Анонс подій

 

Події 2019 року

 

Грудень

Публікація шостого випуску "Острозької давнини". Зміст: 

 

Князі на Острозі: постаті та ситуації

Володимир Поліщук. Ще про початки конфлікту князів Острозьких і Жеславських (Заславських): “підставний” староста, або урядницький кульбіт князя Костянтина Івановича Острозького в 1520 р.

Тарас Вихованець. Беата з Костельця Острозька і Григорій Сенюта-Ляховецький: з історії взаємин княгині та шляхтича

 

Спадкоємці та слуги Острозького Дому

Mariusz Machynia. Wojskowość Ordynancji Ostrogskiej za Sanguszków (1720-1766). Wybrane elementy. Cz. I. autorament narodowy

 

Академія

Леонід Тимошенко. Сакралізація Острога унаслідок утвердження топоса “богоспасаємого града” (за документальними джерелами останньої чверті XVI ст.)

Андрій Вознесенський. Острозька типографія і видання послань константинопольського патріарха Єремії ІІ

Ігор Дудник. До питання про місце публікації «Ключа Царства Небесного» Герасима Смотрицького

Петро Ричков. Проектні версії Острозького єзуїтського колеґіуму архітектора Джакомо Бріано: спроба гіпотетичної візуалізації

Kazimierz Puchowski. Europejski rodowód Collegium Nobilium w Ostrogu

 

Ducatus Ostrogiensis

Василь Чекурков. Місто Рівне доби князів Острозьких за матеріалами археологічних досліджень 2007-2008 рр.

Богдан Рідуш, Леонід Горобець, Олександр Ковальчук, Юрій Пшеничний. Рештки тварин зі смітника Дубенського замку XVI ст.

Олексій Войтюк. Нові штрихи до топографії пізньосередньовічного Острога

Богдан Смерека. Старосільська маєтність у Львівській землі Руського воєводства: територія і населення у XVI-XVIII ст.

 

Документи та матеріали

Людмила Демченко, Ігор Тесленко. Тестамент Анни-Алоїзи з князів Острозьких, вдови віленського воєводи Яна-Кароля Ходкевича

Наталія Черкаська. До історії Дубенського архіву Любомирських

Антоніна Литовченко. Експедиція Данила Щербаківського 1926 р. на Поділля і Волинь. Портрети з Ізяслава

 

Рецензії та огляди

Микола Близняк. Kubicki R. Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku. – Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek, 2010. – 496 s.

Галина Наєнко. Лѣкарство на ѡспалый оумыслъ чоловѣчїй / Підготували до видання: В.М. Мойсієнко, Н.П. Бондар, О.Ю. Макарова, С.П. Радомська. – Житомир, 2017. – Т. 1: Факсимільне видання. – [368] с.; Т. 2: Метаграфований текст. – 179 с.; Т. 3: Лінгвістичне, книгознавче дослідження та словопокажчики. – 227 с.