівне, 2011. – 141 с.

Романовська А., Федотов В. Знаки часу. Звідки «хвилі» в Пересопницькому Євангелії? // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 162-168.

Семенович О. Орнаментика Пересопницького Євангелія: характерні риси // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 42-46.

Сенета М. Життєвий і творчий шлях Мелетія Смотрицького в сучасній історіографії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2011. – Вип. 14-15. – С. 104-115.

Смирнов А. Кирило Лукаріс і Україна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Історичні науки». – Острог, 2011. – Вип. 18. – С. 157-164.

Собко І. Чуднів у ХVІ-ХVІІ століттях // Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині: науковий збірник. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 371-375.

Собчук В. Степанська волость і її власники (до кінця 60-х років XVI ст.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія “Історичні науки”. – Острог, 2011. – Вип. 18. – С. 14-41.

Степченко О. Пересопницьке Євангеліє: питання збереженості та популяризації // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 25-30.

Супрун Т., Фесик К. Найсвященніший раритет (з історії колекції Полтавського краєзнавчого музею) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 64-73.

Тесленко І. Клієнтела кн. Василя-Костянтина Острозького // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 144-152.

Тесленко І. Міщанські і шляхетські роди в Острозі часів Академії (спроба реконструкції персонального каталогу студентів) // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 233-239.

Тесленко І. Мотовило Іван (Ян, Яцько) // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 240-241.

Тесленко І. Фляка Сава (в чернецтві Самуїл) // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 442.

Тимошенко Л. Князь К.-В. Острозький в історії України та Європи // Ліщук Д.С. Князь К.-В. Острозький: Воєвода. Державний діяч. Просвітитель. – Чернівці, 2011. – С. 5-8.

Тимошенко Л. Лукаріс Кирило // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 199-202.

Тимошенко Л. Луцька та острозька єпархія у XVI – XVII столітті // Острозька академія XVI-XVII ст. Енциклопедія. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 205-208.

Тимошенко Л. Тернопільське братство Різдва Христового у світлі маловідомих та нововіднайдених джерел (друга половина XVI-XVII ст.) // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 20. –  Львів, 2011. – С. 669-682.

Ткач В.В., Бардецький А.Б. Нововнявлеиі пам’ятки в Дубенському р-ні Рівненської обл. // Археологічні дослідження в Україні 2010 р. – Київ-Полтава, 2011. – С. 350.

Ткач В.В., Бардецький А.Б. Обстеження раніше відомих пам’яток у Дубенському р-ні Рівненської обл. // Археологічні дослідження в Україні 2010 р. – Київ-Полтава, 2011. – С. 351-352.

Ткачук Р. Творчість митрополита Іпатія Потія та полемічна література на межі XVI – початку XVII ст. Джерела. Риторика. Діалог. – Київ, 2011. – 240 с.

Фелонюк А. Юзеф Дунін-Карвицький та маґдебурзьке право Мізоча на Волині. – Рівне, 2011. – 28 с.

Флоря Б.Н. Исаакий (Борискович) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2011. – Т. 27. – С. 32-34.

Цімашэнка Л. Князь Васілій-Канстанцін Астрожскі і епіскап Кірыл Цярлецкі: да праблемы узаемаадносін свецкага і рэлігійнага лідэрау Валыні у часы Брэсцкай уніы // Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца Праваслаўя. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-багаслоўскай канферєнцыі (Тураў-Брэст, 11-12 мая 2008 г.). – Брэст, 2011. – С. 63-71.

Цясленка І. Парафіяльны падзел і царкоўнае землеўладанне ў Астразе і Астрожскай воласці ў канцы XVI – пачатку XVII ст. // Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі – славуты асветнік і абаронца Праваслаўя. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-багаслоўскай канферєнцыі (Тураў-Брэст, 11-12 мая 2008 г.). – Брэст, 2011. – С. 126-128.

Чекурков В. Гончарні клейма на посуді литовсько-польської доби // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2011. – Вип. 22. – С. 6-9.

Чекурков В. Керамічний посуд ХV – першої половини ХVІІ ст. за результатами археологічних розкопок 2007 року в місті Рівному на площі Короленка // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 295-302.

Чекурков В. Місто Дубно доби князів Острозьких за матеріалами археологічних досліджень 2009 р. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 104-108.

Чекурков В. Садиба коваля доби князів Острозьких на Новому місті в Острозі за результатами досліджень 2005 р. // Історія музейництва та пам’ятко охоронної справи в Острозі та на Волині. – Острог, 2011. – Вип. 3. – С. 114-121.

Чепіга І. Дві яскраві дати української національної святині // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 15-19.

Швець І., прот. Пересопницьке Євангеліє – перлина української духовності // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 93-98.

Якубович М.М. «Prognosticon» Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – С. 165-174.

Якубович М.М. Образ ісламу в творах острозьких просвітників // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Культурологія". – Острог, 2011. – Вип. 8. – С. 140-150.

Яремчук В. Різні образи В.-К. Острозького в інтер’єрі однієї історичної думки (І. Огієнко, М. Грушевський, Т. Кемпа) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2011. – Вип. 18. – C. 183-191.

Ясіновський А. Дерманський Святотроїцький монастир на Волині і слов'янський переклад Псевдо-Антонієвої "Пчоли" (1599) // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 20. –  Львів, 2011. – С. 809-817.

ks. Borkowski A. Proces sądowy protosyngla i egzarchy patriarszego arcydiakona Nicefora Paraschesa Kantakuzena // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2011. – Vol. 2. – S. 35-52.

Kempa T. Kyrillos Loukaris and the confessional problems in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the turn of the seventeenth century // Acta Poloniae Historica. – Warszawa, 2011. – Vol. 104. – P. 103-128.

Kossacki-Lytwyn Ł, Szkice do dziejow patrycjatu tarnowskiego i wojnickiego na przykładzie rodu Bujakowiczów // Rocznik Tarnowski. – Tarnów, 2011. – R. 16. – S. 15-33.

Kubicki R. Inwentarz miasta Ćmielowa i folwarków w kluczu ćmielowskim z 1618 roku // Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie dawnego województwa sandomierskiego / Pod red. W. Iwańczaka, R. Kubickiego i D. Kaliny. – Kielce, 2011. – S. 175-187.

Kubicki R. Najstarsze opisy zamku w Opatowie, wieży w Tudorowie oraz dworów, zabudowań rezydencjonalnych i folwarcznych w dobrach opatowskich z 1618 roku // Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie dawnego województwa sandomierskiego / Pod red. W. Iwańczaka, R. Kubickiego i D. Kaliny. – Kielce, 2011. – S. 154-173.

Kubicki R. Opatów i dobra opatowskie za Szydłowieckich // Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie dawnego województwa sandomierskiego / Pod red. W. Iwańczaka, R. Kubickiego i D. Kaliny. – Kielce, 2011. – S. 141-153.

Kucharski A. Turystyka i edukacja. Zagraniczna peregrynacja młodego polskiego magnata w relacji księdza Kazimierza Jana Wojsznarowicza (1667-1669) // Studia Gdańskie. – Gdańsk, 2011. – T. 29. – S. 205-227.

Niedojadło A. Hrabstwo Tarnowskie w XVII i XVIII wieku. Dzieje społeczno-gospodarcze. – Tarnów, 2011.

Testamenty książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750-1876 / Opracowanie J. M. Marszalska, W. Graczyk. – Kraków, 2011. – 111 s.

 

2012

Атаманенко В.Б. Татарські напади на Волинь у 70-х роках XVI ст. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2012. – Вип. 8. – С. 279-289.

Атаманенко В.Б. Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2012. – Вип. 19. – C. 31-50.

Атаманенко В.Б., Рибачок І.О. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця XVI – початку XVIІ ст. // Минуле та сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах. – Луцьк, 2012. – С. 250-257.

Бардецький А.Б., Вертелецький Д.Ю. Нові дані про археологічні пам’ятки на території Острозького p-ну Рівненської обл. // Археологічні відкриття в Україні 2011 р. – Київ, 2012. – С. 395-397.

Бендюк М. Іконографія образу Святого Преподобного князя Федора Острозького // Волинська ікона: дослiдження та реставрацiя. Науковий збірник. Матеріали ХIХ Міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 132-138.

Бендюк М. Історія та легенди давнього Острога. – Острог, 2012. – 196 с.; іл.

Бендюк М. Історія та легенди сіл Рівненського району. – Острог, 2012. – 260 с.

Бирук М. Інвентарні описи Острозької волості кінця XVII – першої третини XVIII ст. як джерело // Актуальні питання історії України. Україна і світ. Зб. матеріалів третьої регіональної наукової конференції (Острог, 25 квітня 2012 року). – Острог, 2012. – С. 276-283.

Бирук М. Оподаткування міського та сільського населення Острозької волості в кінці XVII – першій чверті XVIII ст. // Історія торгівлі, податків та мита. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 63-69.

Близняк М. Проблеми Острогіани // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2012. – Вип. 19. – C. 469-470.

Бондар Н.П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис. – Київ, 2012. – 312 c.; іл.

Бондар Н.П. Книжкові пам’ятки зі збірок православних монастирів з фондів НБУВ: історична доля та сучасний стан дослідження // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник Луцького державного історико-культурного заповідника. – Луцьк, 2012. – Вип. 8. – С. 428-444.

Бондар Н.П. Папір видань Острозької друкарні // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 337-351.

Бондар Н.П. Папір острозьких видань у контексті діяльності острозької папірні // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 398-409.

Вихованець Т. Матеріали до історичної топографії Острога першої третини ХІХ століття // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2012. – Вип. 5. – С. 226-257.

Ворончук І. Острозькі, князі // Політична енциклопедія. – Київ, 2012. – С. 526-527.

Гончар О.О. Бій за Росоловецьку переправу 25-27 липня 1648 року // Старокостянтинів і край в україно-руській історії доби XVI-XVIII ст. Матеріали науково-практичної конференції. – Старокостянтинів, 2012. – С. 29-31.

Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – Київ, 2012. – 560 с.

Григоренко О.П., Єсюнін С.М. Визвольна війна 1648-1657 рр. в історії Хмельницької області і Старокостянтинова: події та пам’ятки // Старокостянтинів і край в україно-руській історії доби XVI-XVIII ст. Матеріали науково-практичної конференції. – Старокостянтинів, 2012. – С. 6-15.

Гуцул В.М. Пам’ятка станкового живопису «Битва під Оршею» з національного музею у Варшаві як джерело до історії козацтва першої третини XVI ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірник наукових праць. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 103-110.

Желізник М.М. Битва на Росоловецькій переправі 1648 року поблизу Старокостянтинова // Старокостянтинів і край в україно-руській історії доби XVI-XVIII ст. Матеріали науково-практичної конференції. – Старокостянтинів, 2012. – С. 23-28.

Завальнюк К.В., Стецюк Т.В. Ватажок повсталої України гетьман Северин Наливайко (1594-1596 рр.) // Старокостянтинів і край в україно-руській історії доби XVI-XVIII ст. Матеріали науково-практичної конференції. – Старокостянтинів, 2012. – С. 47-52.

Златогорський О.Є., Харковець Ю. Розвідки на території Рівненської обл. // Археологічні відкриття в Україні 2011 р. – Київ, 2012. – С. 402-403.

Кралюк П.М., Хаврук Я.Я. Князі Острозькі. – Харків, 2012. – 126 с.

Кралюк П., Якубович М., Щепанський В. «Тренос» Мелетія Смотрицького у дискурсі західноєвропейської філософії. – Острог, 2012. – 220 с.

Кулаковський П.М. Протекціонізм князя Костянтина Острозького щодо розвитку торгівлі в Острозькому князівстві // Історія торгівлі, податків та мита: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (5). – С. 34-39.

Маханець О. Правова локація Тернополя. Локаційний документ власника Яна Тарнавського для міста Тернополя від 30 вересня 1550 року // Acta studiosa historica. – Львів, 2012. – Ч. 2. – С. 67-90.

Михайлишин О. Невідомі проекти відбудови замку Острозьких-Любомирських в Дубно (1920-30 роки) // Архітектурна спадщина Волині.– Рівне, 2012. – Вип. 3. – С. 177-190.

Никольский Е.В. Роман Всеволода Соловьева "Княжна Острожская": проблемы имагологии и идеологии. Монография. – Тверь, 2012. – 173 с.

Поздеева И.В. Неизвестные экземпляры Острожской Библии и перспективы изучения бытования этого издания в веках // Федоровские чтения (2011 г.). – Москва, 2012. – С. 21-32.

Позіховський О.Л., Бондарчук О.А., Вертелецький Д.Ю. Дослідження багатошарової пам’ятки в м. Острозі // Археологічні відкриття в Україні 2011 р. – Київ, 2012. – С. 407-408.

Пришляк В.В. Компендіум минувшини інтелектуального Острога (рецензія на енциклопедію "Острозька академія XVI-XVII ст.") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – Луцьк, 2012. – Вип. 10 (235). – С. 177-180.

Прищепа Б.А. Заселення старої частини міста Рівне в світлі археологічних досліджень // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. – Рівне, 2012. – Вип. 3. – С. 196-202.

Прищепа Б.А., Войтюк О.П. Дослідження забудови подвір’я Миколаївської церкви в Острозі // Аркасівські читання: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 р.) – Миколаїв, 2012. – С. 43-47.

Проказюк Т.С. Мацевичі – місце бою козацько-селянських військ під проводом С. Наливайка з польською армією // Старокостянтинів і край в україно-руській історії доби XVI-XVIII ст. Матеріали науково-практичної конференції. – Старокостянтинів, 2012. – С. 53-56.

Рафальский Л. Путешествие по Острожскому уезду Волынской губернии в І864-1865 году. – Біла Церква, 2012. – 182 с.

Рибачок І.О. Промисли в містах Південно-Східної Волині наприкінці XVI – XVII ст. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України і Волині. – Вип. 42. –Луцьк, 2012. – С. 336-343.

Савчук П. Дубовецький Вознесенський монастир та церква на шляху переходу від уніатства до благочестя // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2012. – Т. 10. – С. 190-195.

Семенюк Д. Костянтин Іванович Острозький і його живописні портрети в колекції Львівського історичного музею // Наукові записки Львівського історичного музею. – Львів, 2012. – Вип. 15. – С. 125-139.

Сенета М. Мелетій Смотрицький в українській і російській історіографіях ХІХ – початку ХХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 16. – С. 194-203.

Сірик А.С. Чуднів на самій бистрині історії: трактат у 2 ч. – Житомир, 2012. – Ч. 1. – 574 с.

Скрижевська Т.М. Інвентар Острозьких володінь 1620 року як засіб дослідження історії Старокостянтинівщини // Старокостянтинів і край в україно-руській історії доби XVI-XVIII ст. Матеріали науково-практичної конференції. – Старокостянтинів, 2012. – С. 181-187.

Собчук В. Найдавніші реєстри документів архіву князів Острозьких // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2012. – Т. 264. – С. 377-396.

Собчук В. Ровенська волость: формування, склад і власники (до середини XVI століття) // Theatrum humanae vitae: студії на пошану Наталі Яковенко. – Київ, 2012. – С. 196-206.

Стасюк О. Проблема "Острозької ординації" в контексті російсько-мальтійських відносин другої половини XVІІІ – початку ХІХ ст. // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ, 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 184-191.

Тесленко І. «Ганібель з дому Строцего»: італієць на службі князя Острозького // Theatrum Humanae Vitae: студії на пошану Наталі Яковенко. – Київ, 2012. – С. 231-247.

Тесленко І. Двір князя Януша-Павла Острозького // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. – Львів, 2012. – С. 417-448.

Тесленко І. Походження князів Головнів-Острожецьких у світлі нововиявлених джерел // Студії і матеріали з історії Волині / Редактор випуску Володимир Собчук. – Кременець, 2012. – С. 129-152.

Тесленко І. Ружинські // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 355-356.

Тесленко І. Смотрицькі // Енциклопедія історії України. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 677-678.

