Енциклопедія

Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / За ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. Вид. 3-тє, доп. і переобл. – Острог: Видавництво НаУОА, 2019. – 622 с.; іл.

 

 

Вступне слово Ігор Пасічник, Петро Кралюк

 

А

Акт поділу володінь князя В.-К. Острозького між його синами Янушем і Олександром 1603 року Віктор Атаманенко

Акти (хроніка) Острозького парафільного костелу Тарас Вихованець

Актові книги Володимир Поліщук

Андрухов Петро Мирон Кушнір

Аннич Тимофій Петро Кралюк

“Антиризис” Петро Кралюк

“Апокрисис” Христофора Філалета Наталія Бондар, Петро Кулаковський, Олександр Скрипнюк

Артемій Петро Кралюк

Афанасій Петро Кралюк

Афанасій Ігор Мицько

Афанасій Китайчич Петро Кралюк

Ахілеос Еммануїл Петро Кралюк

 

Б

Балабан Ісайя Віктор Атаманенко

Бережанський (Підвисоцький) Іван Петро Кралюк

Бєжановський Войцех Тарас Вихованець

Бичковський Давид Микола Бендюк

Бібліотека Острозької академії кінця XVI - початку XVII ст. Ігор Мицько

Біблія Берестейська (Радзивилівська) 1563 р. Леонід Тимошенко

Біблія Геннадієва Петро Кралюк

Біблія Острозька Петро Кралюк, о. Рафаїл Турконяк, Ігор Пасічник

Біблія Острозька. Передмова Ігор Пасічник

Біблія Острозька - опис стародруку Наталія Бондар

Блудова Антоніна, графиня Микола Бендюк

Богословська та філософська думка в Острозькій академії кінця XVI - початку XVII ст. Петро Кралюк

Борецький Іван (Іов) Ігор Пасічник

Борискович Ісакій (Святогорець) Віктор Атаманенко

Братство імені князів Острозьких в Острозі Микола Манько

Броневський Мартин Петро Кулаковський

Будівлі Острозької академії кінця XVI - початку XVII ст. Ігор Мицько

Буквар Наталія Бондар, Микола Ковальський

Бурчак-Абрамович Микола Микола Манько

 

В

Варсонуфрій (Варсонофій) Петро Кралюк

Вербицький Тимофій Петро Кралюк

Вишенський Іоан Анатолій Криловець, Олександр Скрипнюк

“Відповідь Мотовила на книгу Петра Скарги "Про єдність церкви божої під єдиним пастирем"” Петро Кралюк

“Вірші на жалосный погрєбъ зацного рыцєра… Пєтра Конашєвича-Сагайдачного” Касіяна Саковича (1622 р.) Микола Ковальський

Віталій Ігор Мицько

Вітковський Войцех Тарас Вихованець

 

Г

Галем-бек Михайло Якубович

Гарабурда Василь Ігор Мицько

Гарабурда Михайло Петро Кулаковський

Герб князів Острозьких Олег Однороженко

Гоффман Якуб Микола Ковальський

Гринь (Григорій) Іванович Наталія Бондар, Олександр Позіховський

Грушевський Михайло Віталій Яремчук

 

Ґ

Ґорович Ісайя Микола Манько

 

Д

Декоративне різьблення Острозького осередку XIV - першої половини XVII століття Ярослава Бондарчук

Дерманьске Євангеліє Микола Манько

Дерманський культурно-освітній осередок Наталія Лопацька

Дерманський Свято-Троїцький монастир Наталія Лопацька

Джерела з історії Острозької Академії XVI-XVII ст. Микола Ковальський

“Діалог о вірі” Мелетія Пігаса Наталія Бондар

“Дніпрові камени...” Іоанна Домбровського Петро Кралюк, Ігор Пасічник

Дорогобузький Святоуспенський монастир Сергій Горін

Дорофейович Гаврило Алла Атаманенко

Дубенський релігійно-культурний осередок Ігор Мицько

 

Е

Едельс Самуїл (Маршуе) Рафаель Шпізель

“Ектезис...” Петро Кралюк

 

Є

Єрлич Йоаким (Ян) Петро Кралюк

Єшибот в Острозі Рафаель Шпізель

 

З

Земка Тарасій Петро Кралюк

Зизаній Лаврентій Олександр Мазур

Зіньківсько-маначинський список Старого Завіту Петро Кралюк

Золотарство Острожчини Микола Бендюк

 

И

“Исторіа о листрикійскомъ синоді” Леонід Тимошенко

 

І

Іван IV Васильович (Грозний) Петро Кралюк

Ігнатій Ігор Мицько

Іконопис Острога ХVІ - першої половини XVIІ століття Володимир Александрович

Інвентарі (описи) Острога XVI - середини XVII століття Віктор Атаманенко

 

