Острозька давнина 1

Острозька давнина. Дослідження і матеріали / Відпов. ред. Ігор Мицько. – Львів, 1995. – Т. 1. – 155 с.

 

Зміст

 

Вступ

 

Статті та повідомлення

Ярослав Ісаєвич. “Lycaeum Trilingue”: концепція тримовної школи у Європі в XVI ст.

Ігор Мицько. Острозька слов’яно-греко-латинська академія

Василь Ульяновський. Відоме і невідоме з біографії та діяльності князя К.І. Острозького

Андрій Заяць. Економічний розвиток Острога в XVI – першій половині XVII ст.

Орест Мацюк. Острозька папірня кінця XVI – початку XVII ст.

Олена Годованюк. Пам’ятки будівельної діяльності князів Острозьких в Острозі

Володимир Александрович. Мистецьке середовище Острога епохи академії (1570-і – 1630-і)

Юрій Мицик. Острозький літописець

Олександра Цалай-Якименко, Юрій Ясиновський. Музичне мистецтво давнього Острога

Ярослава Стратій. Значення Острозького культурно-освітнього осередку для розвитку української духовної культури і філософської думки на зламі XVI-XVII ст.

Андрій Ясіновський. Роль Острога в культурних взаєминах України із слов’янами і греками

Андрій Ясіновський. Дерманський переклад “Синтаґматіона” Гавриїла Севера: побутування пам’ятки в Україні

Галина Сергійчук. Найдавніші міські печатки Острога

 

Публікації джерел

Людмила Демченко. Заповіт княжни Гальшки Острозької 1579 р., березня 16

Андрій Заяць. Привілей польського короля Стефана Баторія київському воєводі, маршалкові Волинської землі князю Костянтинові Острозькому про надання його місту Острогу маґдебурзького права 1585 р., червня 7. Краків

Марта Боянівська. Підтвердження від короля Стефана Баторія фундації київського воєводи, маршалка Волинської землі князя Костянтина Острозького шпиталеві в Острозі (14 лютого 1585 р. у Варшаві) 1585 р., лютий 25. Варшава

Юрій Мицик. “Postanowienie na akademię ostrozską” (Підготовка тексту Віталія Щербака)

Марта Боянівська. Інвентар частини замку в Острозі 1620 р.

Ірина Ворончук. Інвентарі дворів та замочків Острожчини 1621 р.

Микола Ковальський. Ревізія частини острозького замку 1654 р.

Марта Боянівська. Ревізія частини замку та міста Острога (фраґмент) 1687 р.

Марта Боянівська. Ревізія частини замку та міста Острога (фраґмент) 1690 р.

Володимир Кравченко. Невідомий документ про вдову острозького друкаря

Олег Купчинський. Забута грамота Костянтина-Василя Острозького для карпатського села Мала Тухля

 

Список ілюстрацій

 

Повна версія збірника