Енциклопедія

Острозька академія XVI-XVII століття. Енциклопедія / Ред. колегія: Ігор Пасічник, Петро Кралюк та ін. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2011. – 512 с.; іл.

 

Передмова Леонід Кучма

Вступне слово Ігор Пасічник, Петро Кралюк

 

А

Акт поділу володінь князя В.-К. Острозького між його синами Янушем і Олександром 1603 року Віктор Атаманенко

Акти (хроніка) Острозького парафіяльного костелу Тарас Вихованець

Актові книги Володимир Поліщук

Андрухов Петро Мирон Кушнір

Аннич Тимофій Петро Кралюк

“Антиризис” Петро Кралюк

“Апокрисис” Христофора Філалета Наталія Бондар, Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк

Артемій Петро Кралюк

Афанасій (?-1612) Петро Кралюк

Афанасій (?-1609) Ігор Мицько

Афанасій Китайчич Петро Кралюк

Ахілеос Еммануїл Петро Кралюк 

 

Б

Балабан Ісайя Віктор Атаманенко

Бережанський (Підвисоцький) Іван Петро Кралюк

Берестейська (Радзивилівська) Біблія Петро Кралюк

Бєжановський Войцех Тарас Вихованець

Бичковський Давид Микола Бендюк

Бібліотека Острозької академії Ігор Мицько

Біблія Острозька – опис стародруку Наталія Бондар

Біблія Острозька Петро Кралюк, о. Рафаїл Торконяк, Ігор Пасічник

Блудова Антоніна Петро Кралюк

Богословська та філософська думка в Острозькій академії Петро Кралюк

Борецький Іван (Іов) Ігор Пасічник

Борискович Ісакій (Святогорець) Віктор Атаманенко

Братство ім. князів Острозьких в Острозі Микола Манько

Броневський Мартин Петро Кулаковський

Будівлі Острозької академії Ігор Мицько

Буквар (Острог, 1578) Наталя Бондар, Микола Ковальський

Буквар (вірогідно, надрукований в Острозі не раніше 1598 року) Микола Ковальський, Олександр Позіховський

Бурчак-Абрамович Микола Микола Манько

 

В

Варсонуфрій (Варсонофрій) Петро Кралюк

Вербицький Тимофій Петро Кралюк

Вишенський Іоан Анатолій Криловець, Олександр Скрипнюк

Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарґи “Про єдність церкви божої під єдиним пастирем…” Петро Кралюк

“Вірші на жалосный погрєбъ зацного рыцєра… Пєтра Конашєвича-Сагайдачного” Касіяна Саковича Микола Ковальський

Віталій Ігор Мицько

Вітковський Войцех Тарас Вихованець

 

Г

Гарабурда Василь Ігор Мицько

Гарабурда Михайло Петро Кулаковський

Геннадієва Біблія Петро Кралюк

Гоффман Якуб Микола Ковальський

Гринь (Григорій) Іванович Олександр Позіховський

Грушевський Михайло Віталій Яремчук

 

Ґ

Ґорович Ісайя Микола Манько

 

Д

Декоративне різьблення Острозького осередку XIV – першій половині XVII століття Ярослава Бондарчук

Дерманський культурно-освітній осередок Наталія Лопацька

Дерманський Свято-Троїцький монастир Наталія Лопацька

Джерела з історії Острозької академі ї XVI-XVII століття Микола Ковальський

“Діалог о вірі ” Мелетія Пігаса Наталія Бондар

Дорогобузький Святоуспенський монастир Сергій Горін

Дорофейович Гаврило Алла Атаманенко

Дубенський релігійно-культурний осередок Ігор Мицько

 

Е

Едельс Самуїл (Маршуе) Рафаель Шпізель

“Ектезис…” Петро Кралюк

 

Є

Єрлич Йоаким (Ян) Петро Кралюк

Єшибот в Острозі Рафаель Шпізель

 

З

Земка Тарасій Петро Кралюк

Зизаній Лаврентій Олександр Мазур

Зіньківсько-маначинський список Старого Завіту Петро Кралюк

Золотарство Острожчини Микола Бендюк

 

І

Іван IV Васильович (Грозний) Петро Кралюк

Ігнатій Ігор Мицько

Іконопис Острожчини ХVІ – першої половини XVII століття Ярослава Бондарчук, Микола Бендюк

Інвентар маєтків князя Олександра Острозького 1620 року Ірина Ворончук

 

К

Кардашевич Станіслав Микола Ковальський

Карпович Леонтій Петро Кралюк

“Кграматика словєньска языка” Наталя Бондар

Кипріан Петро Кралюк

Клієнтела князя Василя-Костянтина Острозького Ігор Тесленко

Клірик Острозький Петро Кралюк

“Ключ царства небесного”, “Каленъдарь римски новы” Герасима Смотрицького Ігор Пасічник