К

Кардашевич Станіслав Микола Ковальський

Карпович Леонтій Петро Кралюк

“Кграматика словєньска языка” Наталія Бондар

Кипріан Леонід Тимошенко

Клієнтела князя Василя-Костянтина Острозького Ігор Тесленко

Клірик Острозький Леонід Тимошенко

“Ключ царства небесного”, “Каленъдарь римски новы” Герасима Смотрицького Ігор Пасічник

“Книга о постничєстві” Василія Великого Наталія Бондар, Микола Ковальський, Петро Кулаковський

“Книга... проти різних єретиків, іудеїв, сарацин...” Петро Кралюк

“Книжиця ” (в 6-ти розділах) Віктор Атаманенко, Наталія Бондар, Петро Кралюк

“Книжиця ” (в 10-ти розділах) Наталія Бондар, Микола Ковальський

“Книжка словєнская, рєкомая грамматика” (Буквар) Наталія Бондар, Віра Захарчин, Микола Ковальський

“Книжка, собрание вещей нужнейших” Тимофія Михайловича Наталія Бондар

Княгиницький Іов Віктор Атаманенко

Ковальський Микола Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко

Колегіум єзуїтів в Острозі Вітольд Ковалів

Копинський Ісайя Петро Кралюк, Віталій Яремчук

Копистенський Захарія Петро Кралюк

Коран із Дерманського монастиря Михайло Якубович

“Кормча” Петро Кралюк

Костел і монастир капуцинів в Острозі о. Юзеф-Вітольд Ковалів

Костел фарний в Острозі Вітольд Ковалів

Курбський Андрій Петро Кралюк, Олександр Скрипнюк

Курбського гурток в Миляновичах Леонід Тимошенко

 

Л

Лист... до... єпископа Іпатія Потія Мелетія [Пігаса] Наталія Бондар

“Лікарство на оспалый оумысл чоловічій” Д. Наливайка Петро Кулаковський

Література полемічна українсько-білоруська Сергій Бабич

Літописець острозький Юрій Мицик

Лукаріс Кирило Леонід Тимошенко

Лук'янович Павло Микола Манько

Луцька і Берестейська римо-католицька єпархія в XVI-XVII ст. Леонід Тимошенко

Луцька й Острозька єпархія в XVI-XVII ст. Леонід Тимошенко

Любарський Святогеоргіївський монастир Ігор Мицько

Люткович-Телиця Павло-Домжив Петро Кралюк

“Лямент дому княжат Острозьких...” Наталія Бондар, Петро Кралюк

Лятос (Лятош) Ян Михайло Якубович

 

М

Магдебурзький привілей місту Острогу 1585 року Мирон Капраль

Максимович Михайло Алла Атаманенко

“Маргарит ” Іоана Золотоустого Ярослава Бондарчук

Меморіальні пам'ятники князів Острозьких XVI-XVII століття Ярослава Бондарчук

Метрика Литовська Петро Кулаковський

Метрика Руська (Волинська) Петро Кулаковський

Мечеть мусульманська (татарська) в Острозі Тарас Вихованець

Мистецьке середовище Острога епохи академії кінця XVI - початку XVII ст. Володимир Александрович

Михайлович Тимофій Петро Кралюк

Мілкоманович Ромодан Михайло Якубович

“Місяцеслов” Наталія Бондар, Микола Ковальський

Міщанські та шляхетські роди в Острозі часів Академії (спроба реконструкції персонального каталогу студентів) Ігор Тесленко

Монастир Чесного Хреста Тарас Вихованець

Мосхопуло Еммануїл Петро Кралюк

Мотовило Іван Федорович Ігор Тесленко

Мстиславець Петро Олександр Позіховський

Музика світська Острожчини ранньомодерної доби Іван Кузьмінський

 

Н

“На другій лист велебного отца Ипатіа...” Петро Кралюк

Наливайко Дем’ян (Даміан) Віктор Атаманенко

Наливайко Семерій Петро Кралюк

Натанієль Євстахій Петро Кралюк

Новий Заповіт Валентина Негалевського Петро Кралюк

Новий Завіт із Псалтирем Наталія Бондар, Світлана Абросимова

Новицький Йосиф Ярослава Бондарчук

 

О

Огієнко Іван (митрополит Іларіон) Микола Ковальський, Андрій Смирнов

“Октоїх” Наталія Бондар

Олексій Петро Кралюк

Описи (інвентарі) Острога ХVІ - середини ХVІІ століття Віктор Атаманенко

Освітня система Острозької академії кінця XVI - початку XVII ст. Петро Кралюк

Острог XVI-XVII ст. (архітектурно-планувальний розвиток міста) Петро Ричков

Острог у XVI - першій половині XVII ст. (економічний розвиток) Андрій Заяць

Острозька академія кінця XVI - початку XVII ст. в історіографічній традиції Віталій Яремчук

Острозька академія кінця XVI - початку XVII ст.: основні етапи розвитку Петро Кралюк