Тимошенко Л. Князь В.-К. Острожский и «единоверная» Московская Русь (к проблеме взаимоотношений православных религиозных культур Восточной Европы) // Православие Украины и Московской Руси в XV – XVII веках: общее и различное / Под ред. М.В. Дмитриева. – Москва, 2012. – С. 82-109. 

Тимошенко Л. Руське (українсько-білоруське) православ’я і «єдиновірна» Московська Русь в останній третині XVI – на початку XVIІ ст. (до проблеми взаємовідносин релігійних культур Східної Європи) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 16. – С. 103-132.

Тимощук О. Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці. Таємниці. Навчальний посібник. – Хмельницький, 2012. – 120 с.

Ткач В.В. Дослідження в Дубенському р-ні Рівненської обл. // Археологічні відкриття в Україні 2011 р. – Київ, 2012. – С. 415.

Ткач В.В. Обстеження відомих археологічних пам’яток у Дубенському р-ні Рівненської обл. // Археологічні відкриття в Україні 2011 р. – Київ, 2012. – С. 416-417.

Ульяновський В.І. «Затертий» князь Острозький: старший син великого гетьмана литовського Ілля Костянтинович // Проблемы славяноведения. – Брянск, 2012. – Вып. 14. – С. 32-98.

Ульяновський В. Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків. – Київ, 2012. – 1370 с.

Ціборовська-Римарович І. Місце і роль медичної літератури в структурі книгозбірні острозького єзуїтьского колегіуму //  Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 80-91.

Чекурков В. Археологічні дослідження культурних нашарувань ХV–ХVІІІ ст. у м. Дубно // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 555-563.

Чекурков В. Археологічні дослідження об’єктів литовсько-польської доби ХІV – першої половини ХVІІ ст. в м. Рівному на площі Короленка у 2007–2008 роках // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 5-12.

Domin M. Jan Kazimierz Denhoff i Józef Karol Lubomirski – reprezentanci króla Jana III w Rzymie // Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą / Red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak. – Białystok, 2012. – S. 543-562.

Kempa T. Postawa kasztelana krakowskiego Janusza Ostrogskiego w okresie rokoszu Zebrzydowskiego // Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku / Red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz. – Kraków, 2012. – S. 267-296.

Kossacki-Lytwyn Ł. Staropolskie dzieje Błaszkiewiczów. Przykład zmiennych losow przedmieszczan jurysdykcji zamkowej // Rocznik Tarnowski. – Tarnów, 2012. – R. 17. – S. 11-18.

Sławiński P. Parafie prawosławne w Opatowie w latach 1778-1915. – Sandomierz, 2012. – 90 s.

Szwaczyński T. Rosja a Piotr i Jan Sapiehowie w dobie kryzysu ostrogskiego (1754-1758) // Kwartalnik Historyczny. – Warszawa, 2012. – № 1. – S. 31-65.

 

2013

Александрович В. Дубнівська храмова ікона пророка Іллі // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 123-136.

Астаф’єв О. Петро Скарга й острозькі полемісти: риторика супротивних доктрин // Київські полоністичні студії. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 13-24.

Байталюк О. Діяльність Київської крайової інспектури охорони пам’яток культури та мистецтва з охорони монастиря бернардинів у м. Ізяслав // Краєзнавство. – Київ, 2012. – № 3. – С. 113-117.

Бардецький А.Б., Прищепа Б.А. Дослідження багатошарового поселення в м. Дубно // Археологічні відкриття в Україні 2012 р. – Київ, 2013. – С. 289-290.

Бендюк М. Ікона “Поклоніння царів (волхвів)” першої половини XVIIІ ст. із Острога як зразок можливого використання портретів князів Острозьких в образах святих царів // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2013. – Вип. 6. – С. 251-256.

Бендюк М. Історія Острога. – Остріг, 2013. – 36 с.

Бендюк М. Монастир Чесного Хреста під Острогом // Сакральна спадщина Дубенщини. Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1025-річчю рещення Київської Русі (Дубно, 27 вересня 2013 р.). – Дубно, 2013. – С. 117-118.

Бенцианов М., Лобин А. К вопросу о структуре русской армии в битве при Орше // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2. – С. 155-179.

Бондар Н.П. Історія і сучасний стан дослідження філіграней паперу Острозької Біблії // Волинська книга: Історія, дослідження, колекціонування: Наук. зб. – Острог, 2013. – Вип. 2. – С. 41-51.

Бондар Н.П. Папір примірників Острозької Біблії 1581 р. як джерело дослідження побутування паперу на Волині в останніх десятиліттях ХVІ ст. // Старий Луцьк: Матеріали наук. конференц. «Любартовські читання», 22-23 травня 2013 р. – Луцьк, 2013. – Вип. 9. – С. 286-298.

Бондар Н.П. Стародруки ХVІ ст. збірки Києво-Печерської лаври у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Могилянські читання 2012: зб. наук. праць. – Київ, 2013. – С. 118-126.

Бондар Н. Філіграні примірників «Книги о постництві» Василія Великого 1594 р. острозького друку як джерело для дослідження діяльності Острозького видавничого осередку // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 99-113.

Бондарчук Я. “Отвът” (отпис) Іпатія Потія Клірику Острозькому як пам’ятка української полемічної літератури к. ХVІ ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2013. – Вип. 20. – C. 65-68.

Вихованець В. Скільки Федорів у традиційному образі кн. Федора Даниловича Острозького? // Генеалогічні записки. – Львів, 2013. – Вип. 11 (5). – С. 1-40.

Вихованець Т. "Działo się na gruncie dóbr miasta Zasławia...". Епізод з історії заславської шляхти у першій третині XVIII століття // Ізяславщина. Від давнини до сучасності : науково-краєзнавче видання / за ред. В.Г. Берковського. – Ізяслав, 2013. – С. 70-88.

Вихованець Т. "Munimenta y przywilieie w skrzini okowean[e]i...". Матеріали до історії роду Заславських // Старий Луцьк. Матеріали конференції "Любартівські читання" (м. Луцьк, 22-23 травня 2013 р.). – Луцьк, 2013. – Вип. 9. – С. 196-228.

Войтович Л. Князі Роман Данилович і Василько Романович – протопласта князів Острозьких // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 11-25.

Войтович Л.В. Рецензія на монографію: Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – К.: Видавничий дім "Києво–Могилянська академія", 2012. – 560 с. // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2013. – № 72. – С. 934-939.

Ворончук І. Приватне життя князів Острозьких: стан, проблеми і перспективи // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 56-60.

Гаврилюк І.В. Приватні магнатські армії Речі Посполитої XVI-XVII ст. (актуальні проблеми дослідження) // Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 66-ї міжнародної конференції 26 квітня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 212-214.

Гаврилюк І.В. Функціонування приватних магнатських армій протягом перших років Хмельниччини (1648-1649 рр.) // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3 (116). – С. 14-16.

Горін С. Поширення унії серед чернецтва Луцько-Острозької єпархії (перша половина XVII ст.) // Spheres of Culture. – Lublin, 2013. – Vol. 4. – S. 253-259.

Гонтарук С. Інвентар володінь Януша Острозького 1615 року як історико-демографічне джерело // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2013. – Вип. 20. – C. 75-79.

Гуменюк С.М. Антропологічний аспект філософського пошуку острозьких традиціоналістів // Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 21-22 березня 2013 р. – Запоріжжя, 2013. – С. 75-79.

Дмитрук А. Эпоха и деятельность православных Острожских князей в Украине (ХІV-XVII вв.). – Одесса, 2013. – 351 с.

Златогорський О.Є., Позіховський О.Л., Вашета М.П., Вертелецький Д.Ю. Охоронні розкопки в с. Межиріччя біля м. Острога // Археологічні відкриття в Україні 2012 р. – Київ, 2013. – С. 291-292.

Кралюк П. Берестейська унія та її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Кралюк П. Історія філософії України. Навчальний посібник. – Острог, 2013. – С. 207-224.

Кралюк П. Острозька академія та проблеми становлення української філософської традиції // Кралюк П. Історія філософії України. Навчальний посібник. – Острог, 2013. – С. 172-206.

Кралюк П.М., Пасічник І.Д., Якубович М.М. Острозька академія в філософській культурі України. – Острог, 2013. – 482 с.: іл.

Красилівщина краєзнавча: минуле, сучасне, майбутнє / [Редкол. Байдич В.Г., Романюк М.Ф., Савченко Г.В. та ін.]. – Хмельницький, 2013. – 336 с.

Кукурудза А. Сципіон руський – великий український полководець Костянтин Острозький // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2013. – Т. 11. – С. 91-95.

Кулаковський П.М. Роль князя Костянтина Острозького в організації оборони південних рубежів Великого князівства Литовського у першій половині XVI ст. // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. – Київ, 2013. – Т. 2. – С. 82-95.

Лазорак Б. “Оуставы братскїя съ послушаніемъ должнымъ хранити имамъ”: друкований статут братства Воскресіння Христового в Острозі (1760) // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 175-218.

Мойсієнко В. Острозький культурний осередок у процесі вироблення українського літературно-писемного стандарту // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 92-98.

Однороженко О. Західноєвропейські джерела ХІІІ-ХІV ст. про походження гербів князів Острозьких // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 26-42.

Осадчий Є. Волинські міста Заслав і Кам’янець – невідома історія // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2013. – Вип. 6. – С. 116-123.

Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – 316 с.

Позиховская C. Библиотека князей Любомирских в фондах Ривненского краеведческого музея // Libri Recogniti. Nowe inspiracje do badań nad starodrukamy polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi Ukrainy, Litwy і Finlandii / Pod redakcją S. Siess-Krzyszkowskiego i W. Waleckiego. – Kraków, 2013. – S. 281-295.

Походяща О. Портрети Острозьких у колекції Національного музею історії України // Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності / Ред. О. Біла та ін.; відп. за вип. І. Кожан. – Львів, 2013. – С. 380-385.

Прищепа Б.А. Історична топографія середньовічного міста Дубно за археологічними джерелами // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2013. – Вип. 24. – С. 103-107.

Прищепа Б.А., Бардецький А.Б., Ткач В.В. Результати археологічних експертиз у Дубенському та Радивилівському р-нах // Археологічні відкриття в Україні 2012 р. – Київ, 2013. – С. 302-303.

Прищепа Б.А., Харковець Ю.І. Дослідження на території Рівненської обл. // Археологічні відкриття в Україні 2012 р. – Київ, 2013. – С. 306.

Пшеничний Ю. Виріб, що пов’язаний з єврейською общиною Дубна // Сакральна спадщина Дубенщини. Матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції. – Луцьк, 2013. – С. 268-269.

Рибачок І. Аграрне виробництво в містах Південно-Східної Волині наприкінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2013. – Вип. 20. – C. 69-74.

Сінкевич Н. Кармелітський монастир в Острозі у світлі візитації 1799 року // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 137-143.

Тесленко І. Фундуші острозької Микільської церкви XIV-XVII ст. // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 147-174.

Тимошенко Л. Берестейська (Радзивилівська) Біблія 1563 р. та її вплив на релігійні культури Східної Європи (до 450-річчя видання пам’ятки) // Український археографічний щорічник. – Київ, 2013. – Т. 18. – С. 196-218.

Тимошенко Л. Полемічний твір Клірика Острозького «Исторіа о листрикійскомъ синодѣ»: історіографічні традиції і «флорентійсько-берестейські» контексти відповіді православних на виклики часу // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 73-91.

Ткач В.В., Прищепа Б.А. Рятівні дослідження в м. Рівне на вул. Чорновола // Археологічні відкриття в Україні 2012 р. – Київ, 2013. – С. 310.

Ульяновський В.І. Велика передсмертна молитва князя Іллі Острозького: форми і прояви релігійності та есхатологічні мотиви // Український історичний журнал. – Київ, 2013. – № 6. – С. 72-91.

Ульяновський В. Два імені кн. Василя-Костянтина: символіка, значення, патронажний архетип // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 43-55.

Ульяновський В. Князь у домовому інтер’єрі та служебному оточенні: резиденції й двір князя Василя-Костянтина Острозького // Повсякдення ранньомодерної України. – Київ, 2013. – Т. 2. – С. 12-56.

Федоришин М. Пересопницьке Євангеліє і Заслав. Про локалізацію Заславського монастиря Св. Трійці XVI ст. в контексті помилки, що закралася у наукові тексти, пов’язані із селом Двірець // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2013. – Т. 11. – С. 233-235.

Фелонюк А. Статут цеху Мізоча 1763 року // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 219-230.

Харковець Ю.І., Бардецький А.Б. Розвідки на території Острозького та Рівненського р-нів // Археологічні відкриття в Україні 2012 р. – Київ, 2013. – С. 312-313.

Харковець Ю.І., Бардецький А.Б., Ткач В.В. Пам’ятки Дубенського, Млинівського і Радивилівського р-нів // Археологічні відкриття в Україні 2012 р. – Київ, 2013. – С. 314-315.

Ціборовська-Римарович І. Бібліотека Острозького монастиря братів менших капуцинів: історична доля //  Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2013. – Вип. 5. – С. 423-427.

Ціборовська-Римарович І. Книгозбірня Острозького єзуїтського колегіуму: джерела про комплектацію бібліотечного фонду та їхня інформаційна наповненість // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 114-120.

Шевченко Т. Петро Скарга і князі Острозькі: культурна ідентичність і соціальний статус, або чому не був почутий Скарга? // Українська перспектива літературної творчості о. Петра Скарги: Збірник статей. – Харків, 2013. – С. 109-126.

Anusik Z. Ludność zależna w sandomierskich dobrach książąt Zasławskich w 1629 roku // Przegląd Nauk Historycznych. – Łódź, 2013. – № 2. – S. 5-39.

Ciesielski T. Aktywność gospodarcza klasztoru franciszkanów w Międzyrzeczu Ostrogskim w XVII w. // Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej / Red. M. Derwich. – Wrocław, 2013. – S. 433-446.

Kossacki-Lytwyn Ł. Aptekarze tarnowscy i ich związki rodzinne z Franciszkiem de Radicibus aptekarzem Jego Królewskiej Mości w świetle tarnowskich akt miejskich // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2013. – Вип. 2. – С. 63-70.

Kardaszewicz S. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. Materiały do historyi Wołynia / Z przedmową A. Jabłonowskiego oraz życiorysem autora przez H. Mościckiego. – Kraków, 1913 [передрук: Biały Dunajec-Ostróg, 2013]. – 307 s.

Marszalska J.M. Religious foundations of Princes Lubartowicz- Sanguszko of kowelski lineage in the turn of the 17th and 18th century in Wołyń // The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II. – Kraków, 2013. – Vol. 3, nr 1. – P. 267-280.

Pietrzak J. „Cokolwiek serca i afektu Pańskiego mieć dla siebie upraszam”. Dzieje romansu księcia Janusza Aleksandra Sanguszki z jego sekretarzem Kazimierzem Chylińskim // Klio. – Toruń, 2013. – T. 27 (4). – S. 3-32.

Pietrzak J. Walka Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej o dobra ordynacji Ostrogskich w latach 1673-1678. Przyczynek do historii rozpadu latyfundium // Czasy Nowożytne. – Warszawa, 2013. – T. 26. – S. 53-74.

Skodlarski J. Księżna Anna Jabłonowska jako prawodawca i zarządca (1728-1800) // Studia prawno-ekonomiczne. – Łódź, 2013. – T. 89. – S. 297-315.

Walczak W. The Structure of the Uniate Turaŭ-Pinsk Eparchy in the 17th and 18th centuries. – Białystok, 2013. – 236 p.

 

2014

Астапенка А. Князі Астрожскія і беларуская нацыянальная ідэя // Запісы Таварыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага. – Менск, 2014. – Вып. 4. – С. 111-121.

Бабакова О. Більше свободи, менше рівності та братерства. Політична культура української магнатерії початку XVII століття (на матеріалах біографії князя Януша Острозького) // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 36-53.

Бендюк М. Спроба атрибуції портретів кн. Костянтина Івановича Острозького // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 21-35.

Бендюк М. Теофіл Копистинський – маляр портретів князів Острозьких // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2014. – Вип. 7. – С. 33-37.

Бернацкий М.М. Кирилл І Лукарис // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2014. – Т. 34. – С. 553-559.

