ЕнциклопедіяОстрозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / За ред. І. Пасічника (голова редакційної колегії), П. Кралюка, Д. Шевчука (відповідальний редактор, заступник голови редколегії) та ін. Вид. 3-тє, доп. і переобл. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2019. – 622 с.; іл.Острозька академія XVI-XVII століття. Енциклопедія / Ред. колегія: Ігор Пасічник (голова редколегії), Петро Кралюк (відповідальний редактор, заступник голови редколегії) та ін. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2011. – 512 с.: іл.Острозька академія XVI-XVII століття. Енциклопедичне видання / Ред. колегія: Ігор Пасічник (голова редколегії), Микола Ковальський (відповідальний редактор, заступник голови редколегії), Алла Атаманенко (відповідальний секретар) та ін. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 1997. – 201 с.; іл.