Острозька Анна-Алоїза Петро Кулаковський

Острозька Гальшка Микола Ковальський

Острозька друкарня Микола Ковальський, Ігор Пасічник

Острозька ординація Петро Кулаковський

Острозька папірня Микола Ковальський

Острозька трагедія 1636 року Ігор Мицько

Острозький Адам-Костянтин Олександрович Тарас Вихованець

Острозький кн. Василь-Костянтин Ірина Ворончук

Острозький Коран Михайло Якубович

Острозький Костянтин Васильович Тарас Вихованець

Острозький Олександр Ірина Ворончук, Микола Ковальський

Острозький розспів (наспів, напів) Іван Кузьмінський

Острозький Януш Петро Кулаковський

Острозький Януш-Павло Олександрович Тарас Вихованець

Острозькі, князівський рід Петро Кралюк

Острозькі татари Михайло Якубович

“Отпис на лист ... Ипатия володимерского и берестейского епископа…” Віктор Атаманенко

 

П

“Палінодія” Захарії Копистенського 1621 р. Микола Ковальський

Парасхес-Кантакузен Никифор Петро Кралюк

Пекалід (Пенкаля, Пенкальський) Симон Петро Кулаковський

“Пересторога” Ігор Пасічник

Перлштейн Яким Микола Ковальський

Пігас Мелетій Петро Кралюк

Плетенецький Олександр Петро Кралюк

Полонський Святоуспенський монастир Ігор Мицько

Портретний живопис Острозького осередку XVI - першої половини XVII століття Ярослава Бондарчук

“Послання до православного населення Речі Посполитої” Ієремії (Траноса) Віктор Атаманенко, Наталія Бондар

“Послання до світських та церковних кіл Речі Посполитої” патріарха Ієремії (Траноса) Віктор Атаманенко, Наталія Бондар

Постанова на академію Острозьку Ігор Мицько

Потій (Адам) Іпатій Петро Кралюк

“Правило истинного живота христианского” Наталія Бондар, Василь Жуковський, Микола Ковальський

“Про Острозьку війну...” (“De bello Ostrogiano...”) Симона Пекаліда Петро Кралюк, Ігор Пасічник

“Пчела” Ігор Мицько

 

Р

Рагоза Михайло, митрополит Київський Леонід Тимошенко

Раллі Діонісій Петро Кралюк

Релігійне життя в Острозі в XVI – першій половині XVII ст. Людмила Жуковська

Реформація та Острог Віктор Атаманенко

Римша Андрій Віктор Атаманенко

Рутський Йосиф Вельямин Леонід Тимошенко

 

С

Сагайдачний-Конашевич Петро Микола Ковальський

Сакович Касіян Петро Кралюк

Селецький Арсеній Микола Манько

Сендульський Аполоній Микола Манько

Синагога (Велика) острозька Рафаель Шпізель

Скарґа Петро Петро Кулаковський

Скорина Франциск Петро Кралюк

Смотрицький Герасим Ігор Пасічник

Смотрицький Мелетій Петро Кралюк

Смотрицький Стефан Петро Кралюк

“Спадщина” Мирон Кушнір

Старушич Ігнатій Петро Кралюк

Степанський Святомихайлівський монастир Сергій Горін

Струменський Михайло Микола Манько

Суразький - Малюшицький Василь Віктор Атаманенко

 

Т

Теодорович Микола Микола Манько

Терлецький Кирило Семенович Леонід Тмошенко

“Требник” Наталія Бондар, Микола Ковальський

Тучемський Михайло Микола Манько

 

Ф

Федорович (Федоров) Іван Микола Ковальський

Фляка Сава Ігор Тесленко

Фотинський Орест Микола Манько

Франко Іван Микола Ковальський

Фундації Острозької академії Ігор Мицько

 

Х

Харлампович Костянтин Віталій Яремчук

“Хронологія” А. Римші Віктор Атаманенко

 

Ц

Церква Богоявленська соборна Тарас Вихованець

Церква Воскресенська Тарас Вихованець

Церква Глібобориська Тарас Вихованець

Церква Миколаївська Тарас Вихованець

Церква Онуфріївська Тарас Вихованець

Церква Параскево-П’ятницька Тарас Вихованець

Церква Пречистенська (Успенська) Тарас Вихованець

Церква Святотроїцька Тарас Вихованець

 

Ч

“Часослов” Наталія Бондар, Микола Ковальський

“Часослов” Наталія Бондар

“Часослов” Наталія Бондар, Микола Ковальський

 

Ш

Школа латинська в Острозі Тарас Вихованець

Шпиталь православний в Острозі Тарас Вихованець

Шпиталі єврейська в Острозі Тарас Вихованець

Шпиталі католицькі в Острозі Тарас Вихованець

 

Список скорочень

Наші автори

 

Зміст

 

Повна версія енциклопедії