Білякевич І.А. Історичний та соціально-економічний поступ сіл Малий Скнит та Шатерники (від витоків до сьогодення) // Славутчина та Правобережна Україна в історії України. Збірник статей за матералами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014р. м. Славута) / За ред. Берковського В.Г., Сидора В.Б. та ін. – Київ-Хмельницький, 2014. – С. 134-145.

Близняк М. Фільварок та селяни на Волині у другій половині XVIII ст. (на прикладі фільварку у селі Попівці) // Старий Луцьк. – Луцьк, 2014. – Вип. 10. – С. 78-91.

Болдыраў А. Карціна «Бітва пад Оршай» і даследаванне яе прыдатнасці для вывучэння гісторыі ўзбраення. Да пытання аб гістарыяграфіі легендарнага палатна // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 441-455.

Бондар Н. Cтародруки як джерело з історії Острозької папірні // Старий Луцьк: Матеріали Х ювілейної наук. конференц. «Любартовські читання», присвяченої 585-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку. м. Луцьк, 22-23 травня 2014 р. – Луцьк, 2014. – Вип. 10. – С. 124-134.

Бондарчук Я.В. Історія Острозької академії: навчальний посібник. – Острог, 2014. – 548 с.; іл.

Вайтовіч Л. Князь Канстанцін Іванавіч Астрожскі як палкаводзец // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 582-592.

Вихованець Т.В. Берездів у XVI – першій половині XVII століття: історичі параграфи // Славутчина та Правобережна Україна в історії України. Збірник статей за матералами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014р. м. Славута) / За ред. Берковського В.Г., Сидора В.Б. та ін. – Київ-Хмельницький, 2014. – С. 58-79.

Вихованець Т. Податок «воловщина» в маєтках князів Острозьких у першій чверті XVII ст. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2014. – Вип. 7. – С. 37-66.

Вихованець Т. Причинок до історії заславських шляхетських двориків у XVIII ст. // Старий Луцьк. Матеріали Х ювілейної наукової конференції "Любартівські читання", присвяченої 585-й річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку (м. Луцьк, 22-23 травня 2014 р.). – Луцьк, 2014. – Вип. 10. – С. 148-164.

Гаврилюк І.В. Владислав Домінік Заславський (1616-1656 рр.): магнат, політик, воєначальник // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Київ, 2014. – Ч. 22-23. – С. 83-110.

Гаврилюк І.В. Командний склад приватних військ князя Владислава Домініка Заславського протягом 1632-1656 рр. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – Київ, 2014. – Т. 156. – С. 9-16.

Гаврилюк І. [рец.] Zbigniew Anusik. Studia i szkice staropolskie (Łódź, 2011) // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 285-297.

Гуменюк С.М. Антропокультурні домінанти у творчості острозьких полемістів // Київські полоністичні студії: збірник наукових праць. – Київ, 2014. – С. 234-242 .

Гуменюк С.М. Культуротворчий потенціал смиренномудрія у проективному просторі давньоруської духовної традиції // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2014. – Вип. 74. – С. 16-19.

Гуменюк С.М. Острозький православний традиціоналізм: світоглядні засади та орієнтири. – Рівне, 2014. – 192 с.

Гуменюк С.М. Острозькі книжники як продовжувачі святоотцівської традиції // Альманах «Університетська кафедра». – Київ, 2014. – № 3.– С. 37-46.

Гуменюк С.М. Роль острозьких стародруків у формуванні ортодоксального традиціоналізму // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Українець С.Я. – Рівне, 2014. – С. 48-51.

Гупало В. Релігійні медальйони із поховань у колишньому бернардинському костелі в Дубні на Волині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2014. – Вип. 18. – С. 291-321.

Гуцул В. Іконографія харизми: образ князя Констянтина Острозького (1460-1530) в документальній баталістиці першої третини XVI ст. // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 7-20.

Демченко Л., Тесленко І. Тестаменти князів Острозьких XVI ст. // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 243-281.

Друнґілас Й. Угода острозького єврея у місті Ковні (1567 р.) // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 282-284.

Ерусалимский К. Православная академия на Волыни 16 в.: нереализованный проэкт князя Андрея Курбского // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 113-147.

Журавльов Д.В. Василь-Костянтин Острозький // Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії. – Харків, 2014. – С. 79-82.

Журавльов Д.В. Костянтин Острозький // Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії. – Харків, 2014. – С. 58-61.

Журавльов Д.В. Криштоф Косинський // Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії. – Харків, 2014. – С. 83-86.

Журавльов Д.В. Северин Наливайко // Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії. – Харків, 2014. – С. 87-91.

Жыгульскі З. «Бітва пад Оршай» – аналіз структуры карціны // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 354-400.

Збруцький О.М. Торгові ряди XVIII ст. в Ізяславі: спроба локалізації // Праці Центру пам'яткознавста. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 73-84.

Збруцький О.М. Торгові ряди XVIII ст. в Ізяславі: спроба локалізації // Славутчина та Правобережна Україна в історії України. Збірник статей за матералами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014р. м. Славута) / За ред. Берковського В.Г., Сидора В.Б. та ін. – Київ-Хмельницький, 2014. – С. 220-229.

Казакоў А. Дзе адбылася Аршанская бiтва 1514 г.? // Герольд-Litherland. – Горадня, 2014. – № 20. – С. 4-29.

Казакоў А. Лацінамоўныя наратыўныя крыніцы пра Аршанскую бітву 1514 г. // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 456-479.

Канановіч У. «Пахвала князя Канстанціна Астрожскага» як крыніца для вывучэння ідэнтычнасці праваслаўнай эліты ВКЛ пачатку XVI стагоддзя // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 736-752.

Квяткоўскі К. Бітва на рацэ Вядрошы 14 ліпеня 1500 года. Ваенна-палітычныя перадумовы, абставіны і хада сечы, вынікі і значэнне для ўсёй кампаніі 1500 года // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 40-120.

Климчук А.М. Римо-католицькі святині Славутчини // Славутчина та Правобережна Україна в історії України. Збірник статей за матералами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014р. м. Славута) / За ред. Берковського В.Г., Сидора В.Б. та ін. – Київ-Хмельницький, 2014. – С. 145-148.

Князі Острозькі / Автори: Олег Дзярнович, Раймонда Рагаускене, Ігор Тесленко, Борис Черкас, під науковою редакцією Ігоря Тесленка. – Київ, 2014. – 280 с.

Ковальчук С.Ф. До історії вивчення питання заснування міста Славути // Славутчина та Правобережна Україна в історії України. Збірник статей за матералами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014р. м. Славута) / За ред. Берковського В.Г., Сидора В.Б. та ін. – Київ-Хмельницький, 2014. – С. 53-57.

Копцік Ю. Карціна «Бітва пад Воршай» як крыніца да праблемы лакалізацыі Аршанскай бітвы // Герольд-Litherland. – Горадня, 2014. – № 20. – С. 30-39.

Копцік Ю. Праблема лакалізацыі Аршанскай бітвы 1514 г. // Запісы таварыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага. – Рыга, 2014. – Вып. 4. Бітва пад Оршай 1514-2014. – С. 48-63.

Кузьмин А.В. Князь Дмитрий Михайлович Боброк Волынский и род князей Острожских-Волынских в ВКЛ // Кузьмин А.В. На пути в Москву: очерки генеалогии военно-служилой знати Северо-Восточной Руси в ХІІІ – середине ХV в. – Москва, 2014. – Т. 1. – С. 107-121.

Кулаковський П.М. Урядники киевских имений князя Януша Острожского: карьера и судьба после смерти патрона // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.). Зборник навуковых прац. – Мінск, 2014. – С. 226-251.

Кучерук М. Фільваркове господарство Луцького повіту за інвентарем володінь князів Острозьких 1620 року // Старий Луцьк. – Луцьк, 2014. – Вип. 10. – S. 92-101.

Лабынцев Ю., Щавинская Л. Львовско-острожские буквари и азбука Ивана Федорова. – Москва, 2014. – 64 с.

Липа К. Твердині князів Острозьких: Замки, монастирі, храми XIV-XVII століть. – Київ, 2014. – 64 с.

Лясмайціс Г. Ад Вядрошы да Оршы. Змены ў сістэме камплектавання войска ВКЛ // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 121-139.

Нахратова Т. Старі мовчазні письмена ... (Грамоти на пергаменті XVI-XVIІ ст. з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2014. – Вип. 12, ч. 2. – С. 79-83.

Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – 370 с.

Пархоменко Т. Судові справи Дубенського магістрату першої половини XVIII ст. як об’єкт етнографічного вивчення (за записами В. Антоновича) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2014. – Вип. 12, ч. 2. – С. 89-96.

Позіховська С.В. Колекція Біблій XVI-XVII ст.ст. у збірці Музею книги та друкарства м.Острога // Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія – унікальны поминки культуры XVI стагоддзя:да 450-годдзя выдання. Матэрыялы і даклады ІІІ Міжнароднага круглага стала. Брэст, 29-31 мая 2013 г. – Брэст, 2014. – С. 167-177.

Прищепа Б.А., Харковець Ю.І. Роботи в м. Острозі на проспекті Незалежності, 3 // Археологічні відкриття в Україні 2013 р. – Київ, 2014. – С. 231-232.

Пшеничний Ю. Археологічні дослідження історичної топографії феодальних поселень XIV-XVI ст. в околицях Дубна // Історичні студії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Вип. 11-12. – С. 4-9.

Пшеничний Ю.Л. Обороноздатність Дубна у XVI ст. (на прикладі відсічі татарам у березні 1577 р.) // Щит і меч землі Дубенської: воєнна історія краю. Матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 500-річчю Оршанської битви, 100-річчю від початку І-ої світової війни та 70-ій річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. – Луцьк, 2014 р. – С. 26-36.

Пшеничний Ю.Л. Типологія гончарних клейм давньоруського й литовсько-польського часів із Дубна та його округи // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики / Відп. ред. Г.В. Боряк. – Київ, 2014. – Ч. 24. – С. 152-158.

Пшеничний Ю. Топографія та опис католицької парафіяльної забудови у Дубні в кінці XVIII – на початку ХІХ ст. // Архітектурна спадщина Волині: збірник наукових праць. – Рівне, 2014. – Вип. 4. – С. 82-91.

Рибачок І.О. Фільваркове господарство Південно-Східної Волині в першій половині XVII ст. // Славутчина та Правобережна Україна в історії України. Збірник статей за матералами Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 вересня 2014р. м. Славута) / За ред. Берковського В.Г., Сидора В.Б. та ін. – Київ-Хмельницький, 2014. – С. 201-211.

Ричков П. Острогіана архітектурна: дослідницькі підсумки і актуальна проблематика // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 227-242.

Сагановіч Г. Бітва пад Оршай 1514 г.: канфлікт інтэрпрэтацый у беларускім і расійскім «месцах памяці» // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 10-39.

Тесленко І. Де знаходилася «руська школа» в Острозі? // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 192-216.

Тесленко І. Державці Нетішина другої половини XVII століття // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2014. – Вип. 5. – С. 12-15.

Тесленко І. Організація і функціонування задворного суду князів Острозьких (до постановки проблеми) // Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XV–XVIII стст.): зборнік навуковых прац / Пад рэд. А. М. Янушкевіча. Мінск, 2014. – С. 197-208.

Тесленко І. Чужоземці у свиті князя Василя-Костянтина Острозького // Київська академія. – Київ, 2014-2015. – Вип. 12. – С. 207-213.

Тимошенко Л. Братський «епізод» в історії Берестейського собору 1594 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2014. – Вип. 17-18. – С. 101-113.

Тимошенко Л. Генеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / Editor-in-Chief I. Nabytovych. – Lublin, 2014. – Vol. 7. – S. 394-413.

Тимошенко Т. Ґенеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії та нових гіпотез // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 148-191.

Тимошенко Л. Кирилл (Терлецкий) // Православная энциклопедия /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2014. – Т. 34. – С. 525-530. 

Тимошенко Л. Клирик Острожский // Православная энциклопедия /  Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2014. – Т. 35. – С. 695-698.

Ткач В. Археологічні знахідки з Підборецького монастиря (м. Дубно) // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2014. – Вип. 12, ч. 2. – С. 123-127.

Ульяноўскі В. «Забыты» старэйшы сын вялікага гетмана літоўскага Канстанціна Астрожскага Ілля: ад трыумфу да трагедыі // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 593-644.

Хорунжа Г. Портрети князівського роду Острозьких, як джерело вивчення українського строю другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Драганівські читання. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 78-99.

Чурынскас М. Прапаганда перамогі пад Оршай (1514) у Еўропе: агляд крыніц, літературныя ды культурныя аспекты // ARCHE Пачатак. – Мінск, 2014. – № 12. – С. 714-735.

Э.П.Р. Зизании (Куколи) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2014. – Т. 34. – С. 117-120.

Bieńkowska I. Kompozytorzy w służbie Pawła Karola Sanguszki // Barok: Historia – Literatura – Sztuka. – Warszawa, 2014. – Vol. 21/1 (41). – S. 261-274.

Choptiany M. "Przestroga" Jana Latosza z 1595 roku. Prolegomena do edycji krytycznej na podstawie siedemnastowiecznego rękopisu z Biblioteki Narodowej w Warszawie // Terminus. – Kraków, 2014. – T. 16, z. 2 (31). – S. 175-192.

Gavryliuk I. Żołnierz swawolny w XVII w. (na przykładzie nadwornych wojsk księcia Władysława Dominika Zasławskiego w ciągu pierwszych lat powstania Bohdana Chmielnickiego) // Studia nad staropolską sztuką wojenną. – Oświęcim, 2014. – T. 3. – S. 113-132.

Grala H. Wygrać klęskę. Bitwa pod Orszą w Moskiewskiej Narracji // Mówią wieki. – Warszawa, 2014. – № 9. – S. 74-81.

Kempa Т. «Przezacna matrona» Anna Alojza Chodkiewiczowa, córka Anny ze Sztemberku Ostrogskiej, protektorka jezuitów // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 54-100.

Kossacki-Lytwyn Ł., Szczepanik W. «Nauka Jego Mości około obrony» czyli przyczynek do organizacji obrony Tarnowa na przełomie XVI i XVII wieku // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 217-226.

Milewski D. Przywilej Jana Jakuba Basilikosa Heraklidesa dla Olbrachta Łaskiego // Saeculum Christianum. – Warszawa, 2014. – T. 21. – S. 291-295.

Pakoca M. Zapisy i zalecenia wobec żon w testamentach Pawła Karola Sanguszki (1680-1750) i jego syna Hieronima Janusza (1743-1812) // Saeculum Christianum: pismo historyczne. – Warszawa, 2014. – Nr 21. – S. 179-192.

Paluchowski P. Gdański salon sarmackiej damy. Na marginesie pracy Agnieszki Jakuboszczak o Barbarze Sanguszkowej // Zapiski Historyczne. – Toruń, 2014. – T. 79, z. 1. – S. 117-127.

Rogulski J. Pieczęcie Pawła Karola Sanguszki w świetle jego rachunków skarbowych. Przyczynek do badań nad pieczęcią szlachecką XVIII wieku // Signa. Studia i szkice z nauk pomocniczych historii. Prace dedykowane Profesorowi Zenonowi Piechowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / Pod redakcją A. Marca i M. Starzyńskiego . – Kraków, 2014. – S. 227-240.

Rzemieniecki К. Franciszek Kazimierz Chojecki, porucznik złotej chorągwi husarskiej Ordynacji Ostrogskiej // Острозька давнина. Науковий збірник. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 101-112.

 

 

2015

Александров А.В., Мирошниченко А.В. Иван Вишенский: взгляд с Афона на мир и место человека в нем // Афонское наследие: Научный альманах. – Киев, 2015. – Вып. 1-2. – С. 290-297.

Атаманенко А., Атаманенко В. Культурні осередки Волині кінця XVI – початку XVIІ ст. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2015. – Вип. 11. – С. 92-103.

Атаманенко В. Описово-статистичні джерела з історії міст Заславщини початку ХVІІ ст. // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2015. – Вип. 24. – C. 129-135.