“Книга о постничєстві” Василія Великого Наталія Бондар, Микола Ковальський, Петро Кулаковський

“Книга … проти різних єретиків, іудеїв та сарацин…” Петро Кралюк

“Книжиця” (в 6-ти розділах) Віктор Атаманенко, Наталія Бондар, Петро Кралюк

“Книжиця” (в 10-ти розділах) Наталія Бондар, Микола Ковальський

“Книжка словєнская, рєкомая грамматика” Наталія Бондар, Віра Захарчин, Микола Ковальський

“Книжка, собрание вещей нужнейших” Тимофія Михайловича Наталія Бондар

Княгиницький Іов Віктор Атаманенко

Ковальський Микола Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко

Колегіум єзуїтів в Острозі Вітольд Ковалів

Копинський Ісайя Петро Кралюк, Віталій Яремчук

Копистенський Захарія Петро Кралюк

“Кормча” Петро Кралюк

Костел фарний в Острозі Вітольд Ковалів

Курбський Андрій Петро Кралюк, Олександр Скрипнюк

 

Л

“Лист ... до ... єпископа Іпатія Потія” Мелетія Пігаса Наталія Бондар

“Лікарство на оспалый оумысл чоловічій” Д. Наливайка Петро Кулаковський

Література полемічна українсько-білоруська Сергій Бабич

Літописець острозький Юрій Мицик

Лукаріс Кирило Леонід Тимошенко

Лук’янович Павло Микола Манько

Луцька і берестейська римо-католицька єпархія у XVI-XVII столітті Леонід Тимошенко

Луцька та острозька єпархія у XVI – XVII столітті Леонід Тимошенко

Любарський Святогеоргіївський монастир Ігор Мицько

Люткович-Телиця Павло-Домжив Петро Кралюк

“Лямент дому княжат Острозьких…” Наталія Бондар, Петро Кралюк

Лятош (Лятос) Ян Рафаель Шпізель

 

М

Маґдебурзький привілей місту Острогу 1585 року Мирон Капраль

Максимович Михайло Алла Атаманенко

“Маргарит ” Іоана Золотоустого Наталія Бондар, Микола Ковальський

Меморіальні пам’ятники князів Острозьких XVI-XVII століття Ярослава Бондарчук, Микола Бендюк

Метрика Литовська Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк

Метрика Руська (Волинська) Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк

Мечеть мусульманська (татарська) в Острозі Тарас Вихованець

Михайлович Тимофій Петро Кралюк

“Місяцеслов” Наталія Бондар, Микола Ковальський

Міщанські і шляхетські роди в Острозі часів Академії (спроба реконструкції персонального каталогу студентів) Ігор Тесленко

Монастир Чесного Хреста (біля м. Острога) Тарас Вихованець

Мосхопуло Еммануїл Петро Кралюк

Мотовило Іван (Ян, Яцько) Ігор Тесленко

Мстиславець Петро Олександр Позіховський

Музей книги та друкарства в Острозі Світлана Позіховська

 

Н

“На другій листъ велебного отца Ипатіа…” Петро Кралюк

Наcпів острозький Олександра Цалай-Якименко, Юрій Ясиновський

Наливайко Дем’ян (Даміан) Віктор Атаманенко

Наливайко Семерій Петро Кралюк

Натанієль Євстахій Петро Кралюк

Новий Завіт із Псалтирем Наталія Бондар, Світлана Абросимова

Новий Заповіт Валентина Негалевського Петро Кралюк

Новицький Йосиф Ярослава Бондарчук

 

О

Оборонні споруди Острога Ярослава Бондарчук, Олександр Бондарчук

Огієнко Іван (митрополит Іларіон) Микола Ковальський

“Октоїх” Наталія Бондар

Олексій Петро Кралюк

Описи (інвентарі) Острога ХVІ – середини ХVІІ століття Віктор Атаманенко

Освітня система Острозької академії Петро Кралюк

Острог (архітектурно-планувальний розвиток міста) Петро Ричков

Острог у XVI – першій половині XVII ст. (економічний розвиток) Андрій Заяць

Острозька академія в історіографічній традиції Віталій Яремчук

Острозька академія: основні етапи розвитку Петро Кралюк

Острозька давнина Петро Кралюк

Острозька друкарня Микола Ковальський, Ігор Пасічник

Острозька Анна-Алоїза (у заміжжі – Ходкевич) Петро Кулаковський

Острозька Гальшка (Єлизавета, Ельжбєта, Алжбєта) Микола Ковальський

Оcтрозька ординація Петро Кулаковський

Острозька папірня Микола Ковальський

Острозька трагедія 1636 року Ігор Мицько

Острозький Адам-Костянтин Олександрович Тарас Вихованець

Острозький Василь-Костянтин Ірина Ворончук

Острозький Костянтин Костянтинович Тарас Вихованець

Острозький Олександр Ірина Ворончук, Микола Ковальський

Острозький Януш Петро Кулаковський

Острозький Януш-Павло Олександрович Тарас Вихованець

Острозькі, князівський рід Петро Кралюк

“Отпис на лист ... Ипатия володимєрского и бєрєстєйского єпископа…” Віктор Атаманенко