Баран В. Окремі тенденції господарювання на селі: дані інвентаря маєтків, спустошених татарами 1618 року в Південно-Східній Волині // Старий Луцьк. – Луцьк, 2015. – Вип. 11. – С. 109-128.

Близняк МІнвентар міських волок Дубенського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря 1755 р. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 177-192.

Баранська Н.В. Перші писемні згадки про населені пункти Красилівського району // Літопис Хмельниччини-2015: краєзнавчий збірник / Ред. кол. О.М. Брицька (голова), С.М. Єсюнін (відпов. редактор) та ін. – Хмельницький, 2015. – С. 161-169.

Бондар Н. Папір «Апокрисису» Христофора Філалета як джерело дослідження історії друкування пам’ятки // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 61-72.

Вихованець Т.В. З історії волинського села XVI – середини XVII століть (на прикладі Плужного в Луцькому повіті) // Літопис Хмельниччини-2015: краєзнавчий збірник / Ред. кол. О.М. Брицька (голова), С.М. Єсюнін (відпов. редактор) та ін. – Хмельницький, 2015. – С. 169-186.

Вихованець Т. Роди Острозьких та Заславських у праці Яна-Станіслава Яблоновського “Traktat o familiach y colligacyach…” (поч. XVIII ст.) // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2015. – Вип. 8. – С. 14-20.

Вихованець Т. Sic transit gloria… generis: рід Острозьких на сторінках «Актів острозького парафіяльного костелу» за 1619-1621 роки // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 5-19.

Ворончук І«Малі міста» Острожчини за інвентарем 1620 р. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 93-109.

Гаврилюк ІВійськовий контингент Острозької ординації в І половині XVII ст.: структура, чисельність, функціонування та бойова активність // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 47-59.

Демченко Л., Тесленко ІТестаменти князів Острозьких першої чверті XVII століття // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 149-176.

Дудник І. До питання: чи були в друкарні Києво-Печерської лаври шрифти Острозької/Дерманської друкарні? // Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства. Тези і матеріали доп. міжвуз. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів. – Київ, 2015. – С. 54-55.

Дудник І. Кирилівськи шрифт XVI ст: між Римом і Острогом. // Треті Платонівські читання. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Київ, 2015. – С. 17-18.

Заяць А. Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку ХVII століття // Краєзнавство. – Київ, 2015. – Вип. 3/4. – С. 49-59.

Кемпа Т. Константин Константинович Острожский // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2015. – Т. 37. – С. 88-94.

Кралюк П., Хаврук Я. Князі Острозькі (Патріотична бібліотека). – Харків, 2015. – 63 с.

Кралюк П.М., Щепанський В.В., Якубович М.М. «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки (видання доповнене). – Київ, 2015. – 220 с.; іл.

Кулаковський ПОстрозька ординація: задум фундатора і практика функціонування // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 20-34.

Лобин А.Н. Взятие Смоленска и битва под Оршей. 1514. – Москва, 2015. – 55 с.

Лопухина Е.В. Константин Константинович Острожский (иконография)  // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2015. – Т. 37. – С. 94-95.

Однороженко ОПечатки острозького ордината князя Владислава-Домініка Заславського // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 35-45.

Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – 282 с.

Пажимський О.М. Епоха культури Ренесансу (Відродження) в Європі – період життя й діяння князя Василя Костянтина ІІ Острозького, виразника «Ренесансу в українській культурі» цієї епохи, в збереженні її ідентичності // Літопис Хмельниччини-2015: краєзнавчий збірник / Ред. кол. О.М. Брицька (голова), С.М. Єсюнін (відпов. редактор) та ін. – Хмельницький, 2015. – С. 266-282.

Петровський-Штерн Й. Острозький екзорцизм 1733 року і поза ним: практичнка кабала, єврейська громада та релігійне прикордоння // Judaica Ucrainica. Annual Journal od Jewish Studies. – Kyiv, 2015. – Vol. 4. – P. 122-136.

Позіховська С. Тридцять років Музею книги та друкарства м. Острога в цифрах, фактах, подіях // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник. – Острог, 2015. – Вип. 3. – С. 3-15.

Пшеничний Ю. Вияви привілейованості чернечого побуту в археологічних комплексах дубенських монастирів XVI-XVII ст. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2015. – Вип. 13. – С. 189-194.

Пшеничний Ю. Город Івань: примарний і можливий // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2015. – Вип. 7. – С. 126-129.

Пшеничний Ю. Історична топографія Дубна у другій половині ХІІІ-ХV ст. (за матеріалами археологічних досліджень) // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2015. – Вип. 24. – C. 19-26.

Ричков П. Ренесансні аттики у формуванні архітектурної ідентичності культурного домену Острозьких // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 110-148.

Рудий В. Стародавній Рай-Городок – Дермань. Нариси історії та археології. – Львів, 2015. – 54 с.

Сірик А.С. Чуднів на самій бистрині історії: трактат у 2 ч. – Житомир, 2015. – Ч. 2. – 619 с.

Скоков О.Д. Богоявленська церква у м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 44, т. 2. – С. 147-152.

Скочиляс І. Сергій Горін. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 560 с. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 193-214.

Тесленко І. Маршалки двору князів Острозьких XVI–XVII ст. // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. – Київ-Краків, 2015. – Т. 1: Ранньомодерна людина: Простір – влада – право XVI–XVIII століть / За ред. В. Михайловського і Я. Століцького. – С. 60-71.

Тесленко І. Про час і місце поховання княжни Гальшки Острозької // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 2015. – Т. 268. – С. 533-545.

Тома Л. Петро Конашевич Сагайдачний (Патріотична бібліотека). – Харків, 2015. – 63 с.

Фелонюк А. Krystyna Kieferling. Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej. Szkice do portretu miasta i jego właścicielki (1594-1635). – Przemyśl: Archiwum państwowe w Przemyślu, 2008. – 314 s. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 215-221.

Ціборовська-Римарович І. Рукописні провенієнції та власницькі книжкові знаки як джерело до історії формування книжкового фонду бібліотеки Острозького єзуїтського колеґіуму // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2015. – Вип. 4. – С. 73-92.

Чекурков В. Археологічні дослідження об’єктів доби князів Острозьких у Рівному на площі Театральній за матеріалами досліджень 2008 р. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2015. – Вип. 11. – С. 319-331.

Чекурков В. Археологічні дослідження поховальних пам’яток литовсько-польської доби м. Острога за матеріалами розкопок 2008 р. // Острозький краєзнавчий збірник: збірник наукових праць / Ред. кол. М. Манько, М. Данилюк, Т. Глушман, О. Гладуненко. – Вип. 8. – Острог, 2015. – С. 130-136.

Флоря Б.Н. Константин Иванович Острожский // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2015. – Т. 37. – С. 80-83.

Чуба Г. Учительне Євангеліє 1616 року у перекладі Мелетія Смотрицького в контексті «мовних дискусій» кінця XVI – початку XVII ст. // Українська мова у житті та діяльності еліти в Україні протягом віків Культура, наука, освіта, релігія, суспільство, політика / Ред. В. Мокрий. – Краків, 2015. – С. 329-338.

Ясіновський А.Ю. Між Афоном та Венецією: інтелектуальний профіль ранньомодерного руського інтелектуала (приклад Кипріяна Острожанина) // Афонское наследие: Научный альманах. – Киев, 2015. – Вып. 1-2. – С. 298-303.

550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015) / Pod red. o. M. Gęśli OFM i o. A. Sitnika OFM. – Kalwaria Zebrzydowska, 2015. – 484 s.

Babakova O. Janusz Ostrogski (ok. 1554-1620) i jego rola w procesie politycznej, kulturowej, religijnej integracji elit ukraińskich w I Rzeczypospolitej. Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Teresy Chynczewskiej-Hennel / Uniwersytet w Białymstoku. – Białystok, 2015.

Bieńkowska I. Śpiewacy Pawła Karola Sanguszki (1680–1750) w drugiej i trzeciej dekadzie XVIII wieku // Polski Rocznik Muzykologiczny. – Warszawa, 2015. – T. 13. – S. 125-137.

Gawryliuk I. Listy księcia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego z lat 1630-1645 // Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków, 2015. – T. 6: Nowa perspektywa historyczna i językowa / Red. Piotr Borek, Marceli Olma. – S. 81-95.

Gawryliuk I.  Wojska nadworne księcia Władysława Dominika Zasławskiego na Ukrainie w początkowym okresie powstania Bohdana Chmielnickiego (r. 1648) // Studia Historyczno-Wojskowe. – Siedlce, 2015. – T. 5. – S. 94-132.

Jabłonowscy: w kraju i poza jego granicami / Red. Norbert Dariusz Tomaszewski. – Ciechanowiec, 2015. – 195 s.

Janowska Е., Melnyk М. Ukraińska literatura religijno-polemiczna 2. połowy XVI wieku // Українська мова у житті та діяльності еліти в Україні протягом віків Культура, наука, освіта, релігія, суспільство, політика / Ред. В. Мокрий. – Краків, 2015. – С. 353-372.

Kossacki-Lytwyn Ł. Respublica Tarnoviensis. Studium nad mieszczaństwem tarnowskim w dobie książąt Ostrogskich 1603-1635. Praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Adama Kaźmierczyka / Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 2015. – 395 s.

Marszalska J.M. Ostatnia wola marszałka wielkiego litewskiego Pawła Karola Sanguszki (zm. 1750) i jej wypełnienie // Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, cykl II. Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej / Red. A. Jankowski, A. Klonder. – Bydgoszcz, 2015. – S. 125-134.

Piwarski K. Hieronim Lubomirski. Hetman Wielki Koronny. – Oświęcim, 2015. – 174 s.

Rogulski J. Pieczęcie herbowe książąt Sanguszków od XVI do XVIII wieku // Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje / Pod red. Z. Piecha. – Warszawa, 2015. – S. 435-476.

Segeda S. Książęta Ostrogscy: Konstanty Iwanowicz // Segeda S. Hetmańskie mogiły na Ukrainie. – Szczecin, 2015. – S. 65-78.

Segeda S. Książęta Ostrogscy: Wasyl-Konstanty // Segeda S. Hetmańskie mogiły na Ukrainie. – Szczecin, 2015. – S. 79-87.

 

 

2016

Александрович ВОстрозькі ікони XVI століття // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 85-105.

Александрович Т., Малинка М. Острозький культурний осередок як основна цитадель збереження Православ’я // V Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 19 жовтня 2016 р. / Ред. кол. зб.: Боряк Г.В. (відп. ред.), Блануца А.В. (відп. секр.), Гурбик А.О., Кононенко В.П., Сегеда В.В. – Київ, 2016. – С. 31-32.

Атаманенко В. Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. // Наукові записки університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 148-154.

Белянкин Ю.С. Старопечатные кириллические книги XVI века: новые находки // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2016. – Vol. 7. – S. 89-96.

Бендюк М. Мистецтвознавчий аналіз колекції Острозького музею, сформованої в довоєнний період // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 48-70.

Бендюк М. Мистецтвознавчий аналіз колекції Острозького музею в довоєнний період // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Збірник наукових праць. – Рівне, 2016. – Вип. 14. – С.  83-99.

Білоус НЗаповіт острозького і дубенського міщанина Олександра Дзуси 1667 р. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 152-158.

Близняк М. Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року // Наукові записки університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 6-13.

Близняк М. Інвентар Бельмажа 1728 р. // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. Наук. збірник. Матеріали Других Всеукраїнських краєзнавчих читань, присвячених пам’яті Григорія Гуртового, смт. Торчин, 29 вересня 2016 року / Упор. А. Силюк, О. Мельник. – Луцьк, 2016. – С. 83-87.

Бондар Н. Геральдичні загадки Острозької папірні // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 301-311.

Бондарчук В. Використання Іпатієм Потієм персоніфікованої критики проти Христофора Філалета (за матеріалами «Антиризиса») // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 179-185.

Бондарчук О., Бондарчук В. Острозькі кахлі з язичницькою символікою // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 148-160.

Бондарчук Я., Бондарчук О. Дослідження художньої збірки Острозького історико-культурного заповідника // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 71-81.

Бондарчук Я., Бондарчук О. Художня збірка Острозького історико-культурного заповідника (Формування та реставрація) // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 34-47.

Вихованець Т. Данина «плітчизна» на Острожчині в першій половині ХVII століття // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 169-178.

Вихованець Т. Частинка історії: Історико-краєзнавчі нариси. – Острог, 2016. – 216 с.

Войтюк О. Розвідки на Рівненщині // Археологічні відкриття в Україні 2015 р. – Київ, 2016. – С. 159.

Ворончук І. Про початок історії міста Славути, або ким і коли воно засноване // Українознавство. – Київ, 2016. – Вип. 2 (59). – С. 37-51.

Гонтарук Л. Перекладні твори Д. Наливайка ХVІ – першої третини ХVІІ ст.: проблема першоджерела // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 186-199.

Гупало В. Поховальний обряд та ритуальна атрибутика у XVII-XVIII ст. (за матеріалами розкопок у бернардинському костелі в Дубно) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. 20. – С. 209-220.

Гуцул В«Рицар володіти Єрусалимом достойний»: зброя князя Костянтина Івановича Острозького в зображеннях, текстах та артефактах // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 5-22.

Демченко Л., Тесленко ІТестаменти князів Острозьких другої чверті XVIІ ст. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 140-151.

Дзендзелюк Л. Реставраційне обстеження Острозьких видань (колекція ЛННБУ ім. В. Стефаника) // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 318-324.

Діалогізм в історичних вимірах староукраїнського часу: Ѡ(т)писъ Клирика Ѡстро(з)ского / Видання підготувала Оксана Ніка. – Київ, 2016. – 238 с. (XLIV с., 63 л., 66 с.).

Долженко Ю., Прищепа Б. Антропологічні матеріали Х-ХІІІ ст. погоринських міст Дорогобужа і Пересопниці // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2016. – Вип. 20. – С. 165-190.

Друнґілас Й. Kazimieras Jonas Vaišnoravičius. Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu: 1667-1669 metų dienoraštis / Іš lenkų k. vertė B. Mikalionienė ir E. Patiejūnienė, iš lotynų E. Patiejūnienė, komentarus rašė: K. Mačiulytė, E. Patiejūnienė, M. Čiurinskas. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – 286 с. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 213-219.

Дудник І. Шрифти острозької друкарні (1578-1612) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків, 2016. – Вип. 4. – С. 29-37.

Жуковський В.М., Махлюк В.М. Організаційно-педагогічна діяльність ректора Острозької академії (1576-1636 рр.) Герасима Смотрицького // Науковий огляд. – Київ, 2016. – № 1 (22). – С. 1-11.

Зінченко С. Архітектурні мотиви в графічному оздобленні українських стародруків ХVІ-ХVІІІ ст. // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 342-351.

Капраль М. Львівські сторінки біографії Дмитра Красовського // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 55-65.

Кравцов С., Левін В. Велика синагога в Острозі // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. – Рівне, 2016. – Вип. 5. – С. 37-51.

Кралюк П.М. Образ козацтва в поемі Симона Пекаліда «Про Острозьку війну» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог, 2016. – Вип. 61. – С. 156-160.

Кралюк П.М. Острозький культурний осередок та становлення Києво-Могилянської академії. – Київ, 2016. – 240 с.

Кралюк П.М., Пасічник І.Д., Якубович М.М. Острозька академія в філософській культурі України. – Київ, 2016. – 482 с.; іл.

Кузьминова Е.А. Мелетий (Смотрицкий) (Грамматіки славенския правилное синтагма) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2016. – Т. 44. – С. 558-561.

Кулаковський ПЯнуш Острозький як організатор боротьби з татарськими нападами на початку ХVІІ ст. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 28-53.

Лаба В. Літопис парафії Підмонастир від давніх часів. – Львів, 2016. – 80 с.

Лаба В. Літопис церковного та культурного життя села Підсоснів від давніх часів до 1939 року. – Львів, 2016. – 44 с.

Лобин А.Н. Малоизвестный источник о битве под Оршей 1514 г. (К вопросу об уникальности сведений раннего списка Холмогорской летописи) // Война и оружие: новые исследования и материалы. Труды седьмой международной научно-практической конференции, 18–20 мая 2016 года. – Санкт-Петербург, 2016. – Ч. 3. – С. 287-295.

Мех Н. Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості І. Франка // Краєзнавство. – Київ, 2016. – Вип. 3-4. – С. 51-55.

Ника О.И. Межкультурный диалог и коммуникативные ресурсы текста острожского полемиста ХVI века // Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сборник научных статей. – Минск, 2016. – Ч. 2: Национальные формы художественной культуры в процессе межкультурного взаимодействия / Редкол.: Э.А. Усовская (отв. ред.) и др. – Минск, 2016. – С. 318-325.

Онофрійчук ТAnna Markiewicz. Podróże Edukacyjne w czasach Jana II Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae. – Warszawa: DiG, 2011. – 370 s. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 220-228.

Остапук В.П. Здолбунівщина – земля Волинська. – Рівне, 2016. – Ч. 1 [від найдавніших часів до кінця XVIII ст.]. – 264 с.

Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – 287 с.

Паршин І. «Острозький епізод» Констанцького собору (1414–1418 РР.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 9-13.

Пивоваров С. Минувшина Полонного (історико-краєзнавчі нариси). – Київ, 2016. – 206 с.

Поздняков В. Заблудовское имение первопечатника Ивана Федоровича // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2016. – Vol. 7. – S. 107-112.

Позіховська С. Збірка кириличних стародруків у колекції Музею книги та друкарства м. Острога // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 288-300.

Поліщук В«Пам’ять» волинської шляхти про битви з татарами останньої чверті XV – першої третини XVI ст. в контексті Стародубської війни 1534-1537 рр. // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 107-139.

Походяща ОПортрет краківського каштеляна Януша Острозького з колекції Національного музею історії України // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 23-27.

Прищепа Б. Нові дослідження замку ХV-ХVІІ ст. в м. Острозі // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 136-147.

Прищепа Б. Погоринські міста Х-ХІІІ ст. – Рівне, 2016. – 297 с.

Прищепа Б.А., Харковець Ю.І., Войтюк О.П., Кожушко О.К. Дослідження на Рівненщині // Археологічні відкриття в Україні 2015 р. – Київ, 2016. – С. 167-168.

Пшеничний Ю.Л. Історична топографія Дубна і його округи в Х-XVIII ст. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.04 – археологія / Інститут археології Національної академії наук України. – Київ, 2016. – 20 с.

Пшеничний Ю. Забудова Дубенських Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів за опислм 1769 р. // Наукові записки університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 161-166.

Пшеничний Ю. Церква Преображення Господнього у Дубні: до питання про час будівництва храму і заснування монастиря // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. – Рівне, 2016. – Вип. 5. – С. 78-89.

Пшеничний Ю., Харковець Ю. Дослідження городища-замчища у Дубні // Археологічні відкриття в Україні 2015 р. – Київ, 2016. – С. 168-170.

Русина О.В. «Сказання про перемогу князя Костянтина Острозького під Оршею»: структура та джерела // Український історичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (526). – С. 133-149.

Сегеда С. Василь-Костянтин / Князі Острозькі // Сегеда С. Пантеон України. Місця поховань визначних діячів української історії та культури Х – початку ХІХ ст. – Київ, 2016. – Кн. 1. – С. 93-100.

Сегеда С. Костянтин Іванович / Князі Острозькі // Сегеда С. Пантеон України. Місця поховань визначних діячів української історії та культури Х – початку ХІХ ст. – Київ, 2016. – Кн. 1. – С. 82-92.

Сєряков С. Острозька єзуїтська школа в другій половині XVII ст.: матеріальне підґрунтя існування, викладацький склад, інтелектуально-культурний потенціал // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 67-84.

Скоков О.Д. Верхній замок у м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 46. – С. 237-246.

Скоков О. Луцька і Татарська надбрамні башти у м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ ст. // Історичні і політологічні дослідження. – Вінниця, 2016. – № 1 (59). – С. 88-99.

Скурко П. Дивовижні і неочікувані: острозькі стародруки Білорусі, їх міграція та читачі // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 312-317.

Тесленко Д.Л., Семеляк О.І. Дослідження у центрі історичного Острога // Археологічні відкриття в Україні 2015 р. – Київ, 2016. – С. 170-171.

Тимошенко Л.В. Мелетий (Смотрицкий) // Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – Москва, 2016. – Т. 44. – С. 549-558.

Ціборовська-Римарович І. Книгозбірня Острозького єзуїтського колегіуму – історико-культурна пам’ятка доби Контрреформації в Україні // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 325-341.

Чекурков В. Археологічні дослідження міст Волині доби князів Острозьких у період незалежності України // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 124-135.

Черкаська НДокументи Чуднівського графства з архіву Адама Понінського у Любарі // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 176-211.

Чухліб Т.В. Козацький “цар” Наливай (Семерій [Северин] Наливайко, 1596 р.) // Чухліб Т.В. Гетьмани України: війна, політика, кохання. ‒ Київ, 2016. ‒ С. 45-58.

Чухліб Т.В. Перший повстанець проти “олігархів” (Криштоф Косинський, 1591-1593 рр.) // Чухліб Т.В. Гетьмани України: війна, політика, кохання. ‒ Київ, 2016. ‒ С. 38-44.

Чухліб Т.В. Рятівник Європи від османів (Петро Конашевич-Сагайдачний, 1614-1616, 1620-1621 рр.) // Чухліб Т.В. Гетьмани України: війна, політика, кохання. ‒ Київ, 2016. ‒ С. 59-62.

Шумило С.В. Прп. Иоанн Вишенский Святогорец и его связи с Волынью и Галицией // Історія та сучасність Православ'я на Волині: матеріали VІI науково-практичної конференції (Луцьк, 8 листопада 2016 р.). – Луцьк, 2016. – С. 42-53.

Шумило С. Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный писатель-полемист. Материалы к жизнеописанию «блаженной памяти великого старца Иоанна Вишенского Святогорца». – Киев, 2016. – 207 с.

Шумило С.В. Старец Иоанн Вишенский и древнерусский монастырь на Афоне // Афонское наследие: Научный альманах. – Киев, 2016. – Вып. 3-4. – С. 68-82.

Betlej A. Giacomo Baston – nieznany architekt na usługach Janusza Ostrogskiego // Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych / Red. Piotr Łopatkiewicz. – Rzeszów-Łańcut, 2016. – S. 199-224.

Bitwa pod Orszą / Pod red. Mirosława Nagielskiego. – Warszawa, 2016. – 242 s.

Choptiany M. Astrolog w poszukiwaniu mecenasa. Przypadek Jana Latosza i Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" // Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. – Toruń, 2016. – T. 81, nr 1. – S. 7-35.

Dziarnovičius О., Ragauskienė R., Teslenko I., Čerkasas B. Kunigaikščiai Ostrogiškiai / Iš ukrainiečių kalbos D.K. Kapkanaitė ir V. Kapkan. – Vilnius, 2016. – 296 p.

Gorobets L.V., Kovalchuk O.M., Pshenichny Yu.L. Remains of fish and birds from Dubno castle (16th century, Rivne region, Ukraine) // Біологічні студії. – Львів, 2016. – Т. 10, № 1. – P. 111-122.

Hucul W. Zachodnioeuropejskie korzenie husarii orszańskiej // Biblioteka Epoki Nowożytnej. – Warszawa, 2016. – Nr 3. – S. 53-72.

ks. Kozera M. Parafia w Ostrowcu od powstania do potopu szwedzkiego – w świetle wizytacji biskupich // Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016 / Pod red. ks. B. Stanaszka. – Ostrowiec Świętokrzyski, 2016. – S. 9-22.

ks. Kozera M. Parafia w Ostrowcu od wojen północnych do połowy XVIII w. – w świetle wizytacji kościelnych // Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016 / Pod red. ks. B. Stanaszka. – Ostrowiec Świętokrzyski, 2016. – S. 22-32.

Kucharska А. Ostrogscy i ziemia ostrogska w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі: 1916 – 11 (24) серпня – 2016. – Острог, 2016. – С. 359-367.

Łyjak W.Z. Organy w kościele w Ostrowcu w XVII-XVIII w. // Parafia św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614-2016 / Pod red. ks. B. Stanaszka. – Ostrowiec Świętokrzyski, 2016. – S. 32-38.

Marszalska J.M. Nieznane listy Grzegorza Piramowicza do Barbary z Duninów Sanguszkowej z 1781 roku // Saeculum Christianum. – Warszawa, 2016. – T. 23. – S. 309-316.

Mironowicz А. Drukarz Hryń Iwanowicz, malarz, grawer, twórca cyrylickiej kursywy // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2016. – Vol. 7. – S. 113-135.

Mironowicz А. Hryń Iwanowicz nieznany malarz, grawer i drukarz. – Białystok, 2016. – 96 s.

Pietrzak J. Korespondencja Katarzyny z Sobieskich ks. Radziwiłłowej (1634-1641) jako źródło do poznania jej relacji rodzinnych // Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku / Red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby. – Warszawa, 2016. – S. 13-30.

Pietrzak J. Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634–1694).Warszawa, 2016. – 584 s.

Pietrzak J. Sprawa rozwodowa Teofilii z Ostrogskich-Zasławskiej z Józefem Karolem Lubomirskim w latach 1695-1702 // Klio. – Toruń, 2016. – T. 39 (4). – S. 97-117.

Rogulski J. Podróże i mobilność magnata epoki saskiej w świetle księgi skarbowej Pawła Karola Sanguszki z 1726 roku // Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej / Red. A. Teterycz-Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska. – Słupsk, 2016. – S. 177-196.

Rzemieniecki KSumariusz podatków dóbr dawnej Ordynacji Ostrogskiej z 1775 roku // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Остріг, 2016. – Вип. 5. – С. 159-175.

Stradomski J. Rękopiśmienne kopie antyłacińskich druków z okresu unii brzeskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2016. – Vol. 7. – S. 159-176.

Tokarzewski M. Z kronik klasztoru i kościoła OO. Bernardynów w Zasławiu. Wyd. 2. – Warszawa, 2016. – 147 s.

 

2017

Арпентьева М.Р. Книгопечатание и просветительская деятельность князей Острожских // Франциск Скорина и его время: 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания: Материалы Международной научной конференции, Минск, 30 ноября – 2 декабря 2017 г. / Сост. Е.И. Богдан. – Минск, 2017. – С. 39-42.

Атаманенко В. Описи замків Волинського Полісся другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С., Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Мацюк Ю.О. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – С. 53-59.

Атаманенко В. Формування Острозького міського комплексу (кінець XVI – початок XVII ст.) // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 3-13.

Бендюк М. Історія давнього Острога в пам'ятках архітектури: путівник. Вид. 2, доповнене. – Острог, 2017. – 56 с.

Бендюк М. Що, чим і де пили та їли за часів князів Острозьких // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 26-30.

Берковський В. Фільваркове господарство Славутського ключа у XVIII столітті // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2017. – Вип. 6. – С. 95-102.

Близняк М. Інвентар міста Острога 1728 року // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2017. – Вип. 26. – С. 5-23.

Близняк М.  Тестамент з острозьких міських книг шляхтича Яна Славенського 1687 р. // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. – Луцьк, 2017. – Вип. 13. – С. 208-212.

Бондар Н. Іван Федорович та Андрій Курбський: гіпотетичні контакти книжників на оснві архівного документа 1575 р. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 258-271.

Бондарчук В. Протестантизм як суб’єкт та об’єкт полеміки Іпатія Потія (за матеріалами «Антиризиса») // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 14-21.

Булига О. Діяльність Йова (Желіза) та його роль у церковно-суспільному житті Волині // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С., Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Мацюк Ю.О. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – С. 146-151.

Бумблаускас А. «В российской историографии роль князей Острожских выглядит очень запутанной» // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 96-97.

Бумблаускас А. «В российской историографии роль князей Острожских выглядит очень запутанной» // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 60-61.

Вайтекунас П. «Осуществление этого проекта я считаю государственно важным делом» // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 24-25.

Вайтекунас П. «Осуществление этого проекта я считаю государственно важным делом» // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 32-33.

Габулас Р. Прикосновение к истории // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 6-9.

Габулас Р. «Прикосновение к истории не просто увлекло меня – я полностью в неё погрузился» // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 26-29.

Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С., Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Мацюк Ю.О. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – 197 с.

Дудник И.Н. Графика кирилловских курсивов острожских и виленских изданий 80-х годов XVI в. // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – Мінск, 2017. – Вып. 20. – C. 122-133.

Жеменецький К. Список парафіян церкви Спаса (Преображення Господнього) міста Звягеля 1791 року // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270: Праці Історично-філософської секції. – С. 577-593.

Завальнюк К.В., Журавлівський І.М. Князі Острозькі та Східне Поділля // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 9-12.

Зотиков А. Под острожским небом // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 110-119.

Зотиков А. Под острожским небом // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 62-71.

Інвентар Межиріча (Острозького) 1728 року / Підготував М. Близняк // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2017. – Вип. 6. – С. 117-127.

Кіркєнє Ґ., Тесленко І. Князь Костянтин Острозький та його фундації // На перехресті культур. Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі / Наукові редактори А. Бумблаускас, С. Кулявічус, І. Скочиляс; автори текстів: В. Ададуров, І. Альмес, Д. Баронас, А. Бумблаускас, О. Вінниченко, О. Дух, Ґ. Кіркєнє, Ю. Козакайте, о. П. Кречун ЧСВВ, А. Кунцевічюс, В. Лукшенєнє, о. В. Парасюк ЧСВВ, І. Скочиляс, Ю. Татьяніна, І. Тесленко, Л. Тимошенко, М. Чюрінскас, М. Якуліс, Р. Янонєнє. – Вільнюс, 2017. – С. 55-62.

Кузьмінський І.Ю. Князівські музичні капели та музичні професійні об’єднання у містах острозької ординації у ранньомодерний час // Київське музикознавство. – Київ, 2017. – Вип. 55. – С. 10-22.

Кузьмінський І.Ю. Музична практика в релігійних і освітніх центрах Острога в ранньомодерний час // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 64-71.

Кузьмінський І.Ю. Музичні капели Волинських воєвод та маршалків у ранньомодерний час // Музикознавчі записки. – Київ, 2017. – Вип. 32. – С. 286-293.

Ліщук Д. Князь Костянтин Острозький: крізь призму Оршанської битви 1514 року // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 16-24.

Лобин А.Н. Оборона Опочки 1517 г. «Бесова деревня» против армии Константина Острожского. – Москва, 2017. – 71 с.

Лѣкарство на ωспалый оумыслъ чоловѣчїй / Підготували до видання: В.М. Мойсієнко, Н.П. Бондар, О.Ю. Макарова, С.П. Радомська. – Житомир, 2017. – Т. 1: факсимільне видання. – [368] с.

Лѣкарство на ωспалый оумыслъ чоловѣчїй / Підготували до видання: В.М. Мойсієнко, Н.П. Бондар, О.Ю. Макарова, С.П. Радомська. – Житомир, 2017. – Т. 2: метаграфований текст. – 179 с.

Лѣкарство на ωспалый оумыслъ чоловѣчїй / Підготували до видання: В.М. Мойсієнко, Н.П. Бондар, О.Ю. Макарова, С.П. Радомська. – Житомир, 2017. – Т. 3: лінгвістичне, книгознавче дослідження та словопокажчики. – 227 с.

Мацюк Ю. Подружнє життя князя Януша Острозького // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С., Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Мацюк Ю.О. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – С. 163-167.

Михайлина Л. «Настав час актуалізувати роль Острозьких у загальноєвропейській історії» // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 16-19.

Михайлина Л. «Пришло время актуализировать роль Острожских в общеевропейской истории» // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 24-27.

Мокроусова О. Альбом фотографій села Білгородка з фонду архітектора Павла Альошина // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2017. – Вип. 21. – С. 386-396.

Мороз В.С., Мороз В.С. Старокостянтинів у плині часу // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 107-116.

Музичук О. Історія в документах // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 54-55.

Муляр В.І., Стрельбіцька Н.І., Журавльова О.О. Становлення та розвиток системи міського самоврядування в місті Старокостянтинові // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 116-123.