 

П

“Палінодія ” Захарії Копистенського 1621 року Микола Ковальський

Парасхес-Кантакузен Никофор Петро Кралюк

Пекалід (Пенкаля, Пенкальський) Симон Петро Кулаковський

Передмови Острозької Біблії Ігор Пасічник

“Пересторога” Ігор Пасічник

Перлштейн Яким Микола Ковальський

Пігас Мелетій Петро Кралюк

Плетенецький Олександр Петро Кралюк

Полонський Святоуспенський монастир Ігор Мицько

Портретний живопис Острозького осередку XVI – першої половини XVII століття Микола Бендюк, Ярослава Бондарчук

“Послання до православного населення Речі Посполитої” Ієремі ї (Траноса) Віктор Атаманенко, Наталія Бондар

“Послання до світських та церковних кіл Речі Посполитої” патріарха Ієремії (Траноса) Віктор Атаманенко, Наталія Бондар

Постанова на академію Острозьку Ігор Мицько

Потій (Адам) Іпатій Петро Кралюк

“Правило истинного живота христианского” (Псалтир з возслідуванням) Наталія Бондар, Василь Жуковський, Микола Ковальський

Пригородок в Острозі Ярослава Бондарчук,Олександр Бондарчук

“Пчела” Ігор Мицько

 

Р

Раллі Діонісій Петро Кралюк

Релігійне життя в Острозі в XVI – першій половині XVII століття Людмила Жуковська

Реформація та Острог Віктор Атаманенко

Римша Андрій Віктор Атаманенко

Рутський Йосиф-Вельямін Петро Кралюк

 

С

Сагайдачний-Конашевич Петро Микола Ковальський

Сакович Касіян Петро Кралюк

Самчук Улас Петро Кралюк

Сендульський Аполлоній Микола Манько

Селецький Арсеній Микола Манько

Синагога (Велика) Острозька Рафаель Шпізель

Скарґа Петро Петро Кулаковський

Скорина Франциск Петро Кралюк

Смотрицький Герасим Ігор Пасічник

Смотрицький Мелетій Петро Кралюк

Смотрицький Стефан Петро Кралюк

“Спадщина” Мирон Кушнір

Старушич Ігнатій Петро Кралюк

Степанський Святомихайлівський монастир Сергій Горін

Струменський Михайло Микола Манько

Суразький-Малюшицький Василь Віктор Атаманенко

 

Т

Теодорович Микола Микола Манько

Терлецький Кирило Леонід Тимошенко

“Требник” Наталія Бондар, Микола Ковальський

Тучемський Михайло Микола Манько

 

Ф

Федорович (Федоров) Іван Микола Ковальський

Фляка Сава (в чернецтві Самуїл) Ігор Тесленко

Фотинський Орест Микола Манько

Франко Іван Микола Ковальський

Фундації Острозької академії Ігор Мицько

 

Ц

Церква Богоявленська соборна Тарас Вихованець

Церква Воскресенська Тарас Вихованець

Церква Глібобориська Тарас Вихованець

Церква Миколаївська Тарас Вихованець

Церква Онуфріївська Тарас Вихованець

Церква Параскево-П’ятницька Тарас Вихованець

Церква Пречистенська (Успенська) Тарас Вихованець

Церква Святотроїцька Тарас Вихованець

 

Ч

“Часослов” (Острог, 1598) Наталія Бондар, Микола Ковальський

“Часослов” (Острог, 1602) Наталія Бондар

“Часослов” (Острог, 1612) Наталія Бондар,Микола Ковальський

 

Ш

Школа латинська в Острозі Тарас Вихованець

Шпиталі єврейські в Острозі Тарас Вихованець

Шпиталі католицькі в Острозі Тарас Вихованець

Шпиталь православний в Острозі Тарас Вихованець

 

Вклейки з кольоровими ілюстраціями

 

Підсумок (Резюме)

Итоги (Резюме)

Summary

Sommaire (Résumé)

Zusammenfassung

Streszczenie (Résumé)

Argumentum (Resume)

 

Список скорочень

Список ілюстрацій

 

Наші автори

 

Зміст

 

Повна версія енциклопедії