Назарук В.М. Формування барокового стилю у творчості літераторів острозького кола (друга половина XVI – перша половина XVII ст.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.01 – українська література). – Київ, 2017. – 19 с.

Новак В.М. Жуків на Славутчині. – Хмельницький, 2017. – 284 с.

Однороженко О. Геральдика князів Острозьких у світлі нововиявлених джерел // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 98-109.

Однороженко О. Печати князей Острожских в коллекции Музея Шереметьевых // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 56-59.

Олійник В.В. Князь Костянтин Василь Острозький як покровитель українського культурного життя (друга половина XVI – початок XVII ст.) // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 24-26.

Пажимський О.М. Проектна пропозиція ревіталізації будівлі палацу замку-резиденції князів Острозьких в Старому Костянтинові через її музеєфікацію – адекватний спосіб збереження пам’ятки культурної спадщини та її актуалізації // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 27-37.

Пажимський О.М., Пажимський Б.О. Шляхта (аристократія) й князь Василь-Костянтин ІІ Острозький в оцінці його суспільної ваги сучасників й новітній погляд істориків // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 38-41.

Пасіченко В. До історії села Решнівка // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 127-131.

Петрович В.В., Надольська В.В. Гальшка Острозька – княжна з роду Острозьких // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 42-46.

Пивоваров С. У європейському контексті // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 52-53.

Поліщук В. Еволюція уряду маршалка Волинської землі під керівництвом литовського гетьмана князя К.І. Острозького в 1510-1520-х рр. // Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура: Зб. навук. арт. У 2 ч. – Мінск, 2017. – Ч. 1 / Уклад. А.А. Скеп’ян. – С. 186-201.

Прадавня батьківська земля – село Кунин: історико-краєзнавчий нарис / Упорядник Т. Павлюк. – Рівне, 2017. – 48 с.

Пришляк О.Б. Спадок князів Збаразьких у родових володіннях князів Острозьких // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 46-51.

Прищепа Б.А. Нові дослідження замку XV-XVII ст. в м. Острозі // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 199-207.

Пшеничний Ю. Дубенський замок. Матеріали до характеристики добастіонного періоду // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С., Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Мацюк Ю.О. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – С. 29-43.

Рідуш Б., Горобець Л., Ковальчук О., Пшеничний Ю. Деякі особливості обіднього столу князів Острозьких у Дубенському замку // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 22-25.

Рудюк В. Архів князів Сангушків у Славуті як джерело до історії України XV-XVIII ст. // Часопис української історії. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 78-84.

Савчук П. Оборонні старожитності Дубна // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С., Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Мацюк Ю.О. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – С. 90-95.

Сакалаускас А. «Мы сделали всё, чтобы реконструкция получилась максимально достоверной» // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 32-33.

Сакалаускас А. «Мы сделали всё, чтобы реконструкция получилась максимально достоверной» // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 34-35.

Сердунич Л.А. Найголовніші досягнення Острозької академії // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 143-146.

Сидор-Гібелинда О. Сплячий красень. Роздуми довкола надгробка в Успенському соборі Києво-Печерської лаври // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 40-47.

Сидор-Гибелинда О. Спящий красавец. Размышления у надгробия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 40-47.

Сидорук О., Крылов Б. «Искусство – это последний шаг в борьбе» // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 36-39.

Сидорук О., Крилов Б. «Мистецтво – це останній крок у боротьбі» // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 34-37.

Скоков О.Д. Економічний розвиток м. Острога середньовічного та ранньомодерного часу в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ століть (зовнішній аспект) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ, 2017. – Вип. 118 (3). – С. 21-25.

Слєпцов О., Ладан Т. Зональний ансамбль міста – охоронний комплекс: проект «Замок» – Дубно // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С., Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Мацюк Ю.О. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – С. 96-103.

Собчук В. Архів князів Острозьких: найдавніші реєстри документів // Собчук В. Історична Волинь: Північний захід України в регіональному та локальному вимірах минулого. – Кременець, 2017. – С. 121-142.

Стрельбіцька Н.І., Халайцан В.П. Резиденції князів Острозьких – перспективний туристичний маршрут історичної Волині // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 66-72.

Сусугурова С.І. Колищенці – село незвичайного типу // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 146-152.

Тесленко І. Невідомі біографії двох острозьких святинь // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 82-95.

Тесленко І. Род Острожских в истории и памяти потомков // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 10-23.

Тесленко І. Родина Острозьких в історії та пам’яті нащадків // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 2-15.

Тесленко І. Улашанівка чи Улашинівка? До проблеми походження назви топоніма // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2017. – Вип. 6. – С. 92-94.

Тесленко І. Ще раз про смерть і поховання князя Василя-Костянтина Острозького // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Т. 270: Праці Історично-філософської секції. – С. 377-396.

Турконяк Р. Острозька Біблія на тлі модерних наукових видань // «Слово живе й діяльне» (Євр 4:12). Біблійне дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи / За редакцією Г. Теслюк. – Львів, 2016. – С. 33-48.

Ульяновський В. Для всіх часів! // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 48-51.

Філімонова М.М. Сакральні пам’ятки Старокостянтинова. Домініканський кляштор // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 152-158.

Чекурков В. Археологічні дослідження культурних нашарувань XIV-XVIII у Рівному за результатами розкопок 2002-2010 рр. // Князі Острозькі в історії Центрально-Східної Європи: минуле і сучасність. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 25-27 травня 2017 р.). – Старокостянтинів, 2017. – С. 217-226.

Шереметьев А. «Без Острожских Украина была бы совсем другой» // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 72-79.

Шереметьев А. «Без Острожских Украина была бы совсем другой» // Константин Иванович князь Острожский. Личность. Эпоха. Память. – Киев, 2017. – С. 48-55.

Шульц І. Князі Острозькі у пам’яті століть. За матеріалами колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Антиквар. – Київ, 2017. – № 7-8 (103): Князі Острозькі: європейський вимір української історії. – С. 58-70.

Baran A. Dokument księcia Ilii (Eliasza) Konstantynowicza Ostrogskiego z 1531 r. (ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie) // Bibliotekarz Lubelski. – Lublin, 2017. – R. 60. – S. 69-80.

Bąk J. Anna Paulina z Sapehów Jabłonowska – kolekcjonerka, przyjaciółka nauk, inicjatorka przemian // Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku. – Warszawa, 2017. – S. 149-163.

Gorobets L.V., Kovalchuk O.M., Pshenichny Yu.L., Veiber A.V. Animals in Kitchen Waste of Dubno Holy Transfiguration Monastery (Ukraine) from the Time of Its Construction (16th century AD) // Вісник Національного науково-природничого музею. – Київ, 2017. – Вип. 15. – С. 15-24.

Jabłonowski S.J. Instrukcja i adytament dla synów na peregrynację do cudzych krajów (1682) / Oprac. A. Markiewicz // Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) / Wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk. – Wrocław, 2017. – S. 463-490.

Kirkienė G., Teslenka I. Konstantinas Ostrogiškis ir jo fundacijos // Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas / Moksliniai redaktoriai A. Bumblauskas, S. Kulevičius, I. Skočiliasas; autoriai: V. Adadurovas, I. Almesas, D. Baronas, A. Bumblauskas, M. Čiurinskas, O. Duchas, M. Jakulis, R. Janonienė, G. Kirkienė, J. Kozakaitė, P. Krečiunas, A. Kuncevičius, V. Lukšėnienė, V. Parasiukas, I. Skočiliasas, J. Tatjanina, I. Teslenka, L. Timošenka, O. Viničenko. – Vilnius, 2017. – P. 49-55.

Lubomirski S. Napominania dane synom, Aleksandrowi i Jerzemu, na naukach w cudzych krajach będącym (1632-1634) // Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) / Wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk. – Wrocław, 2017. – S. 259-276.

Łopatecki K. Konfederacje byłych klientów, sług i pracowników Janusza Ostrogskiego działające w latach 1620-1621 // Studia Historyczne. – Kraków, 2016. – R. 59, z. 3 (235). – S. 263-283.

Mironowicz M. Grecy w Akademii Ostrogskiej i Bractwie Lwowskim na przełomie XVI i XVII wieku // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2017. – Vol. 8. – S. 233-241.

Pietrzak J. Podróż edukacyjna Aleksandra Janusza księcia Ostrogskiego-Zasławskiego w latach 1667-1669 po krajach Europy Zachodniej jako przykład relacji łączących wychowanka z jego preceptorem w śwetle diariusza i korespondencji // Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych / Pod redakcją Doroty Żołądź-Strzelczyk i Małgorzaty E. Kowalczyk. – Wrocław, 2017. – S. 269-294.

Szyszkowski M. Instrukcja wychowawcza dla książąt Zasławskich (1629) / Oprac. A. Kucharski // Ojcowskie synom przestrogi. Instrukcje rodzicielskie (XVI-XVII w.) / Wstępem i objaśnieniami opatrzyły Dorota Żołądź-Strzelczyk i Małgorzata E. Kowalczyk. – Wrocław, 2017. – S. 245-258.

 

2018

Атаманенко В. Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2018. – Вип. 27 [На пошану Володимира Трофимовича]. – С. 180-186.

Баран В. Рентні надходження з зем’янських сіл князя Юрія Заславського 1612 року: матеріали та дослідження // Старий Луцьк. – Луцьк, 2018. – Вип. 14. – С. 159-173.

Бендюк М. Мурована архітектура XVIII ст. Острога та Острозького району // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 43-50.

Берковський В. Коли друге ще гірше за перше. Рец. на книгу Ковальчук С., Ковальчук А. Славута. Минуле і сучасне. Вид. 2. – К.: ФОП Мельник А.А., 2016. – 312 с. // Краєзнавство. – Київ, 2018. – Вип. 3. – С. 229-234.

Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 33-42.

Близняк М. Інвентар міста Острога 1724 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2018. – Вип. 27 [На пошану Володимира Трофимовича]. – С. 187-206.

Близняк М.  Мізоч наприкінці XVIII століття // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 60-62.

Бондар Н., Позіховська С. Унікальний примірник “Книги о постничестві” Василія Великого 1594 р. з фондів Музею книги історико-культурного заповідника м. Острога // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 167-174.

Бондарчук О., Бондарчук В., Бондарчук В., Пустовіт Н. Перше археологічне підтвердження острозького книгодрукування доби князя В.-К. Острозького? // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 9-26.

Бунда Ю. Елеонора Острозька – власниця Язловця // Старий Луцьк. – Луцьк, 2018. – Вип. 14. – С. 204-209.

Верба Т. Укріплений двір XVI-XVII століть у с. Крупа // Старий Луцьк. – Луцьк, 2018. – Вип. 14. – C. 49-59.

Вихованець Т. Красилівський та Базалійський ключі у XVIII столітті. Сторінки занепаду Острозької ординації // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 51-73.

Вихованець Т. Леона Божаволя-Романовського щодо поводження із позиченими книжками "Zapowyedź" // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 245-254.

Вихованець Т. Чернетки привілеїв містам Острогу та Козлину на маґдебурзьке право // Студії і матеріали з історії Волині. 2018 / Редколегія: В. Собчук (гол. ред.) та ін. – Кременець, 2018. – С. 178-196.

Ганецкая І.У. Глускі замак у святле археалагічных даследаванняў і пісьмовых крыніц. – Мінск, 2018. – 415 с.

Гупало В. Відображення культу святого Іоанна Непомуцького в релігійному медальєрстві (за матеріалами археологічних розкопок у Дубно) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2018. – Вип. 22. – С. 416-425.

Довбищенко М. Повернення з небуття: рукописна та друкована спадщина дерманського архімандрита Івана Дубовича // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2018. – Вип. 10. – С. 181-188.

Евангелие из Острожской Библии первопечатника Ивана Федорова. Адаптированный репринт издания 1581 г. – Москва, 2018. – 270 с.

Евангелие от Матфея из Острожской Библии первопечатника Ивана Федорова. Адаптированный репринт издания 1581 г. – Москва, 2018. – 82 с.

Евангелие от Марка из Острожской Библии первопечатника Ивана Федорова. Адаптированный репринт издания 1581 г. – Москва, 2018. – 54 с.

Евангелие от Луки из Острожской Библии первопечатника Ивана Федорова. Адаптированный репринт издания 1581 г. – Москва, 2018. – 84 с.

Евангелие от Иоанна из Острожской Библии первопечатника Ивана Федорова. Адаптированный репринт издания 1581 г. – Москва, 2018. – 66 с.

Ільків-Свидницький М. Дерманський октоїх 1604 р. як пам’ятка українського книгодрукування на Волині початку XVII ст. // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 8-16.

Казаков А. Оправдывая поражение: Оршанская битва 1514 г. глазами летописцев // Україна в Центрально-Східній Європі. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 315-334.

Капустинська І. Описово-статистичні джерела вивчення історії Нового Заслава першої половини XVII ст. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2018. – Вип. 14. – С. 195-203.

Кізлова А. Передання гробниці св. прп. Феодроа Острозького з Києво-Печерської лаври до м. Острог // Хроніки Ладомерії. Науковий збірник. Випуск 3. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1030-тій річниці заснування міста Володимира-Волинського, 15 листопада 2018 року, м. Володимир-Волинський / Заг. ред. В. Пикалюк. – Луцьк-Тернопіль, 2018. – С. 206-208.

Кравченко В. Документи кінця XVI – початку XVII століття до історії волинського містечка Литовежа і його замку // Український археографічний щорічник. – Київ, 2018. – Т. 24-25. – С. 653-697.

Лопацька Н. Дерманський монастир у кінці XVI – першій половині XVII століття (історіографія питання) // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 44-50.

Мавдюк М. Колодно – як давній фортифікаційний осередок Волині // Хроніки Ладомерії. Науковий збірник. Випуск 3. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1030-тій річниці заснування міста Володимира-Волинського, 15 листопада 2018 року, м. Володимир-Волинський / Заг. ред. В. Пикалюк. – Луцьк-Тернопіль, 2018. – С. 180-182.

Мишков В. Інтерпретація творчості Мелетія Смотрицького. Релігійно-філософський дискурс // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 119-121.

Новый Завет из Острожской Библии первопечатника Ивана Федорова. Адаптированный репринт издания 1581 г. – Москва, 2018. – 622 с.

Новый Завет и Псалтирь из Острожской Библии первопечатника Ивана Федорова. Адаптированный репринт издания 1581 г. – Москва, 2018. – 766 с.

Прищепа Б. Ґрунтові поховання періоду Київської Русі в басейні ріки Горинь // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2018. – Вип. 22. – С. 278-303.

Прищепа Б. Слов’яно-руські городища поблизу Дермані та Мізоча // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 27-33.

Псалтирь пророка Давида из Острожской Библии на церковнославянском языке. Адаптированный репринт издания 1581 г. – Москва, 2018. – 146 с.

Пшеничний Ю. Володіння Дубенського парафіяльного костелу в XVII – першій половині ХІХ ст. // Студії і матеріали з історії Волині. 2018 / Редколегія: В. Собчук (гол. ред.) та ін. – Кременець, 2018. – С. 228-258.

Пшеничний Ю. Поселення та могильник ХІІ-ХІІІ століття в Дубні на острові Кемпа // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2018. – Вип. 22. – С. 304-314.

Ричков П. Архітектура церкви св. Трійці Дерманського монастиря у світлі архівної графіки // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 34-43.

Сльозкін М. Палац князів Сангушків – частина історії древнього Ізяслава // Старий Луцьк. – Луцьк, 2018. – Вип. 14. – С. 219-224.

Сокот Т. Свято-Троїцький Дерманський монастир в українській історії: розвиток культури та освіти XV на початку ХХІ століть // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 56-59.

Тесленко І. Генеза роду Чечелів-Новоселицьких у світлі фамільної леґенди і документальних джерел // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2018. – Т. 271. – С. 554-569.

Тимошенко Л. Митрополит Михайло (Рагоза) і підготовка собору Київської митрополії в Бересті 1596 року в контексті документальних джерел // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2018. – Т. 271. – С. 16-38.

Федоришин М. Монастир у Заславі в контексті історії творення Пересопницького Євангелія: помилка про монастир у Двірці // Старий Луцьк. – Луцьк, 2018. – Вип. 14. – С. 133-137.

Черкаська Н. Документи Дубенського архіву Любомирських з колекції київського відділу Російського військово-історичного товариства // Український археографічний щорічник. – Київ, 2018. – Т. 24-25. – С. 31-66.

Шамсутдинова М.-С. Роль Дерманського Свято-Троїцького монастиря в культурно-національному відродженні кінця XVI – поч. XVII ст. // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 51-55.

Шамсутдинова-Лебедюк Т., Лебедюк Є. Мелетій Смотрицький – архимандрит Дерманської Свято-Троїцької обителі // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. – Дермань Друга, 2018. – С. 125-128.

Юшук Т. Сільське населення Острозької волості за інвентарем 1708 року // Хроніки Ладомерії. Науковий збірник. Випуск 3. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1030-тій річниці заснування міста Володимира-Волинського, 15 листопада 2018 року, м. Володимир-Волинський / Заг. ред. В. Пикалюк. – Луцьк-Тернопіль, 2018. – С. 192-194.

Lubomirski-Lanckoroński J. Lubomirscy. Książęta polscy. – Poznań, 2018. – T. 1. – 264 s.

Lubomirski-Lanckoroński J. Lubomirscy. Książęta polscy. – Poznań, 2018. – T. 2. – 278 s.

Lubomirski-Lanckoroński J. Lubomirscy. Książęta polscy. – Poznań, 2018. – T. 3. – 286 s.

Mironowicz A. Duchowni i świeccy wobec unii kościelnej na soborach brzeskich w 1596 roku // Latopisy Akademii Supraskiej. – Białystok, 2018. – Vol. 9. – S. 38-50.

Walczak W. Unicka eparchia turowsko-pińska w XVII-XVIII wieku. Struktura organizycyjna. – Białystok, 2018. – 306 s.

 

2019

Александрович В. Мініатюра євангеліста Марка та титули Дерманського Євангелія 1507 р. // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – С. 9-26.

Атаманенко В. Князі Острозькі та церковне життя в XVI – на початку XVII ст. // VI Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі”. Кам’янець-Подільський, 18-21 вересня 2019 р.: Програма та тези доповідей. ‒ Київ, 2019. ‒ С. 12-15.

Бевзо О.А. Львівський літопис і острозький літописець. – Київ, 2019. – 200 с.

Безпалько В., Кузьмінський І. Витоки та функціонування музичного цеху міста Степань у світлі нових джерел // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 112-121.

Бендюк М. Дерманські вклади Костянтина Івановича Острозького та супутні пам’ятки в альбомі Адріана Прахова // Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2011, 2012. Збірник статей / Упорядник Володимир Александрович. – Львів, 2019. – С. 31-42.

Близняк М. Інвентар сіл Хорова та Розважа 1699 року // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 70-75.

Близняк М.Б. Повинності міщан Нового Острополя у середині XVIII ст. // Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917-1921 рр. присвячується): науковий збріник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Старокостянтинів. 7-8 червня 2019 р. / Редкол.: Л.В. Баженов (гол.), О.М. Завальнюк (співгол.) та ін. – Старокостянтинів, 2019. – С. 246-253.

Близняк М.Б. Регламентація економічної діяльності єврейської громади на Волині у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) // Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии. – Дніпро, 2019. – Т. 2 (27), вип. 1. – C. 70-83.

Бондар Н. Рукопис Йоана Дамаскіна зі збірки Києво-Софійського монастиря в контексті українських навчальних та перекладацьких осередків 1570-х – 1580-х рр. // Київська Академія. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 80-127.

Бондарчук Я. Іконостаси та кіоти Свято-Троїцької церкви в с. Межиріч Острозького району // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 197-214.

Бондарчук Я. Портрети членів родини князя Олександра Острозького в музеях України і Польщі // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 49-63.

Булига О. Лист кліриків митрополії софійської князю Острозькому в контексті історії Почаївського монастиря // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 39-48.

Вихованець В. Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Упоряд. М. Б. Близняк. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2019. – 296. с.; іл. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 301-309.

Вихованець Т. Генеалогічний сегмент Дзиківського архіву Тарновських // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 76-111.

Вихованець Т. Державці села Мізочка в добу Острозької ординації // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – С. 42-107.

Вознесенский А.В. Острожская типография и издание в XVI в. посланий константинопольского патриарха Иеремии II // Книга и книжная культура в Западной Европе и России до начала Нового времени. Сборник в честь Александра Хаймовича Горфункеля / Отв. ред. А.К. Гладков, И.Х. Черняк; сост. А.К. Гладков. – Москва-Санкт-Петербург, 2019. – С. 315-330.

Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – 296 с.

Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С., Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Мацюк Ю.О., Василець А.С. – Дубно, 2019. – Вип. 2. – 261 с.

Дудник І.М. Графічні особливості українського кириличного друкарського шрифту (остання чверть XVI – перша половина XVIІ століть). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (17.00.07 – дизайн) / Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2019. – 23 с.

Кіркєнє Ґ., Тесленко І. Князь Костянтин Острозький та його фундації // На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі / Колективна монографія за ред. А. Бумблаускаса, С. Кулявічюса та І. Скочиляса. – Львів, 2019. – С. 67-76.

Копцік Ю. Да пытання паходжання князёў Астрожскіх // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 6-38.

Манько М. Михайло Струменський – один із реабілітованих історією // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 220-224.

Мацюк Ю. Януш та Олександр Острозькі: такі близькі й такі далекі (до 415-річчя розподілу володінь між Янушем та Олександром Острозькими і від смерті Олександра Острозького) // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 2019. – Вип. 15. – С. 148-152.

Метрична книга Свято-Воскресенської церкви м. Острога 1735-1759 рр.: публікація [електронне видання] / Укл. С.І. Кононський, за участю О.С. Боляк. – Київ, 2019. – 112 с.

Пшеничний Ю. Епізод з історії міжконфесійних конфліктів на Острожчині в першій половині ХVII ст. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2019. – Вип. 11. – С. 64-69.

Рибачок І.О. Господарський розвиток Костянтинова наприкінці XVI – першій половині XVII ст. // Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917-1921 рр. присвячується): науковий збріник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Старокостянтинів. 7-8 червня 2019 р. / Редкол.: Л.В. Баженов (гол.), О.М. Завальнюк (співгол.) та ін. – Старокостянтинів, 2019. – С. 232-245.

Русина О. Повсякдення Острозьких у світлі реєстру князівського майна // Український історичний журнал. – Київ, 2019. – Вип. 3. – С. 172-183.

Тесленко І. Родина Мізоцьких – слуги, бояри, шляхта // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – С. 27-41.

Тоїчкін Д.В. “Людина Рицарська”: князь Костянтин Острозький та військово-аристократична культура в Україні у першій половині XVI ст. // Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання (100-річчю Української національної революції 1917-1921 рр. присвячується): науковий збріник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Старокостянтинів. 7-8 червня 2019 р. / Редкол.: Л.В. Баженов (гол.), О.М. Завальнюк (співгол.) та ін. – Старокостянтинів, 2019. – С. 223-231.

Фелонюк А. Ремісниче середовище Мізоча останньої чверті XVIII – першої половини XIX ст. у світлі цехових документів // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2019. – Вип. 1. – С. 108-138.

Gottfried K. Jarosław. Dzieje miasta od jego początków do 1939 roku / Opracowanie i przygotowanie do druku Z. Noga, K. Meus. – Jarosław, 2019. – 471 s.

Olar O.-V. La boutique de Théophile. Les relations du patriarche de Constantinople Kyrillos Loukaris (1570-1638) avec la Réforme. – Paris, 2019. – 396 p.

Penkała A. Sprawy ordynacji ostrogskiej w rękach Pawła Karola Sanguszki (1680-1750). Korelacja centrum-pogranicze w świetle korespondencji // Hranice a pohraničia. Ambivalentný charakter pohraničných území / Еds. P. Švorc, Ľ. Harbuľová, A. Chłosta-Sikorska. – Preszów, 2019. – S. 107-119.

Penkała-Jastrzębska А. Marianna Sanguszko née Lubomirska (1693-1729). Introduction to the Biography of the Overlooked Heiress to the Entail of Ostrog // Res Historica. Czasopismo Instytutu Historii UMCS. – Lublin, 2019. – № 48. – S. 119-136.

 

2020

Безпалько В., Кузьмінський І. Музична капела генерала Єжи Марцина Любомирського у Любарі (1778-1781) // I Міжнародна наукова конференція «Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи»: Програма та тези доповідей (21–24 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). – Київ, 2020. – С. 17-20.

Білоус Н. Тестаменти рівненських міщан кінця XVII століття // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2020. – Вип. 18. – С. 220-240.

Близняк М. Заходи протипожежної безпеки у містах Волині у XVIII ст. (на прикладі міста Дубна) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2020. – Вип. 30. – С. 5-13.

Бондар Н., Вілкул Т. «Правди» Книги Вихід очима читача Острозької Біблії (за примірником Кир.4476п з фондів НБУВ) // Київська академія. – Київ, 2020. – Вип. 17. – С. 68-98.

Брижук А. Віртуальний музей культурної спадщини доби князів Острозьких // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2020. – Вип. 18. – С. 128-130.

Вихованець В. Князь Костянтин Іванович Острозький у науковій спадщині М. С. Грушевського // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2020. – Вип. 12. – С. 38-56.

Вихованець Т. Джерела до біографії князя Костянтина Івановича Острозького з Кривинського архіву князів Яблоновських // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2020. – Вип. 12. – С. 27-37.

Вихованець Ю. Причинок до родоводу Зиґмунта Люби Радзимінського // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник / Ред.гр. М. Манько, С. Позіховська, В. Бондарчук. – Острог, 2020. – Вип. 4. – С. 140-147.

Войтюк О. Типологічні особливості жител литовсько-польської доби археологічно досліджених на території Рівненщини // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2020. – Вип. 18. – С. 17-20.

Войтюк О., Пшеничний Ю. Нові археологічні знахідки на території парафіяльного костелу в Острозі // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2020. – Вип. 12. – С. 3-7.

Гуржій О., Чухліб Т. Козацький «цар» Наливайко // Гуржій О., Чухліб Т. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI-XVII ст.). ‒ Київ, 2020. ‒ С. 20-24.

Гуржій О., Чухліб Т. Петро Конашевич-Сагайдачний // Гуржій О., Чухліб Т. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI-XVII ст.). ‒ Київ, 2020. ‒ С. 41-48.

Гуцул В. Звідки взялися 80 тисяч московитів: військова демографія і символічна комунікація у реляціях двору Сигізмунда Ягеллона про перемогу у битві під Оршею (1514) // I Міжнародна наукова конференція «Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи»: Програма та тези доповідей (21–24 жовтня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). – Київ, 2020. – С. 48.

Копцік Ю. Метрычны аспект і лакалізацыя знаходак артэфактаў Аршанскай бітвы 1514 г. на мясцовасці // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2020. – Вип. 12. – С. 8-26.

Лаўрык Т. Вобраз гетмана Канстанціна Астрожскага ў мастацкай інтэрпрэтацыі беларускіх пісьменнікаў Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник / Ред.гр. М. Манько, С. Позіховська, В. Бондарчук. – Острог, 2020. – Вип. 4. – С. 148-153.

Лаўрык Ю. Памфлеты Клірыка Астрожскага ў рукапісным зборніку сяр. ХVІІІ ст. з фондаў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник / Ред.гр. М. Манько, С. Позіховська, В. Бондарчук. – Острог, 2020. – Вип. 4. – С. 114-121.

Левшун Л.В. «Руская идея» в эпистолярном наследии князя Василия-Константина Острожского // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: научный сборник. – Минск, 2020. – Вып. 13. – С. 97-116.

Ліщук Д. Князі Острозькі: сторінки історії. До 500-річного ювілею В.-К. Острозького. Вид. 2-ге, доп. і перерероблене. – Чернівці, 2020. – 180 с.

Лысенко П. Туровское княжество во время великого князя киевского Владимира Мономаха // Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія: У 2-х кн. / Відпов. ред. Боряк Г.; упоряд. Блащук С., Боряк Г., Горобець В, та ін. – Київ, 2020. – Кн. 1. – С. 185-198.

Мороз В.Р.Мукачівський єпископ Сергій в маєтностях Острозьких І Заславських та його невідома місія в Київській митрополії першої чверті XVII ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». – Ужгород, 2020. – Вип. 2 (43). – С. 10-21.

Петраускас А. Дослідження в історичній частині м. Новоград-Волинський // Археологічні дослідження в Україні 2019. – Київ, 2020. – С. 36-39.

Петраускас А.В., Панишко С.Д., Лошик Д.С., Чорний І.О., Кукса А.О. Дослідження укріплень городища Литовеж на Волині // Археологія та давня історія України. – Київ, 2020. – Вип. 2 (35). – С. 182-193.

Петраускас А., Панишко С., Лошик Д., Чорний І., Кукса А. Результати досліджень на городищі у с. Литовеж Іваничівського району // Археологічні дослідження в Україні 2019. – Київ, 2020. – С. 19-20.

Прищепа Б., Войтюк О. Дослідження слов’янського городища поблизу с. Новосілки Здолбунівського району Рівненської області // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2020. – Вип. 18. – С. 26-31.

Пшеничний Ю. Написи на посуді з Підборецького монастиря поблизу Дубна // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2020. – Вип. 18. – С. 63-66.

Рудакова Ю. Інформаційний потенціал стародруків: дарчий напис 1634 р. лікареві Острозьких Петру Мухарському на примірнику з фонду Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник / Ред.гр. М. Манько, С. Позіховська, В. Бондарчук. – Острог, 2020. – Вип. 4. – С. 126-130.

Русина О. Cупрасльська обитель на перехресті культур: українські аспекти (XVI ст.) // Людина, суспільство, влада в давній та ранньомодерній Україні: контексти історичної презентації / Відп. ред. В. Смолій. ‒ Kиїв, 2020. ‒ С. 286-316.

Сас П.М. Петро Конашевич-Сагайдачний: Чесний лицар. – Київ, 2020. – 560 с.

Сикліцька О. Особливості побудови архітектурних пам’яток міста Дубна на початку XVI-XVIII ст. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2020. – Вип. 18. – С. 85-88.

Смотрицький М. Апологія паломництва до східних країв / Авторський проєкт, передмова, коментарі, примітки архиєп. І. Ісіченко; переклад із старопольської Р. Паранько. – Харків, 2020. – 612 с.

Тесленко І. «А на свідоцтво цей лист із печаткою і підписом руки моєї видав»: кілька зауваг про пастку джерел, завірених автентичними підписами та печатками // Сфрагістичний щорічник / Гол.ред. Г.В. Папакін, відп.ред. О.А. Однороженко та ін. – Київ, 2020. – Вип. 7. – С. 356-368.

Тесленко І. Ким був «інославний і прелукавий Мотовило», автор неопублікованої відповіді на трактат Петра Скарґи «Про єдність Церкви Божої»? // В орбіті християнської культури (Матеріали наукової конференції до 1030-річчя хрещення Русі; Київ, 25-26 жовтня 2018 року): Науковий збірник / За редакцією І. Скочиляса та М. Яременка – Львів, 2020. – С. 121-128.

Філіпович Є., Філіпович Ю. Оцінка сучасного стану укріплень в с. Мощаниця Острозького району Рівненської області // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2020. – Вип. 18. – С. 89-96.

Хеленюк А. Луцька Надбрамна Вежа XVI ст. у фотографіях // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник / Ред.гр. М. Манько, С. Позіховська, В. Бондарчук. – Острог, 2020. – Вип. 4. – С. 11-25.

Чернухін Є. Грецький епіграф ієромонаха Кипріяна до твору Шимона Пекаліда «De bello Ostrogiano ad Piantcos cum Nisoviis...»: опис герба князів Острозьких // Сфрагістичний щорічник / Гол.ред. Г.В. Папакін, відп.ред. О.А. Однороженко та ін. – Київ, 2020. – Вип. 7. – С. 486-493.

Anusik Z. Krótkie życie i niespodziewana śmierć młodego magnata. Janusz Paweł ks. Ostrogski i jego testament z 6 sierpnia 1619 roku // Przegląd Nauk Historycznych. – Łódź, 2020. – № 1. – S. 215-239.

Hoszowska M. Bronisław Gorczak – historyk i wołyński archiwista (1854–1918) // Archeion. – Warszawa, 2020. – T. 122. – S. 239-270.

Żojdź K. Uroczystości pogrzebowe Jana Karola Chodkiewicza w Ostrogu w roku 1622 na tle sporu o jego schedę // Przeglad Historyczny. – Warszawa, 2020. – Vol. 111, nr 4. – S. 991-1009.

 

2021

Атаманенко В. Свідчення описово-статистичних джерел другої половини XVI — першої половини XVII ст. про Дубенську волость // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 75-83.

Бондар Н.П. Острозька Біблія через призму читацьких рукописних маргіналій кінця ХVІ ст. Василій Зенкович Тихинський // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями. Київ, 2021. С. 677–681.

Бондар Н. Острозька Біблія 1581 р. родини Малюшицьких // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2021. – Вип. 13. – С. 282-291.

Бондар Н., Шустова Ю. Оправи Острозької Біблії 1581 року й рукописів Іоанна Златоуста в контексті дослідження палітурної справи останніх десятиліть ХVІ ст. // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції (Львів, 29 жовтня 2021 р.). Львів, 2021. С. 12–16.

Бондарчук Я., Бондарчук О., Бондарчук В. Художні особливості острозьких кахель XVI ст. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2021. – Вип. 13. – С. 34-50.

Брижук А. Атрибуція портрету Костянтина Івановича Острозького з колекції ДІКЗ м. Острога // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2021. – Вип. 13. – С. 22-23.

Вихованець Т. “Głos iest, y to udawaią, iakoby ten testament xiązęcia iego miłosci pana crakowskiego zginąc miał”: Ще раз про заповіт князя Януша Острозького (1554–1620) // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2021. – Вип. 13. – С. 51-76.

Вихованець Т. «Wzywałem w. m. mego mcziwego pana do domu płaczu...»: ще раз про день поховання князя Олександра Острозького // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею / За ред. О. Кононюк, Т. Вихованця. – Нетішин, 2021. – Вип. 7. – С. 167-179.

Ворончук І.О. “Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie” // Енциклопедія історії України. Додатковий том. – Київ, 2021. – Кн. 1. – С. 743-744.

Вортман Д.Я. Туров // Енциклопедія історії України. Додатковий том. – Київ, 2021. – Кн. 1. – С. 608-609.

Долженко Ю., Пшеничний Ю., Бардецький А. Кладовище Свято-Вознесенського монастиря на острові Дубовець поблизу Дубна (За результатами архео-антропологічних досліджень 2019 Р.) // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 43-66.

Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – 264 с.

Затилюк Я. “В’їзд на митрополію” Йова (Борецького) через Золоті ворота 1621 р. та винайдення схеми історії  “народу руського” // Український історичний журнал. – Київ, 2021. – № 5. – С. 77-90.

Климчук А. Простір синагог Дубна: історія та сучасність // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 174-178.

Костянтинівська кормча / Упорядник Д. Ліщук. – Чернівці, 2021. – 550 с.

Ліщук Д. Костянтинівська кормча. До 500-річного ювілею В.-К. Острозького. – Чернівці, 2021. – 36 с.

Мацюк Ю. Аналіз алегоричних образів у «Треносі» Мелетія Смотрицького // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 241-245.

Морозова О. До питання першої писемної згадки м. Рівне // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2021. – Вип. 19. – С. 5-8.

Панишко С. Про грошову оцінку Дубенської міської волості на рубежі ХІ-ХІІ ст. (постановка питання) // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 17-18.

Петраускас А., Тарабукін О. Археологічні дослідження історичної частини стародавнього Звягеля // Экспедыцыя працягласцю ў жыццё: зборнік навуковых артыкулаў памяці Аляксандра Плавінскага / Ред. М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск, 2021. – С. 499-514.

Позіховська С. Книги з екслібрисами княгині Людвики Любомирської в колекції Музею книги та друкарства м. Острога // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2021. – Вип. 13. – С. 362-374.

Прищепа Б. Археологічні джерела до вивчення Дубна кінця XV-XVI cт. // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 3-16.

Рибачок І. Надавчі листи та привілеї власників міст Південно-Східної Волині (кінець XVI – перша половина XVII ст.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк-Стара Вижва, 2021. – Вип. 70. – С. 78-81.

Ричков П. До історії архітектурних трансформацій бернардинського монастиря у Дубні // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 196-215.

Тесленко І.А. Острозька Гальшка Іллівна // Енциклопедія історії України. Додатковий том. – Київ, 2021. – Кн. 1. – С. 412-413.

Тесленко І. Три реєстри – “pro memoria” з архіву Якима Єрлича // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею / За ред. О. Кононюк, Т. Вихованця. – Нетішин, 2021. – Вип. 7. – С. 180-184.

Трембіцький А. Український патріот Костянтин Острозький – у працях Євфимія Сіцінського і Володимира Січинського // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк-Стара Вижва, 2021. – Вип. 70. – С. 148-150.

Тюрменко І. Острогіана у ментальному вимірі Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Гуманітарні студії: історія та педагогіка. – Тернопіль, 2021. – № 1. – С. 62-77.

Форманюк Ф. Родинні портрети Джевецьких зі збірки Національного музею історії України // Дубенський науковий вісник. Збірник наукових праць / Ред. група: Кічатий Л.С. (голова), Любецька Н.О., Пшеничний Ю.Л., Василець А.С. – Дубно, 2021. – Вип. 3. – С. 230-235.

Ченцова В.Г. Кирилл Лукарис и «Реформа»: новая книга О. Олара // Вестник церковной истории. – Москва, 2021. – Вып. 3/4 (63/64). – С. 359-367.

Чухліб Т. Козацький "цар" Наливай (Семерій [Северин] Наливайко) // Чухліб Т. Гетьмани України: військо, політика, держава. ‒ Київ, 2021. – С. 35-46.

Чухліб Т. Перший повстанець проти "олігархів" (Криштоф Косинський) // Чухліб Т. Гетьмани України: військо, політика, держава. ‒ Київ, 2021. – С.  28-35.

Чухліб Т. Рятівник Європи від османів (Петро Конашевич-Сагайдачний) // Чухліб Т. Гетьмани України: військо, політика, держава. ‒ Київ, 2021. – С. 46-55.

Шляхов Б. Богоявленcька церква в Острозі: аналіз видозміни фасаду храму // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2021. – Вип. 13. – С. 24-33.

[NN]. Терлецький Кирило Семенович // Енциклопедія історії України. Додатковий том. – Київ, 2021. – Кн. 1. – С. 580-581.

Zagalak T. Bunt Krzysztofa Kosińskiego 1591–1593. – Warszawa, 2021. – 167 s.

 

2022

Атаманенко В. Надвірні війська волинських магнатів (за свідченнями інвентарів) // IІ Міжнародна наукова конференція “Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи”: Програма та тези доповідей (27 жовтня 2022 р., м. Кам’янецьПодільський) / [Відп. ред. Д. Ващук]. – Кам’янець-Подільський, 2022. – С. 7-9.

Бардецький А., Петров М., Вертелецький Д. Багатошарова пам’ятка Острог – Високий Берег на Волині // Археологічні дослідження в Україні 2020. – Київ, 2022. – С. 235-242.

Бунатиру Э.М. Неизвестный польский источник Острожской Библии // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 21-40.

Вернер И.В. Переводческие стратегии острожских редакторов в III(IV) книге Ездры // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 137-153.

Войтюк О., Прищепа Б., Пшеничний Ю. Колекція кахель з Рівненського замку // Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2022. – Вип. 4. – С. 25-36.

Гардзанити М. Забытый экземпляр Острожской Библии в Италии // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 12-20.

Гнатенко Л., Пшеничний Ю. Дубенське Євангеліє середини XVI ст.: актуальність факсимільної публікації й сучасної наукової атрибуції // Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2022. – Вип. 4. – С. 161-164.

Желязкова В. Паримейные чтения из книги Исход в Острожской Библии // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 105-126.

Затилюк Я. Як оцінити політичні та військові звитяги гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (1616–1622) – «грози московитів» і патрона української церкви? // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. – Киї, 2022. – Кн. 1. – С. 287-289.

Затилюк Я. Як український князь Костянтин Іванович Острозький переміг московитів у битві під Оршею 1514 р.? // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками. – Киї, 2022. – Кн. 1. – С. 285-286.

Козак С. Федір Данилович Острозький: руський князь, нащадок династії Романовичів і гуситський гетьман у Чехії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр. – Львів, 2022. – Вип. 36. – С. 14-27.

Кузьминова Е.А. Острожская Библия как источник грамматической кодификации церковнославянского языка // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 154-172.

Кулаковський П. Військово-організаційна діяльність князя Януша Острозького // IІ Міжнародна наукова конференція “Війна і Соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи”: Програма та тези доповідей (27 жовтня 2022 р., м. Кам’янець-Подільський) / [Відп. ред. Д. Ващук]. – Кам’янець-Подільський, 2022. – С. 42-45.

Мацюк Ю. Видатні острозькі стародруки у мистецькому спадку Василя-Костянтина Острозького // Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2022. – Вип. 4. – С. 174-175.

Метрична книга Свято-Воскресенської церкви м. Острога 1735-1759 років / Упорядник С.І. Кононський. – Київ, 2022.

Новак М.О. Предисловия к посланиям ап. Павла в Острожской Библии // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 96-104.

Остапчук Е. Предисловия блж. Феофилакта Болгарского к Евангелиям в Острожской библии и кириллических изданиях XVI века // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 88-95.

Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – 220 с.

Пентковская Т.В. Критический аппарат восточнославянских библий XVI–XVII вв.: система разметки и отсылок // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 76 -87.

Петров М., Бардецький А., Вертелецький Д. Пам’ятки Острозької волості ранньомодерного часу в світлі розвідок 2020 року // Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2022. – Вип. 4. – С. 78-89.

Подтергера И.А. Паратексты Острожской Библии: к лингвистической интерпретации // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 41-75.

Пшеничний Ю. Юридика Спасівського монастиря у Дубні: до питання про юридики духовні у приватних містах Волині // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Збірник наукових праць. – Рівне, 2022. – Вип. 20. – С. 30-40.

Пшеничний Ю., Бардецький А. Палац князів Любомирських Дубенського замку: віхи історії за результатами досліджень 2022 року // Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2022. – Вип. 4. – С. 3-24.

Ремнёва М.Л., Кузьминова Е.А. Выдающийся памятник славянской книжности // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 4-11.

Тесленко І. До питання про родовід Мазеп: старі схеми, нові імена // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2022. – Т. 275. – С. 330-367.

Тесленко І. Єрлич Яким // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Київ-Львів-Тернопіль, 2022. – Т. 5. – С. 579-582.

Темчин С.Ю. Острожский рукописный ветзозаветный свод 1560-х годов // Темчин С.Ю. Издания Франциска Скорины: источники, интерпретации, бытование. – Вильнюс, 2022. – С. 315-321.

Ткач В. Археологічні розвідки Жорнівського городища та його округи в 1997-2017 рр. // Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2022. – Вип. 4. – С. 42-49.

Христова-Шомова И. Тексты ветхозаветных чтений в паримейниках, минеях, триодях и в Острожской Библии // Острожская Библия и развитие библейской традиции у славян: коллективная монография / Под ред. Е.А. Кузьминовой. – Москва, 2022. – С. 127-152.

 

2023

Альмес І. “Єретичні книги” у бібліотеці Дерманського монастиря 1791 року // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2023. – Вип. 3. – С. 70-91.

Атаманенко В. Первинні поборові реєстри маєтків князя В.-К. Острозького 1577 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2023. – Вип. 34. – С. 46-53.

Бендюк М. Палац Яблоновських в Острозі // Наукові записки. – Збараж, 2023. – № 13/2/2023. – С. 190-191.

Близняк М. Місто Новий Остропіль у середині XVIII століття // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2023. – Вип. 34. – С. 13-26.

Ващук Д.С. Дубно // Ващук Д. Матеріальна спадщина кримських татар XIV-XVII ст.: Поділля і Волинь: аналітичний каталог. – Кам’янець-Подільський, 2023. – Стб. 9-15.

Ващук Д.С. Острог // Ващук Д. Матеріальна спадщина кримських татар XIV-XVII ст.: Поділля і Волинь: аналітичний каталог. – Кам’янець-Подільський, 2023. – Стб. 16-21.

Гуржій О.І., Реєнт О.П. "Найвищий вождь" Костянтин Іванович Острозький та його "найславетніший" бій із татарами // Гуржій О.І., Реєнт О.П. Славетна Україна. Битви та повстання від княжої до імперської доби. – Київ, 2023. – С. 73-77.

Гуржій О.І., Реєнт О.П. Перші козацькі війни. Битва під Солоницею // Гуржій О.І., Реєнт О.П. Славетна Україна. Битви та повстання від княжої до імперської доби. – Київ, 2023. – С. 78-86.

Зема В. Релігійна контроверза «Книжечки у шести розділах» Василя Суразького: нові мотиви і старі упередження // Київська Академія. – Київ, 2023. – Вип. 20. – С. 137-165.

Івахів Н. Сакральне мистецтво монастирів міста Дубна: археологічний матеріал XVI-XVII ст. // Наукові записки. – Збараж, 2023. – № 13/2/2023. – С. 117-121.

Ільків-Свидницький М. “ΑΔΕΛΦÓΤΗΣ” з автографом намісника Дерманського монастиря Ісаї (Радевича) // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2023. – Вип. 3. – С. 56-69.

Окатенко В., Пеляшенко К., Пшеничний Ю., Кармазіна Л., Бондарчук О. Рятівні дослідження на території м. Острог (вул. Г. Острозької, 2б) // Археологічні дослідження в Україні 2022. – Київ, 2023. – С. 195-207.

Позіховська С. Кириличні стародруки XVI – поч. XVII ст. з церков Гощанщини, що зберігаються в Музеї книги та друкарства м. Острога // Гоща і округа. Історико-культурознавчі студії / Редкол. С. Сегеда (голов. ред.) та ін. – Житомир, 2023. – С. 259-268.

Пшеничний Ю., Бардецький А., Марчук В. Посуд з літерними графіті XVII–XVIII століття з Вознесенського жіночого монастиря поблизу Дубна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2023. – Вип. 34. – С. 6-12.

Сас П. Гетьман Сагайдачний – бич Господній московитів. – Київ, 2023. – 360 с.

Собчук В. Дім стародавній і можний. Шляхетський рід Гостських // Гоща і округа. Історико-культурознавчі студії / Редкол. С. Сегеда (голов. ред.) та ін. – Житомир, 2023. – С. 26-66.

Тесленко І. «Працьовитий і невтомний» Василь Германович – співак і слуга чотирьох поколінь князів з Острога // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – Київ, 2023. – Т. 6. – С. 26-35.

Тесленко І. Точивецький боярин Григорій Сестрен: його походження, служба й сім'я // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2023. – Вип. 3. – С. 22-55.

Фелонюк А. “Лист продажний” князя Юрія Заславського панові Семену Олізаровичу на село Білашів 1496 року // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. – Рівне, 2023. – Вип. 3. – С. 7-21.

Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (1526–1608) – przywódca społeczności prawosławnej w Rzeczypospolitej. – Toruń, 2023. – 975 s.

 

2024

Атаманенко В. Первинні поборові реєстри Звягельської волості другої половини XVI століття // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / Редкол. В.В. Трофимович (голов. ред.), А.І. Смирнов (відпов. секр.) [та ін.]. – Острог, 2024. – Вип. 35.  – С. 54-70.

Пшеничний Ю. Дубенська волость та її просторова структура від доби князів Острозьких до середини XVIII століття // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / Редкол. В.В. Трофимович (голов. ред.), А.І. Смирнов (відпов. секр.) [та ін.]. – Острог, 2024. – Вип. 35.  – С. 6-18.